Ekonomiczne skutki migracji edukacyjnych do ośrodka akademickiego. Studium przypadku Opola

Ekonomiczne skutki migracji edukacyjnych do ośrodka akademickiego. Studium przypadku Opola

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest propozycją ujęcia problematyki migracji ludności związanych z podejmowaniem studiów wyższych. Rozważania autorki koncentrują się nie tyle na samej migracji „na studia”, ile na konsekwencjach, które powodują one dla miasta akademickiego. Prezentowany przegląd literatury, analiza danych statystycznych oraz ilościowe i jakościowe badania własne pozwoliły na sformułowanie istotnych wniosków poznawczych. Najważniejszy z nich jest taki, że napływ migracyjny do miasta akademickiego przez pobudzanie lokalnego popytu konsumpcyjnego pozytywnie oddziałuje na rynek towarów i usług. Kolejny wniosek odnosi się do ustalenia istotnej zależności między migracjami „na studia” a związaną z nimi aktywnością pracowniczą studentów, stanowiącą instrument stabilizujący i uelastyczniający bieżące funkcjonowanie lokalnego rynku pracy. Poza tym transformacja migracji „na studia” w pobyt definitywny jest jedną z najważniejszych sił motorycznych generujących impulsy rozwoju miasta – wpływa na jego sytuację demograficzną, na akumulację kapitału ludzkiego, poziom wynagrodzeń oraz na rynek towarowo-usługowy i rynek pracy.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-858-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Procesy migracji – ujęcie teoretyczne 17
    1.1. Definicje migracji    17
    1.2. Klasyfikacje migracji     19
    1.3. Migracje w świetle wybranych koncepcji teoretycznych    21
      1.3.1. Teorie migracji – perspektywy geograficzna, socjologiczna i ekonomiczna     21
      1.3.2. Mobilność a wybrane teorie rynku pracy    28
      1.3.3. Migracje a koncepcje kapitału ludzkiego    31
      1.3.4. Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego    34
    1.4. Konsekwencje procesów migracyjnych dla obszaru odpływu i napływu    41
      1.4.1. Skutki migracji ludności dla obszaru odpływu    41
      1.4.2. Skutki migracji ludności dla obszaru napływu    51
  2. Migracje edukacyjne i ich konsekwencje dla obszaru napływu    60
    2.1. Migracje edukacyjne w dyskursie naukowym – problemy definicyjne i kategoryzacyjne    60
    2.2. Przegląd zagranicznej literatury oraz badań dotyczących migracji edukacyjnych    65
    2.3. Problematyka migracji edukacyjnych w polskich badaniach i w literaturze    72
  3. Obszar i metodyka badań     79
    3.1. Specyfika województwa opolskiego    79
    3.2. Opole jako ośrodek akademicki     90
    3.3. Dostępne źródła danych oraz trudności badawcze     101
    3.4. Metodyka badań empirycznych     105
      3.4.1. Metodyka badań własnych     105
      3.4.2. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i scenariusza wywiadu w badaniach ilościowych i jakościowych     109
    3.5. Metodyka szacowania opłat za studia    115
    3.6. Metodyka analizy wpływu migrantów edukacyjnych na obszar napływu    117
  4. Migranci edukacyjni w świetle badań kwestionariuszowych 122
    4.1. Charakterystyka badanych migrantów edukacyjnych     122
    4.2. Wydatki migrantów edukacyjnych w opolskim ośrodku akademickim    130
    4.3. Zatrudnienie migrantów edukacyjnych w trakcie studiów     134
    4.4. Plany migrantów dotyczące okresu po ukończeniu studiów wyższych     142
    4.5. Determinanty wyboru miejsca zamieszkania a atrakcyjność osiedleńcza Opola w opinii migrantów edukacyjnych     152
  5. Ocena ekonomicznego oddziaływania migracji edukacyjnych w sferze lokalnej    156
    5.1. Skutki migracji edukacyjnych dla obszaru napływu – ujęcie modelowe    156
      5.1.1. Konsekwencje migracji edukacyjnych dla popytu lokalnego     156
      5.1.2. Oddziaływanie migracji edukacyjnych na lokalny rynek pracy     160
    5.2. Krótkookresowe skutki wydatków generowanych przez migracje edukacyjne w sferze rynku towarów i usług     163
    5.3. Skutki migracji edukacyjnych w sferze rynku pracy w krótkim okresie    171
      5.3.1. Wpływ migracji edukacyjnych na lokalną podaż pracy     171
      5.3.2. Konsekwencje migracji edukacyjnych dla lokalnego popytu na pracę     174
    5.4. Długookresowy wpływ migracji edukacyjnych na potencjał demograficzny, kapitał ludzki, rynek towarowo-usługowy oraz przyszłe zasoby pracy w ośrodku akademickim    178
  6. Wyniki badań własnych i wnioski – kontekst empiryczno-teoretyczny    190
    6.1. Cechy społeczno-demograficzne migrantów    190
    6.2. Bieżące funkcjonowanie lokalnego rynku towarowo-usługowego     193
    6.3. Lokalna podaż pracy i popyt na pracę w krótkim okresie    195
    6.4. Migracje „na studia” a funkcjonowanie i rozwój miasta akademickiego w długim okresie     199
    6.5. Pozostałe wyniki analiz oraz inne ustalenia badawcze     204
  Zakończenie     208
  Literatura    215
  Aneks     247
  Spis rysunków    253
  Spis tabel    255
  Summary    257
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia