Ekonometria 27. Zastosowanie metod ilościowych

Ekonometria 27. Zastosowanie metod ilościowych

1 opinia

Format:

ibuk

W 27. numerze Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych zamieszczono 14 artykułów. Marek Walesiak i Andrzej Dudek odnoszą się do ważnego zagadnienia, jakim jest klasyfikacja danych zmierzonych na skali porządkowej. Dwa kolejne artykuły również dotyczą metod klasyfikacji (obiektów symbolicznych i klasyfikacji dynamicznej) ze wskazaniem użyteczności tych metod w praktyce. Marcin Pełka prezentuje możliwości aplikacyjne analizy unfolding. Iwona Bąk, autorka kolejnego artykułu, zaproponowała analizę korespondencji jako metodę wykorzystywaną w badaniach jakości środowiska naturalnego. Andrzej Bąk w swoim artykule proponuje zaś estymację modeli mikroekonometrycznych w programie R. Autorzy dwóch kolejnych opracowań prezentują teoretyczne i aplikacyjne aspekty metod matematycznych i statystycznych. Zagadnienia z zakresu prognozowania wraz z przykładami zastosowań są omówione w pracach Jacka Welca i Martina Pavlíka. Trzy następne artykuły dotyczą problemów związanych z ubezpieczeniami na życie, ze wzrostem gospodarczym i z kryzysem finansowym, a ostatni możliwości podnoszenia kwalifikacji osób pracujących.


Liczba stron169
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Marek Walesiak, Andrzej Dudek: Odległość GDM dla danych porządkowych a klasyfikacja spektralna    9
  Andrzej Dudek, Justyna Wilk: Metody doboru zmiennych w procesie klasyfikacji obiektów symbolicznych    20
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir: Ocena stopnia realizacji strategii lizbońskiej w zakresie edukacji za pomocą metod klasyfikacji dynamicznej    29
  Marcin Pełka: Zastosowanie analizy unfolding w ocenie preferencji uczniów szkoły policealnej    41
  Iwona Bąk: Application of multidimensional correspondence analysis in the research on the quality of natural environment in Poland in 2007    49
  Andrzej Bąk: Zastosowanie mikroekonometrycznych modeli zmiennych dychotomicznych w badaniach preferencji i ich estymacja w programie R    57
  Roman Pawlukowicz: Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej w świetle właściwości średniej arytmetycznej    68
  Andrzej Wilkowski: Uwagi o współczynniku korelacji    77
  Jacek Welc: Modele autoregresyjne w prognozowaniu kwartalnych wyników finansowych spółek – stopień dopasowania modelu do danych rzeczywistych a dokładność prognoz    83
  Martin Pavlík: New approach to the short-term forecasting in the time series with the structural shock    94
  Agnieszka Marciniuk: Nielosowe modele natychmiastowej stopy procentowej i ich zastosowanie w klasycznych ubezpieczeniach życiowych    112
  Zbigniew Dokurno: Modelowanie endogenicznej akumulacji kapitału ludzkiego w procesie wzrostu gospodarczego    128
  Helmut Maier: The banking crises reflected in the financial order of the real world    141
  Dorota Kwiatkowska-Ciotucha: Kształcenie ustawiczne jako źródło możli-wości podnoszenia kwalifikacji osób pracujących    154
  Summaries    19
  Marek Walesiak, Andrzej Dudek: GDM distance for ordinal data and spectral clustering    19
  Andrzej Dudek, Justyna Wilk: Feature selection methods in symbolic objects classification process    28
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir: Evaluation of progress towards the Lisbon Strategy objectives concerning education using dynamic cluster analysis    40
  Marcin Pełka: Application of unfolding analysis in the evaluation of college students preferences    48
  Iwona Bąk: Zastosowanie wielowymiarowej analizy korespondencji do badania jakości środowiska naturalnego w Polsce w roku 2007    56
  Andrzej Bąk: An application of microeconometric dichotomous variables models in the research of preferences and their estimation using R program    67
  Roman Pawlukowicz: Evaluation of real estates using a method of average price correction in the light of properties of arithmetic mean    76
  Andrzej Wilkowski: Note on correlation coefficient    82
  Jacek Welc: Simple autoregressions in forecasting corporate quarterly financial results – the impact of model’s fit to actual data and forecasts accuracy    93
  Martin Pavlík: Nowe podejście do prognozowania krótkoterminowego na podstawie szeregów czasowych ze zmianami strukturalnymi    111
  Agnieszka Marciniuk: Nonrandom models of instantaneous interest rate and their application in classical life insurance    127
  Zbigniew Dokurno: Modelling of endogenous accumulation of human capital in the process of economic growth    140
  Helmut Maier: Odzwierciedlenie kryzysu bankowego w świecie finansów    153
  Dorota Kwiatkowska-Ciotucha: Life long learning as a possible source of employees qualifications and skills development    169
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia