Instalacje pompowe w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Poprawność wykonania systemów kanalizacyjnych ma istotny wpływ na warunki sanitarne mieszkańców, ich zdrowie oraz zagrożenie epidemiczne. Ma też istotny wpływ na niezawodność działania i co obecnie szczególnie ważne – na energochłonność systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków.


Niniejsza publikacja omawia podstawowe zagadnienia dotyczące projektów nowych i modernizacji istniejących instalacji. Dotyczą one zwłaszcza doboru pomp w różnych przepompowniach ścieków, pomp znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków, m.in. pomp do osadów, oraz sterowania pracą i optymalnej regulacji wydajności niektórych większych instalacji pompowych. W książce uwzględniono także rozwiązania projektowe, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na bezawaryjną i efektywną energetycznie pracę pomp.
Wartość praktyczną pozycji wzmacniają zamieszczone w niej przykłady dotyczące różnych pomp zainstalowanych w istniejących obiektach, które szczegółowo przedstawiają zaistniałe kłopoty eksploatacyjne i zastosowane sposoby ich wyeliminowania.


Rok wydania2021
Liczba stron236
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21895-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń    11
  Wprowadzenie     14
  Streszczenie     17
  Część I. POMPY I UKŁADY POMPOWE     21
  1. Podstawowe wiadomości o pompach i układach pompowych 22
    1.1. Przenośniki cieczy     22
    1.2. Układ pompowy i instalacja pompowa     22
    1.3. Pompy wyporowe i pompy wirowe     24
  2. Podstawowe typy i wielkości charakterystyczne pomp wirowych     27
  3. Charakterystyki pompy i układu pompowego    31
    3.1. Podstawowe charakterystyki pompy wirowej    31
    3.2. Zakres dopuszczalnej ciągłej pracy pompy    32
    3.3. Charakterystyka układu pompowego     33
  4. Kawitacja i charakterystyki kawitacyjne     35
    4.1. Znaczenie problemu kawitacji w przepompowniach ścieków    35
    4.2. Przyczyny i skutki kawitacji    35
    4.3. Nadwyżki antykawitacyjne i charakterystyki kawitacyjne    38
    4.4. Rozporządzalna i wymagana nadwyżka antykawitacyjna    41
    4.5. Relacje między NPSHi a NPSH 3     45
    4.6. Materiały odporne na erozję kawitacyjną    46
    4.7. Uwagi praktyczne dotyczące unikania pracy pomp w kawitacji     47
  5. Regulacja pomp     49
    5.1. Punkt pracy pompy w układzie. Współpraca kilku pomp     49
    5.2. Sposoby regulacji wydajności pomp     52
    5.3. Regulacja dławieniowa    52
    5.4. Regulacja zmiennoobrotowa     54
    5.5. Regulacja przez zmianę liczby pracujących pomp połączonych równolegle    57
    5.6. Układy napędowe pomp    59
      5.6.1. Silniki asynchroniczne     59
      5.6.2. Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi     59
      5.6.3. Przetwornice częstotliwości     61
  6. Dobór pomp i energooszczędna eksploatacja obiektu pompowego     62
    6.1. Powiększenie efektywności energetycznej transportu cieczy w kontekście zmian klimatycznych     62
    6.2. Straty nieuniknione i niepotrzebne w pompowaniu cieczy     64
    6.3. Efektywność energetyczna układu pompowego     65
    6.4. Ogólne zasady energooszczędnej eksploatacji pomp     66
    6.5. Ogólne zasady doboru pomp do instalacji    67
    6.6. Optymalny energetycznie i/lub kosztowo dobór pomp, w szczególności w przepompowni ścieków    68
    6.7. Podstawowe kryteria doboru typu i wielkości pompy oraz jej dostawcy     72
      6.7.1. Związek doboru pompy z możliwością awarii pompowni     72
      6.7.2. Związek doboru pompy z jej zadaniem w obiekcie/instalacji pompowej     72
      6.7.3. Związek doboru pompy z tłoczonym medium oraz warunkami pracy     73
      6.7.4. Związek doboru pompy i jej wersji materiałowej z możliwością pracy w kawitacji    73
      6.7.5. Związek niezawodności pompy z efektywnością energetyczną pompowania     73
  Część II. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SUROWYCH     75
  7. Rodzaje przepompowni ścieków i pomp ściekowych     76
    7.1. Rodzaje i właściwości ścieków surowych    76
    7.2. Rodzaje i cechy przepompowni ścieków    76
    7.3. Różnorodność stosowanych rodzajów i typów pomp oraz ich wirników     78
  8. Wybór typu pompy ściekowej i rodzaju wirnika 81
    8.1. Założenia ogólne     81
    8.2. Wybór typu zespołu pompowego     81
    8.3. Wybór rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego pompy danego typu     86
    8.4. Wybór typu wirnika/części hydraulicznej pompy     86
  9. Doprowadzenie ścieków do pompowni i do pomp. Zbiornik ścieków     90
    9.1. Retencja w grawitacyjnym kolektorze doprowadzającym    90
    9.2. Doprowadzenie ścieków do pomp     90
      9.2.1. Pompy zatapialne suche     90
      9.2.2. Pompy zatapialne „mokre” i inne swobodnie zanurzone (np. wałowe)     91
    9.3. Cechy konstrukcyjne zbiornika ścieków    93
  10. Rurociągi ssawne i tłoczne pomp oraz odprowadzenie ścieków z pompowni    94
    10.1. Rurociągi ssawne pomp „suchych”     94
    10.2. Rurociągi tłoczne     95
    10.3. Zasady wykonania i montażu pomp ze względu na pompy    96
    10.4. Odprowadzenie ścieków z pompowni    97
    10.5. Straty ciśnienia w rurociągu     98
    10.6. Sedymentacja w rurociągach     100
    10.7. Zawory/klapy zwrotne    102
  11. Regulacja wydajności pomp ściekowych oraz sterowanie pracą pompowni     103
    11.1. Regulacja a sterowanie    103
    11.2. Funkcjonowanie przepompowni przy znacznej zmienności strumienia ścieków     103
    11.3. Poziomy włączania/wyłączania pomp    104
    11.4. Regulacja wydajności pomp ściekowych    105
    11.5. Sterowanie pracą przepompowni ścieków    106
      11.5.1. Regulacja pomp ściekowych i sterowanie pracą przepompowni     106
      11.5.2. Możliwe sposoby sterowania pracą przepompowni    107
      11.5.3. Optymalne energetycznie sterowanie pracą przepompowni ścieków     108
    11.6. Warunki wymagane do poprawnego funkcjonowania systemu optymalnego sterowania pracą przepompowni ścieków     109
  12. Wymagania dotyczące niezawodności pracy pomp i pompowni 111
    12.1. Wymagania dotyczące pomp     111
    12.2. Wymagania dotyczące instalacji pompowej i całej przepompowni     112
  13. Uderzenie hydrauliczne jako ważny aspekt projektu przepompowni     114
    13.1. Wiadomości podstawowe    114
    13.2. Środki zapobiegające uderzeniu hydraulicznemu lub łagodzące jego przebieg     117
      13.2.1. Koła zamachowe    118
      13.2.2. Zawory/klapy zwrotne     118
      13.2.3. Zbiorniki ciśnieniowo-powietrzne (powietrzniki)    118
      13.2.4. Zawory napowietrzające i zawory bezpieczeństwa    119
      13.2.5. Upust z zaworem obejściowym pompy     119
      13.2.6. Podsumowanie    120
  14. Przykłady awarii/niesprawności instalacji pompowych w przepompowniach ścieków i zastosowane środki naprawcze    122
    Przykład 1. Nieuwzględnienie przy doborze pomp zakresu dopuszczalnej ciągłej pracy     122
    Przykład 2. Wybór pomp nieodpowiedniej jakości    124
    Przykład 3. Kłopoty związane z wymianą pomp wałowych na pompy zatapialne suche    125
    Przykład 4. Kłopoty związane z zatykaniem się kanałowych wirników pomp ściekowych    126
    Przykład 5. Problemy związane z erozją kawitacyjną w pompach zatapialnych suchych     127
    Przykład 6. Skutki zalania pomp niehermetycznych w wyniku awarii przepompowni    128
    Przykład 7. Zatykanie się wirników pomp wykorzystywanych do czyszczenia zbiornika     129
    Przykład 8. Skutki pracy pomp zatapialnych „mokrych” przy okresowym wynurzaniu się silnika ponad poziom ścieków     130
  Część III. INSTALACJE POMPOWE W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW     133
  15. Schematy instalacji pompowych i rodzaje pomp w oczyszczalniach ścieków     134
    15.1. Schematy technologiczne typowych oczyszczalni ścieków    134
    15.2. Rodzaje i typy pomp stosowanych w oczyszczalniach ścieków     136
  16. Osady ściekowe; wpływ ich właściwości na przepływy w pompach i rurociągach    137
    16.1. Rodzaje osadów ściekowych     137
    16.2. Ciecze nienewtonowskie    139
    16.3. Właściwości osadów ściekowych jako cieczy nienewtonowskich     141
    16.4. Wpływ właściwości osadów ściekowych na straty ciśnienia w rurociągach     144
    16.5. Wpływ właściwości osadów ściekowych na charakterystyki pomp wirowych     146
    16.6. Wpływ właściwości osadów ściekowych na wymaganą nadwyżkę antykawitacyjną     151
  17. Pompy do osadów ściekowych     152
    17.1. Warunki zastosowania a rodzaje pomp do osadów ściekowych     152
    17.2. Rodzaje i typy pomp do osadów ściekowych     153
    17.3. Parametry i cechy charakterystyczne pomp wymienionych w podrozdziale 17.2     154
      17.3.1. Pompy z wirnikami kanałowymi    154
      17.3.2. Pompy o swobodnym przepływie („vortex”)     154
      17.3.3. Pompy z urządzeniami rozdrabniającymi     155
      17.3.4. Pompy z wirnikami odśrodkowo-śrubowymi     155
      17.3.5. Pompy odśrodkowe typu „N” (Flygt)     155
      17.3.6. Pompy samozasysające     155
      17.3.7. Pompy diagonalne i śmigłowe    156
      17.3.8. Pompy tłokowe    157
      17.3.9. Pompy membranowe z napędem pneumatycznym    157
      17.3.10. Pompy zębate    158
      17.3.11. Pompy krzywkowe (Rootsa)     159
      17.3.12. Pompy śrubowe (Mono)     159
      17.3.13. Pompy perystaltyczne (przewodowe)     161
    17.4. Dodatkowe uwagi i zalecenia dotyczące pomp poszczególnych typów     161
      17.4.1. Pompy odśrodkowe     161
      17.4.2. Pompy śmigłowe    163
      17.4.3. Pompy śrubowe (Mono)     163
    17.5. Uwagi i zalecenia dotyczące rurociągów    163
      17.5.1. Projektowanie nowych i modernizacja rurociągów    163
      17.5.2. Eksploatacja rurociągów    164
  18. Inne pompy w oczyszczalniach ścieków     166
    18.1. Pompy ścieków surowych/podczyszczonych     166
    18.2. Pompy ścieków oczyszczonych     166
    18.3. Inne pompy niż omówione w rozdziale 17 i podrozdziałach 18.1 i 18.2     167
      18.3.1. Pompy wód opadowych i pompy do wody technologicznej     167
      18.3.2. Pompy do tłuszczów     167
      18.3.3. Pompy dozujące    168
    18.4. Dodatkowe wymagania dotyczące dużych pomp do ścieków surowych i oczyszczonych w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków     168
      18.4.1. Minimalny poziom cieczy w zbiorniku ze względu na wiry     168
      18.4.2. Precyzyjne zainstalowanie pomp    170
  19. Przykłady awarii/niesprawności instalacji pompowych w oczyszczalniach ścieków i zastosowane sposoby ich usunięcia    171
    Przykład 9. Skutki błędnego oszacowania oporów przepływu w rurociągu     171
    Przykład 10. Zakleszczanie się łopatek wirnika pompy śmigłowej w obudowie     172
    Przykład 11. Problemy związane z erozją kawitacyjną pomp zatapialnych „mokrych”     173
    Przykład 12. Niewłaściwy dobór pompy wyporowej ze względu na właściwości osadu     175
    Przykład 13. Wpływ dopuszczalnego rozrzutu parametrów pracy pomp odśrodkowych    176
    Przykład 14. Zaopatrzenie tylko jednej z dwóch pomp w przetwornicę częstotliwości    178
  Część IV. TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU, ZALECENIA EKSPLOATACYJNE ORAZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE     181
  20. Zarys toku postępowania podczas projektowania instalacji pompowych do transportu ścieków, osadów ściekowych i innych cieczy    182
    20.1. Uwagi ogólne     182
    20.2. Elementy projektu instalacji pompowej w przepompowni ścieków     183
      20.2.1. Założenia     183
      20.2.2. Liczba magistral przesyłowych oraz charakterystyka układu pompowego    184
      20.2.3. Dobór pomp    188
    20.3. Elementy projektów instalacji pompowych w oczyszczalniach ścieków     191
      20.3.1. Pompownie ścieków surowych/podczyszczonych i ścieków oczyszczonych    191
      20.3.2. Inne instalacje pompowe w oczyszczalniach ścieków    192
    20.4. Dodatkowe przykłady obliczeniowe dotyczące pompowni ścieków surowych i pompowni ścieków oczyszczonych     193
    Przykład 15. Wybór średnicy długiej magistrali tłocznej oraz liczby i wielkości pomp    193
    Przykład 16. Porównanie dwóch sposobów sterowania pracą przepompowni ścieków surowych lub ścieków oczyszczonych     195
  21. Uzupełniające materiały informacyjne dotyczące różnych rozwiązań pomp ściekowych, przepompowni i tłoczni ścieków oraz zaworów zwrotnych     197
    21.1. Różne rozwiązania typowych, pionowych pomp ściekowych     197
    21.2. Różne sposoby chłodzenia silników pomp zatapialnych suchych     206
    21.3. Pompownie, zawory zwrotne i pompa zmodyfi kowana    210
      21.3.1. Pompownia kompaktowa     210
      21.3.2. Pompownia przewałowa     212
      21.3.3. Pompownie klasyczne     213
      21.3.4. Zawory zwrotne    214
      21.3.5. Pompa zmodyfikowana     216
    21.4. Tłocznie ścieków     217
  22. Uwagi i zalecenia eksploatacyjne     221
  Literatura     224
  Skorowidz rzeczowy     226
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia