Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności msp w handlu międzynarodowym Polski

Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności msp w handlu międzynarodowym Polski

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji przedstawiono rolę handlu międzynarodowego w rozwoju gospodarki. Autor dokonał oceny i analizy polskiej polityki proeksportowej w sektorze MŚP. Przeprowadził obserwację wpływu wahań kursowych oraz kryzysu z roku 2008 na handel zagraniczny Polski. Książka wypełnia lukę, jaka istnieje w badaniach empirycznych w zakresie analizy funkcjonującego systemu wspierania eksportu sektora MŚP. Jest szerokim kompendium wiedzy z zakresu handlu międzynarodowego. Opracowanie skierowane jest do studentów oraz związków i stowarzyszeń zajmujących się wspieraniem działań eksportowych MŚP.


Liczba stron228
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-055-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego    13
    1.1. Elementy handlu zagranicznego    13
      1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego    13
      1.1.2. Formy handlu zagranicznego    16
      1.1.3. Handel zagraniczny a proces globalizacji gospodarki    20
    1.2. Instytucje i organizacje regulujące i wspierające handel międzynarodowy    23
      1.2.1. Światowa Organizacja Handlu    23
      1.2.2. Instytucje wspierające handel zagraniczny w Polsce    25
    1.3. Strategie wejścia MŚP na rynki międzynarodowe    31
      1.3.1. Pojęcia terminu „strategia”    31
      1.3.2. Rodzaje strategii    32
      1.3.3. Formy wchodzenia MŚP na rynki międzynarodowe    33
  Rozdział 2. Instrumenty wspierania eksportu wykorzystywane w handlu międzynarodowym    46
    2.1. Instrumenty wspierania eksportu    47
      2.1.1. Ulgi o charakterze fiskalnym i kredytowym    48
        2.1.1.1. Kredytowanie eksportu przez eksporterów    49
        2.1.1.2. Kredytowanie eksportu przez banki    51
        2.1.1.3. Kredytowanie eksportu z udziałem państwowych środków finansowych    54
      2.1.2. Ubezpieczenie kredytów eksportowych    56
    2.2. Pozostałe formy finansowania handlu zagranicznego    59
      2.2.1. Faktoring    59
      2.2.2. Forfaiting    62
    2.3. Instrumenty wspierania eksportu w wybranych krajach    64
      2.3.1. System niemiecki    64
      2.3.2. System francuski    70
      2.3.3. System amerykański    73
      2.3.4 Włoski przykład wspierania eksportu przez rozwój konsorcjum MŚP    76
      2.3.5. Wybrane przykłady wspierania eksportu wykorzystywane w innych krajach    82
  Rozdział 3. Wspieranie handlu międzynarodowego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce    85
    3.1. Formy wspierania handlu międzynarodowego w Polsce    85
      3.1.1. Instrumenty finansowe    86
      3.1.2. Wsparcie informacyjno-promocyjne    98
      3.1.3. Działania traktatowe    111
    3.2. Programy i dotacje udzielane na wsparcie eksportu ze środków Unii Europejskiej małym i średnim przedsiębiorstwom w pierwszym okresie programowania    112
      3.2.1. Exprom    113
      3.2.2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych    115
      3.2.3. Drugi okres programowania ze środków Unii Europejskiej – Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006    124
    3.3. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013    131
  Rozdział 4. Wpływ instrumentów polityki państwa na handel międzynarodowy sektora MŚP w Polsce    138
    4.1. Stan małych i średnich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym    138
    4.2. Kierunki rozwoju handlu zagranicznego MŚP    141
    4.3. Struktura geograficzna handlu zagranicznego MŚP    146
      4.3.1. Eksport    147
      4.3.2. Import    153
    4.4. Struktura towarowa handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw    157
      4.4.1. Eksport    157
      4.4.2. Import    160
    4.5. Struktura handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw według województw    164
      4.5.1. Eksport MŚP w województwach    164
      4.5.2. Import MŚP w województwach    169
    4.6. Badania ankietowe    174
      4.6.1. Metodyka badawcza    174
      4.6.2. Skuteczność polskiej polityki wspierania handlu międzynarodowego w świetle wyników badań ankietowych sektora MŚP    175
    4.7. Przyczyny zmian w handlu międzynarodowym MŚP    181
      4.7.1. Wpływ polityki kursowej na pobudzenie eksportu    181
      4.7.2 Wpływ kryzysu finansowego w latach 2008-2009 na handel zagraniczny Polski i jego skutki    187
      4.7.3. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na handel międzynarodowy małych i średnich przedsiębiorstw    191
      4.7.4. Wpływ instrumentów wsparcia handlu międzynarodowego na eksport małych i średnich przedsiębiorstw    193
  Rozdział 5. Ekonomiczne i organizacyjne zmiany warunkujące wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym Polski    196
    5.1. System wspierania eksporterów z sektora MŚP    197
    5.2. Kooperacja jako forma grupowej współpracy MŚP    201
    5.3. Konsorcja eksportowe szansą sektora MŚP w Polsce    206
    5.4. Klaster jako forma regionalnego rozwoju eksportu    210
    5.5. Studia przypadków – polskie klastry    214
  Zakończenie    219
  Literatura    221
  Spis rysunków    226
  Spis tabel    227
  Wykaz użytych skrótów    229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia