Grafika inżynierska

Grafika inżynierska

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

9,25

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Materiał zawarty w skrypcie jest przeznaczony dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonar-nych studiów I stopnia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Ma on być pomocą przy wykonywaniu prac projektowych z grafiki inżynierskiej oraz projektów z za-kresu innych przedmiotów wykładanych na studiach o tym profilu, nie tylko na Politechnice Poznańskiej.
Układ treści skryptu jest zgodny z kolejnością tematów zajęć projektowych z grafiki inżynier-skiej przewidzianych w programie studiów, co umożliwia stopniowe wprowadzanie wiedzy po-trzebnej do wykonania danego projektu rysunkowego. Nie jest to jednak jedyne źródło wiedzy z zakresu grafiki inżynierskiej i dlatego zaleca się uzupełnienie wiadomości przedstawionych w skrypcie o treści zawarte w podręcznikach na temat grafiki inżynierskiej przygotowanych przez innych autorów.


Liczba stron170
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-333-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    7
  1. Wstęp 9
  2. Podstawowe elementy grafiki inżynierskiej 11
    2.1. Formy dokumentacji rysunkowej    11
    2.2. Formaty arkuszy rysunkowych    12
    2.3. Przybory i materiały rysunkowe    14
    2.4. Linie rysunkowe    16
      2.4.1. Definicje    16
      2.4.2. Typy i grubości linii rysunkowych    17
      2.4.3 Zastosowanie linii rysunkowych w grafice inżynierskiej    17
      2.4.4. Zasady prawidłowego kreślenia linii rysunkowych    22
    2.5. Pismo techniczne    23
    2.6. Podziałki rysunkowe    24
    2.7. Tabliczka rysunkowa    27
  3. Konstrukcje geometryczne stosowane w grafice inżynierskiej    27
    3.1. Sposoby wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych    27
      3.1.1. Podział dowolnego kąta na dwie równe części    27
      3.1.2. Podział kąta prostego na trzy równe części    27
      3.1.3. Podział okręgu na trzy równe częśc    28
      3.1.4. Podział okręgu na cztery części    28
      3.1.5. Podział okręgu na sześć części    29
      3.1.6. Zaokrąglenie kąta prostego    29
      3.1.7. Zaokrąglanie kątów ostrego i rozwartego    30
      3.1.8. Płynne łączenie łuku z prostą    31
      3.1.9. Łączenie łukiem łuku z prostą    32
      3.1.10. Łączenie łuków kołowych łukiem wewnętrznym    32
      3.1.11. Wykreślanie dwóch łuków stycznych do okręgu oraz do dwóch prostych przecinających się    33
      3.1.12. Łączenie łuków kołowych z łukiem zewnętrznym    33
      3.1.13. Wykreślanie łuku o promieniu stycznym do łuków zewnętrznego i wewnętrznego    34
      3.1.14. Wykreślanie łuku stycznego do łuku i przecinającej prostej    35
      3.1.15. Wykreślenie elipsy    35
    3.2. Schemat postępowania przy wykreślaniu rysunku elementu konstrukcji geometrycznej    36
  4. Rzutowanie przedmiotów w grafice inżynierskiej    39
    4.1. Rzutowanie prostokątne    39
      4.1.1. Rzutowanie prostokątne według metody pierwszego kąta    39
      4.1.2. Rzutowanie prostokątne według metody trzeciego kąta    42
      4.1.3. Rzutowanie identyfikowane strzałkami    44
    4.2. Rzutowanie aksonometryczne    45
      4.2.1. Aksonometria izometryczna    46
      4.2.2. Aksonometria dimetryczna ukośna    48
      4.2.3. Aksonometria dimetryczna prostokątna    49
      4.2.4. Kreskowanie i cieniowanie rzutów aksonometrycznych    51
      4.2.5. Wymiarowanie rzutów aksonometrycznych    51
      4.2.6. Zastosowanie rzutów aksonometrycznych    52
  5. Widoki, przekroje, kłady    53
    5.1. Widok    53
    5.2. Zasady ogólne rysowania widoków, przekrojów i kładów    53
    5.3. Zasady podstawowe rysowania widoków, przekrojów i kładów    54
    5.4. Przekrój    56
      5.4.1. Zasada tworzenia przekroju    57
      5.4.2. Oznaczenie położenia płaszczyzny przekroju    59
    5.5. Rodzaje przekrojów    61
      5.5.1. Przekrój prosty    61
      5.5.2. Przekrój złożony stopniowy    62
      5.5.3. Przekrój złożony łamany    62
      5.5.4. Przekrój wzdłużny    63
      5.5.5. Przekrój miejscowy    64
      5.5.6. Półprzekrój z półwidokiem    66
    5.6. Kład    66
      5.6.1. Kład miejscowy    67
      5.6.2. Kład przesunięty    67
      5.6.3. Rozmieszczenie kolejnych przekrojów i kładów    67
    5.7. Kierunki kreskowania przekrojów i kładów    68
  6. Wymiarowanie 71
    6.1. Ogólne zasady i definicje wymiarowania    71
      6.1.1. Linia wymiarowa    72
      6.1.2. Pomocnicza linia wymiarowa    74
      6.1.3. Znaki ograniczenia linii wymiarowej    75
    6.2. Znaki wymiarowe    76
    6.3. Liczby wymiarowe    77
      6.3.1. Wysokość liczb wymiarowych    77
      6.3.2. Wymiary liczbowe    77
      6.3.3. Umieszczanie i zapis liczb wymiarowych    77
    6.4. Metody zapisu liczb wymiarowych na rysunku    78
    6.5. Zasady porządkowe wymiarowania    80
      6.5.1. Zasada pełnej informacji rysunkowej    80
      6.5.2. Zasada wymiarów koniecznych    80
      6.5.3. Zasada niepowtarzania wymiarów    80
      6.5.4. Zasada pomijania wymiarów oczywistych    80
      6.5.5. Zasada jednakowej jednostki miary    80
      6.5.6. Zasada przejrzystości wymiarowania    80
      6.5.7. Zasada otwartego łańcucha wymiarowego    81
      6.5.8. Zasada grupowania wymiarów    81
    6.6. Sposoby wymiarowania    82
      6.6.1. Wymiarowanie w układzie szeregowym    82
      6.6.2. Wymiarowanie w układzie równoległym    83
      6.6.3. Wymiarowanie w układzie mieszanym    83
      6.6.4. Wymiarowanie przedmiotów od baz wyobrażalnych i rzeczywistych    84
      6.6.5. Wymiarowanie przedmiotów symetrycznych    84
    6.7. Wymiarowanie elementów geometrycznych    84
      6.7.1. Wymiarowanie promieni łuków okręgu    84
      6.7.2. Wymiarowanie kątów, cięciw i łuków    86
    6.8. Wymiarowanie krzywizn powierzchni walcowych - otworów    87
    6.9. Wymiarowanie krzywizn powierzchni kulistych    88
    6.10. Wymiarowanie podstaw graniastosłupów prawidłowych    89
    6.11. Wymiarowanie stożków ściętych i klinów    89
    6.12. Uproszczenia wymiarowe    90
      6.12.1. Wymiarowanie otworów w sposób uproszczony    90
      6.12.2. Wymiarowanie szeregu jednakowych elementów    91
      6.12.3. Wymiarowanie grubości i długości przedmiotów w jednym rzucie    92
      6.12.4. Wymiarowanie ścięć krawędzi    92
    6.13. Tolerancja i pasowanie wymiarów    93
    6.14. Oznaczanie chropowatości powierzchni    95
  7. Połączenia części maszyn    97
    7.1. Połączenie rozłączne    97
      7.1.1. Połączenie gwintowe    97
      7.1.2. Klasyfikacja gwintów    99
      7.1.3. Podział gwintów ze względu na kształt    100
      7.1.4. Kreślenie gwintów    103
      7.1.5. Wymiarowanie gwintów    104
      7.1.6. Uproszczenia w rysowaniu gwintów    105
      7.1.7. Rysowanie połączeń gwintowych    111
      7.1.8. Połączenia rurowe    114
      7.1.9. Połączenia kołkowe    114
      7.1.10. Połączenia sworzniowe    116
      7.1.11. Połączenia wpustowe    116
      7.1.12. Połączenia wciskowe    118
      7.1.13. Połączenia sprężyste    119
    7.2. Połączenia nierozłączne    120
      7.2.1. Połączenia spawane    120
      7.2.2. Połączenia zgrzewane    127
      7.2.3. Połączenia lutowane    128
      7.2.4. Połączenia klejone    129
      7.2.5. Połączenia zszywane    130
      7.2.6. Połączenia nitowe    130
      7.2.7. Połączenia rozwalcowane    133
  8. Wykreślanie linii przenikania i rozwinięć powierzchni brył obrotowych 135
    8.1. Przenikanie graniastosłupa ze stożkiem    135
    8.2. Przenikanie walca z walcem    136
    8.3. Praktyczne zasady wykreślania konstrukcji linii przenikania    139
      8.3.1. Przenikanie dwóch walców wzajemnie prostopadłych o równych średnicach i osiach przecinających się    139
      8.3.2. Przenikanie dwóch prostopadłych walców o różnych średnicach    140
      8.3.3. Przenikanie dwóch nieprostopadłych walców o różnych średnicach    140
      8.3.4. Przenikanie dwóch nieprostopadłych walców o równych średnicach    141
      8.3.5. Przenikanie trzech walców o równych średnicach    141
  9. Rysunki złożeniowe i wykonawcze 143
    9.1. Rysunek złożeniowy    143
    9.2. Rysunek wykonawczy    145
    9.3. Sposoby składania arkuszy rysunkowych    146
  10. Symbole graficzne i schematy technologiczne stosowane przy projektowaniu aparatury chemicznej    149
    10.1. Zasady rysowania symboli i schematów    149
    10.2. Zasady rozmieszczania napisów na symbolach i schematach    149
    10.3. Symbole graficzne stosowane w przemyśle chemicznym    149
  10.4. Klasyfikacja schematów technologicznych    163
  Bibliografia    165
  Spis norm    167
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia