Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej

Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

O wartości i aktualności tematyki podjętej w monografii dr. Łukasza Jakubiaka zadecydowało kilka czynników. Za zasadnością studiów rozpoznających funkcjonowanie instytucji ustrojowych we współczesnych państwach demokratycznych – i okresowym weryfikowaniem rutynowych ocen i standardów – przemawia nie tylko dynamika, której podlegają obecne demokracje, ale także okoliczności, które tworzy proces nieustająco integrującej się Europy. Wzajemne oddziaływanie na siebie i przenikanie się kultur politycznych i systemów prawno-ustrojowych obliguje wręcz do permanentnie prowadzonych badań komparatystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do tych rozwiązań, które jak ma to miejsce w przypadku francuskim, proponują dojrzałe i ugruntowane demokracje.


Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Zięby


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2928-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    11
  Rozdział 1. System konstytucyjny V Republiki jako prawno-ustrojowe podłoże koabitacji    19
    1.1. Geneza przemian ustrojowo-politycznych58 r.    19
      1.1.1. Założenia ustrojowe i praktyka polityczna IV Republiki    19
      1.1.2. Kryzys algierski i powrót do władzy gen. Charles’a de Gaulle’a    23
    1.2. Podstawowe założenia ustrojowe konstytucji V Republiki    25
      1.2.1. Konstytucja V Republiki jako wyraz kompromisu pomiędzy odmiennymi koncepcjami ustrojowymi    25
      1.2.2. Koabitacja w świetle idei ustrojowych twórców nowej konstytucji    30
    1.3. Struktura i kompetencje naczelnych organów państwa    31
      1.3.1. Pozycja prezydenta Republiki w strukturze władz publicznych    31
      1.3.2. Pozycja rządu w ramach dualistycznej struktury władzy wykonawczej    45
      1.3.3. Pozycja parlamentu wobec organów władzy wykonawczej    53
      1.3.4. Reforma ustroju V Republiki w świetle prac komitetu Édouarda Balladura oraz przepisów ustawy konstytucyjnej o modernizacji instytucji V Republiki z 23 lipca 2008 r.    58
    1.4. Koabitacja a francuski model semiprezydencjalizmu w świetle przepisów konstytucji V Republiki    65
  Rozdział 2. Praktyka sprawowania władzy w warunkach politycznej jednorodności egzekutywy (do 1986 r.)    69
    2.1. Ewolucja systemu partyjnego V Republiki i jego wpływ na kształt sceny politycznej    69
      2.1.1. Ewolucja systemu partyjnego w kierunku modelu dwublokowego    69
      2.1.2. Kształtowanie się czterech nurtów polityczno-doktrynalnych w systemie partyjnym    72
    2.2. Praktyka sprawowania władzy w pierwszych latach istnienia V Republiki (1958–1962)    73
      2.2.1. Rząd Michela Debrégo    73
      2.2.2. Rząd Georges’a Pompidou    76
    2.3. Praktyka sprawowania władzy w wyniku przekształceń ustrojowo-politycznych z 1962 r    80
      2.3.1. Okres prezydencjalizmu (1962–1974)    80
      2.3.2. Okres prezydencjalizmu zracjonalizowanego (1974–1981)    89
      2.3.3. Okres rządów lewicy (1981–1986)    97
  Rozdział 3. Układ partyjny w izbach parlamentu i jego wpływ na wystąpienie i przebieg koabitacji    107
    3.1. Rezultat wyborów parlamentarnych jako czynnik warunkujący wystąpienie koabitacji    107
      3.1.1. Nowe tendencje w rozwoju systemu partyjnego od lat 80. XX w.    107
      3.1.2. Wybory parlamentarne z 16 marca 1986 r.    112
      3.1.3. Wybory parlamentarne z 21 i 28 marca 1993 r.    115
      3.1.4. Wybory parlamentarne z 25 maja i 1 czerwca 1997 r.    118
    3.2. Znaczenie większości parlamentarnej w świetle relacji pomiędzy parlamentem a organami władzy wykonawczej    122
      3.2.1. Rola ustrojowo-polityczna większości w Zgromadzeniu Narodowym    122
      3.2.2. Rola ustrojowo-polityczna większości w Senacie    133
    3.3. Rada Konstytucyjna jako arbiter w stosunkach pomiędzy większością a opozycją w izbach parlamentu    139
      3.3.1. Działalność Rady Konstytucyjnej w okresie poprzedzającym wystąpienie pierwszej koabitacji    139
      3.3.2. Rada Konstytucyjna w warunkach koabitacji    142
  Rozdział 4. Układ relacji pomiędzy organami władzy wykonawczej w warunkach koabitacji    149
    4.1. Okres pierwszej koabitacji: François Mitterrand – Jacques Chirac (1986–1988)    149
      4.1.1. Rola organów władzy wykonawczej w świetle „parlamentarystycznej” wykładni konstytucji V Republiki    149
      4.1.2. Konfl iktowy wariant koabitacji a stosunki pomiędzy organami władzy wykonawczej    156
      4.1.3. Polityka zagraniczna i obronna jako sfera aktywności obu ośrodków egzekutywy    161
    4.2. Okres drugiej koabitacji: François Mitterrand – Édouard Balladur (1993–1995)    167
      4.2.1. Przesłanki konsensualnego charakteru relacji pomiędzy prezydentem Republiki a premierem    167
      4.2.2. Przebieg koabitacji a realizacja programu rządowego w polityce wewnętrznej    170
      4.2.3. Relacje pomiędzy prezydentem Republiki a rządem w sferze realizacji polityki zagranicznej i obronnej    174
    4.3. Okres trzeciej koabitacji: Jacques Chirac – Lionel Jospin (1997–2002)    180
      4.3.1. Pozycja organów władzy wykonawczej w perspektywie pięcioletniego okresu koabitacji    180
      4.3.2. Realizacja programu rządowego w polityce wewnętrznej a stanowisko prezydenta Republiki    188
      4.3.3. Rewizja konstytucji ustanawiająca pięcioletnią kadencję prezydenta Republiki    191
      4.3.4. Przebieg współpracy pomiędzy organami władzy wykonawczej w polityce zagranicznej i obronnej    196
    4.4. Pozycja polityczna prezydenta Republiki i premiera a społeczny odbiór koabitacji    199
  Zakończenie    205
  Bibliografia    213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia