X

  Wprowadzenie 9
  
  Rozdział 1. Miejsce badań wmarketingu – czyli po co nam badania jakościowe 11
    Rola badań wpodejmowaniu decyzji marketingowych 11
    Rodzaje badań marketingowych 14
    Jakościowe czy ilościowe – porównanie metod 16
    Marketingowe obszary wykorzystania badań jakościowych 23
      Wprowadzanie produktu na rynek 23
      Badania komunikacji 27
      Badania postaw, potrzeb, motywów ibarier 30
  
  Rozdział 2. Ewolucja wrozumieniu konsumenta: od świadomości do nieświadomości 33
    Tradycyjne rozumienie konsumenta: istota racjonalna iświadoma własnych postaw ipotrzeb 33
    Zmiana wrozumieniu konsumenta: konsument – istota emocjonalna inieświadoma własnych postaw 37
    Psychologiczne dowody na istnienie procesów nieświadomych i automatycznych 39
      Efekt ekspozycji 39
      Nieświadome przetwarzanie informacji: bodźce peryferyczne i bodźce podprogowe 41
      Emocje pierwotne vs. emocje wtórne 43
      Badania nad postawami: postawy utajone 44
    Marketingowe dowody na istnienie procesów nieświadomych i automatycznych 47
    Podsumowanie 52
  
  Rozdział 3. Ewolucja wbadaniach jakościowych: od zbierania informacji do poszukiwania zrozumienia 53
    Kierunki zmian wbadaniach jakościowych 53
    Czym dysponuje badacz jakościowy – podstawowe metody badań 61
      Klasyka badań jakościowych: wywiad grupowy iindywidualny 61
      W poszukiwaniu wglądu: mniej, dłużej, inaczej 67
      Bliżej doświadczeń – badania etnograficzne 79
      W poszukiwaniu nowych rozwiązań – badania przez internet 83
  
  Rozdział 4. Najważniejszy pierwszy krok: od pytań marketingowych do pytań badawczych 86
    Definicja problemu badawczego 87
    Pytania marketingowe apytania badawcze 89
    Wybór metody badania 93
      Ilościowe czy jakościowe? 93
      Co, gdzie, kiedy – wybór metody jakościowej 94
  
  Rozdział 5. Najtrudniejszy drugi krok: planowanie schematu badania 100
    Dobór osób do badania – kryteria selekcyjne 101
      Kryteria doboru celowego 104
      Kryteria dodatkowe 106
    Dodatkowe zasady selekcji uczestników 115
    Miejsce realizacji badania 121
    Liczba wywiadów – ostateczny schemat badania 123
    Najczęstsze błędy na etapie planowania badania 129
  Rozdział 6. Decyzje organizacyjne – proza badań jakościowych 131
    Rekrutacja 132
    Warunki lokalowe i techniczne 141
    Planowanie czasu i kosztów realizacji badania 148
  
  Rozdział 7. Scenariusz wywiadu, czyli czego chcemy się dowiedzieć, a o co możemy zapytać 152
    Kto przygotowuje scenariusz? 152
    Podstawowe zasady dobrego scenariusza 154
    Struktura wywiadu 160
    Wywiad pilotażowy 164
  
  Rozdział 8. Techniki projekcyjne itechniki wspomagające – sposób na wyjście poza deklaracje 166
    Co to są techniki projekcyjne 166
    Początki stosowania technik projekcyjnych wmarketingu 168
    Kiedy można lub należy stosować techniki projekcyjne iwspomagające wbadaniach marketingowych 169
    Techniki projekcyjne iwspomagające najczęściej stosowane wbadaniach marketingowych 173
      Typy technik projekcyjnych 174
      Przykłady technik projekcyjnych 178
      Przykłady technik wspomagających 193
    Analiza iinterpretacja technik projekcyjnych iwspomagających 198
  
  Rozdział 9. Prowadzenie wywiadu, czyli co każdy moderator wiedzieć powinien 201
    Moderator – umiejętności czy powołanie? 201
      Kto może być moderatorem? 201
      Doświadczenie – droga do sukcesu 203
      Dobór moderatora do badania 205
    Cechy dobrego moderatora 208
      Umiejętności poznawcze 208
      Umiejętności związane zprowadzeniem wywiadu 210
      Umiejętności związane zkontaktem zinnymi ludźmi 214
      Odpowiedni wygląd 215
    Rodzaje badań a rodzaje umiejętności 217
      Wywiad grupowy 217
      Pogłębiony wywiad indywidualny 223
      Badanie etnograficzne/badanie w domu respondenta 224
    Dodatkowe umiejętności niezbędne w badaniach jakościowych 225
      Aktywne słuchanie – metoda podtrzymywania kontaktu 225
      Komunikacja niewerbalna – narzędzie pracy moderatora 229
    Podstawowe rodzaje pytań 232
      Język wywiadu 232
      Jakie pytanie zadać? 233
    Zasady szeregowania pytań 235
      Kolejność pytań w zależności od rodzaju pytania 235
      Kolejność zagadnień w zależności od miejsca w wywiadzie 237
    Najczęstsze błędy moderowania 240
  
  Rozdział 10. Analiza i interpretacja badań jakościowych 243
    Podstawowe zasady analizy jakościowej 243
      Trudności analizy jakościowej 243
      Etapy analizy jakościowej 246
      Rodzaje prezentacji wyników z jakościowego badania marketingowego 251
    Zasady jakościowej analizy danych 255
      Prowadzenie wywiadów – początek analizy jakościowej 255
      Rozumienie znaczenia wypowiedzi 257
      Poszukiwanie szerszego kontekstu 258
      Pułapka myślenia ilościowego – częstotliwość a znaczenie 259
    Raport 260
      Ogólne zasady pisania raportu 260
      Zasadnicze elementy raportu 261
      O czym jeszcze należy pamiętać, pisząc raport zbadania jakościowego 263
    Bibliografia 267
  
  ZAŁĄCZNIKI 272
    ZAŁĄCZNIK 1. Przykład ankiety selekcyjnej dotyczącej badania na temat wyjazdów turystycznych 273
    ZAŁĄCZNIK 2. Przykład scenariusza wywiadu grupowego natemat wyjazdów turystycznych 275
    ZAŁĄCZNIK 3. Przykład tabeli porządkującej dane z transkrypcji ze zogniskowanych wywiadów grupowych 277
    ZAŁĄCZNIK 4. Przykłady graficznej prezentacji wyników badania jakościowego 282
  
  Indeks nazwisk 286
  O Autorce 288
Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

288

Kategoria

Marketing, reklama

ISBN-13

978-83-01-16424-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Badania jakościowe, chociaż od lat pełnią ważną rolę w podejmowaniu decyzji marketingowych, prowadzone i wykorzystywane są dosyć intuicyjnie. Autorka przekonuje, że w świetle dokonań współczesnej psychologii należy zrewidować tradycyjne spojrzenie na konsumenta. Wiedzę tę warto uwzględniać na każdym etapie prowadzonych badań marketingowych, począwszy od konstruowania schematów badań, scenariuszy wywiadów, przez decyzje o tym, o co pytać respondentów wprost, a co próbować zrozumieć w sposób pośredni, aż po analizę i interpretację wyników badań, która powinna wykraczać poza deklaracje respondentów.


Publikacja jest adresowana do studentów i wykładowców marketingu, zarządzania, ekonomii, psychologii, socjologii, stanowi także ważne źródło wiedzy dla praktyków – pracowników firm realizujących badania marketingowe i pracowników działów marketingu zlecających te badania.


Książka Dominiki Maison jest na polskim rynku pierwszą książką, w której prezentowane jest w sposób jasny, atrakcyjny i pragmatyczny nowoczesne podejście do jakościowych badań marketingowych. Autorka łączy kompetencje rasowego psychologa akademickiego – na bieżąco śledzącego najnowsze dyskusje i idee, z kompetencjami doświadczonego badacza rynku. Dzięki temu idee naukowe okazują się użyteczne, a badania marketingowe – interesujące poznawczo (szczególnie cenne są w książce przykłady zaczerpnięte z autentycznych badań). Na podkreślenie zasługuje też połączenie zrozumienia potrzeb marketingu – wszak badania mają marketingowi właśnie dostarczyć zrozumienia i informacji, z głęboką wiedzą o samych badaniach jakościowych – które nie powinny być nadużywane ani lekceważone.


Autorka jest niezwykle uczciwa i rzetelna w prowadzonej przez siebie dyskusji : ukazuje pożytki z dobrych badań jakościowych, ale i ich słabe strony; podkreśla zawsze w nich obecny element subiektywnej interpretacji tego, co się zobaczyło i usłyszało. Tym samym, badanie jakościowe – i to chyba jest jego największy walor - jest według autorki zaproszeniem do myślenia i dyskusji.


(Prof. Anna Giza)


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!