Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

109,50  146,00

Format: pdf

109,50146,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera analizę 27 ważnych i kontrowersyjnych wyroków zapadłych w 2017 r. o kluczowym znaczeniu dla praktyki stosowania prawa podatkowego. Trzecia edycja publikacji, stanowi próbę krytycznego spojrzenia na szczególnie istotne wyroki wydane przez sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka.


W książce zaprezentowano stanowiska sądów w konkretnych sprawach wraz z rekonstrukcją sposobu ich rozumowania. Ma to na celu znalezienie możliwie stałych punktów odniesienia w budowie sądowych hipotez interpretacyjnych oraz kryteriów wyboru, jakie stosują sądy w wypadku, gdy w konkretnej sytuacji jest kilka hipotez.


Autorami opracowania są zarówno renomowani praktycy, w tym m.in. sędziowie, jak i pracownicy naukowi.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.


Rok wydania2018
Liczba stron288
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-360-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
   Od redakcji    13
  
   Rozdział I. Zagadnienia ogólne prawa podatkowego    15
  
   Stanisław Bogucki, Jan Szczygieł
   Zasada in dubio pro tributario (wyrok NSA z 29.11.2017 r., II FSK 3280/15)    15
  
   Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
   Artykuł 199a o.p. jako podstawa pominięcia skutków podatkowych transakcji (wyrok WSA w Bydgoszczy z 6.12.2017 r., I SA/Bd 896/17)    26
  
   Andrzej Ladziński
   Skuteczność na gruncie prawa podatkowego czynności prawnych dokonanych w celu osiągnięcia korzyści podatkowej – stan prawny obowiązujący przed 15.07.2016 r. (wyrok NSA z 27.06.2017 r., I FSK 1832/15)    38
  
   Hanna Filipczyk
   Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku TS (uchwała NSA (7) z 16.10.2017 r., I FPS 1/17)    45
  
   Adam Nita
   Oddziaływanie dwuinstancyjności postępowania podatkowego na przedawnienie wymiaru podatku (wyrok NSA z 3.10.2017 r., II FSK 2367/15)    55
  
   Rafał Mikulski
   Zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony nienależnie na podstawie wadliwej interpretacji (wyrok NSA z 13.12.2017 r., I FSK 128/16)    67
  
   Ewa Prejs
   Możliwość stosowania art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności do spraw z zakresu postępowania podatkowego (wyrok ETPC z 4.05.2017 r., 15485/09, Chap Ltd przeciwko Armenii)    74
  
   Joanna Zawiejska-Rataj, Artur Podsiadły
   Zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA w Gliwicach z 21.02.2017 r., I SA/Gl 1286/16)    86
  
   Anna Janowska
   Zasady naliczania odsetek za zwłokę od nieuregulowanej w terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (wyrok WSA w Olsztynie z 5.04.2017 r., I SA/Ol 121/17)    96
  
   Jan Szczygieł
   Zgoda strony na uczestniczenie organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym (wyrok NSA z 22.02.2017 r., II FSK 155/15)    107
  
   Alicja Sarna
   Obowiązek odniesienia się przez podmiot wydający interpretację indywidualną do przedstawionej przez wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU i dokonania oceny jej prawidłowości (wyrok NSA z 29.11.2017 r., I FSK 179/16)    116
  
   Rozdział II. Podatki dochodowe    123
  
   Jowita Pustuł
   Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15)    123
  
   Paweł Borszowski
   Uznanie czynności podatnika jako wykonywanie działalności gospodarczej (wyrok NSA z 7.02.2017 r., II FSK 4025/14)    132
  
   Paweł Majka
   Zakres ulgi rehabilitacyjnej – interpretacja w orzecznictwie sądów administracyjnych przepisów dotyczących ulg podatkowych (wyrok NSA z 5.10.2017 r., II FSK 2249/15)    139
  
   Michał Goj
   Opodatkowanie przekazania majątku likwidacyjnego ze spółki kapitałowej (wyrok NSA z 27.06.2017 r., II FSK 658/17)    147
  
   Michał Goj, Izabela Rymanowska
   Brak szczegółowo zdefiniowanej podstawy prawnej dla opodatkowania dochodów a ogólna zasada powszechności opodatkowania (wyrok WSA w Poznaniu z 19.04.2017 r., I SA/Po 703/16)    153
  
   Jarosław Ostrowski
   Lokal niewprowadzony do środków trwałych – sprzedaż nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (wyrok NSA z 14.11.2017 r., II FSK 2728/15)    164
  
   Rozdział III. Podatki obrotowe i cła    175
  
   Hanna Filipczyk
   Przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności cywilnoprawnych (uchwała NSA (7) z 15.05.2017 r., II FPS 1/17)    175
  
   Adam Bartosiewicz
   Możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego (wyrok NSA z 11.04.2017 r., I FSK 1104/15)    183
  
   Roman Wiatrowski
   Zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne zmiany interpretacji prawa (wyrok TS z 21.09.2017 r., C-605/15, Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie)    190
  
   Rafał Zajączkowski
   Zakres temporalny wyroków Trybunału Sprawiedliwości w klasyfikacji taryfowej, analogia i wykładnia systemowa w klasyfikacji, znaczenie WIT (wyrok WSA w Olsztynie z 26.10.2017 r., I SA/Ol 618/17, w kontekście wyroku TS z 26.05.2016 r.,
   C-286/15)    200
  
   Łukasz Kidoń
   Wykorzystanie art. 199a § 2 o.p. do zwalczania nadużycia prawa podatkowego na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (wyrok NSA z 25.04.2017 r., I FSK 1226/15)    213
  
   Rozdział IV. Podatki i opłaty lokalne    223
  
   Paweł Banasik, Paweł Pucher
   Czy budynek może być budowlą? (wyrok TK z 13.12.2017 r., SK 48/15)    223
  
   Michał Nielepkowicz
   Opodatkowanie gruntu najwyższą stawką podatku od nieruchomości (wyrok TK z 12.12.2017 r., SK 13/15)    234
  
   Adam Kałążny, Paweł Pucher
   Pojęcie udostępniania infrastruktury kolejowej na gruncie przepisów o podatku od nieruchomości (wyrok WSA w Kielcach z 16.11.2017 r., I SA/Ke 531/17)    243
  
   Agata Han
   Prawnopodatkowe aspekty trwałego związania nieruchomości z gruntem (wyrok NSA z 6.04.2017 r., II FSK 630/15)    255
  
   Paweł Majka
   Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni masy bitumicznej (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28.06.2017 r., I SA/Go 211/17 – orzeczenie nieprawomocne)    262
  
   Bibliografia    273
   Autorzy    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia