Nauczyciel na polach humanizacji edukacji

-25%

Nauczyciel na polach humanizacji edukacji

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,50  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,5038,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Włodzimierz Prokopiuk podjął się opracowania tematu o dużej aktualności dla praktyki edukacyjnej. Współczesna edukacja realizowana na terenach szkół przybrała postać procesu technologicznego, prakseologicznego, w którym liczą się skuteczność, ekonomiczność oraz odpowiedni układ treści, metod, form i środków, mniejsze zaś znaczenie ma indywidualny rozwój uczniów.


Autor upomniał się o podejście humanistyczne, w którym pierwiastek ludzki, indywidualny ma podstawowe znaczenie. [...] Godne uwagi jest również to, że Włodzimierz Prokopiuk nie ogranicza analiz do zagadnień edukacji i nauczycieli, lecz także uwzględnia stan rozwoju współczesnych nauk pedagogicznych, które mogą dawać podstawy do nowoczesnej edukacji, przede wszystkim do wychowania, kształcenia, opieki i profilaktyki. Wskutek tego książka może być traktowana także jako głos w dyskusji z zakresu pedagogiki ogólnej, metodologii pedagogiki i metodologii badań pedagogicznych. [...]


Oprócz kandydatów na nauczycieli przygotowywanych w systemie kształcenia wstępnego w szkołach i uczelniach pedagogicznych oraz nauczycieli różnych profilów kształcenia [...] adresatami książki mogą być także nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za kształcenie na kierunkach nauczycielskich, uczeni z kręgu nauk pedagogicznych oraz politycy oświatowi odpowiedzialni za funkcjonowanie polskiego systemu oświatowego. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że treści książki nie są łatwe, wymagają skupienia, spokojnej, niespiesznej refleksji; mogą być użyteczne do indywidualnej lektury, skłaniać do namysłu, krytycznej analizy współczesnej rzeczywistości edukacyjnej i szukania nowych dróg. Mogą być przydatne dla osób ambitnych poznawczo i świadomie wybierających zawód nauczyciela, a także dla czytelnika akceptującego specyficzny, barwny i metaforyczny język dzieła odbiegającego od sztywnych konwencji prac naukowych.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Pałki Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego


[…] Tekst, który oddaję w ręce czytelników, składa się z dwóch części. Dwa rozdziały części pierwszej, zatytułowanej „Baza teoretyczno-metodologiczna humanizacji edukacji”, są nowe i stanowią teoretyczne, psychologiczno-pedagogiczne tło dla zrozumienia złożoności istoty i potrzeby humanizacji życia człowieka w ogóle, „życia edukacyjnego” młodych podmiotów (dzieci i młodzieży) oraz zasad aplikacji tej idei ludzkiej i edukacyjnej przez nauczycieli-pedagogów w toku prowadzonych przez nich procesów. Rozdział drugi części pierwszej oraz cztery rozdziały części drugiej pod tytułem „Nauczyciel wobec idei humanizacji różnorodnych pól edukacji” zawierają teksty publikowane w latach 2000-2009, głównie w pokonferencyjnych, recenzowanych monografiach zbiorowych, w dużej mierze zmodyfikowane i opatrzone inaczej brzmiącymi nagłówkami. Wszystkie części i rozdziały zostały spięte jednorodną klamrą tematyczną.


W poszczególnych podrozdziałach zdarzają się powtórzenia niektórych tez, ujęć i stanowisk w kwestii założeń humanizmu i procedury humanizacji życia człowieka w ogóle, w nowych warunkach i kontekstach współczesnego świata, w szczególności zaś w aspekcie możliwych wariantów funkcjonowania nauczycieli różnych profilów na polach humanizacji procesów edukacyjnych, ale zawsze opatrzone autorskim komentarzem i z odniesieniami do kompetentnej wykładni funkcjonującej we współczesnej myśli humanistycznej (pedagogicznej).


Książkę adresuję do kandydatów na nauczycieli przygotowywanych w systemie kształcenia wstępnego w szkołach i uczelniach pedagogicznych oraz do nauczycieli różnych poziomów i profilów kształcenia, rozległego podsystemu szkolnego i całkowitego systemu edukacji narodowej, a także do młodych i dojrzałych ludzi będących obiektem moich wieloletnich badań pedeutologicznych, bohaterami publikowanych tekstów naukowych i współtwórcami niepowtarzalnej misji pedagogicznej, której poświęciłem swoje życie zawodowe i naukowe.


Szczególne przesłanie kieruję do moich najbliższych współpracowników, członków kierowanego przeze mnie Zakładu, realizatorów wspólnej „humanistycznej sprawy”, by zwerbalizowane na kartach książki doświadczenia, przemyślenia i wskazania były dla nich inspiracją w dalszym efektywnym prowadzeniu studentów po krętych ścieżkach humanizacji pedagogiki i edukacji, w spełnianiu funkcji naukowo-dydaktycznych na miarę nowoczesnego, europejskiego uniwersytetu oraz w osobistym, zwyczajnie ludzkim „stawaniu się” i spełnianiu. […]


Autor, fragment wstępu


Liczba stron434
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-411-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część pierwsza. Baza teoretyczno-metodologiczna humanizacji edukacji    18
    Rozdział I. Teoretyczna warstwa humanizacji edukacji    19
      Humanistyczne tropy w teoriach rozwoju osobowości człowieka    19
      Pedagogiczne założenia humanizacji edukacji    28
    Rozdział II. Metodologiczna strona analizy problemu humanizacji edukacji    63
      Metodologiczne wyznaczniki rozwoju systemu edukacji w kontekście idei humanizacji    63
      Metodologiczne aspekty tworzenia wiedzy pedagogicznej (wiedzy o edukacji)    76
  Część druga. Nauczyciele wobec idei humanizacji różnorodnych pól edukacji    92
    Rozdział III. Człowiek (nauczyciel) w meandrach współczesnych kontekst filozoficzno-pedagogicznych i edukacyjnych    93
      Kreowanie koncepcji człowieczeństwa na miarę naszych czasów – priorytetowe wyzwanie stojące przed edukacją i nauczycielami    93
      Konieczność zmagania się o nowy sens bycia człowieka (człowiekiem) w edukacji pierwszej dekady XXI wieku    107
      Problem holizmu i człowieka jako holonu we współczesnej pedagogice (edukacji)    115
      Ranga i miejsce człowieka jako kategorii filozoficzno-pedagogicznej w misji współczesnego nauczyciela    124
      Współczesny pajdocentryzm – humanistyczne horyzonty nadziei na konstytuowanie nowych wymiarów dzieciństwa    131
      Rozmyślania o humanistycznych aspektach rozwoju uczniów na tle paradoksów we współczesnej edukacji    140
    Rozdział IV. Ogólnohumanistyczna dusza edukacji    151
      Preambuła do rozważań nad humanizacją edukacji w kontekście filozoficznych aspekt przestrzeni pedagogicznej początku nowego wieku    151
      O filozofii edukacji – rozterki i nadzieje    161
      Humanistyczne barwy przestrzeni pedagogicznej (wychowawczej)    171
      Ustawiczność jako humanistyczna wartość edukacyjna dla nauczycieli i uczni    189
      Idee aksjologii pedagogicznej w dyskusji nad fundamentami edukacyjnej wspólnoty    199
      Służebna rola nauczycieli w kreowaniu społeczeństwa demokratycznego i edukacji obywatelskiej    207
      Dyskurs konstruktywistyczny w dziele humanizacji edukacji    215
    Rozdział V. Humanistyczna pieczęć procesów pedagogicznych, w których uczestniczą różne podmioty edukacyjne    225
      Kariera kategorii „wychowanie jako rozwój” we współczesnej architekturze przestrzeni pedagogiczno-edukacyjnej    225
      Wymiary myślenia o wychowaniu człowieka w duchu orientacji humanistycznej    236
      Tolerancja jako zasada wychowania i jego konstytutywna wartość    243
      Wychowanie do (i w) duchowości jako problem pedagogiki humanistycznej    251
      Podmiotowość jako wartość między antynomicznością adaptacyjnej i humanistycznej funkcji nauczyciela    261
      Rzecz o paradygmacie humanistycznym w akademickiej edukacji kandydatów na nauczycieli    269
      Aksjologiczna koncepcja kształcenia kandydatów na nauczycieli – wymiar normatywny i rzeczywisty    281
      W kręgu orientacji aksjologicznych współczesnych nauczycieli    295
      Uwarunkowania humanizacji działalności student, kandydatów na nauczycieli-pedagog    309
      Miejsce i rola nauczyciela akademickiego w humanizacji edukacji wstępnej kandydat? na nauczycieli    318
      Drogi kształtowania się i rozwoju sensowego potencjału współczesnych nauczycieli    338
      Parametry humanizacji stylu myślenia pedagogicznego nauczycieli akademickich    344
      Humanistyczny charakter kultury pedagogicznej    353
    Rozdział VI. Przypadki chodzenia nauczycieli po polach minowych humanizacji edukacji    365
      O istocie kryzysów rozwoju zawodowego nauczycieli w dobie transformacji    365
      Bariery w rozwoju zawodowym nauczycielek edukacji elementarnej    377
      Ryzyko osobowościowo-zawodowych deformacji współczesnych nauczycieli    389
  Konkluzje i rekomendacje końcowe    399
  Wykaz pierwodruków tekstów autora wykorzystanych w publikacji    421
  Bibliografia prac wykorzystanych i cytowanych    423
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia