Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

-18%

Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

273,06  333,00

Format: pdf

273,06333,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Autorami księgi, poświęconej zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego, a także organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz filozofii prawa, są najwybitniejsi polscy naukowcy, w tym w szczególności procesualiści cywilni – nie tylko teoretycy prawa, ale także praktycy.


Znalazły się w niej przede wszystkim artykuły dotyczące wybranych problemów wyłaniających się na tle stosowania przepisów KPC, m.in. o procesie cywilnym, postępowaniu nieprocesowym czy postępowaniu egzekucyjnym. W książce zawarte są również interesujące teksty z zakresu:


prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
międzynarodowego postępowania cywilnego,
postępowań pozasądowych.


Zawiera ona też artykuły dotyczące zagadnień takich jak organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz filozofia prawa. Podjęta w książce problematyka jest w pełni aktualna oraz niezwykle istotna z punktu widzenia stosowania prawa. Wysoki poziom merytoryczny poszczególnych artykułów i ich bogata podstawa źródłowa sprawiają, że publikacja może stanowić cenne źródło wiedzy dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.


Praca uwzględnia stan prawny na rok 2018.


Rok wydania2018
Liczba stron886
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-186-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Profesorze Kazimierzu Lubińskim | str.    5
  
  Wykaz publikacji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Lubińskiego | str.    9
  
  Lista doktorów wypromowanych przez profesora Kazimierza Lubińskiego | str.    19
  
  CZĘŚĆ I
  POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE W SPRAWACH CYWILNYCH
  
  ŁUKASZ BŁASZCZAK
  Charakter prawny zarzutu przedawnienia oraz zrzeczenia się zarzutu przedawnienia w procesie cywilnym | str.    33
  
  JOANNA BODIO
  Pojęcie dobra dziecka w postępowaniu opiekuńczym – zarys problematyki | str.    67
  
  SŁAWOMIR CIEŚLAK
  Francuskie postępowania nakazowe w świetle powiązań wewnątrzsystemowych | str.    85
  
  PAWEŁ GRZEGORCZYK
  Postępowanie grupowe po reformie | str.    97
  
  JACEK GUDOWSKI
  Laserunkowość postępowania cywilnego | str.    119
  
  TADEUSZ ERECIŃSKI
  Sądy gospodarcze w obliczu spodziewanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego | str.    131
  
  RADOSŁAW FLEJSZAR
  Zasada dyspozycyjności w postępowaniu nieprocesowym | str. 139
  
  EDYTA GAPSKA
  Skutki procesowe obligatoryjnej kumulacji roszczeń w sprawach działowych | str.    161
  
  AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA
  „Podstawa sporu” i „przedmiot rozstrzygnięcia” – wstęp do badania znaczenia art. 366 k.p.c. w procesie cywilnym | str.    179
  
  ANDRZEJ GRZEGORZ HARLA
  Zasada prawdy w procesie cywilnym (art. 3 i 232 k.p.c.) | str.    189
  
  JÓZEF JAGIEŁA
  Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym | str.    207
  
  GRZEGORZ JĘDREJEK
  Zasada ochrony dobra dziecka a postępowanie cywilne | str.    225
  
  KRZYSZTOF KNOPPEK
  Kłamstwo stron jako środek obrony ich interesów w procesie cywilnym | str.    237
  
  ROBERT KULSKI
  Zastosowanie technologii informacyjnych w procesie cywilnym na tle prawnoporównawczym | str.    251
  
  ZBIGNIEW KWAŚNIEWSKI
  Zdolność sądowa pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych | str.    263
  
  AGNIESZKA LASKOWSKA-HULISZ
  Zarzut naruszenia prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c., w procesie cywilnym (zagadnienia wybrane) | str.    271
  
  MAŁGORZATA MALCZYK
  Zmiana lub uchylenie postanowienia sądu opiekuńczego co do istoty sprawy – ponowne orzekanie w sprawie osądzonej przez sąd opiekuńczy (art. 577 k.p.c.) | str.    289
  
  MAŁGORZATA MANOWSKA
  Przesłanki uzasadniające rozpoznanie spóźnionego materiału procesowego w procesie cywilnym | str.    301
  
  ANDRZEJ MARCINIAK
  Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym | str.    313
  
  KRYSTIAN MARKIEWICZ
  Orzekanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie (wybrane zagadnienia) | str.    329
  
  ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ, MARCIN JAGODZIŃSKI
  Oświadczenie o doręczeniu bezpośrednim w świetle art. 132 k.p.c. – rozważania de lege lata oraz uwagi de lege ferenda. | str.    347
  
  JOANNA MAY
  Zażalenie na postanowienie sądu drugiej instancji do innego składu tego sądu | str.    353
  
  ANETA MENDREK
  Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu | str.    365
  
  JOANNA MISZTAL-KONECKA
  O postanowieniu wstępnym w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu | str.    377
  
  MACIEJ PLASKACZ
  Podstawa faktyczna wyroku zaocznego | str.    389
  
  PAWEŁ RAWCZYŃSKI
  Zdolność procesowa uczestników w postępowaniu rejestrowym | str.    401
  
  MIKOŁAJ RUSIŃSKI
  Dowód z anonimu w procesie cywilnym | str.    437
  
  PIOTR RYLSKI
  Legitymacja osoby, której dotyczy wniosek do żądania ubezwłasnowolnienia samej siebie | str.    451
  
  MONIKA SZAFRAŃSKA-REJDAK
  Klauzule generalne w postępowaniu cywilnym | str.    463
  
  ANDRZEJ JAN SZEREDA
  Czynności notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym | str.    471
  
  NATALIA MARIA TOŃCZYK
  Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym w sprawach z zakresu ochrony dzieł sztuki w orzecznictwie sądów powszechnych | str.    481
  
  ANDRZEJ TORBUS
  Skutki przywrócenia terminu do zaskarżenia wyroku rozwodowego dla mocy dowodowej akt stanu cywilnego | str.    493
  
  ANDRZEJ WACH
  Wielopłaszczyznowość sądowej kontroli zasad i reguł uprawiania sportu | str.    503
  
  TADEUSZ WIŚNIEWSKI
  O konsekwencjach prawnych otwarcia i zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu cywilnym | str.    519
  
  TADEUSZ ZEMBRZUSKI
  Brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym a nadanie sprawie biegu | str.    543
  
  CZĘŚĆ II
  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH CYWILNYCH
  
  JOANNA DERLATKA
  Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym | str.    561
  
  KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA
  Prawo do wysłuchania w postępowaniu egzekucyjnym – wybrane zagadnienia | str.    577
  
  IZABELLA GIL
  Obowiązki komornika sądowego w zakresie ustalenia majątku dłużnika | str.    587
  
  WŁODZIMIERZ GŁODOWSKI
  Sprzedaż ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym w formie licytacji elektronicznej | str.    597
  
  ZDZISŁAW GORDON
  Materialnoprawne uwarunkowania zakresu podmiotowego regulacji z art. 7781 k.p.c. | str.    607
  
  JANUSZ JANKOWSKI
  Podmiotowa zmiana tytułu wykonawczego przed wszczęciem właściwego postępowania egzekucyjnego | str.    617
  
  MICHAŁ KRAKOWIAK
  Egzekucja wydania rzeczy we włoskim kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia wybrane | str.    625
  
  MONIKA MICHALSKA-MARCINIAK
  Obniżenie opłaty egzekucyjnej – zagadnienia wybrane | str.    637
  
  MACIEJ MULIŃSKI
  Dopuszczalność podejmowania czynności egzekucyjnych w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej w ujęciu prawnoporównawczym | str.    643
  
  HENRYK PIETRZKOWSKI
  Skarga na czynności komornika w systemie środków zaskarżenia | str.    655
  
  GRZEGORZ SIKORSKI
  Ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego | str.    667
  
  JOANNA STUDZIŃSKA
  Komornik sądowy – organ czy wierzyciel w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego? | str.    677
  
  PRZEMYSŁAW TELENGA
  Uwagi o legitymacji interwenienta ubocznego do złożenia wniosku o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności celem wszczęcia egzekucji sądowej | str.    693
  
  CZĘŚĆ III
  POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE
  
  ANDRZEJ JAKUBECKI
  Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym a wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika | str.    703
  
  MAREK MRÓWCZYŃSKI
  Dochodzenie roszczeń majątkowych ze stosunków z zakresu prawa rodzinnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika | str.    719
  
  FELIKS ZEDLER
  Plan restrukturyzacyjny | str.    741
  
  CZĘŚĆ IV
  MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE
  
  KAROL WEITZ
  Związek sprawy zawisłej przed sądem państwa trzeciego ze sprawą zawisłą przed sądem państwa członkowskiego w świetle rozporządzenia Bruksela Ia. | str.    755
  
  CZĘŚĆ V
  POSTĘPOWANIA POZASĄDOWE
  
  ANETA MAŁGORZATA ARKUSZEWSKA
  Charakter podmiotów i przedmiot ODR w sporach konsumenckich | str.    775
  
  ANDRZEJ OLAŚ
  Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym | str.    785
  
  CZĘŚĆ VI
  ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
  
  BOGUSŁAW BANASZAK
  Konstytucyjna zasada niedziałania prawa wstecz | str.    815
  
  PIOTR GIL
  Czynności na przedpolu wymiaru sprawiedliwości – sądownictwo dobrowolne poza sądowym postępowaniem cywilnym | str.    823
  
  MARCIN WALASIK
  Konstytucyjna koncepcja sądowego wymiaru sprawiedliwości | str.    835
  
  CZĘŚĆ VII
  FILOZOFIA A KOMPARATYSTYKA PRAWA
  
  BARTOSZ RAKOCZY
  Filozoficzne podstawy komparatystyki prawniczej | str.    869
  
  Wykaz najważniejszych skrótów | str.    877
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia