Wprowadzenie do semantyki językoznawczej

Wprowadzenie do semantyki językoznawczej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,60

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowy podręcznik do semantyki wykorzystywany na studiach filologicznych. Autorka omawia ogólne zagadnienia teoretyczno-metodologiczne i szczegółowe problemy semantycznego opisu wyrazów i wypowiedzi.


Część I przedstawia podstawy teoretyczne i metodologiczne oraz omawia główne współczesne teorie semantyczne.


Część II poświęcona jest opisowi semantycznemu wyrazów i zdań.


Część III omawia ciekawe problemy z pogranicza semantyki i pragmatyki.


Obecne wydanie, przejrzane przez autorkę, zachowuje to wszystko, co w podręczniku utrzymuje swoją aktualność, wprowadza konieczne modyfikacje tam, gdzie w świetle najnowszej wiedzy zagadnienia ujmowane są nieco inaczej, a także nieznacznie rozszerza przedstawienie nowych koncepcji i ujęć semantyki.


(Fragment Przedmowy do wydania czwartego)


Liczba stron224
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16499-7
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do wydania pierwszego    9
  Przedmowa do wydania trzeciego    11
  Rzedmowa do wydania czwartego    13
  Część pierwsza. OGÓLNE PROBLEMY TEORETYCZNE SEMANTYKI    15
    Rozdział I. Problem definicji 'znaczenia'    17
      1. Filozoficzne koncepcje znaczenia    18
        1.1. W kręgu szeroko rozumianej psychologii: znaczenie jako element myśli    18
        1.2. Znaczenie jako zachowanie: ujęcie behawioralne    20
        1.3. Znaczenie jako przedmiot idealny: znaczenie intencjonalne    21
        1.4. Ujęcie denotacyjno-konotacyjne: znaczenie jako przedmiot lub cechy przedmiotów    22
        1.5. Znaczenie jako świadomość ekstensji i potoczna wiedza o obiektach (teoria Putnama)    24
        1.6. Znaczenie (sens) jako związek między wyrażeniami    25
        1.7. Znaczenie jako sposób użycia wyrażenia    26
      2. Lingwistyczne koncepcje znaczenia    28
      3. Znaczenie jako własność znaku    32
    Rozdział II. Znaczenie jednostek systemu a znaczenie wypowiedzi (semantyka a pragmatyka)    35
      1. Akt mowy i jego składniki    36
      2. Odróżnienie znaczenia systemowego i pragmatycznego wypowiedzi    38
      3. Systemowe wykładniki intencji wypowiedzi    42
      4. Przedmiot semantyki: badanie znaczeń jednostek systemu    44
    Rozdział III. Problemy teoretyczno-metodologiczne semantycznego opisu wyrażeń językowych    46
      1. Znaczenie leksykalne a znaczenie tekstowe    48
      2. Granice między polisemią a monosemią    50
      3. Typy znaczeń wariantowych    52
      4. Typy polisemii właściwej    55
      5. Polisemia a homonimia    58
      6. Problem tzw. znaczeń konotacyjnych (asocjacji)    60
      7. Składnik emocjonalno-oceniający znaczeń wyrazów    63
      8. Problem zapisu znaczenia    65
    Rozdział IV. Współczesne teorie semantyczne    69
      1. Semantyka w obrębie strukturalnej teorii języka: badanie pól semantycznych    70
      2. Badanie semantyczne w obrębie generatywnej teorii języka    73
        2.1. Semantyka w teorii Chomskiego    75
        2.2. Dalsza krytyka teorii Chomskiego    75
        2.3. Główne idee semantyki generatywnej    77
      3. Semantyka składnikowa    81
      4. Model „Sens-Tekst”    81
      5. Teoria aktów mowy i badanie pragmatycznych znaczeń wypowiedzi    85
        5.1. Teoria aktów mowy i teora illokucji    85
        5.2. Typy aktów mowy    87
        5.3. Grice`a teoria znaczenia: pojęcie implikatury    88
      6. Semantyka kognitywna    90
        6.1. Nowe spojrzenie na metaforę    92
        6.2. Konstruowanie pojęć: profilowanie, figura i tło    93
        6.3. Problemy kategoryzacji: rozmycie granic, pojęcie prototypu    94
        6.4. Problemy polisemii: rodziny (sieci znaczeń)    96
      7. Teoria integracji (stapiania) pojęć, tzw. teoria amalgamatów    97
        7.1. Tworzenie znaczenia 'na żywo' (on line)    98
        7.2. Mechanizmy tworzenia amalgamatów pojęciowych    100
        7.3. Amalgamaty w poezji i języku nauki    103
  Część druga. SZCZEGÓŁOWE PROBLEMY SEMANTYCZNEGO OPISU ZDAŃ I JEDNOSTEK LEKSYKALNYCH    105
    Rozdział V. Ogólna charakterystyka struktury semantycznej zdania    107
      1. Struktura predykatowo-argumentowa    109
      2. Typy predykatów i podstawowe role semantyczne argumentów    112
      3. Wyrażenia argumentowe    115
      4. Modalność    115
      5. Charakterystyka temporalna zdarzeń    116
      6. Charakterystyka lokatywna i inne składniki semantyczne wypowiedzi    119
    Rozdział VI. Rozkład semantyczny predykatów    119
      1. Źródła idei rozkładania znaczeń    119
      2. Współczesne próby rozkładania predykatów    120
      3. Typy składników semantycznych    123
      4. Hierarchia składników semantycznych    125
      5. Próba ogólnej klasyfikacji predykatów    126
    Rozdział VII. Problemy referencji    132
      1. Typy zdań ze względu na referencję (charakterystyka ogólna)    132
      2. Zdania z referencją szczegółową określoną    135
      3. Zdania z referencją szczegółową nieokreśloną    136
      4. Zdania ogólne    138
      5. Kwantyfikacja określeń czasu, miejsca i sposobu    139
      6. Wprowadzanie negacji do zdań z kwantyfikatorami    140
      7. Zdania niedookreślone referencyjnie    141
      8. Wtórny system referencyjny: anafora    142
    Rozdział VIII. Problemy modalności    144
      1. Punkty dyskusyjne w kwestii modalności    144
      2. Typy modalności: charakterystyka ogólna    147
      3. Modalność intencjonalna    150
      4. Modalność epistemiczna    155
      5. Modalność deontyczna    157
      6. Modalność wyrażana systemowo a klasyfikacja aktów mowy    159
    Rozdział IX. Charakterystyka temporalna wypowiedzi    160
      1. Czas jako kategoria zdarzeń    160
      2. Informacje temporalne a modalność    161
      3. Czas w wypowiedzeniach powiadamiających    162
      4. Główne sposoby wyznaczania czasu zdarzeń    166
      5. Wewnętrzna charakterystyka temporalna predykatów    167
  Część trzecia. POGRANICZA SEMANTYKI I PRAGMATYKI    169
    Rozdział X. Informacje przekazywane przez wypowiedź niejawnie    171
      1. Informacje przekazywane (uzyskiwane) pragmatycznie    171
      2. Informacje sugerowane przez typ wypowiedzi (warunki właściwego użycia)    172
      3. Informacje przekazywane systemowo przez części zdań poza asercją    173
      4. Typy presupozycji leksykalnych    174
    Rozdział XI. Badanie mechanizmów rozumienia wypowiedzi    177
      1. Problem wiedzy o świecie: ramy interpretacyjne    178
      2. Zasady wnioskowania (inferencji): teoria implikatur Grice`a i teoria relewancji Sperbera i Wilson    181
      3. Aluzja, metafora, ironia    182
    Rozdział XII. Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego rekonstrukcji    188
      1. Definicje językowego obrazu świata    189
      2. Podstawy rekonstrukcji językowego obrazu świata    189
      3. Analiza przykładu: językowy obraz ziemi    191
      4. Aspekty porównawcze: badanie różnic w językowych obrazach świata    193
  Uwagi końcowe    197
  Bibliografia    200
  Indeks nazwisk    211
  Indeks rzeczowy    214
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia