Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,75  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

111,75149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie bestsellerowej książki na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem. Autor – światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego – przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe.


Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także zestawy pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania. Na szczególną uwagę zasługuje aktualność poruszonych w książce zagadnień. John C. Hull sprawnie ilustruje poszczególne tematy za pomocą znanych przykładów spektakularnych upadków lub kłopotów instytucji finansowych oraz kryzysów o skali globalnej.


W nowym wydaniu autor dodał m.in. nowe rozdziały poświęcone innowacjom finansowym i regulowaniu rynków OTC na derywaty. Kompleksowo został uaktualniony rozdział na temat budowania modeli, by lepiej oddawał działania rynków w odniesieniu do stóp procentowych. Wprowadzone zostały też istotne zmiany w rozdziale poświęconym ryzyku operacyjnemu.


Książka jest adresowana do pracowników instytucji finansowych, w tym przede wszystkim różnego rodzaju funduszy, banków, domów maklerskich, firm assets management, zakładów ubezpieczeń oraz firm doradczych w zakresie finansów. Jest nieocenionym źródłem wiedzy dla osób przygotowujących się do egzaminów na doradców inwestycyjnych oraz studentów kierunków ekonomicznych.


Liczba stron878
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieBartosz Sałbut
ISBN-13978-83-01-21882-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania polskiego XV
  Wstęp    1
  ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie     5
    1.1. Ryzyko a zwrot z inwestycji w przypadku inwestora     6
    1.2. Granica efektywna     10
    1.3. Model wyceny aktywów kapitałowych     13
    1.4. Teoria arbitrażu cenowego     19
    1.5. Ryzyko a zwrot w przypadku firm     19
    1.6. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych     23
  Podsumowanie    26
  CZEŚĆ I. Instytucje finansowe i ich transakcje     29
  ROZDZIAŁ 2. Banki     31
    2.1. Bankowość komercyjna     32
    2.2. Wymogi kapitałowe w przypadku małego banku komercyjnego     34
    2.3. Ubezpieczanie depozytów    38
    2.4. Bankowość inwestycyjna    39
    2.5. Handel papierami wartościowymi     45
    2.6. Potencjalne konflikty interesów w bankowości     46
    2.7. Dzisiejsze duże banki     47
    2.8. Rodzaje ryzyka ponoszonego przez banki     51
  Podsumowanie     53
  ROZDZIAŁ 3. Firmy ubezpieczeniowe i plany emerytalne     56
    3.1. Ubezpieczenie na życie    57
    3.2. Ubezpieczenia rentowe    61
    3.3. Tabele umieralności     64
    3.4. Ryzyko długości życia i ryzyko umieralności     67
    3.5. Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej    68
    3.6. Ubezpieczenia zdrowotne    71
    3.7. Pokusa nadużycia i selekcja negatywna     73
    3.8. Reasekuracja    75
    3.9. Wymogi kapitałowe     75
    3.10. Rodzaje ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe     77
    3.11. Regulacje     77
    3.12. Plany emerytalne     80
  Podsumowanie     84
  ROZDZIAŁ 4. Fundusze powiernicze, fundusze ETF i fundusze hedgingowe     88
    4.1. Fundusze powiernicze     88
    4.2. Fundusze ETF    93
    4.3. Zarządzanie aktywne a bierne     95
    4.4. Regulacje funduszy ETF    97
    4.5. Fundusze hedgingowe     99
    4.6. Strategie stosowane przez fundusze hedgingowe    105
    4.7. Zwroty uzyskiwane przez fundusze hedgingowe    111
  Podsumowanie     113
  ROZDZIAŁ 5. Handel na rynkach finansowych 116
    5.1. Rynki     116
    5.2. Izby rozrachunkowe     118
    5.3. Pozycje długie i krótkie na aktywach    119
    5.4. Rynki instrumentów pochodnych     121
    5.5. Standardowe instrumenty pochodne    123
    5.6. Nietradycyjne instrumenty pochodne    137
    5.7. Opcje egzotyczne i produkty zestrukturyzowane    141
    5.8. Zarządzanie ryzykiem – problemy     142
  Podsumowanie    145
  ROZDZIAŁ 6. Kryzys kredytowy z lat 2007–2008     151
    6.1. Amerykański rynek nieruchomości     151
    6.2. Sekurytyzacja    155
    6.3. Straty     162
    6.4. Co poszło nie tak?     163
    6.5. Wnioski z kryzysu     165
  Podsumowanie     166
  ROZDZIAŁ 7. Wycena i analiza scenariuszowa świat neutralny względem ryzyka i świat rzeczywisty     170
    7.1. Zmienność a ceny aktywów     171
    7.2. Wycena neutralna względem ryzyka    172
    7.3. Analiza scenariuszowa     178
    7.4. Gdy trzeba czerpać z obu światów    179
    7.5. Obliczenia w praktyce     180
    7.6. Szacowanie procesów w czasie rzeczywistym    181
  Podsumowanie     183
  CZĘŚĆ II. Ryzyko rynkowe     185
  ROZDZIAŁ 8. Jak instytucje finansowe radzą sobie z ponoszonym ryzykiem    187
    8.1. Delta    187
    8.2. Gamma     196
    8.3. Vega    198
    8.4. Theta     200
    8.5. Rho    201
    8.6. Obliczenia współczynników greckich    202
    8.7. Rozwinięcia w szereg Taylora     203
    8.8. Realia hedgingu    205
    8.9. Hedging opcji egzotycznych     206
    8.10. Analiza scenariusza     207
  Podsumowanie     208
  ROZDZIAŁ 9. Ryzyko stopy procentowej     212
    9.1. Zarządzanie zyskiem netto z tytułu odsetek     213
    9.2. Rodzaje stóp    216
    9.3. Czas trwania    221
    9.4. Wypukłość     224
    9.5. Zastosowania ogólne     226
    9.6. Nierównoległe zmiany krzywej rentowności     228
    9.7. Analiza głównych składowych     233
    9.8. Współczynniki gamma i vega     237
  Podsumowanie     237
  ROZDZIAŁ 10. Zmienność     241
    10.1. Definicja zmienności     241
    10.2. Zmienność implikowana    243
    10.3. Czy dzienne zmiany procentowe zmiennych finansowych podlegają rozkładowi normalnemu?    246
    10.4. Prawo potęgowe    248
    10.5. Monitoring zmienności dziennej     250
    10.6. Wykładniczo ważona średnia ruchoma     253
    10.7. Model GARCH(1,1)     255
    10.8. Wybór modeli    257
    10.9. Metody maksymalnego prawdopodobieństwa     257
    10.10. Posługiwanie się modelem GARCH(1,1) w celu prognozowania przyszłej zmienności     264
  Podsumowanie    267
  ROZDZIAŁ 11. Korelacje i kopuły     272
    11.1. Definicja korelacji     273
    11.2. Monitorowanie korelacji    275
    11.3. Macierze korelacji i kowariancji     277
    11.4. Wielowymiarowe rozkłady normalne    279
    11.5. Kopuły     281
    11.6. Zastosowania w przypadku portfeli kredytów     288
  Podsumowanie     293
  ROZDZIAŁ 12. Wartość narażona na ryzyko i niedobór oczekiwany     298
    12.1. Definicja VaR    298
    12.2. Przykładowe obliczenia VaR     300
    12.3. VaR a niedobór oczekiwany    302
    12.4. Niedobór oczekiwany     303
    12.5. Spójne wskaźniki ryzyka    303
    12.6. Dobór parametrów do VaR    308
    12.7. Miary krańcowe, dodatkowe i składnikowe     313
    12.8. Twierdzenie Eulera     314
    12.9. Agregowanie wartości VaR i ES     315
    12.10. Testy wsteczne    316
  Podsumowanie     319
  ROZDZIAŁ 13. Symulacja historyczna i teoria wartości ekstremalnych 323
    13.1. Metodologia     323
    13.2. Precyzja     330
    13.3. Rozwinięcia    332
    13.4. Problemy obliczeniowe    338
    13.5. Teoria wartości ekstremalnych     338
    13.6. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych     342
  Podsumowanie     344
  ROZDZIAŁ 14. Metoda budowania modeli     348
    14.1. Podstawowa metodologia    349
    14.2. Uogólnienie    352
    14.3. Przykład z zastosowaniem czterech inwestycji    354
    14.4. Struktury terminowe     356
    14.5. Rozwinięcia procedury podstawowej    363
    14.6. Wagi ryzyka i wrażliwości ważone     364
    14.7. Postępowanie w przypadkach braku liniowości    364
    14.8. Budowanie modeli a symulacja historyczna     371
  Podsumowanie     372
  CZĘŚĆ III. Regulacje 377
  ROZDZIAŁ 15 Bazylea I, Bazylea II i Solvency II 379
    15.1. Powody regulacji działalności banków     379
    15.2. Regulacje działalności banków przed 1988 r     381
    15.3. Bazylea I     382
    15.4. Rekomendacje G-30     386
    15.5. Bilansowanie    387
    15.6. Poprawka z 1996 r    390
    15.7. Bazylea II     393
    15.8. Kapitał z tytułu ryzyka kredytowego na mocy postanowień Bazylei II    395
    15.9. Ryzyko operacyjne w Nowej Umowie Kapitałowej     405
    15.10. Filar drugi – sprawowanie nadzoru    406
    15.11. Filar trzeci – dyscyplina rynkowa     406
    15.12. Solvency II     407
  Podsumowanie     409
  ROZDZIAŁ 16. Bazylea II.5, Bazylea III i inne zmiany wprowadzane po kryzysie     413
    16.1. Bazylea II.5     414
    16.2. Bazylea III     418
    16.3. Obligacje kapitałowe     428
    16.4. Metody standardowe i SA-CCR     430
    16.5. Ustawa Dodda-Franka     431
    16.6. Przepisy w innych krajach    433
  Podsumowanie     435
  ROZDZIAŁ 17. Regulacje rynku derywatów OTC     439
    17.1. Rozliczanie transakcji na rynkach OTC     439
    17.2. Pokryzysowe zmiany w regulacjach    445
    17.3. Skutki zmian    450
    17.4. CCP i bankructwo     454
  Podsumowanie     455
  ROZDZIAŁ 18. Fundamentalny przegląd księgi handlowej     458
    18.1. Kontekst sytuacyjny     458
    18.2. Metoda standardowa     461
    18.3. Modele wewnętrzne     465
    18.4. Księga handlowa a księga bankowa    470
  Podsumowanie     471
  CZĘŚĆ IV. Ryzyko kredytowe 473
  ROZDZIAŁ 19. Szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności     475
    19.1. Ratingi kredytowe     475
    19.2. Historyczne prawdopodobieństwa niewypłacalności    478
    19.3. Stopy odzysku    480
    19.4. Transakcje swapowe na zwłokę w spłacie kredytu     482
    19.5. Spready kredytowe     488
    19.6. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie spreadów kredytowych    491
    19.7. Porównanie szacunków prawdopodobieństw niewypłacalności     494
    19.8. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie cen kapitału własnego     500
  Podsumowanie     503
  ROZDZIAŁ 20. CVA i DVA     508
    20.1. Ryzyko kredytowe w transakcjach na derywatach     509
    20.2. CVA    510
    20.3. Wpływ nowej transakcji    515
    20.4. Ryzyko CVA    517
    20.5. Ryzyko korelacji negatywnej     518
    20.6. DVA     519
    20.7. Kilka prostych przykładów     520
  Podsumowanie     525
  ROZDZIAŁ 21. Wartość narażona na ryzyko kredytowe 529
    21.1. Macierz migracji ratingów    530
    21.2. Model Vasiceka    532
    21.3. Credit Risk Plus     534
    21.4. CreditMetrics    537
    21.5. Ryzyko spreadu kredytowego     540
  Podsumowanie     544
  CZĘŚĆ V. Zagadnienia inne    547
  ROZDZIAŁ 22. Analiza scenariuszowa i stress-testy     549
    22.1. Opracowywanie scenariuszy     549
    22.2. Regulacje     557
    22.3. Co zrobić z wynikami?    562
  Podsumowanie     566
  ROZDZIAŁ 23. Ryzyko operacyjne     569
    23.1. Na czym polega ryzyko operacyjne?    571
    23.2. Kategoryzacja ryzyka operacyjnego    572
    23.3. Kapitał regulacyjny w ramach Bazylei II     574
    23.4. Standardowa metoda pomiarów     582
    23.5. Zapobieganie stratom z tytułu ryzyka operacyjnego     584
    23.6. Alokacja kapitału na poczet ryzyka operacyjnego     587
    23.7. Stosowanie prawa potęgowego     588
    23.8. Ubezpieczenia    588
    23.9. Ustawa Sarbanes–Oxley    590
  Podsumowanie     591
  ROZDZIAŁ 24. Ryzyko płynności     595
    24.1. Ryzyko płynności w handlu     596
    24.2. Ryzyko płynności finansowania     604
    24.3. Czarne dziury płynności    614
  Podsumowanie     622
  ROZDZIAŁ 25. Zarządzanie ryzykiem modelu    626
    25.1. Wymogi regulacyjne     627
    25.2. Fizyka a finanse     634
    25.3. Proste modele – kosztowne błędy     634
    25.4. Stosowanie modeli w wycenie produktów standardowych… będących przedmiotem aktywnego obrotu     637
    25.5. Modele wyceny produktów podlegających mniej aktywnemu obrotowi    641
    25.6. Rachunkowość    643
    25.7. Co decyduje o popularności modelu wyceny?     644
    25.8. Zagrożenia związane z tworzeniem modeli     644
  Podsumowanie     646
  ROZDZIAŁ 26. Kapitał ekonomiczny i RAROC    648
    26.1. Definicja kapitału ekonomicznego    649
    26.2. Elementy składowe kapitału ekonomicznego     651
    26.3. Kształty rozkładów straty    653
    26.4. Relatywne znaczenie rodzajów ryzyka     655
    26.5. Agregowanie kapitału ekonomicznego     657
    26.6. Alokacja kapitału ekonomicznego     660
    26.7. Kapitał ekonomiczny Deutsche Banku     662
    26.8. RAROC     663
  Podsumowanie     665
  ROZDZIAŁ 27. Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa     668
    27.1. Apetyt na ryzyko     669
    27.2. Kultura ryzyka    676
    27.3. Identyfikowanie najważniejszych źródeł ryzyka    680
    27.4. Zarządzanie ryzykiem strategicznym    683
  Podsumowanie     684
  ROZDZIAŁ 28. Innowacje finansowe 686
    28.1. Postęp technologiczny     687
    28.2. Systemy płatności     691
    28.3. Kredyty     695
    28.4. Zarządzanie majątkiem    699
    28.5. Ubezpieczenia    701
    28.6. Regulacje i zgodność     703
    28.7. Jak instytucje finansowe powinny zareagować?    706
  Podsumowanie     709
  ROZDZIAŁ 29. Błędy w zarządzaniu ryzykiem, których należy unikać 712
    29.1. Limity ryzyka    714
    29.2. Zarządzanie pracownikami zawierającymi transakcje     717
    29.3. Ryzyko płynności     720
    29.4. Nauczki dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego    723
  Podsumowanie     725
  CZĘŚĆ VI. Aneksy     727
  ANEKS A Częstotliwość składania stóp procentowych     729
  ANEKS B Stopy zerowe, stopy forward i zerokuponowe krzywe rentowności    732
  ANEKS C Wycena kontraktów terminowych typu forward i futures     737
  ANEKS D Wycena swapów    739
  ANEKS E Wycena opcji europejskich     742
  ANEKS F Wycena opcji amerykańskich     744
  ANEKS G Rozwinięcia w szereg Taylora     747
  ANEKS H Wartości i wektory własne     750
  ANEKS I Analiza głównych składowych     752
  ANEKS J Przekształcenia macierzy zmiany ratingów    753
  ANEKS K Wycena swapów na zwłokę w spłacie kredytu     755
  ANEKS L Syntetyczne CDO i ich wycena     759
  Odpowiedzi na pytania i ćwiczenia    762
  Słowniczek terminów     816
  Tablice dla skumulowanego rozkładu normalnego     842
  Indeks     845
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia