Inkluzyjne tereny dla aktywności rekreacji społeczności lokalnej - na przykładzie Warszawy i Mazowsza

-35%

Inkluzyjne tereny dla aktywności rekreacji społeczności lokalnej - na przykładzie Warszawy i Mazowsza

1 opinia

Wydawca:

AWF Warszawa

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,00  20,00

Format: pdf

13,0020,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowany w monografii materiał jest oparty na dorobku badań projektu statutowego Ds.-300 (z lat 2016-2019), na temat historycznych i współczesnych warunków aktywnego wypoczynku dzieci i dorosłych w środowisku zurbanizowanym. Była to kontynuacja wcześniejszego projektu statutowego Ds.-114 AWF z lat 2008-2011 o tej samej problematyce. Oba projekty były realizowane na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na podstawie grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W Polsce współczesnej mamy tereny wypoczynku i rekreacji, które są zakładane w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, placówek oświaty, w parkach miejskich, przy plażach, bulwarach i promenadach, na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Place zabaw i siłownie plenerowe coraz częściej towarzyszą też innym obiektom użyteczności publicznej: instytucjom sakralnym, placówkom muzealnym, restauracjom, stacjom benzynowym, parkingom przy autostradach. W drugiej połowie XX wieku pojawiły się integracyjne place zabaw i urządzenia na publicznych terenach wypoczynku i rekreacji, z których mogły korzystać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W XXI wieku mamy do czynienia z obiektami plenerowymi nie znanymi wcześniej na publicznych terenach otwartych, między innymi: siłowniami plenerowymi, street workout (parkami drążkowymi), skateparkami i parkami linowymi.
Wybór racjonalnego rozwiązania dla programu inkluzyjnych terenów jest wypadkową wielu różnorodnych i istotnych czynników, z jednej strony uwarunkowany możliwościami terenowymi, środkami, jakimi dysponuje inwestor oraz regulacjami wynikającymi z przepisów prawa, z drugiej oczekiwaniami przyszłych użytkowników. Projekt musi ponadto uwzględnić warunki obiektywne: lokalizacyjne, a w tym między innymi: wielkość i ukształtowanie terenu, warunki wodno-gruntowe, orientację działki wobec stron świata, uzbrojenie w podstawo-we media, skomunikowanie z osiedlem mieszkaniowym, stopień insolacji terenu, kierunki wiatrów, wielkość opadów i możliwości odprowadzenia wody deszczowej, występujące rośliny i diagnozę ewentualnych silnych alergenów, jakość środowiska (hałas, zanieczyszczenia pyłowe i gazowe), estetykę otoczenia.
Coraz większą uwagę przywiązuje się też do wyboru urządzeń pozwalających na wszechstronną stymulację psychofizyczną użytkowników oraz zapewnienie im maksimum bezpieczeństwa.
W tym ujęciu problematyka inkluzyjnych terenów dla aktywnej rekreacji w pobliżu miejsca zamieszkania była tematem naszych prac badawczych.
W pierwszym etapie badań interesowały nas zagadnienia czysto teoretyczne: historia terenów przeznaczonych i urządzonych dla aktywnej rekreacji w Polsce, informacje o regulacjach prawnych i najnowszych tendencjach i poszukiwań planistycznych w tym zakresie. W drugim etapie badań chcieliśmy poznać sposób urządzenia i wykorzystania wybranych obiektów (placów zabaw, siłowni plenerowych, placówek oświatowych z oddziałami integracyjnymi), a także opinie użytkowników na temat terenów aktywnej rekreacji położonych w pobliżu miejsca stałego zamieszkania.
Na potrzeby części teoretycznej badań kwerendę biblioteczną przeprowadzono w zbiorach naukowych w Warszawie, natomiast badania terenowe (obserwacja w oparciu o strukturalizowane kwestionariusze-karty obiektów, dokumentacja fotograficzna i strukturalizowane wywiady) przeprowadzono na wybranych placach zabaw, siłowniach plenerowych i placówkach oświaty z oddziałami integracyjnymi w Warszawie i kilkunastu miastach Mazowsza.
Uzyskany w ten sposób materiał badań (karty obiektów, wywiady i dokumentacja fotograficzna) pozwolił na wysunięcie uogólnionych wniosków. W wyniku badań terenowych na 63 placach zabaw dysponowaliśmy kartami tych obiektów oraz 116 wywiadami, w wyniku badań na 49 siłowniach plenerowych dysponowaliśmy kartami tych obiektów oraz 100 wywiadami; plonem badań były również cztery karty obiektów w wyniku prac prowadzonych w placówkach oświatowych z oddziałami integracyjnymi.
Z materiału badań terenowych wynika, że zarówno tradycyjne place zabaw dla dzieci, jak i nowość jaką są siłownie plenerowe, obecne dopiero od kilku lat na terenach publicznych w Polsce, są niezwykle ważne dla codziennej aktywności fizycznej lokalnej społeczności. Nasi respondenci podkreślali konieczność budowania nowych obiektów, stałej modernizacji i ulepszania już istniejących.
Jest to ważny sygnał dla władz lokalnych odpowiedzialnych za promocję zdrowia i jednocześnie za racjonalną politykę przestrzenną o potrzebie rezerwy odpowiedniej ilości terenów otwartych dla takiego ważnego celu.
Ponadto w wielu przeprowadzonych wywiadach z użytkownikami terenów wypoczynku i aktywnej rekreacji, podkreślano z naciskiem potrzebę zakładania inkluzyjnych i obszernych terenów wypoczynku i rekreacji w pobliżu osiedli mieszkaniowych, z urządzeniami atrakcyjnymi i bezpiecznymi dla wszystkich członków społeczności lokalnej, bez względu na wiek i stopień sprawności fizycznej: rodziców i dzieci, dziadków i wnuków – tak, aby rodziny mogły ćwiczyć razem w tym samym czasie, blisko siebie.
Słowa kluczowe: inkluzyjność, aktywna rekreacja, tereny wypoczynku i rekreacji, społeczność lokalna


Liczba stron163
WydawcaAWF Warszawa
ISBN-13978-83-61830-67-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  STRESZCZENIE
  SUMMARY
  WPROWADZENIE
  1. ZAŁOŻENIA BADAŃ
  1.1.Cel i ogólne założenia badań
  1.2.Metody i materiał badań terenowych – place zabaw dla dzieci
  1.3.Metody i materiał badań terenowych – infrastruktura sportowo– rekreacyjna przy placówkach oświaty
  1.4.Metody i materiał badań terenowych – siłownie plenerowe
  2. PLACE ZABAW DLA DZIECI
  2.1.Place zabaw dla dzieci do wieku XIX
  2.2.Place zabaw dla dzieci w wieku XIX
  2.3.Place zabaw dla dzieci w II RP
  2.4.Place zabaw dla dzieci w II połowie XX wieku
  2.5.Inkluzyjne place zabaw
  2.6.Wybrane rezultaty badań terenowych w Warszawie i miastach Mazowsza
  3.INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA PRZY PLACÓWKACH OŚWIATY
  3.1.Szkolna infrastruktura sportowa w okresie antyku
  3.2.Szkolna infrastruktura sportowa w czasach nowożytnych
  3.3.Szkolna infrastruktura sportowa w okresie II RP
  3.4.Okres po II wojnie światowej (lata 1945-1990)
  3.5.Obiekty dla sportu przy współczesnych placówkach oświaty
  3.6.Szkolne obiekty sportowe ‘bez barier’
  3.7.Szkolna infrastruktura sportowo-rekreacyjna służąca społeczności lokalnej
  4. SZKOLNA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA DOSTĘPNA DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  4.1.Ułatwienia dla uczniów z niepełnosprawnością narządów ruchu
  4.2.Ułatwienia dla uczniów niedowidzących i niewidomych
  4.3.Infrastruktura sportowa a uczniowie z niepełnosprawnością
  4.4.Szkolne obiekty sportowe ‘bez barier’
  4.5.Szkolne tereny rekreacji ‘bez barier’: place zabaw przy placówkach oświaty (szkoły i przedszkola)
  4.6.Poszukiwanie inkluzyjnego modelu szkolnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
  5. SIŁOWNIE PLENEROWE JAKO PRZYKŁAD WSPÓŁCZESNEJ KONCEPCJI INKLUZYJNYCH TERENÓW WYPOCZYNKU I REKREACJI
  5.1.Siłownie plenerowe – nowy element funkcjonalno programowy zagospodarowania terenów sportu i rekreacji w mieście
  5.2.Siłownie plenerowe i ich użytkownicy – rezultaty badań terenowych
  6. BEZPIECZEŃSTWO NA TERENACH WYPOCZYNKU I REKREACJI, PRZEPISY PRAWA
  6.1.Bezpieczeństwo na placach zabaw dla dzieci
  6.2.Zestawienie wybranych przepisów dotyczących bezpieczeństwa placów zabaw w Polsce
  6.3.Bezpieczeństwo na publicznych terenach wypoczynku i rekreacji
  6.4.Zestawienie wybranych przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenach sportu i wypoczynku w Polsc
  7. TERENY WYPOCZYNKU I REKREACJI DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  7.1.Miejsca spokojnego wypoczynku dla osób z niepełnosprawnością
  7.2.Przygotowanie terenów wypoczynkowo - rekreacyjnych dla osób z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i niedowidzących)
  7.3.Ścieżki spacerowe, wyrównanie różnic terenowych
  7.4.Place zabaw bez barier, dostępne dla osób z niepełnosprawnością (dzieci lub ich opiekunów)
  7.5.Transport publiczny bez barier dostępności
  7.6.Parkingi i miejsca postojowe dedykowane dla osób z niepełno-sprawnością 126
  7.7.Karta Parkingowa Osób Niepełnosprawnych
  7.8.Zarządzanie terenami wypoczynku i rekreacji bez barier dostępności
  8. ZNACZENIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDU LOKALNEGO DLA RACJONALNEGO I ODPOWIEDZIALNEGO KSZTAŁTOWANIA INKLUZYJNYCH TERENÓW WYPOCZYNKU I REKREACJI
  PODSUMOWANIE
  BIBLIOGRAFIA
  Zestawienie tabel
  Zestawienie wykresów
  Zestawienie map
  Zestawienie ilustracji
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia