O psychologii i psychologach. Między uniwersytetem a praktyką

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

69,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Psychologia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki. W ślad za poszerzaniem się zakresu wiedzy psychologicznej, postępującym rozwojem teorii oraz badań naukowych, powinno – przynajmniej w założeniach – postępować doskonalenie oddziaływań profesjonalnych. Psychologia, za sprawą szczególnego przedmiotu badań naukowych i profesjonalnych oddziaływań, stawia przed uprawiającymi ją specjalistami ogromną odpowiedzialność, także etyczną. Jednocześnie psycholog jako zawód zaufania społecznego pozostaje wciąż zawodem prawnie nieuregulowanym. Dodatkowo administracyjne zmiany w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego nie pozostają bez wpływu na jakość kształcenia przyszłych psychologów.


Jerzy M. Brzeziński i Piotr K. Oleś stawiają pytanie: jak uprawiać niełatwy zawód psychologa, by był nieustannym wyzwaniem – dla siebie i innych, jak nie popadać w rutynę i nie dokonywać nieuzasadnionych uproszczeń?


Czytelnik znajdzie w tej książce kompendium wiedzy na temat ścieżki kształcenia psychologów, możliwości poszerzania kompetencji zawodowych po dyplomie czy rozwoju kariery akademickiej. Autorzy wskazują na standardy prowadzenia badań naukowych, nauczania psychologii, a także dobre praktyki prowadzenia działalności profesjonalnej – czy to w gabinecie, czy to w roli eksperta lub popularyzatora wiedzy. Nie unikają przy tym krytyki zjawisk i procesów, które negatywnie wpływają na tożsamość zawodową psychologów oraz społeczne zaufanie do nich.


Przesłanie, jakie chcieliśmy oddać w tej monografii, sprowadza się do znajomości i przestrzegania kryteriów dobrych praktyk psychologicznych – w badaniach naukowych, kształceniu, świadczeniu usług psychologicznych, popularyzacji i wypełnianiu roli społecznej psychologa.


Jeszcze jednym ważnym celem – choć zabrzmi to nazbyt osobiście – było wyrażenie zawodowej tożsamości, identyfikacji zarówno z Uniwersytetem, jak i z psychologią i jej misją zawodu zaufania publicznego. Psychologia – z tej racji, że przygotowuje do pracy z ludźmi oraz, że uczestnikami naszych badań są konkretne osoby – jest nauką szczególną. Studia psychologiczne mają przygotowywać do rozumienia człowieka i do współdziałania z nim, są więc szczególnie odpowiedzialne, podobnie badania naukowe, publikowanie, formułowanie ekspertyz czy popularyzacja.
Z tekstu


Rok wydania2021
Liczba stron560
KategoriaNowe Tendencje w Psychologii
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22035-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp XI
  Podziękowania XV
  CZĘŚĆ I PSYCHOLOGIA JAKO NAUKA    3
  1. Jaką nauką jest psychologia?     3
    1.1. Psychologia jest nauką empiryczną, która ma swoje osobliwości     3
    1.2. Osobliwości przedmiotu i metody psychologii     17
    1.3. Koncepcja człowieka    22
      1.3.1. Potrzeba założeń metasystemowych     22
      1.3.2. Kim jest człowiek? Dlaczego – będąc psychologiem – warto to wiedzieć    28
    1.4. Psychologia a inne dyscypliny naukowe: problemy interdyscyplinarne    38
  CZĘŚĆ II PROBLEMY KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW    51
  2. Skąd się biorą psychologowie – co zrobić, aby zostać dobrym psychologiem?     51
    2.1. Idea kształcenia na poziomie uniwersyteckim – czyli czemu służy studiowanie     51
    2.2. Studia psychologiczne na polskich uniwersytetach i w innych szkołach wyższych     67
      2.2.1. Zideologizowane początki studiów psychologicznych (1950 r.)     67
      2.2.2. Rozwój studiów po przełomie październikowym 1956 r    72
      2.2.3. Blaski i cienie prowadzenia studiów psychologicznych według deklaracji bolońskiej (1999 r. – I0 i II0 kształcenia) versus jednolite pięcioletnie studia magisterskie     80
    2.3. O potrzebie ogólnopolskich standardów kształcenia na studiach psychologicznych     89
      2.3.1. Trochę historii     90
      2.3.2. Jak mogą wyglądać studia psychologiczne?    94
    2.4. O jednolite standardy dla rozpraw doktorskich z psychologii     101
      2.4.1. Kontekst nowej ustawy z 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce     102
      2.4.2. Kryteria dobrej rozprawy doktorskiej    108
  3. Co po dyplomie magisterskim – nieustające doskonalenie zawodowe i podejmowanie nowych wyzwań zawodowych    125
    3.1. Co dają, a czego nie dają studia magisterskie i co można dzięki nim osiągnąć?     125
      3.1.1. Co wynosimy z uczelni?     125
      3.1.2. A czego studia nie dają i jak zdobyć „to”, czego nie dają?     132
      3.1.3. Studia przygotowują do pracy badawczej i praktyki psychologicznej     135
    3.2. Zawód psycholog     136
    3.3. Psycholog – jako profesjonalista, badacz i nauczyciel akademicki     142
    3.4. Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy     147
      3.4.1. Czym jest EuroPsy?     147
      3.4.2. Model kompetencji zawodowych     151
      3.4.3. EuroPsy w Europie i w Polsce    154
    3.5. Specjalizacja, certyfikat, uprawnienia    159
    3.6. Konieczność ustawicznego kształcenia     163
  CZĘŚĆ III PSYCHOLOG JAKO PROFESJONALISTA 171
  4. Jedna jest psychologia, ale z wieloma zastosowaniami     171
    4.1. O integracji teorii i badań empirycznych z praktyką psychologiczną     171
    4.2. Od teorii do praktyki. Cztery fazy przejścia od wyników badania naukowego do ich praktycznych zastosowań    174
      4.2.1. Faza I – wytworzenia wiedzy naukowej     176
      4.2.2. Faza II – upowszechniania wyników    178
      4.2.3. Faza III – opracowania Programu Praktycznego Działania (PPD)    180
      4.2.4. Faza IV – aplikacji PPD     187
    4.3. Praktyka oparta na dowodach empirycznych    189
      4.3.1. Diagnoza oparta na dowodach empirycznych    192
      4.3.2. Terapia oparta na dowodach empirycznych    206
      4.3.3. Terapia i inne rodzaje profesjonalnej aktywności oparte na dowodach empirycznych    216
  5. Gdy psycholog występuje jako ekspert     225
    5.1. Trzy role eksperckie podejmowane przez psychologa    225
    5.2. Psycholog-badacz jako kompetentny krytyk naukowy     232
    5.3. Dobre „wychowanie” badacza-krytyka     244
      5.3.1. Postawa krytycznej otwartości     244
      5.3.2. Odporność na pokusy    253
      5.3.3. Unikanie konfliktu interesów    254
    5.4. Niepożądane społeczne skutki złej krytyki naukowej     256
    5.5. Psycholog-profesjonalista jako biegły sądowy    262
    5.6. Psycholog-profesjonalista jako doradca i autor ekspertyz     269
  6. Gdy psycholog występuje jako popularyzator     277
    6.1. Kto, co i jak powinien popularyzować?     277
      6.1.1. Istota popularyzacji    277
      6.1.2. Cztery poziomy popularyzacji     282
    6.2. W kierunku ustalenia granic popularyzacji wiedzy     292
  7. Gdy psycholog angażuje się w działalność społeczną     303
    7.1. Ochrona zdrowia psychicznego jednym z priorytetów Unii Europejskiej     303
      7.1.1. Skutki rozwoju cywilizacji a społeczna rola psychologów     306
      7.1.2. Psycholog jako badacz zjawisk społecznych     310
      7.1.3. Psycholog zaangażowany w procesy społeczne     311
      7.1.4. Psycholog świadczący pomoc wobec wyzwań i problemów społecznych     315
    7.2. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom     316
    7.3. Promocja zdrowia i jakości życia     321
      7.3.1. Psycholog pomaga w zdrowiu i chorobie     321
      7.3.2. Psycholog a problemy i potrzeby osób starszych     324
    7.4. Interwencja    327
  8. Psycholog wobec problemów współczesności     335
    8.1. Niektóre problemy popandemicznego świata     335
      8.1.1. Lęk jako reakcja na pandemię i lęki społeczne     335
      8.1.2. Trudne relacje społeczne w okresie pandemii i po niej     337
      8.1.3. Lęk przed śmiercią     338
      8.1.4. Popandemiczny wzrost?     339
    8.2. Czterowymiarowy model zmian człowieka XXI wieku     340
      8.2.1. Przemiany kulturowe o charakterze globalnym     340
      8.2.2. Niepewność, iluzja wolności a tożsamość     342
      8.2.3. Wymiary zmian     343
      8.2.4. Człowiek wobec nowej fali cywilizacji     346
    8.3. Psychologiczne implikacje zmian     349
      8.3.1. Świat realny i wirtualny     349
      8.3.2. Kultura młodych a tradycja    350
      8.3.3. Brak tożsamościowego zakorzenienia i lęk przed przyszłością    352
      8.3.4. Problem autentyczności     353
      8.3.5. Uzależnienia, agresja społeczna, odmienność    356
      8.3.6. Sens życia i ekonomia działań     358
      8.3.7. Psychologia i psychologowie też będą inni    361
    8.4. Jeszcze o wyzwaniach popandemicznego świata     362
      8.4.1. E-interwencje    364
      8.4.2. Niepewność i kryzys autorytetów     366
      8.4.3. Psychologia: globalna czy lokalna?    367
      8.4.4. Jak pracować z ludźmi w świecie kulturowo zróżnicowanym    368
      8.4.5. Problemy a możliwości adaptacyjne człowieka     371
  CZĘŚĆ IV NIE TYLKO WIEDZA…    375
  9. Nie tylko twarda wiedza naukowa, lecz także empatia     375
    9.1. Co jest potrzebne w zawodzie psychologa: wiedza i empatia     375
    9.2. Profesjonalizm jako synteza wiedzy i empatii    376
    9.3. Osiem cnót psychologicznych     380
      9.3.1. Uważność     381
      9.3.2. Otwartość     382
      9.3.3. Wrażliwość     385
      9.3.4. Asertywność    387
      9.3.5. Rzetelność     389
      9.3.6. Odpowiedzialność    392
      9.3.7. Dalekowzroczność     394
      9.3.8. Pokora     396
      9.3.9. W kierunku metacnoty?     398
    9.4. Jak to osiągnąć?     401
    9.5. Podatność i odporność na wpływy kulturowe     405
  10. Wrażliwość etyczna psychologa: badacza i profesjonalisty     411
    10.1. Znaczenie wrażliwości etycznej w kształceniu i funkcjonowaniu zawodowym psychologów    411
    10.2. Etyczny kontekst badania naukowego     420
      10.2.1. Naukowa ważność podejmowanej tematyki     420
      10.2.2. Podstawy kompetencyjne badacza     424
      10.2.3. Umiejętności w zakresie planowania danego badania empirycznego     425
      10.2.4. Przeprowadzanie badania empirycznego    427
      10.2.5. Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego badania     429
      10.2.6. Traktowanie osób badanych     433
        10.2.6.1. Prawo do poszanowania godności     433
        10.2.6.2. Prawo do zapewnienia bezpiecznego udziału w badaniu     440
        10.2.6.3. Prawo do wyrażenia w pełni świadomej zgody na udział w badaniu oraz do informacji o badaniu i wykorzystaniu przez badacza wyników     442
        10.2.6.4. Prawo do poszanowania poufności, prywatności oraz anonimowości     446
        10.2.6.5. Kilka uwag o zakresie działania uniwersyteckich komisji etycznych     449
      10.2.7. Uczciwość badacza – naganne etycznie odstępstwa od naukowych standardów     454
        10.2.7.1. p-hacking, fishing expedition (p < 0,05); efekt szuflady ( file drawer effect, publication bias)     455
        10.2.7.2. HARKing (hypothesizing after the results are known)     460
        10.2.7.3. Fabrykowanie danych ( fabrication), fałszowanie danych ( falsification), plagiatowanie (plagiarism)     461
        10.2.7.4. Ghostwriting oraz guest authorship     467
        10.2.7.5. Publikowanie w „drapieżnych” czasopismach (predatory journals)     470
        10.2.7.6. Organizowanie się badaczy w „spółdzielnie autorów”     471
    10.3. Etyczny kontekst działalności profesjonalnej     475
      10.3.1. Etyka a praktyka psychologiczna     475
      10.3.2. Etyka w praktyce psychologicznej     478
      10.3.3. Nowe wyzwanie dla uniwersytetów     483
      10.3.4. Poszanowanie praw klientów, pacjentów i innych adresatów usług psychologicznych     486
        10.3.4.1. Etyka w diagnostyce i psychoterapii     486
        10.3.4.2. Etyka w psychologii biznesu    500
      10.3.5. Etyczne problemy w praktyce psychologicznej     505
    10.4. Konieczność funkcjonujących regulacji prawnych dotyczących zawodu psychologa     513
  Literatura     517
  Indeks nazwisk     545
  Indeks rzeczowy     552
  O Autorach    562
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia