Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,30  199,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

139,30199,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych to unikatowa monografia ekonomiczna, w której prof. dr hab. Jan Burnewicz kompleksowo wyjaśnia, skąd się bierze prawda o prawidłowościach życia gospodarczego. Przedstawia systematyzację ewoluującej w czasie metodologii badań ekonomicznych, a także charakterystykę istoty najważniejszych metod oraz instrumentów wyjaśniania ekonomicznych tajemnic.
Czytelnik otrzymuje w tej książce wszechstronną i szczegółową interpretację filozoficznych i pragmatycznych przyczyn różnorodności myśli ekonomicznej. Znajdzie też pomoc w trudnych kwestiach, a zwłaszcza w zakresie: sztuki formułowania istotnych problemów, doboru metod badania, dowodzenia słuszności twierdzeń ekonomicznych, weryfikacji prawdziwości istniejących teorii, wyrażania obiektywnych opinii o innych dziełach.
Monografia stanowi ukoronowanie ponad 45-letniej pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Burnewicza, który w tym czasie m.in. wykładał metodologię ekonomii dla doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim. Przed jej napisaniem zrealizował wieloletnie badania polegające na zgromadzeniu, krytycznej analizie i uporządkowaniu różnorodnych nurtów myślenia ekonomicznego na świecie.


W moim przekonaniu praca przyniesie dużo pożytku dla adeptów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych, a także okaże się przydatna dla dojrzałych ekonomistów i przyczyni się do doskonalenia ich warsztatu badawczego.
prof. dr hab. Marian Gorynia (z recenzji)


Autor łączy wywody o charakterze akademickim z pomysłami i rekomendacjami o wymiarze praktycznym. (…) Praca ma ponadprzeciętne walory poznawcze, teoretyczno-metodyczne, a także utylitarne.
prof. dr hab. Stanisław Flejterski (z recenzji)


Liczba stron870
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21999-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Postrzeganie i rozwiązywanie problemów ekonomicznych 15
    1.1. Inspiracje i rodzaje badań naukowych    15
    1.2. Istota problemów i ich rozwiązywanie    18
    1.3. Postrzeganie i formułowanie problemów ekonomicznych    25
    1.4. Konstrukcja językowa tematu badania ekonomicznego    29
  2. Naukowość wiedzy ekonomicznej    37
    2.1. Prawda jako element świadomości    37
    2.2. Koncepcje prawdy    42
    2.3. Fakty jako podstawa prawdziwości twierdzeń ekonomicznych    49
    2.4. Struktura i moc wyjaśniająca wiedzy naukowej    56
      Formy wiedzy i ich rola wyjaśniająca    56
      Formy i struktura naukowej wiedzy ekonomicznej    80
    2.5. Prawda a uczciwość ekonomiczna    95
    2.6. Demarkacja prawdy i fałszu w naukach ekonomicznych    102
      Kontrola prawdziwości faktów ekonomicznych    102
      Weryfikacja prawdziwości danych statystycznych    104
      Krytyczne spojrzenie na prawdziwość wybranych teorii ekonomicznych    106
    2.7. Wiarygodność całych nurtów myśli ekonomicznej    118
      Krytyka ekonomii marksowskiej, marksistowskiej i radykalnej    120
      Kontrowersyjność twierdzeń ekonomii neoklasycznej    127
      Naprawcze aspiracje ekonomistów heterodoksyjnych    133
  3. Ramy racjonalnego myślenia i działania ekonomicznego    139
    3.1. Potoczne i naukowe pojęcie racjonalności    139
    3.2. Teorie racjonalności    143
    3.3. Racjonalność nauki    147
    3.4. Racjonalność praktyczna    149
    3.5. Racjonalność ekonomiczna    150
  4. Utylitarność wiedzy ekonomicznej    159
    4.1. Ogólne pojęcie utylitarności wiedzy    159
    4.2. Utylitarność praw nauki i teori naukowych    163
    4.3. Utylitarność naukowej wiedzy ekonomicznej    165
    4.4. Sfery praktycznego wykorzystania teorii ekonomicznych    173
      Adekwatność zasobu wiedzy ekonomicznej do zapotrzebowania na nią    173
      Zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną w gospodarstwach domowych    175
      Wiedza ekonomiczna niezbędna przedsiębiorcom    178
      Wiedza ekonomiczna jako podstawa polityki gospodarczej i społecznej    185
    4.5. Rola teorii ekonomii w gospodarce opartej na wiedzy    193
  5. Inspiracje metodologiczne w badaniach naukowych    197
    5.1. Nauki tworzące wiedzę o poznaniu    197
      Epistemologiczny fundament metodologii nauk    198
      Logika jako jeden z fundamentalnych elementów metodologii    203
      Metodologiczne inspiracje matematyki    208
      Rola nauk historycznych w rozwoju metodologii badań    218
      Wkład psychologii do metodologii nauk    223
      Kognitywistyczne wzbogacenie metodologii nauk    225
    5.2. Postawy naukowe    227
    5.3. Podejścia naukowe    233
    5.4. Ewolucja i różnorodność metodologii ekonomicznej    255
      Pragmatyka badania ewolucji metodologii ekonomicznej    255
      Różnorodność myśli ekonomicznej i jej geneza metodologiczna    258
      Metodologiczna geneza ekonomii głównego nurtu    264
      Formowanie się metodologii heterodoksyjnych nurtów ekonomicznych    281
  6. Charakterystyka współczesnych badań naukowych i opracowań ekonomicznych    309
    6.1. Uniwersalne typy badań naukowych    309
      Badania podstawowe, stosowane i rozwojowe    314
      Badania teoretyczne i empiryczne    317
      Badania zróżnicowane proceduralnie    319
      Badania ilościowe i jakościowe    329
      Badania monodyscyplinarne i interdyscyplinarne    330
      Badania elementarne i systemowe    333
      Badania mieszane    336
    6.2. Motywacje i predyspozycje niezbędne do realizacji badań naukowych    338
    6.3. Systematyka współczesnych badań ekonomicznych    347
      Ekonomiczne badania podstawowe i stosowane    348
      Ekonomiczne badania teoretyczne i empiryczne    358
      Ekonomiczne badania opisowe i wyjaśniające    367
      Ekonomiczne badania ilościowe i jakościowe    388
      Typy ekonomicznych badań naukowych według ich przeznaczenia    399
    6.4. Typologia ekonomicznej problematyki badawczej    416
    6.5. Specjalizacja w ekonomicznych badaniach naukowych    425
  7. Proces ekonomicznego badania naukowego    445
    7.1. Planowanie naukowego badania ekonomicznego    445
    7.2. Formułowanie i stosowanie tez oraz hipotez badawczych    449
    7.3. Dobór metod w procesie badania ekonomicznego    460
    7.4. Odkrywczość badania naukowego    474
    7.5. Metody rozumowania naukowego    479
      Typy myślenia i rozumowania    479
      Logiczne rodzaje wnioskowania    487
    7.6. Myślenie krytyczne    529
    7.7. Defi niowanie pojęć ekonomicznych    532
    7.8. Operacjonalizacja badania ekonomicznego    545
    7.9. Weryfi kacja hipotez w badaniu ekonomicznym    556
  8. Metodologia badań ilościowych    561
    8.1. Analizy i wnioskowanie statystyczne    561
    8.2. Próba statystyczna    563
    8.3. Statystyka opisowa    573
      Istota statystycznych badań opisowych    573
      Miary położenia (przeciętne)    575
      Miary natężenia i struktury    586
      Miary zmienności    590
      Miary asymetrii i spłaszczenia    597
      Miary koncentracji    607
    8.4. Metody statystycznej analizy współzależności zjawisk    617
    8.5. Metody statystycznej analizy dynamiki zjawisk    639
    8.6. Statystyka matematyczna    645
      Teoria prawdopodobieństwa i wnioskowanie bayesowskie    645
      Wnioskowanie statystyczne    652
      Estymacja statystyczna    658
      Weryfikacja hipotez statystycznych    670
      Testy statystyczne    684
    8.7. Modelowanie ekonometryczne    690
    8.8. Badania operacyjne    697
    8.9. Teoria gier    701
  9. Pisarstwo i komunikacja naukowa    705
    9.1. Formy i cechy tekstów naukowych    705
    9.2. Współczesna ewolucja pisarstwa naukowego    713
    9.3. Cytaty, cytowania i przypisy    718
    9.4. Opis bibliograficzny    726
    9.5. Poprawność językowa    734
    9.6. Komunikacja i dyskusja naukowa    740
    9.7. Recenzowanie dokonań naukowych    745
    9.8. Kontrola i unikanie błędów w działalności naukowej    759
  Zakończenie    771
  Bibliografia (papierowa i elektroniczna)    775
  Netografia    849
  Akty prawne    865
  Spis tabel    867
  Spis rysunków    869
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia