Kryminalistyka

-20%

Kryminalistyka

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

150,40  188,00

Format: pdf

150,40188,00

cena zawiera podatek VAT

Trzynaste wydanie znanego i najobszerniejszego na rynku podręcznika do kryminalistyki w porównaniu z wydaniem z 2010 r. zostało w znaczący sposób zaktualizowane i uzupełnione. W części wstępnej dodano nowe rozdziały na temat standardów badań kryminalistycznych, myślenia kryminalistycznego oraz przyszłości nauk sądowych. Część drugą wzbogacono o nowe zagadnienia dotyczące m.in. oględzin miejsca zdarzenia, analizy autentyczności obrazów, badań narkotyków oraz badań fizykochemicznych, a także ekspertyzy psychologicznej i międzynarodowej współpracy policji. W części trzeciej dokonano m.in. ewidentnych zmian w zakresie systemów bezpieczeństwa. Uwzględniono też literaturę kryminalistyczną o niemal 1000 najnowszych publikacji.


Nowoczesny podręcznik, jakim jest Kryminalistyka, analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie metod śledztwa, lecz także inspiruje nowe koncepcje dotyczące represji i profilaktyki. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy kryminalistyki.


W książce czytelnik znajdzie szczegółowe i wyczerpujące omówienie następujących zagadnień:


jakie są rodzaje działań przestępnych (w tym napady, rozboje, oszustwa, fałszerstwa czy przemyt)?
jakimi metodami śledczymi należy posługiwać się przy ich ściganiu?
jak zabezpieczać i formułować dowody na potrzeby śledztwa i aktu oskarżenia?
jak stosować polskie i międzynarodowe uregulowania prawne w walce z przestępczością?
jakie metody profilaktyczne można zastosować aby zapobiegać działaniom przestępnym?


Adresaci:
Książka adresowana jest do studentów, aplikantów i praktyków zajmujących się ściganiem przestępstw: policjantów, prokuratorów. Zainteresuje także sędziów wydziałów karnych i do spraw wykroczeń oraz osoby zajmujące się ochroną danych i informacji.


Rok wydania2017
Liczba stron1508
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-442-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część pierwsza
   ZAGADNIENIA WSTĘPNE
   Rozdział I. POJĘCIE I ZAKRES KRYMINALISTYKI    27
   Literatura uzupełniająca    46
   Rozdział II. STOSUNEK KRYMINALISTYKI DO INNYCH NAUK    48
   Literatura uzupełniająca    67
  
   Część druga
   PROBLEMATYKA METOD PRZESTĘPNYCH
  
   1. WSTĘPNE STADIA DZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO    73
   Rozdział III. PLANOWANIE PRZESTĘPSTWA    73
   Literatura uzupełniająca    78
   Rozdział IV. PRZYGOTOWANIE PRZESTĘPSTWA    79
   Literatura uzupełniająca    87
  
   2. PRZESTĘPNE CZYNNOŚCI WYKONAWCZE    88
   Rozdział V. PRZESTĘPNE ZANIECZYSZCZANIE ŚRODOWISKA    88
   Literatura uzupełniająca    97
   Rozdział VI. TERRORYZM    98
   Literatura uzupełniająca    111
   Rozdział VII. NIELEGALNY OBRÓT NARKOTYKAMI    113
   1. Narkotyki syntetyczne    119
   2. Heroina    120
   3. Kokaina    121
   4. Kanabis    122
   Literatura uzupełniająca    123
   Rozdział VIII. PODPALENIE    124
   Literatura uzupełniająca    127
   Rozdział IX. PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU    128
   1. Zabójstwo    128
   2. Dzieciobójstwo    132
   3. Bójka i pobicie    135
   Literatura uzupełniająca    137
   Rozdział X. ROZBÓJ I WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE    138
   1. Rozbój    138
   A. Napady na banki i inne instytucje finansowe, kasy przedsiębiorstw, kantory
   wymiany walut    139
   B. Napady na osoby przewożące lub przynoszące gotówkę    140
   C. Rozboje drogowe    140
   D. Napad rabunkowy „na bombę”    145
   E. Rabunek „z ręki” („na wyrwę”)    145
   F. Napady „na zaczepkę”    145
   G. Rozbój „na krawat”    145
   H. Metoda rabunku „na podchód”    145
   I. Rozbój „na handlarza”    146
   J. Rozbój „na trupka”    146
   K. Napady na mieszkania    146
   2. Wymuszenie rozbójnicze    147
   Literatura uzupełniająca    148
   Rozdział XI. KRADZIEŻ I PASERSTWO    150
   1. Kradzież z włamaniem    150
   2. Kradzież samochodów    154
   3. Kradzieże dzieł sztuki    161
   4. Fonopiractwo, piractwo komputerowe, wideopiractwo    166
   A. Fonopiractwo    166
   B. Piractwo komputerowe    171
   C. Wideopiractwo    179
   5. Kradzież prądu elektrycznego i przewodów energetycznych    183
   6. Kradzieże w supermarketach    188
   Literatura uzupełniająca    193
   Rozdział XII. OSZUSTWO    195
   1. Oszustwa podatkowe    200
   2. Oszustwa związane z VAT    208
   3. Oszustwa przy użyciu czeków podróżnych    210
   4. Oszustwo ubezpieczeniowe    212
   5. Oszustwa przy użyciu kart płatniczych    219
   6. Oszustwa komputerowe    221
   7. Oszustwa bankowe    226
   8. Oszustwa subwencyjne    229
   9. Oszustwa telefoniczne    233
   10. Oszustwa matrymonialne    238
   11. Oszustwa praktykowane przez znachorów i szarlatanów    244
   12. Oszustwa sakralne    245
   13. Szulerstwo    247
   Literatura uzupełniająca    248
   Rozdział XIII. FAŁSZERSTWO    250
   1. Fałszerstwo znaków pieniężnych    252
   2. Fałszerstwa dzieł sztuki    270
   3. Fałszerstwa wyrobów jubilerskich    275
   4. Fałszerstwa kart płatniczych    279
   5. Fałszerstwa telefonicznych kart magnetycznych    284
   6. Metody fałszowania znaków towarowych    284
   7. Fałszerstwa leków    289
   8. Fałszerstwa kosmetyków    296
   9. Fałszerstwa dokumentów komputerowych    300
   Literatura uzupełniająca    301
   Rozdział XIV. KORUPCJA    303
   Literatura uzupełniająca    319
   Rozdział XV. PRZEMYT    321
   1. Rodzaje przemytu    321
   2. Formy przemytu    322
   3. Metody dokonywania przemytu    326
   4. Przedmiotowy zakres przemytu    327
   A. Przemyt spirytusu    327
   B. Przemyt kradzionych samochodów    328
   C. Przemyt narkotyków    329
   D. Przemyt dzieł sztuki    330
   E. Nielegalny obrót materiałami promieniotwórczymi    331
   F. Przemyt ludzi    331
   Literatura uzupełniająca    333
   Rozdział XVI. NIELEGALNY WYRÓB BRONI I AMUNICJI    335
   Literatura uzupełniająca    345
   Rozdział XVII. PRZESTĘPCZOŚĆ KOMPUTEROWA    346
   1. Rodzaje przestępczości komputerowej    346
   2. Przestępstwa dokonywane przy użyciu wirusów    366
   Literatura uzupełniająca    380
   Rozdział XVIII. PRANIE PIENIĘDZY    382
   Literatura uzupełniająca    400
   Rozdział XIX. UNIKANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ    402
   1. Czynności mające na celu zatajenie przestępstwa lub zmianę charakteru zdarzenia    402
   2. Czynności zmierzające do nieujawnienia sprawcy przestępstwa    408
   3. Czynności mające na celu utrudnienie postępowania sądowego    414
   4. Czynności zmierzające do uniknięcia skutków kary lub zmiany rygoru wykonania
   kary    415
   Literatura uzupełniająca    416
  
   Część trzecia
   PROBLEMATYKA METOD ŚLEDCZYCH
   Rozdział XX. CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNOŚCI ŚLEDZTWA    421
   Literatura uzupełniająca    433
   Rozdział XXI. ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE    435
   Literatura uzupełniająca    442
   Rozdział XXII. POŚCIG, ZASADZKA, POSZUKIWANIE    443
   1. Pościg    443
   2. Zasadzka    449
   3. Poszukiwanie    452
   Literatura uzupełniająca    454
   Rozdział XXIII. UJĘCIE I ZATRZYMANIE OSOBY PODEJRZANEJ    456
   Literatura uzupełniająca    463
   Rozdział XXIV. OGLĘDZINY ŚLEDCZE    464
   1. Uwagi wstępne    464
   2. Oględziny miejsca zdarzenia jako czynność dowodowa    470
   3. Organizacja pracy grupy oględzinowej na miejscu zdarzenia    471
   4. Czas i zakres dokonania oględzin miejsca zdarzenia    474
   5. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów    477
   6. Oględziny zwłok    531
   7. Oględziny osób żywych    561
   8. Oględziny rzeczy    564
   9. Dokumentacja oględzin miejsca zdarzenia    565
   A. Podstawy prawne dokumentowania czynności oględzinowych    565
   B. Protokół oględzin    566
   C. Dokumentacja fotograficzna    571
   D. Fotografia cyfrowa    575
   E. Utrwalanie oględzin techniką wideo    589
   F. Szkic miejsca zdarzenia    590
   10. Kierunki wykorzystania treści informacyjnej zabezpieczonych śladów. Funkcje śladów
   kryminalistycznych    592
   A. Uwagi wstępne    592
   B. Kierunki wykorzystania i kryminalistyczne funkcje śladów    594
   C. Ogólna charakterystyka funkcji śladów    600
   Literatura uzupełniająca    601
   Rozdział XXV. OGÓLNA PROBLEMATYKA BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH    606
   1. Identyfikacja kryminalistyczna    606
   A. Cel identyfikacji    609
   B. Typy identyfikacji    609
   C. Rodzaje identyfikacji    609
   D. Obiekt badań identyfikacyjnych    610
   E. Cechy analizowane w trakcie badań identyfikacyjnych    611
   F. Metoda badań identyfikacyjnych    611
   G. Wzorce identyfikacyjne    613
   H. Istota kryminalistycznej identyfikacji śladów    613
   2. Ogólne techniki badań kryminalistycznych    617
   3. Genetyczna analiza śladów kryminalistycznych    626
   4. Mikroślady    630
   Literatura uzupełniająca    637
   Rozdział XXVI. ŚLADY LINII PAPILARNYCH    640
   Literatura uzupełniająca    669
   Rozdział XXVII. ŚLADY STÓP    671
   Literatura uzupełniająca    679
   Rozdział XXVIII. ŚLADY RĘKAWICZEK    682
   Literatura uzupełniająca    684
   Rozdział XXIX. ŚLADY CZERWIENI WARGOWEJ    685
   Literatura uzupełniająca    688
   Rozdział XXX. ŚLADY ZĘBÓW    689
   Literatura uzupełniająca    694
   Rozdział XXXI. ŚLADY MAŁŻOWINY USZNEJ    696
   Literatura uzupełniająca    700
   Rozdział XXXII. DOKUMENTY    701
   1. Uwagi wprowadzające    701
   2. Papier    703
   3. Materiały pisarskie    710
   4. Pismo ręczne zwykłe    713
   5. Możliwości i granice kryminalistycznej ekspertyzy lingwistycznej    724
   6. Metody odtwarzania zniekształconego pisma    736
   7. Pismo ręczne kreślone na wzór druku    739
   8. Pismo ręczne kreślone nie tą samą ręką, którą stale się pisze    740
   9. Pismo wykonane pod wpływem alkoholu oraz innych egzogennych intoksykacji    741
   10. Podpis tradycyjny    743
   11. Podpis elektroniczny    748
   12. Dokumenty stwierdzające tożsamość    756
   13. Dowody cyfrowe    758
   14. Wydawanie opinii na podstawie dokumentów nieoryginalnych    765
   15. Anonimy    767
   16. Banknoty    769
   17. Monety    772
   18. Wiek dokumentu    773
   19. Zapewnienie wysokiego poziomu ekspertyz    792
   Literatura uzupełniająca    793
   Rozdział XXXIII. BROŃ    799
   Literatura uzupełniająca    835
   Rozdział XXXIV. ŚLADY NARZĘDZI    839
   1. Cechy grupowe śladów narzędzi    841
   2. Cechy indywidualne śladów narzędzi    842
   3. Zamki    844
   4. Plomby    844
   5. Ślady na podłożu drewnianym    845
   6. Odłamki szkła    849
   Literatura uzupełniająca    851
   Rozdział XXXV. BADANIA METALOZNAWCZE    852
   Literatura uzupełniająca    856
   Rozdział XXXVI. IDENTYFIKACJA POJAZDU    857
   1. Sposoby wykrywania przeróbek oznaczeń identyfikacyjnych pojazdu    860
   2. Badanie oznakowań identyfikacyjnych pojazdów przy wykorzystaniu proszkowej
   defektoskopii magnetycznej    864
   3. Zastosowanie prądów wirowych w badaniach oznakowań identyfikacyjnych
   pojazdów    867
   4. Badanie pola numerowego techniką odlewów silnikowych    869
   5. Badanie oznaczeń identyfikacyjnych pojazdu za pomocą metody chemicznej    869
   Literatura uzupełniająca    871
   Rozdział XXXVII.
   NIEKTÓRE RODZAJE KRYMINALISTYCZNYCH BADAŃ
   CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH    873
   Literatura uzupełniająca    885
   Rozdział XXXVIII. IDENTYFIKACJA NARKOTYKÓW    887
   Literatura uzupełniająca    901
   Rozdział XXXIX. FONOSKOPIA    904
   1. Identyfikacja osób    905
   2. Badania mowy    908
   3. Badania efektów akustycznych tła nagrania    909
   4. Odtwarzanie i spisanie treści rozmowy    910
   5. Identyfikacja pomieszczenia    912
   Literatura uzupełniająca    913
   Rozdział XL. TERMOSKOPIA    915
   1. Rozróżnianie obiektów na podstawie emisyjności    919
   2. Rozróżnianie obiektów na podstawie różnic przewodnictwa cieplnego    920
   Literatura uzupełniająca    923
   Rozdział XLI. BIOMETRIA – STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY    924
   1. Rozpoznanie twarzy    927
   2. Rozpoznawanie tęczówki oka    928
   3. Rozpoznawanie odcisków palców    928
   4. Rozpoznawanie dłoni    929
   Literatura uzupełniająca    938
   Rozdział XLII. SĄDOWO-LEKARSKA SEKCJA ZWŁOK    939
   Literatura uzupełniająca    942
   Rozdział XLIII. USTALENIE TOŻSAMOŚCI ZWŁOK    943
   Literatura uzupełniająca    963
   Rozdział XLIV. BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA    966
   1. Krew    967
   2. Polimorfizm DNA    972
   3. Włosy    981
   4. Wydzieliny i wydaliny ciała ludzkiego    991
   5. Badania osmologiczne    994
   Literatura uzupełniająca    1003
   Rozdział XLV. PALINOLOGIA JAKO NOWY DZIAŁ KRYMINALISTYKI    1007
   l. Badania gleby    1007
   2. Metody badań pyłków    1010
   Literatura uzupełniająca    1017
   Rozdział XLVI.
   OCENA DOWODOWA WYNIKÓW BADAŃ MATERIAŁU
   RZECZOWEGO    1018
   Literatura uzupełniająca    1023
   Rozdział XLVII. KRAJOWY SYSTEM INFORMACYJNY POLICJI    1026
   1. Zagadnienia ogólne    1026
   2. Charakterystyka KSIP    1031
   A. Cele systemu    1031
   B. Zakres przedmiotowy i funkcjonalny systemu    1031
   C. Struktura systemowo-sprzętowa KSIP    1034
   D. Technologie informatyczne wykorzystywane do budowy systemu    1034
   E. Metodyka budowy aplikacji KSIP    1035
   F. Środki bezpieczeństwa KSIP    1036
   3. Moduły KSIP – nowe możliwości dla Policji    1037
   A. Podsystem POSIGRAF    1037
   B. Aplikacja BROŃ I LICENCJE    1038
   C. Aplikacja OPIS    1039
   D. Aplikacja do wprowadzania i uzupełniania danych w zakresie obszaru
   informacyjnego RZECZ    1040
   E. Aplikacja do wykonywania statystyk i typowań    1042
   F. Aplikacja sprawdzenia w trybie PKR-1    1043
   G. Moduł wspierający pracę dyżurnego    1044
   H. AFIS    1045
   I. Genom    1045
   J. Biuletyn    1046
   K. Współpraca KSIP z Systemem Meldunku Informacyjnego    1046
   L. Interfejsy z innymi systemami    1046
   4. Perspektywy rozwoju systemu informacyjnego Policji    1048
   5. Akty prawne dotyczące SIS oraz Policji i KSIP    1048
   Literatura uzupełniająca    1050
   Rozdział XLVIII.
   SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN. KRAJOWY SYSTEM
   INFORMATYCZNY. POLSKIE BIURO SIRENE    1051
   1. System Informacyjny Schengen    1051
   A. Istota SIS    1051
   B. Organy współpracujące z SIS    1055
   C. Zakres czasowy    1055
   D. Zabezpieczenia    1056
   E. SIS II    1057
   2. Krajowy System Informatyczny    1058
   3. Polskie Biuro SIRENE    1068
   Literatura uzupełniająca    1069
   Rozdział XLIX. KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH    1070
   1. Podstawy prawne    1070
   2. Struktura organizacyjna KCIK    1072
   3. Funkcje KCIK    1075
   4. Opis systemu    1076
   5. System bezpieczeństwa KCIK    1084
   Literatura uzupełniająca    1085
   Rozdział L. WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ    1086
   1. Specyfika zagadnień psychologii zeznań w postępowaniu karnym    1086
   2. Ogólna psychopatologia zeznań    1096
   3. Taktyka przesłuchania    1102
   A. Przesłuchanie świadka    1102
   B. Przesłuchanie świadka-dziecka    1106
   C. Przesłuchanie podejrzanego    1113
   4. Przesłuchanie w warunkach konfrontacji    1115
   5. Okazanie osób i rzeczy    1119
   6. Utrwalenie zeznań i wyjaśnień    1122
   7. Metody oceny zeznań i wyjaśnień    1124
   Literatura uzupełniająca    1142
   Rozdział LI. EKSPERYMENT KRYMINALISTYCZNY    1146
   Literatura uzupełniająca    1151
   Rozdział LII. WERSJA KRYMINALISTYCZNA    1153
   Literatura uzupełniająca    1159
   Rozdział LIII. TYPOWANIE SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW    1161
   1. Uwagi ogólne    1161
   2. Empiryczny profil sprawcy    1165
   3. Perspektywy rozwoju metod profilowania    1166
   Literatura uzupełniająca    1172
   Rozdział LIV.
   POLSKIE UREGULOWANIA PRAWNE W WALCE
   Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ    1174
   1. Uwagi ogólne    1174
   2. Świadek incognito (anonimowy)    1175
   3. Porozumienia między prokuratorem i oskarżonym    1177
   4. Świadek koronny    1180
   5. Kontrola i utrwalanie rozmów    1186
   6. Zakup kontrolowany. Tajny agent policji i nadzorowanie tajne    1189
   Literatura uzupełniająca    1191
   Rozdział LV. MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA POLICJI    1193
   1. Współpraca policji w przeszłości    1193
   2. Cele, zadania i struktura organizacyjna Interpolu    1198
   3. Europejska współpraca policji    1220
   Literatura uzupełniająca    1226
  
   Część czwarta
   PROBLEMATYKA METOD PROFILAKTYCZNYCH
   Rozdział LVI. POJĘCIE I ZAKRES PROFILAKTYKI KRYMINALISTYCZNEJ    1231
   Literatura uzupełniająca    1237
   Rozdział LVII. PROFILAKTYCZNE FUNKCJE ORGANÓW POLICJI    1238
   1. Zakres funkcji profilaktycznych Policji    1238
   2. Współdziałanie Policji ze społeczeństwem    1247
   Literatura uzupełniająca    1256
   Rozdział LVIII. OCHRONA INFORMACJI    1259
   1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji    1259
   2. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji    1264
   3. Pozakodeksowa odpowiedzialność karna w zakresie ochrony informacji    1264
   A. Tajemnica przedsiębiorstwa    1264
   B. Tajemnica statystyczna    1265
   C. Tajemnica bankowa    1265
   D. Tajemnica skarbowa    1266
   E. Tajemnica funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz papierów
   wartościowych    1266
   F. Tajemnica podpisu elektronicznego    1267
   G. Tajemnica telekomunikacyjna    1267
   H. Tajemnica ubezpieczeniowa    1268
   I. Tajemnica wynalazcza    1268
   J. Tajemnica giełdy towarowej    1268
   K. Tajemnica dziennikarska    1268
   L. Ochrona danych osobowych    1269
   Ł. Ochrona dostępu do informacji publicznej    1270
   M. Tajemnica lekarska    1270
   Literatura uzupełniająca    1271
   Rozdział LIX. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA    1275
   1. Wstęp    1275
   2. Systemy monitoringu wizyjnego    1278
   3. Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa    1287
   A. Zintegrowany systemu monitoringu wizyjnego dla obiektów kolejowych    1288
   B. Zintegrowany system bezpieczeństwa identyfikacji osób    1289
   4. Rozproszony systemem bezpieczeństwa z informatyczną opcją zarządzania
   i administrowania    1291
   A. Konfiguracja rozproszonego systemu bezpieczeństwa dla dużego obiektu
   oraz założenia    1292
   B. Syntetyczny opis budowy rozproszonego systemu bezpieczeństwa dla dużego
   obiektu    1293
   C. Zdalna obsługa serwisowa oraz nadzór i administracja rozproszonego systemu
   bezpieczeństwa    1296
   D. Podsumowanie    1299
   5. Elektroniczny system sygnalizacji pożarowej dla pojazdów ruchomych    1299
   A. Ogólna konfiguracja automatycznego urządzenia sygnalizacji pożarowej    1300
   B. Wybór systemów przeciwpożarowych dla potrzeb wagonów i autobusów
   szynowych    1304
   C. Koncepcja elektronicznego systemu przeciwpożarowego dla wagonów pasażerskich
   i autobusów szynowych    1311
   D. Realizacja systemu sygnalizacji pożarowej    1314
   E. Podsumowanie    1319
   6. „Budynek inteligentny” jako forma integracji wielosystemowej    1319
   7. Zakończenie    1323
   Literatura uzupełniająca    1324
   Rozdział LX. ZAPOBIEGANIE NIEKTÓRYM RODZAJOM PRZESTĘPSTW    1325
   A. Zapobieganie zabójstwom    1325
   B. Zapobieganie przestępstwom umyślnego uszkodzenia ciała    1327
   C. Walka z przestępczością seksualną    1329
   D. Zapobieganie rozbojom    1331
   E. Zapobieganie korupcji    1340
   F. Biometryczna kontrola dostępu    1349
   G. Walka z terroryzmem    1354
   H. Zabezpieczanie dokumentów    1357
   I. Zabezpieczanie przed fałszerstwami pieniędzy i czeków podróżnych    1372
   J. Rynek finansowy    1392
   K. Zapobieganie kradzieżom i włamaniom do mieszkań    1397
   L. Zwalczanie kradzieży samochodów    1402
   Ł. Zapobieganie kradzieżom w sklepach    1412
   M. Zapobieganie kradzieżom dzieł sztuki    1421
   N. Zapobieganie pożarom    1423
   O. Zapobieganie przestępstwom teleinformatycznym    1425
   P. Ograniczanie piractwa w dziedzinie kultury    1430
   Literatura uzupełniająca    1432
   Rozdział LXI. ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM    1433
   Literatura uzupełniająca    1442
   Rozdział LXII. BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE    1444
   Literatura uzupełniająca    1453
   Rozdział LXIII. PROFILAKTYCZNE FUNKCJE BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH    1455
   Literatura uzupełniająca    1458
   Rozdział LXIV.
   MIĘDZYNARODOWA OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI
   INTELEKTUALNEJ    1460
   Literatura uzupełniająca    1463
   Rozdział LXV. INNE ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI    1465
   1. Wykorzystanie środków masowego przekazu    1465
   2. System samoobrony    1466
   Literatura uzupełniająca    1470
  
   WYKAZ OKIENEK PROBLEMOWYCH
   Kryminalistyka na wyższych uczelniach Europy    33
   Kształcenie kryminalistyczne sędziów, prokuratorów i oficerów dochodzeniowych
   oraz obrońców w sprawach karnych    51
   Wąglik w przesyłce pocztowej    105
   Taktyczne możliwości wykorzystania banku danych dla tabletek ecstasy    115
   Największe kradzieże dzieł sztuki w historii    161
   Kradzieże obrazów    164
   Piramida finansowa Bernarda Madoffa    206
   Oszustwa subwencyjne w Unii Europejskiej    229
   Współcześni fałszerze – wybrane sylwetki    270
   Z dziejów fałszerstwa spod pędzla Botticellego    272
   Przestępstwa w żegludze morskiej    323
   Internetowi złodzieje wykradli dane milionów Amerykanów    357
   Ofiary skimmingu i phishingu    364
   Podawanie kropli obezwładniających a nadużycia seksualne    409
   Policyjny ekspert w zakresie kryminalistycznej techniki informacyjnej    428
   Znaczenie zdjęć i obrazów wideo przejętych od chuliganów futbolowych
   jako kryminalistycznych dowodów    459
   Zbieranie dowodów gwałtu    461
   Zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych za pomocą odtwarzalnych nośników
   testowych    506
   Badania zwęglonych zwłok za pomocą wielowarstwowej tomografii komputerowej
   i rezonansu magnetycznego    536
   Rekonstrukcja miękkich części twarzy w identyfikacji nieznanych zwłok    544
   Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych    607
   Dyfrakcja promieni rentgenowskich w technice kryminalistycznej    622
   Metoda mikroekstrakcji fazy stałej w wykrywaniu łatwopalnych płynów na miejscu
   pożaru    630
   Opakowania przenośnych podłoży śladów    633
   100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich    642
   Termalne ujawnianie odcisków palców na porowatych powierzchniach; nowe aspekty
   i udoskonalenia    659
   Możliwości wykrywania sprawców poprzez komputerowe porównanie obrazów chodu    673
   Identyfikacja osób za pomocą chodu i fotogrametrii    675
   Badanie dokumentów i odcisków stempli    715
   Listy Johna F. Kennedy’ego    732
   Śmierć wskutek postrzałów policyjnych    803
   Sądowe określanie metali    853
   Magnetyczna metoda uwidoczniania usuniętych znaków    861
   Sprawa Teodora Kaczyńskiego – Unabombera    878
   Określanie płci na podstawie pomiarów radiogramów klatki piersiowej    946
   Ustalanie płci i wieku na podstawie szkieletu    948
   Chemiczne wzmacnianie wzorów plam krwi i uzyskania DNA po pożarach    979
   Wykrywanie materiałów wybuchowych we włosach za pomocą spektrometrii ruchliwości
   jonowej    985
   Europejski nakaz aresztowania    1058
   Hipnoza jako metoda wspierająca pamięć w zeznaniach świadków    1125
   Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości    1232
   Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL    1286
   Lantanowce – zabezpieczanie dokumentów publicznych    1359
   Systemy rozpoznania fałszerstw pieniędzy    1376
   Nowe koncepcje bezpieczeństwa w transporcie towarowym    1403
   Keylogger    1426
   Program „Drogi zaufania”    1434
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia