Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

-20%

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1 opinia

Redakcja:

Jan Lichtarski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,0015,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematyka prezentowanego zbioru opracowań jest stosunkowo szeroka i zróżnicowana, co może wywoływać wrażenie pewnej przypadkowości i eklektyczności ich doboru. Właściwość ta jest jednak trwałym, trudnym do uniknięcia, elementem tożsamości nauk o przedsiębiorstwie, jest warunkiem odpowiednio wszechstronnego, całościowego poznawania natury przedsiębiorstwa oraz mechanizmów rządzących jego powstawaniem i rozwojem.


Dwa początkowe opracowania (J. Czupiała i G. Osbert-Pociechy) mają charakter stosunkowo ogólny i traktują o ważnych tendencjach i warunkach rozwoju współczesnego zarządzania. Kolejne trzy opracowania (Cz. Zająca, D. Tenety-Skwiercz, A. Sokołowskiej) poświęcone są nabierającej znaczenia problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspólnym mianownikiem kolejnej grupy artykułów (K. Grzesik, A. Pietroń-Pyszczek, A. Jagody, A. Cierniak-Emerych) jest spojrzenie z różnych perspektyw na miejsce człowieka w organizacji (przedsiębiorstwie) oraz na pełnione przezeń i wobec niego funkcje. Przedmiotem kolejnych trzech opracowań (M. Trenkner, M. Morawskiego, E. Tabaszewskiej) jest wyjątkowo nośna współcześnie problematyka zarządzania wiedzą, przy czym opracowanie M. Trenkner jest granicznym między tym i poprzednim obszarem przedmiotowym. Trzy dalsze artykuły (Sz. Kłopockiego, A. Połomskiej-Jesionowskiej, M. Kwiecińskiej) podejmują doniosłe zagadnienia więzi międzyorganizacyjnych w sferze gospodarczej i pozagospodarczej. Dla ostatnich czterech opracowań trudno znaleźć wspólny mianownik, przy czym one także znakomicie mieszczą się w jakże rozległej tematyce nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy, przyjmując w pełni odpowiedzialność za treść i sposób prezentacji poruszanych zagadnień, będą wdzięczni Czytelnikom za wszelkie, kierowane pod ich adresem uwagi.


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-044-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Jerzy Czupiał, Nowe tendencje w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi    9
  Grażyna Osbert-Pociecha, Zarządzanie organizacją w warunkach ambiwalencji    21
  Czesław Zając, Kluczowe czynniki sukcesu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa    31
  Dorota Teneta-Skwiercz, Istota i znaczenie etycznego przywództwa w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu    41
  Agnieszka Sokołowska, Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa    50
  Katarzyna Grzesik, Przywództwo a współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem    62
  Agata Pietroń-Pyszczek, Dbałość o wizerunek pracodawcy jako przejaw orientacji na człowieka    71
  Agnieszka Jagoda, Zwartość zespołu wirtualnego – uwarunkowania i konsekwencje    77
  Anna Cierniak-Emerych, Przesłanki i bariery funkcjonowania rad pracowników w Polsce    83
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Bartosz Grajewski, Psychometryczne narzędzia selekcji kandydatów do pracy    92
  Małgorzata Trenkner, Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie – kontekst społeczny    101
  Mieczysław Morawski, Zarządzanie przedsiębiorstwem całkowicie zorientowanym na wiedzę    113
  Edyta Tabaszewska, Zarządzanie wiedzą w służbie projektów    123
  Szymon Kłopocki, W poszukiwaniu kompletnego teoretycznego ujęcia zjawiska współpracy przedsiębiorstw    133
  Agnieszka Połomska-Jasienowska, Skala współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw – wyniki badań    144
  Monika Kwiecińska, Współdziałanie organizacji niedochodowych – warunki, formy i korzyści    153
  Maja Prudzienica, Metody i techniki zarządzania innowacjami    164
  Piotr Szymański, Dyskonto z tytułu braku w krótkim okresie płynności akcji/udziałów w wycenie biznesowej    173
  Mirosław Moroz, Elektroniczna administracja – usługi publiczne dla przedsiębiorstw w Polsce. Stan obecny i perspektywy    186
  Summaries    20
  Jerzy Czupiał, New tendencies in management of big international enterprises    20
  Grażyna Osbert-Pociecha, Organization management in terms of ambivalence    30
  Czesław Zając, Key factors of success of Corporate Social Responsibility    40
  Dorota Teneta-Skwiercz, The essence and significance of leadership in the context of reliable running of business    49
  Agnieszka Sokołowska, Chosen aspects of social responsibility of small enterprises    61
  Katarzyna Grzesik, Leadership and contemporary concepts and methods of management    70
  Agata Pietroń-Pyszczek, Care for employer image as a manifestation of human approach in management    76
  Agnieszka Jagoda, The fellowship of a virtual team – conditions and consequences    82
  Anna Cierniak-Emerych, Premises and barriers of works committees operations in companies    91
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Bartosz Grajewski, Psychometric tools of job candidate selection    100
  Małgorzata Trenkner, Knowledge sharing in organization – social aspect    112
  Mieczysław Morawski, Management of enterprise totally focused on knowledge    122
  Edyta Tabaszewska, Knowledge management in service of projects    132
  Szymon Kłopocki, In search of a comprehensive theoretical approach to company co-operation    143
  Agnieszka Połomska-Jasienowska, The scale of economic co-operation of small enterprises – study results    152
  Monika Kwiecińska, Co-operation of non-profit organizations – research findings    163
  Maja Prudzienica, Methods and techniques in innovation management    172
  Piotr Szymański, Discounts for illiquidity and lack of marketability in business valuation    185
  Mirosław Moroz, E-government – public services for businesses. State of the art and prospects    198
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia