Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia

-30%

Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,60  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

26,6038,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju. Jeśli szkoła ma się wywiązać z tych zadań, to jej najmocniejszą stroną powinny być odpowiednie kompetencje nauczyciela gotowego podjąć wysiłek związany z przygotowaniem młodego pokolenia do sprostania wyzwaniom bliskiej i odległej przyszłości, do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania własnego miejsca w świecie [Banach 2001; Szempruch 2001].


Praca dr Małgorzaty Dubis wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowej rzeczywistości społecznej ukształtowanej w Polsce po 1989 roku, kiedy zaczęto zwracać uwagę na tworzenie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb i dążeń uczących się.


Wieloaspektowość i złożoność tego problemu powodują konieczność takiego przygotowania młodzieży, aby wchodząc w świat pracy, miała szansę na sukces, aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową, brała odpowiedzialność za swoją przyszłość.


Prezentowane opracowanie mieści się w nurcie głębokiej refleksji teoretycznej i empirycznej, zmierzającej do wielostronnego ukazania roli i zadań stojących przed współczesną szkołą w zakresie przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Książka jest próbą diagnozy wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, które pozwolą prognozować kierunek aspiracji młodzieży na następne lata oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Z recenzji dr hab.


Jolanty Sempruch, prof. UJK w Kielcach


Liczba stron204
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-469-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział 1. Kierunki zmian w systemie edukacji w Polsce    11
    1.1. Uwarunkowania i kierunki zmian edukacyjnych    11
    1.2. Cele, funkcje i zadania systemu edukacji    17
    1.3. Wyzwania edukacyjne współczesności a przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości    24
    1.4. Szkolnictwo publiczne i niepubliczne jako środowiska edukacyjne    28
  Rozdział 2. Problematyka aspiracji w ujęciu interdyscyplinarnym    33
    2.1. Projektowanie przyszłości w warunkach zmieniającego się społeczeństwa    33
    2.2. Aspiracje – ich rodzaje, struktura i dynamika    35
    2.3. Uwarunkowania aspiracji młodzieży    44
      2.3.1. Uwarunkowania pedagogiczne i szkolne    44
      2.3.2. Determinanty osobowościowe    47
      2.3.3. Czynniki rodzinne i środowiskowe    49
    2.4. Wyniki dotychczasowych badań nad aspiracjami młodzieży    55
  Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań i ich realizacja    59
    3.1. Przedmiot i cele pracy    60
    3.2. Problemy i hipotezy badawcze    61
    3.3. Zmienne i ich wskaźniki    65
    3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze    66
    3.5. Charakterystyka terenu badań i badanej próby    69
    3.6. Organizacja i przebieg badań    74
    3.7. Sposób opracowania materiału empirycznego    75
  Rozdział 4. Dążenia edukacyjne i zawodowe badanych uczniów liceów ogólnokształcących    79
    4.1. Treść aspiracji edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół publicznych i niepublicznych    79
    4.2. Poziom aspiracji uczniów szkół publicznych i niepublicznych    88
  Rozdział 5. Pedagogiczne uwarunkowania wyborów edukacyjno-zawodowych młodzieży    93
    5.1. Kadra pedagogiczna badanych szkół a aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży    93
    5.2. Organizacja procesu kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych    100
    5.3. Style i metody pracy wychowawczej nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych a aspiracje młodzieży    107
    5.4. Działalność pozalekcyjna szkół a aspiracje uczniów    113
    5.5. Osiągnięcia szkolne uczniów a ich aspiracje    115
    5.6. Rodzaj szkoły a przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości    117
  Rozdział 6. Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania aspiracji edukacyjnych i zawodowych młodzieży    125
    6.1. Wykształcenie rodziców a aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży    126
    6.2. Sytuacja materialna badanych rodzin    131
    6.3. Związek aspiracji młodzieży z funkcjonowaniem rodziny    136
    6.4. Tradycje rodzinne a aspiracje młodzieży    142
    6.5. Formy współpracy rodziny ze szkołą a aspiracje badanych uczniów    144
    6.6. Środowisko terytorialne a poziom aspiracji uczniów    147
    6.7. Rówieśnicze i społeczne uwarunkowania aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży    151
  Rozdział 7. Koncepcja pracy z młodzieżą w zakresie ukierunkowywania i rozwijania aspiracji    157
  Zakończenie    173
    Uogólnienie wyników badań    173
    Wnioski oraz postulaty pedagogiczne i społeczne    180
  Bibliografia    185
    Publikacje autorskie i prace zbiorowe    185
    Artykuły w czasopismach    196
    Akty prawne    199
  Spis tabel, schematów i wykresów    201
    Tabele    201
    Schematy    202
    Wykresy    202
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia