Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

159,75  213,00

Format: pdf

159,75213,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowy komentarz do dyrektyw i rozporządzeń unijnych regulujących podatek akcyzowy, uwzględniający w szerokim zakresie istotne dla tematyki akcyz postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.


Autorzy sygnalizują problemy związane z implementacją komentowanych przepisów w prawie polskim. Szczególnie cenne dla czytelników są liczne odwołania do przepisów krajowych oraz orzeczeń polskich sądów, gdyż pokazują w jaki sposób przepisy unijne są rozumiane przez polską administrację podatkową i sądy administracyjne.


Adresaci:


Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów podatkowych (zwłaszcza urzędów i izb celnych), adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, sędziów sądów administracyjnych oraz powszechnych. Będzie przydatna również dla osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość podatników akcyzy.


"Recenzowany komentarz jest opracowaniem o fundamentalnym charakterze. Decyduje o tym nie tyle i na pewno nie przede wszystkim jego imponująca objętość, ale sposób potraktowania analizowanej materii. Jest to dzieło kompletne, o wydźwięku wręcz encyklopedycznym, chociaż zachowujące wszystkie cechy porządnego komentarza prawniczego. Zespół doświadczonych autorów, wybitnych teoretyków i praktyków prawa podatkowego, a przy tym znawców akcyz pokazał tu pełnię swoich możliwości".


Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński


Rok wydania2014
Liczba stron980
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieTomasz Oczkowski
ISBN-13978-83-264-6810-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.     9
  
  Wstęp | str.     13
  
  Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG | str.     35
  
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.     44
  
  Rozdział II. Obowiązek podatkowy, zwrot, zwolnienie | str.     77
  
  Sekcja 1. Miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego | str.     77
  Sekcja 2. Zwrot i umorzenie | str.     109
  Sekcja 3. Zwolnienia | str.     111
  
  Rozdział III. Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie | str.     120
  
  Rozdział IV. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy | str.     128
  
  Sekcja 1. Przepisy ogólne | str.     128
  Sekcja 2. Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy | str.     144
  Sekcja 3. Procedury uproszczone | str.     171
  
  Rozdział V. Przemieszczanie i opodatkowanie wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji | str.     173
  Sekcja 1. Nabywanie przez osoby prywatne | str.     173
  Sekcja 2. Przechowywanie w innym państwie członkowskim | str.     183
  Sekcja 3. Sprzedaż na odległość | str.     194
  Sekcja 4. Zniszczenia i utraty | str.     199
  Sekcja 5. Nieprawidłowości w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych | str.     206
  
  Rozdział VI. Przepisy różne | str.     211
  
  Sekcja 1. Oznaczenia | str.     211
  Sekcja 2. Drobni producenci wina | str.     219
  Sekcja 3. Wyroby dla statków i samolotów | str.     225
  Sekcja 4. Ustalenia szczególne | str.     227
  
  Rozdział VII. Komitet ds. Podatku Akcyzowego | str.     230
  
  Rozdział VIII. Przepisy przejściowe i końcowe | str.     232
  
  Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych | str.     242
  
  Sekcja I. Piwo | str.     247
  Zakres zastosowania | str.     247
  Ustalenie podatku akcyzowego | str.     252
  
  Sekcja II. Wino | str.     267
  Zakres zastosowania | str.     267
  Ustalenie podatku akcyzowego | str.     273
  
  Sekcja III. Inne napoje przefermentowane, niebędące winem ani piwem | str.     276
  Zakres zastosowania | str.     276
  Ustalenie podatku akcyzowego | str.     284
  
  Sekcja IV. Produkty pośrednie | str.     289
  Zakres zastosowania | str.     289
  Ustalenie podatku akcyzowego | str.     295
  
  Sekcja V. Alkohol etylowy | str.     298
  Zakres zastosowania | str.     298
  Ustalenie podatku akcyzowego | str.     306
  
  Sekcja VI. Przepisy różne | str.     314
  
  Sekcja VII. Zwolnienia | str.     320
  
  Sekcja VIII. Przepisy końcowe | str.     365
  
  Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych | str.     368
  
  Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych | str.     408
  
  Rozdział 1. Przedmiot | str.     414
  Rozdział 2. Definicje | str.     418
  Rozdział 3. Przepisy mające zastosowanie do papierosów | str.     443
  Rozdział 4. Przepisy mające zastosowanie do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy | str.     468
  Rozdział 5. Ustalenie maksymalnej detalicznej ceny sprzedaży wyrobów tytoniowych, pobieranie podatków akcyzowych, zwolnienia i zwroty | str.     476
  
  Rozdział 6. Przepisy końcowe | str.     495
  
  Załączniki
  
  Załącznik I | str.     505
  Część A. Uchylone dyrektywy oraz wykaz ich kolejnych zmian | str.     505
  Część B. Lista terminów transpozycji do prawa krajowego i rozpoczęcia stosowania | str.     506
  
  Załącznik II. Tabela korelacji | str.     507
  Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie
  restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących
  opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej | str.     510
  
  Załączniki
  
  Załącznik I | str.     825
  Tabela A - Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych | str.     825
  Tabela B - Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw silnikowych wykorzystywanych do celów określonych w art. 8 ust. 2 | str.     825
  Tabela C - Minimalne poziomy opodatkowania mające zastosowanie do paliw do ogrzewania i energii elektrycznej | str.     826
  
  Załącznik II. Obniżone stawki podatkowe i zwolnienia z podatków w rozumieniu art. 18 ust. 1 | str.     827
  
  Załącznik III. Obniżone stawki podatkowe i zwolnienia z podatków w rozumieniu art. 18a ust. 1 | str.     836
  
  Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty | str.     838
  
  Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 | str.     863
  
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.     871
  Rozdział II. Współpraca na wniosek | str.     897
  Rozdział III. Wymiana informacji bez uprzedniego wniosku | str.     919
  Rozdział IV. Przechowywanie i wymiana informacji elektronicznych dotyczących podmiotów gospodarczych | str.     929
  Rozdział V. Wspólne warunki regulujące udzielenie pomocy | str.     939
  Rozdział VI. Ocena i przepisy końcowe | str.     961
  
  Załącznik | str.     971
  Literatura | str.     973
  Autorzy | str.     979
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia