Neonatologia Tom 2

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

125,30  179,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

125,30179,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugie wydanie „Neonatologii” pod redakcją naukową prof. Janusza Świetlińskiego.
To nowoczesne i kompletne opracowanie trudnych zagadnień przydatne w codziennej pracy specjalistów pracujących na oddziałach neonatologicznych. Materiały I i II tomu odzwierciedlają program kształcenia studentów medycyny i specjalizacji w zakresie neonatologii dla lekarzy, położnych i pielęgniarek.
Czytelna publikacja przygotowana przez znakomity zespół neonatologiczny, który dzieli się z czytelnikami swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą. W II wydaniu uaktualniono piśmiennictwo i treści zgodnie z obowiązującymi standardami, dołączono nowe, ważne i ciekawe tematy.


Rok wydania2021
Liczba stron1000
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6535-0
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Patofizjologia układu oddechowego Janusz ŚWIETLIŃSKI 1
    1.1. Najważniejsze uwagi dotyczące rozwoju układu oddechowego płodu i noworodka     2
    1.2. Kontrola oddychania     5
    1.3. Mechanika oddychania    7
    1.4. Praca oddechowa     15
    1.5. Fizjologia wymiany gazowej     24
    1.6. Rola surfaktantu     29
    1.7. Kortykosteroidoterapia prenatalna     32
    1.8. Niewydolność oddechowa     32
  2. Wrodzona niedrożność dróg oddechowych i procedura EXIT Janusz ŚWIETLIŃSKI     39
  3. Podstawy wentylacji mechanicznej Janusz ŚWIETLIŃSKI     43
    3.1. Rodzaje respiratorów i ich cechy     47
    3.2. Wentylacja kontrolowana i wspomagana     48
    3.3. Uwalnianie z wentylacji mechanicznej    81
    3.4. Nawilżanie i ogrzewanie gazów oddechowych     84
  4. Wentylacja nieinwazyjna Janusz ŚWIETLIŃSKI    87
    4.1. Strategia wentylacji nieinwazyjnej na sali porodowej     91
    4.2. Wentylacja na sali porodowej (PPV)     94
    4.3. Wentylacja nieinwazyjna w terapii zaburzeń oddechowych noworodków     97
  5. Maska krtaniowa (LMA) Janusz ŚWIETLIŃSKI, Anna MĄCZKO 119
  6. Zespół zaburzeń oddychania (ZZO) Janusz ŚWIETLIŃSKI 125
    6.1. Patofizjologia    126
    6.2. Zapobieganie     128
    6.3. Rozpoznanie     128
    6.4. Różnicowanie     130
    6.5. Leczenie noworodka z ZZO     131
  7. Zapalenie płuc Janusz ŚWIETLIŃSKI     135
    7.1. Respiratorowe zapalenie płuc    142
    7.2. Chlamydiowe zapalenie płuc    144
    7.3. Zachłystowe zapalenie płuc    145
    7.4. Ureaplazmatyczne zapalenie płuc     147
  8. Zespół aspiracji smółki (MAS) Janusz ŚWIETLIŃSKI     151
    8.1. Przyczyny i konsekwencje wydalania smółki do wód płodowych     153
    8.2. Postępowanie     157
  9. Przemijający szybki oddech noworodka (TTN) Janusz ŚWIETLIŃSKI    159
  10. Bezdechy noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI     165
    10.1. Terminologia     166
    10.2. Następstwa bezdechu    168
    10.3. Przyczyny bezdechów    169
    10.4. Postępowanie    171
  11. Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD) Janusz ŚWIETLIŃSKI     179
    11.1. Przyczyny i objawy BPD     180
    11.2. Zasady leczenia BPD     183
    11.3. Dalsza opieka     186
  12. Rozedma śródmiąższowa płuc (PIE) Janusz ŚWIETLIŃSKI     189
  13. Odma opłucnowa i inne zespoły ucieczki powietrza u noworodków Janusz ŚWIETLIŃSKI     197
    13.1. Anatomia klatki piersiowej     198
    13.2. Typy zespołów ucieczki powietrza    198
    13.3. Mechanizm powstawania zespołów ucieczki powietrza    200
    13.4. Objawy kliniczne, diagnostyka i postępowanie    201
  14. Krwawienie do płuc Janusz ŚWIETLIŃSKI    205
  15. Przetrwałe nadciśnienie płucne u noworodka (PPHN) Janusz ŚWIETLIŃSKI     211
    15.1. Przyczyny i objawy PPHN     213
    15.2. Leczenie    215
  16. Zastosowanie tlenku azotu w neonatologii Janusz ŚWIETLIŃSKI     221
    16.1. Wskazania do terapii iNO     222
    16.2. Leczenie iNO     224
  17. Pozaustrojowe utlenowanie krwi (ECMO) Janusz ŚWIETLIŃSKI     229
  18. Zaburzenia krążenia u noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI     235
    18.1. Działania terapeutyczne mające wpływ na dostawę tlenu do tkanek     236
    18.2. Warunki pracy serca     237
    18.3. Zaburzenia funkcji układu krążenia u noworodka    239
    18.4. Wstrząs     244
    18.5. Leczenie wstrząsu     247
    18.6. Szmer nad sercem    250
  19. Wady wrodzone serca Janusz ŚWIETLIŃSKI    255
    19.1. Czynniki ryzyka, objawy kliniczne i rozpoznanie     256
    19.2. Sinica    268
    19.3. Postępowanie     270
    19.4. Opieka okołoporodowa nad dzieckiem z wadą wrodzoną serca     271
  20. Przetrwały przewód tętniczy (PDA) Janusz ŚWIETLIŃSKI     275
    20.1. Przyczyny, następstwa i objawy PDA    277
    20.2. Leczenie PDA     278
  21. Zaburzenia rytmu serca noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI     281
    21.1. Rodzaje zaburzeń rytmu serca u noworodka     283
  22. Niedrożność przełyku i przetoka przełykowo-tchawicza Janusz ŚWIETLIŃSKI 293
  23. Niedrożność nozdrzy tylnych Janusz ŚWIETLIŃSKI     299
  24. Niedrożność jelit u noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI    305
    24.1. Lokalizacja niedrożności a jej objawy     308
  25. Wrodzona przepuklina przeponowa (CDH) Janusz ŚWIETLIŃSKI     317
    25.1. Charakterystyka wady     319
    25.2. Postępowanie na sali porodowej    321
  26. Wady ściany jamy brzusznej Janusz ŚWIETLIŃSKI     323
    26.1. Postępowanie    326
    26.2. Leczenie     327
  27. Martwicze zapalenie jelit (NEC) Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA    331
    27.1. NEC – objawy kliniczne i leczenie     335
    27.2. Rokowanie w NEC     340
    27.3. Spontaniczna perforacja jelit (SIP)     341
  28. Wodogłowie w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA     343
    28.1. Typy wodogłowia     346
    28.2. Objawy kliniczne     349
    28.3. Rozpoznanie i leczenie    351
  29. Wady cewy nerwowej Janusz ŚWIETLIŃSKI     363
    29.1. Objawy     366
    29.2. Postępowanie     367
  30. Opieka okołooperacyjna Janusz ŚWIETLIŃSKI     371
    30.1. Przygotowanie do zabiegu    372
    30.2. Przekazanie noworodka pomiędzy salą operacyjną a oddziałem intensywnej terapii noworodka     374
    30.3. Postępowanie po zabiegu chirurgicznym     374
  31. Zaburzenia neurologiczne Janusz ŚWIETLIŃSKI     379
    31.1. Podstawy rozwoju układu nerwowego    380
    31.2. Ocena stanu neurologicznego noworodka     386
    31.3. Wybrane zaburzenia rozwoju ośrodkowego układu nerwowego     395
    31.4. Dalszy rozwój noworodków urodzonych przedwcześnie     427
  32. Hipotermia lecznicza Janusz ŚWIETLIŃSKI     431
    32.1. Wskazania do hipotermii leczniczej     434
    32.2. Zasady prowadzenia hipotermii leczniczej     436
  33. Zaburzenia w obrębie układu moczowego Janusz ŚWIETLIŃSKI     443
    33.1. Ważne informacje dotyczące rozwoju układu moczowego    444
    33.2. Funkcje nerek u noworodka     444
    33.3. Obrzęki    460
    33.4. Leczenie nerkozastępcze     462
  34. Zakażenia układu moczowego (ZUM) u noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI    465
  35. Noworodek z podejrzeniem choroby genetycznie uwarunkowanej Magdalena ZARLENGA, Maria WILIŃSKA    471
    35.1. Podziały wad i badanie kliniczne Magdalena ZARLENGA, Maria WILIŃSKA     471
    35.2. Podejrzenie zespołu uwarunkowanego genetycznie u płodu i noworodka – diagnostyka Maria WILIŃSKA, Magdalena ZARLENGA     486
    35.3. Zespoły genetyczne spowodowane aberracją chromosomową. Rozpoznawanie w okresie noworodkowym Magdalena ZARLENGA, Maria WILIŃSKA    493
  36. Zaburzenia różnicowania płci Janusz ŚWIETLIŃSKI    507
  37. Bloki metaboliczne Janusz ŚWIETLIŃSKI     515
    37.1. Galaktozemia     519
    37.2. Fenyloketonuria (PKU)     519
    37.3. Tyrozynemia     520
  38. Problemy ortopedyczne w okresie noworodkowym Maria WILIŃSKA, Anna WAŚKO, Marcin WAŚKO    523
    38.1. Uszkodzenie nerwu twarzowego    529
    38.2. Złamania kości czaszki    530
    38.3. Uszkodzenie splotu barkowego     530
    38.4. Stopa piętowo-koślawa    530
    38.5. Wrodzona stopa przywiedziona     531
    38.6. Wrodzony kręcz szyi     534
    38.7. Złamanie obojczyka     535
    38.8. Wrodzony staw rzekomy obojczyka     536
    38.9. Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego    536
    38.10. Złamania kończyn     537
    38.11. Nieprawidłowości rozwoju palców     538
  39. Schorzenia układu kostno-stawowego u noworodków i niemowląt Anna WAŚKO, Marcin WAŚKO, Maria WILIŃSKA     541
    39.1. Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych (RDSB)     541
    39.2. Stopa końsko-szpotawa     545
    39.3. Wrodzona stopa płaska    546
    39.4. Achondroplazja     546
    39.5. Wrodzona łamliwość kości     548
  40. Odejście wód płodowych przed 37. tygodniem ciąży i jego konsekwencje (PPROM) Janusz ŚWIETLIŃSKI    557
    40.1. Hipoplazja płuc    560
    40.2. Zespół suchych płuc     561
    40.3. Postępowanie w przypadku urodzenia noworodka z PPROM    562
  41. Zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS) Janusz ŚWIETLIŃSKI 567
    41.1. Leczenie płodowe     570
    41.2. Postępowanie po urodzeniu noworodków    571
  42. Zespół taśm owodniowych (ABS) Janusz ŚWIETLIŃSKI     575
  43. Obrzęk uogólniony płodu Janusz ŚWIETLIŃSKI    581
  44. Zespół niespodziewanej śmierci niemowląt. Zespół nagłej śmierci niemowląt Janusz ŚWIETLIŃSKI    589
  45. Zespół abstynencji (zespół odstawienia) Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 597
    45.1. Uwagi wstępne     598
    45.2. Objawy kliniczne     600
    45.3. Diagnostyka     603
    45.4. Leczenie niefarmakologiczne i farmakologiczne    603
    45.5. Karmienie naturalne     605
    45.6. Skala Finnegan    606
    45.7. Odległe konsekwencje zespołu abstynencji dla rozwoju dziecka    609
    45.8. Uwagi końcowe     610
  46. Krwawienie z przewodu pokarmowego Janusz ŚWIETLIŃSKI    611
  47 Układ hemostazy i fibrynolizy noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI 621
    47.1. Skrótowy opis najważniejszych elementów układu krzepnięcia    623
    47.2. Fizjologia układu krzepnięcia i fibrynolizy     626
    47.3. Odrębności układu krzepnięcia i fibrynolizy u noworodka     628
  48. Jednostki kliniczne prowadzące do krwawień u noworodków Janusz ŚWIETLIŃSKI    635
    48.1. Zaburzenia płytkowe    636
    48.2. Patologie układu krzepnięcia     642
  49. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe u noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI    657
  50. Wskazania do diagnostyki układu hemostazy u noworodka Janusz ŚWIETLIŃSKI    667
  51. Preparaty krwiopochodne najczęściej stosowane w zaburzeniach krzepnięcia i fibrynolizy Janusz ŚWIETLIŃSKI    673
  52. Zaburzenia funkcji tarczycy Janusz ŚWIETLIŃSKI    679
    52.1. Istotne fakty dotyczące rozwoju tarczycy     679
    52.2. Wrodzona niedoczynność tarczycy     683
    52.3. Wrodzona nadczynność tarczycy wtórna do matczynej choroby Gravesa–Basedowa     685
  53. Choroba metaboliczna kości Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 687
    53.1. Wstęp     687
    53.2. Występowanie    690
    53.3. Etiologia    690
    53.4. Objawy kliniczne     694
    53.5. Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa    695
    53.6. Profilaktyka i leczenie    698
    53.7. Informacje dodatkowe     699
  54. Ból – zapobieganie i leczenie Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA 701
    54.1. Następstwa bólu u noworodka    702
    54.2. Metody oceny bólu u noworodka    703
    54.3. Sposoby zapobiegania bólowi i metody łagodzenia bólu towarzyszącego wybranym procedurom wykonywanym na oddziałach noworodkowych oraz na oddziałach intensywnej terapii noworodka    707
  55. Wybrane aspekty farmakologiczne Janusz ŚWIETLIŃSKI     715
    55.1. Wstęp     715
    55.2. Odpowiedzialność za zlecenie i podanie leku     716
    55.3. Uwagi dotyczące farmakokinetyki leków    717
  56. Opieka nad noworodkiem na granicy przeżywalności Janusz ŚWIETLIŃSKI    727
  57 Etyczne aspekty opieki nad noworodkiem Janusz ŚWIETLIŃSKI    733
    57.1. Kategorie pacjentów, którzy mogą być objęci paliatywną opieką perinatalną     734
    57.2. Praktyczne uwagi dotyczące sprawowania opieki paliatywnej nad noworodkiem na oddziale neonatologicznym    735
  58. Kryteria wypisu noworodka ze szpitala do domu Maria WILIŃSKA    739
    58.1. Informacje ogólne     739
    58.2. Informacje szczegółowe    743
  59. Opieka hospicyjna nad noworodkiem i wcześniakiem Natasza GODLEWSKA, Ewa WÓJCIK-GIL, Bernadeta WEIDEMANN NIMPTSCH    757
    59.1. Wstęp     757
    59.2. Zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej     758
    59.3. Co jest ważne w prowadzeniu opieki paliatywnej     759
    59.4. Możliwości opieki hospicyjnej dla noworodków i wcześniaków    761
    59.5. Centrum Opieki Dziennej     764
    59.6. Możliwości wsparcia przez Fundację Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo chorego dziecka równolegle do opieki hospicyjnej    767
    59.7. Domowe hospicja dziecięce w Polsce – adresy i kontakt    768
  60. Medyczny sprzęt jednorazowy Grzegorz ZDEBIK 771
    60.1. Wstęp     771
    60.2. Co to jest wyrób medyczny?     772
    60.3. Cechy wyrobu medycznego     773
    60.4. Jak powstają wyroby medyczne?     777
    60.5. Jak się tworzy produkt medyczny?     780
    60.6. Od czego zależy cena produktu?    781
    60.7. Jak wybrać dobry produkt – porady     783
    60.8. Typowe błędne wyobrażenia dotyczące podstawowego sprzętu    790
    60.9. Nowe trendy w stosowaniu sprzętu medycznego    793
    60.10. Podsumowanie    796
  61. Sytuacja szczególna: krew w moczu Paweł PIWOWARCZYK, Maria WILIŃSKA    797
    61.1. Krwiomocz i krwinkomocz     797
    61.2. Wywiad i badanie przedmiotowe     798
    61.3. Jednostki chorobowe, w których dochodzi do hematurii     800
    61.4. Postępowanie     802
  62. Sytuacja szczególna: białkomocz u noworodka Patrycja SZOSTAKOWSKA, Maria WILIŃSKA 805
    62.1. Dojrzewanie nerki     806
    62.2. Dlaczego białko znajduje się w moczu?    806
    62.3. Białkomocz patologiczny     807
    62.4. Wrodzone przyczyny białkomoczu     807
    62.5. Ostre uszkodzenie nerek/cewek nerkowych     809
    62.6. Inne przyczyny białkomoczu     810
    62.7. Różnicowanie białkomoczu fizjologicznego i patologicznego    810
    62.8. Białkomocz u noworodka urodzonego przedwcześnie     810
    62.9. Podsumowanie    811
  63. Sytuacja szczególna: niedokrwienie kończyny Maria WILIŃSKA, Patrycja SZOSTAKOWSKA 813
    63.1. Odmienności układu hemostazy u noworodka    814
    63.2. Występowanie stanów zakrzepowych     815
    63.3. Cel zakładania linii tętniczych    816
    63.4. Wybór naczynia tętniczego do kaniulacji     816
    63.5. Ryzyko utrzymywania linii tętniczych     817
    63.6. Objawy kliniczne zakrzepicy tętniczej     817
    63.7. Diagnostyka     818
    63.8. Wybór metody leczenia     820
    63.9. Profilaktyka     824
  64. Sytuacja szczególna: chłonkotok wrodzony Marzena KOSTUCH    825
    64.1. Patofizjologia chłonkotoku wrodzonego     826
    64.2. Objawy     827
    64.3. Diagnostyka     827
    64.4. Powikłania chłonkotoku wrodzonego     828
    64.5. Leczenie chłonkotoku     828
  Procedury    831
  Wstęp Janusz ŚWIETLIŃSKI    831
    I. Procedura leczenia tlenem w okresie noworodkowym Maria WILIŃSKA     833
    II. Procedura intubacji dotchawiczej noworodków Janusz ŚWIETLIŃSKI     850
    III. Procedura podaży surfaktantu Janusz ŚWIETLIŃSKI    862
    IV. Procedura toalety dróg oddechowych noworodków zaintubowanych Maria WILIŃSKA    870
    V. Procedura ekstubacji noworodków Janusz ŚWIETLIŃSKI     883
    VI. Procedura zakładania i pielęgnacji drenażu jamy opłucnej Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa ROZKOSZ, Simon CLARE    888
    VII. Procedura punkcji lędźwiowej Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa ROZKOSZ, Simon CLARE    901
    VIII. Procedura cewnikowania pęcherza moczowego i inne techniki pobrania próbki moczu Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa ROZKOSZ    910
    IX. Procedura kaniulacji obwodowych naczyń żylnych z wykorzystaniem techniki ANTT Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa ROZKOSZ, Marta HELENIAK, Simon CLARE    920
    X. Procedura kaniulacji naczyń centralnych z dostępu obwodowego Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA, Ewa ROZKOSZ    929
    XI. Procedura cewnikowania naczyń pępowinowych Ewa MUSIALIK-ŚWIETLIŃSKA    942
    XII. Procedura transfuzji wymiennej u noworodków Maria WILIŃSKA    959
    XIII. Procedura badania okulistycznego noworodka Maria WILIŃSKA, Małgorzata SEROCZYŃSKA    975
    XIV. Procedura postępowania w powikłaniach terapii dożylnej Janusz ŚWIETLIŃSKI    984
    XV. Procedura kaniulacji tętnicy obwodowej Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa ROZKOSZ    996
    XVI. Procedura pielęgnacji linii tętniczej Janusz ŚWIETLIŃSKI, Ewa ROZKOSZ, Simon CLARE     1006
    XVII. Procedura pobrania próbki krwi z linii tętniczej Janusz ŚWIETLIŃSKI, Simon CLARE, Kinga SIP, Halina SUKIENNIK-JAWOREK, Ewa ROZKOSZ    1016
    XVIII. Procedura nakłucia zbiornika komorowego Janusz ŚWIETLIŃSKI    1022
    XIX. Procedura pielęgnacji przetoki (stomii) Janusz ŚWIETLIŃSKI     1028
  ANEKS Janusz ŚWIETLIŃSKI    1037
  Skorowidz    1105
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia