Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia

Zrozumieć system

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

77,40  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

77,40129,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ekonomika świadczeniodawców w sektorze ochrony zdrowia to pozycja, która kompleksowo porusza problemy występujące po stronie świadczeniodawców usług zdrowotnych.
Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy z nich nawiązuje do teorii ekonomii i zasad funkcjonowania mechanizmu rynkowego, w tym w odniesieniu do sektora usług zdrowotnych.
Kolejne rozdziały poświęcone są:
- ekonomicznej analizie produkcji zdrowia i produkcji świadczeń zdrowotnych;
- analizie potencjalnych finansowych i pozafinansowych celów, jakimi mogą kierować się indywidualni producenci świadczeń zdrowotnych;
- analizie decyzji podejmowanych przez lekarzy w warunkach niepewności;
- analizie szpitali, które tworzą wyjątkowo specyficzną i skomplikowaną formę instytucji-organizacji;
- wyjaśnieniu wpływu różnych metod finansowania na zachowania producentów świadczeń zdrowotnych;
- analizie funkcjonowania świadczeniodawców w strukturach koordynowanej opieki zdrowotnej;
- analizie świadczeniodawców aktywnych w obszarze stacjonarnej opieki długoterminowej.
Podręcznik kierujemy zarówno do studentów ekonomii czy zarządzania, jak i do studentów kierunku zdrowie publiczne, nauk politycznych i prawnych oraz do uczestników studiów podyplomowych i studiów MBA dedykowanych kształceniu liderów w organizacjach sektora ochrony zdrowia.


Rok wydania2021
Liczba stron328
KategoriaZdrowie publiczne
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6566-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  Wykaz skrótów XIII
  Wprowadzenie – Christoph Sowada     1
  1. Podstawowe kategorie ekonomiczne – Christoph Sowada     9
    1.1. Myślenie ekonomiczne i racjonalne wybory    9
      1.1.1. Model homo oeconomicusa     11
      1.1.2. Model homo satisfaciendus (satysfakcjonującego minimum)    14
      1.1.3. Racjonalny decydent – dyskusja wokół przydatności i trafności modeli     17
    1.2. Ramy instytucjonalne a zachowania jednostek i organizacji    19
    1.3. Instytucjonalna rama gospodarki rynkowej    22
      1.3.1. Cechy gospodarki rynkowej    22
      1.3.2. Rodzaje rynków     24
      1.3.3. Mechanizm rynkowy    26
      1.3.4. Model konkurencji doskonałej    28
      1.3.5. Zawodności mechanizmu rynkowego    32
    1.4. Koszty transakcyjne, asymetrie informacyjne i instytucje rynkowe    35
      1.4.1. Definicja i rodzaje kosztów transakcyjnych    35
      1.4.2. Asymetrie informacyjne i stosunki agencyjne    36
      1.4.3. Praktyczne konsekwencje występowania asymetrii informacyjnych     41
    1.5. Wpływ niepewności i ryzyka    44
    1.6. Instytucje-organizacje     45
    1.7. Kontrakty jako instytucje formalne    47
    1.8. Prawa własności    49
  2. Produkcja zdrowia i produkcja świadczeń zdrowotnych – Christoph Sowada     55
    2.1. Jednostka jako producent własnego zdrowia    56
    2.2. Pozycja świadczeniodawcy w produkcji zdrowia i produkcji świadczeń zdrowotnych    66
      2.2.1. Ekonomiczna charakterystyka świadczeń zdrowotnych     67
      2.2.2. Model optimum produkcji    71
      2.2.3. Zależności między funkcją produkcji i funkcjami kosztów     77
      2.2.4. Efektywność techniczna i alokacyjna    83
      2.2.5. Efektywność dynamiczna    87
      2.2.6. Wpływ świadczeniodawców na zachowania pacjentów i osób zdrowych    88
    2.3. Determinanty zdrowia spoza obszaru bezpośredniego oddziaływania świadczeniodawcy i pacjenta     89
    2.4. Rola niepewności w produkcji zdrowia     90
    2.5. Ograniczona racjonalność producentów zdrowia     91
  3. Ekonomika świadczeniodawcy indywidualnego: determinanty zachowań lekarza – Christoph Sowada    95
    3.1. Maksymalizacja korzyści producenta    96
    3.2. Podaż pracy lekarza    98
    3.3. Hipoteza indukcji popytu przez świadczeniodawców     102
      3.3.1. Istota problemu indukcji popytu przez podaż w ochronie zdrowia     103
      3.3.2. Indukcja popytu przez podaż w schemacie równowagi rynkowej    105
      3.3.3. Formalny model indukcji popytu przez podaż     108
      3.3.4. Indukcja popytu a krańcowa stopa podatkowa    114
      3.3.5. Indukcja popytu i gęstość rozmieszczenia lekarzy    115
      3.3.6. Empiryczne badania odnoszące się do hipotezy indukcji popytu przez podaż    118
    3.4. Korzyści pacjenta jako element funkcji korzyści lekarzy     120
      3.4.1. Zachowania altruistyczne    121
      3.4.2. Koncepcja nadwyżki netto pacjenta    122
      3.4.3. Opinie pacjentów     123
    3.5. Etyka a model relacji lekarz–pacjent    124
    3.6. Zachowania asekuracyjne i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością karną     127
    3.7. Styl praktyki i naśladowanie innowatorów    128
    3.8. Aneks: Interes grupy a interes publiczny    129
      3.8.1. Miejsce i zadania organizacji zawodowych i biznesowych w systemie ochrony zdrowia     131
      3.8.2. Licencjonowanie jako narzędzie zapewnienia jakości i narzędzie ograniczenia konkurencji    133
  4. Podejmowanie decyzji przez lekarza w warunkach niepewności – Ewa Kocot 139
    4.1. Niepewność i ryzyko w medycynie    140
    4.2. Analiza decyzyjna     142
    4.3. Oczekiwana użyteczność    144
    4.4. Wprowadzenie leczenia przy ryzyku diagnostycznym i braku testów diagnostycznych    146
      4.4.1. Próg leczenia     147
      4.4.2. Decyzja o wprowadzeniu leczenia a awersja do ryzyka     151
    4.5. Wprowadzenie leczenia przy ryzyku terapeutycznym     154
    4.6. Wprowadzenie leczenia z zastosowaniem testów diagnostycznych    155
      4.6.1. Testy diagnostyczne i ich wartość informacyjna     155
      4.6.2. Próg testu i próg test-leczenie     156
    4.7. Ograniczenia analizy decyzyjnej    161
  5. Ekonomika organizacji świadczącej usługi medyczne: ekonomiczna analiza szpitala – Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Christoph Sowada, Ewa Kocot 163
    5.1. Definicja szpitala i zakres pełnionych funkcji     164
    5.2. Proces i wynik produkcji szpitala    167
    5.3. Instytucjonalne ramy określające funkcjonowanie szpitali    171
      5.3.1. Modele niedoskonałej konkurencji i model monopolu    172
      5.3.2. Hospital governance i stewardship    177
      5.3.3. Stosunki własnościowe i formy organizacyjno-prawne szpitali     181
      5.3.4. Struktura hierarchiczna szpitala – wewnętrzna rama instytucjonalna     188
    5.4. Ekonomiczna efektywność szpitala    190
      5.4.1. Nakłady i wyniki działalności szpitala – identyfikacja i pomiar    191
      5.4.2. Wskaźniki ilorazowe     193
      5.4.3. Metoda parametryczna oceny efektywności: stochastyczna analiza graniczna (Stochastic Frontier Analysis – SFA)     194
      5.4.4. Metoda nieparametryczna oceny efektywności: analiza obwiedni danych (Data Envelopment Analysis – DEA)    196
      5.4.5. Finansowa analiza wskaźnikowa    203
      5.4.6. Rozszerzona analiza wskaźnikowa     206
    5.5. Efekty skali w produkcji szpitala    208
    5.6. Wybrane aspekty wykorzystania rosnących efektów skali w praktyce    212
      5.6.1. Lokalizacja szpitala i zasięg jego działania     212
      5.6.2. Fuzje szpitali i sieci szpitali współpracujących     217
      5.6.3. Outsourcing     219
      5.6.4. Wybrane czynniki determinujące poziom efektywności     220
    5.7. Jakość świadczeń szpitalnych – implikacje ekonomiczne    223
      5.7.1. Pojęcie jakości usług zdrowotnych    223
      5.7.2. Optymalny poziom jakości: model Josepha Newhouse’a     226
      5.7.3. Jakość a sytuacja finansowa szpitali    230
      5.7.4. Strategie na rzecz zapewnienia jakości    232
  6. Metody finansowania świadczeniodawców – Marzena Tambor, Christoph Sowada    243
    6.1. Specyfika trójstronnych relacji agencyjnych: pacjent – świadczeniodawca – płatnik     244
    6.2. Klasyfikacje metod finansowania świadczeniodawców     247
    6.3. Metody finansowania i ich wpływ na zachowania świadczeniodawców    252
      6.3.1. Budżet liniowy i globalny     252
      6.3.2. Stałe wynagrodzenie (pensja)     255
      6.3.3. Metoda kapitacyjna    257
      6.3.4. Płatności za usługę    259
      6.3.5. Opłaty za osobodzień    261
      6.3.6. Płatności za przypadek     264
      6.3.7. Płatności pakietowe    268
      6.3.8. Płatności oparte na wartości    270
    6.4. Metody finansowania a wielostopniowe relacje agencyjne    272
  7. Świadczeniodawcy w strukturach opieki koordynowanej – Przemysław Szetela     277
    7.1. Definicja i cele koordynowanej opieki zdrowotnej     277
    7.2. Zasady i cechy opieki koordynowanej    282
    7.3. Zintegrowane systemy dostarczania usług zdrowotnych     286
    7.4. Finansowanie świadczeniodawców i zarządzanie decyzjami klinicznymi w koordynowanej opiece zdrowotnej    290
    7.5. Opieka koordynowana a ekonomiczna efektywność    293
    7.6. Wyzwania organizacyjne i zarządcze     296
  8. Świadczeniodawcy opieki długoterminowej – Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Christoph Sowada     301
    8.1. Miejsce opieki długoterminowej w systemie opieki zdrowotnej    302
    8.2. Model rynku stacjonarnej opieki długoterminowej    304
      8.2.1. Specyfika popytu i podaży świadczeń opieki długoterminowej    304
      8.2.2. Dualność rynku opieki długoterminowej    306
      8.2.3. Rynek opieki długoterminowej w warunkach połączenia LTC finansowanej ze środków publicznych i finansowanych ze środków prywatnych    310
    8.3. Mechanizmy finansowania i ich wpływ na podaż świadczeń    314
    8.4. Ocena wyniku i jakości świadczeń LTC     316
  Indeks rzeczowy    321
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia