Książka jest obszernym zbiorem opracowań dotyczących relacji zachodzących między prawami podatnika a środkami ich ochrony.


Rozważania objęły zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego oraz międzynarodowego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, prawa karnego skarbowego i praw człowieka.


Analizy przeprowadzone przez autorów opracowań prezentują aktualne standardy i najlepsze praktyki zapewniające ochronę praw podatników, a także zagadnienia takie jak:
• ochrona praw podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE,
• potrzeba powołania Rzecznika Praw Podatnika,
• zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
• indywidualne interpretacje podatkowe w świetle zasady równości,
• prawo podatnika do bezpośredniego stosowania dyrektyw,
• klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
• nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
• rola doradcy podatkowego w obronie praw podatnika,
• o potrzebie przyjęcia Karty Praw Podatnika.


Autorami opracowania są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także sędziowie sądów administracyjnych i doradcy podatkowi.


Opracowania ujęte w niniejszej monografii zainteresować powinny nie tylko prawników praktyków, lecz także doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej oraz podmioty stosujące przepisy prawa podatkowego i członków instytucji mających wpływ na tworzenie tego prawa.


Rok wydania2021
Liczba stron444
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-365-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów...................................................................................    9
  
   Agnieszka Franczak
   Od Redaktora Naukowego................................................................    11
  
   Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki
   Problematyka ochrony praw podatnika jako kierunek badań
   nad prawem podatkowym................................................................    15
  
   Włodzimierz Nykiel
   Prawa podatnika – potrzeba badań naukowych i nowych
   regulacji prawnych.............................................................................    17
  
   Adam Mariański
   Rola doradców podatkowych w ochronie praw podatnika.........    25
  
   * * *
  
   Adam Bartosiewicz
   In dubio pro tributario a zasada skuteczności prawa
   unijnego – uwagi na tle orzeczenia TSUE w sprawie Herst......    27
  
   Paweł Borszowski
   Ważny interes podatnika –
   przyczynek do dyskusji o uprawnieniach podatnika. Uwagi
   na tle instytucji umorzenia zaległości podatkowych.................    43
  
   Anna Brzezińska-Rawa, Agnieszka Franczak
   Poglądy nauki prawa podatkowego na stosowanie art.    6
   ust. 1 EKPC w sprawach podatkowych..........................................    55
  
   Bogumił Brzeziński
   Znaczenie art. 1 Protokołu nr 1 do Europejskiej Konwencji
   Praw Człowieka dla ochrony praw podatnika.............................    69
  
   Dagmara Dominik-Ogińska
   Godność a prawo podatnika do rzetelnego procesu ..................    87
  
   Hanna Filipczyk
   Wadliwość aktów wydanych w postępowaniu
   interpretacyjnym ..............................................................................    101
  
   Agnieszka Franczak
   Karta praw podstawowych Unii Europejskiej a ochrona
   praw podatnika .................................................................................    115
  
   Jadwiga Glumińska-Pawlic
   Doradca podatkowy jako obrońca praw podatnika ..................    133
  
   Andrzej Gomułowicz
   Podatnik a władza – problem bezpieczeństwa prawnego ........    147
  
   Ziemowit Kukulski
   Prawa podatnika w Modelu Konwencji OECD, Modelu
   Konwencji ONZ i w bilateralnych umowach podatkowych
   w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
   i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.........................    161
  
   Andrzej Ladziński
   Prawo wyboru drogi najmniej opodatkowanej z perspektywy
   ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
   ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki sprzeczności
   korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy
   podatkowej lub jej przepisu.............................................................    177
  
   Wiedza na temat podatkowego stanu faktycznego a zakres
   odpowiedzialności podatkowej.......................................................    199
  
   Hanna Litwińczuk
   Prawo podatnika do korzyści umownych i jego
   ograniczenia .......................................................................................    217
  
   Adam Mariański
   Znaczenie karty (deklaracji) praw podatnika na świecie –
   potrzeba uchwalenia w Polsce.........................................................    235
  
   Tomasz Michalik
   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – konstrukcja
   prawa podatnika do bezpośredniego stosowania dyrektyw
   (zasady i granice)...............................................................................    255
  
   Wojciech Morawski
   Zasada równości a indywidualne interpretacje podatkowe ......    273
  
   Adam Nita
   Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu
   podatkowym jako instrument ochrony praw podatnika..........    295
  
   Ewa Prejs
   Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw
   podatnika ...........................................................................................    311
  
   Marcin Rymaszewski
   „Nowomowa podatkowa” a pozycja podatnika
   w postępowaniu dowodowym ........................................................    331
  
   Alicja Sarna
   Nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu
   przedawnienia zobowiązań podatkowych a prawo
   podatnika do obrony.........................................................................    345
  
   Małgorzata Sęk
   Prawo do informacji w prawie podatkowym ..............................    361
  
   Dariusz Strzelec
   Kontrola i postępowanie prowadzone przez naczelnika
   urzędu celno-skarbowego a gwarancje procesowe
   podatnika............................................................................................    375
  
   Agnieszka Tałasiewicz
   Rzecznik Praw Podatnika – czy potrzebna jest
   instytucjonalna ochrona praw podatnika?..................................    393
  
   Krzysztof Wojtyczek
   Ochrona praw podatnika w orzecznictwie Europejskiego
   Trybunału Praw Człowieka.............................................................    411
  
   Bibliografia.........................................................................................    425
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia