Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

96,85  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

96,85149,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny podręcznik z zakresu pielęgniarstwa w podstawowej opiece zdrowotnej. Przygotowany został przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu, pielęgnowaniu i edukacji pacjentów.
W książce omówiono zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem POZ w Polsce, praktyką pielęgniarską, społeczne aspekty pracy pielęgniarskiej, szczegółowo omówiono zagadnienia związane z opieką nad pacjentami dorosłymi i dziećmi z różnymi schorzeniami.
Publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia zawodowego. Będzie doskonałym źródłem rzetelnej wiedzy dla studentów pielęgniarstwa, praktykujących pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych podstawową opieką zdrowotną i jej funkcjonowaniem.


Liczba stron920
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6386-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE     1
  1. Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce – Beata Ostrzycka, Mariola Pietrzak     3
    1.1. Wprowadzenie     3
   1.2. Świadczenia gwarantowane w POZ     4
    1.3. Organizacja POZ  5
    1.4. Zespół POZ  6
   1.5. Zakres współpracy zespołu POZ w ramach koordynacji     7
   1.6. Warunki realizacji porad patronażowych i badań bilansowych  7
    1.7. Podsumowanie  15
  Piśmiennictwo  15
  2. Zasady finansowania i zawierania umów na świadczenia POZ w systemie ubezpieczeń zdrowotnych – Barbara Kaczmarska    16
    2.1. Wprowadzenie  16
    2.2. Finasowanie świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  18
    2.3. Finasowanie świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej     20
    2.4. Finasowanie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej     21
    2.5. Finasowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej     21
  Piśmiennictwo     25
  3. Porada pielęgniarska – Beata Ostrzycka, Mariola Pietrzak  26
    3.1. Wprowadzenie      26
    3.2. Realizacja świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii SARS-CoV-2     30
   3.3. Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ     33
    3.4. Podsumowanie     34
  Piśmiennictwo     35
  4. Program „POZ PLUS” – Barbara Kaczmarska  36
    4.1. Wprowadzenie     36
    4.2. Badania bilansowe     38
    4.3. Zarządzanie chorobą przewlekłą     39
    4.4. Koordynowanie opieką     39
    4.5. Warunki finansowania świadczeń     40
  Piśmiennictwo  41
  5. Współpraca z samorządem lokalnym oraz sektorem pozarządowym w realizacji zadań POZ – Grażyna Wójcik, Katarzyna Chmielewska    42
    5.1. Wprowadzenie     42
   5.2. Współpraca POZ z samorządem lokalnym     44
   5.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi     48
    5.4. Podsumowanie     50
  Piśmiennictwo     50
  6. Promocja zdrowia i profilaktyka w POZ – Zofia Sienkiewicz, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński     52
    6.1. Wprowadzenie     52
    6.2. Cele promocji zdrowia     53
   6.3. Edukacja zdrowotna w promocji zdrowia     54
   6.4. Profilaktyka w promocji zdrowia     55
    6.4.1. Program profilaktyki chorób układu krążenia 55
    6.4.2. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)     56
    6.4.3. Program profilaktyki gruźlicy     57
    6.4.4. Program profilaktyki raka szyjki macicy     57
   6.5. Sposoby oddziaływania na podopiecznego stosowane w promocji zdrowia     59
    6.6. Podsumowanie     62
  Piśmiennictwo     62
  7. Bezpieczeństwo pacjenta w systemie POZ – Grażyna Dykowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Czerw, Izabela Gołębiak 63
    7.1. Wprowadzenie  63
   7.2. Kultura bezpieczeństwa i praca zespołowa     63
   7.3. Praca zespołowa – zespół terapeutyczny w ochronie zdrowia     64
   7.4. Diagram Ishikawy w kulturze bezpieczeństwa     65
    7.5. Unikanie szukania winnych po wystąpieniu błędu 66
  Piśmiennictwo  71
  8. Zarządzanie wiedzą w POZ – Grażyna Dykowska, Grażyna Kaca    72
    8.1. Wprowadzenie     72
   8.2. Kompetencje organizacyjne i kierownicze     75
    8.3. Kultura organizacji     74
  Piśmiennictwo     75
  9. Wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej POZ – Anna Augustynowicz, Michał Waszkiewicz, Grażyna Dykowska     76
    9.1. Wprowadzenie 7    6
    9.2. Formy wykonywania zawodu     77
    9.3. Odpowiedzialność prawna pielęgniarki/położnej     80
    9.3.1. Kumulacja rodzajów odpowiedzialności     80
    9.3.2. Odpowiedzialność cywilna  80
    9.3.3. Odpowiedzialność karna  86
  Piśmiennictwo  92
    
  CZĘŚĆ II. PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ 93
  10. Komunikacja z pacjentem w pracy pielęgniarki POZ – Zofia Sienkiewicz, Ewa Kobos, Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński    95
    10.1. Wprowadzenie     95
   10.2. Relacje pacjent–rodzina–pielęgniarka w POZ  96
   10.3. Aktywne słuchanie a realizacja zadań w POZ     98
   10.3.1. Metody usprawniające komunikację w pracy z pacjentem w POZ     98
    10.3.2. Informacje zwrotne, czyli reakcje na otrzymany komunikat     99
    10.3.3. Bariery komunikacyjne     99
   10.3.4. Korzyści prawidłowej komunikacji w podstawowej opiece zdrowotnej  100
    10.4. Podsumowanie     101
  Piśmiennictwo     102
  11. Holizm w pracy pielęgniarki POZ – Irena Wrońska, Zofia Sienkiewicz     103
    11.1. Wprowadzenie     103
    11.2. Holizm w pielęgniarstwie podstawowej opieki zdrowotnej  104
    11.3. Podsumowanie     106
  Piśmiennictwo  107
  12. Modele i teorie pielęgniarstwa wykorzystywane w pracy pielęgniarki POZ – Anna Idzik, Zofia Sienkiewicz  108
    12.1. Wprowadzenie     108
    12.2. Założenia teoretyczne wykorzystania teorii pielęgnowania w POZ 109
   12.3. Wybrane modele i teorie pielęgnowania stosowane w POZ  109
    12.4. Podsumowanie     113
  Piśmiennictwo     114
  13. Metody pracy pielęgniarki POZ – Dorota Kilańska  115
    13.1. Wprowadzenie     115
    13.2. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNPTM)  115
    13.3. Studium przypadku w praktyce pielęgniarki POZ     128
    13.4. Podsumowanie  139
  Piśmiennictwo  140
  14. Podstawowe założenia działalności praktycznej pielęgniarki POZ opartej na Evidence-Based Nursing Practice – Ewa Kobos, Zofia Sienkiewicz  142
    14.1. Wprowadzenie  142
   14.2. Pojęcie i zasady praktyki opartej na dowodach     144
    14.3. Hierarchia dowodu  149
   14.4. Bariery wykorzystania dowodów naukowych w praktyce pielęgniarki POZ  150
    14.5. Źródła wyników badań dla praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych oraz wytycznych krajowych i zagranicznych     152
    14.6. Podsumowanie  153
  Piśmiennictwo  154
  15. Badanie fizykalne w praktyce pielęgniarki POZ – Jan Kachaniuk, Hanna Kachaniuk    156
    15.1. Wprowadzenie     156
    15.2. Przygotowanie do badania 1    57
    15.3. Przebieg badania fizykalnego     159
  Piśmiennictwo  184
  16. Szczepienia w praktyce pielęgniarki POZ – Maria Sałamacha, Paweł Grzesiowski     186
    16.1. Wprowadzenie     186
    16.2. Szczepionki  187
    16.2.1. Rodzaje szczepionek  187
   16.2.2. Szczepionki eksperymentalne i przyszłość szczepień  189
    16.2.3. Skład szczepionki  190
    16.2.4. Odpowiedź immunologiczna organizmu na szczepienia ochronne     191
    16.2.5. Inne uwarunkowania szczepień  192
    16.3. Podstawy prawne przeprowadzania szczepień ochronnych     192
    16.4. Program Szczepień Ochronnych  193
    16.4.1. Transport i przechowywanie szczepionek  195
    16.4.2. Zgoda na wykonanie szczepienia ochronnego  195
    16.4.3. Dokumentacja szczepień     196
    16.4.4. Drogi i miejsca podania szczepionki     197
    16.4.5. Schematy szczepień     200
    16.4.6. Rola pracodawcy w ochronie zdrowia pracowników     202
   16.4.7. Bezpieczeństwo szczepień u kobiet ciężarnych     204
    16.4.8. Bezpieczeństwo szczepień     204
    16.4.9. Szczepienia dla podróżujących     207
  Piśmiennictwo     208
  17. Kompetencje pielęgniarki POZ do udzielania świadczeń w zakresie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego – Małgorzata Jadczak     210
    17.1. Wprowadzenie     210
   17.2. Ogólne zasady postępowania w stanach zagrożenia zdrowotnego     212
    17.3. Wybrane stany zagrożenia zdrowotnego     214
    17.3.1. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)     215
    17.3.2. Reakcja anafilaktyczna     216
    17.3.3. Nagłe zagrożenia w schorzeniach układu oddechowego i krążenia     219
    17.3.4. Napad padaczkowy     221
    17.3.5. Ostre zapalenie nagłośni     222
    17.3.6. Sepsa     222
  Piśmiennictwo     224
  18. Organizacja ochrony zdrowia pracujących w Polsce – Marcin Rybacki     225
    18.1. Wprowadzenie     225
    18.2. Służba medycyny pracy  225
    18.2.1. Zadania i zakres działalności służby medycyny pracy     226
    18.2.2. Jednostki organizacyjne służby medycyny pracy     227
    18.3. Finansowanie zadań służby medycyny pracy     234
  Piśmiennictwo     237
  CZĘŚĆ III. SPOŁECZNE ASPEKTY PRACY PIELĘGNIARKI W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ     239
  19. Socjologia rodziny z elementami antropologii kultury – Rafał Maciąg     241
    19.1. Wprowadzenie     241
    19.2. Modele, typy i teorie rodziny     242
    19.3. Funkcje rodziny w kontekście zdrowia i choroby     245
    19.4. Przeobrażenia rodziny współczesnej. Wykluczenie społeczne i ubóstwo     251
   19.5. Socjologia zdrowia, choroby i medycyny. Reakcje rodziny na chorobę     252
  Piśmiennictwo     257
  20. Formy, zakres i metody pomocy społecznej z elementami aktywizacji społeczności lokalnej – Ewa Gronkiewicz, Barbara Knoff    258
    20.1. Wprowadzenie     258
    20.2. Świadczenia pieniężne w systemie pomocy społecznej     261
    20.3. Program „Rodzina 500+”     264
    20.4. Pozostałe świadczenia niepieniężne dla rodzin z pomocy społecznej     264
   20.5. Pomoc cudzoziemcom świadczona w powiatowych centrach pomocy rodzinie  266
    20.6. Program „Asystent Rodziny” – wsparcie dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  267
    20.7. Program „Rodzina Wspierająca”     267
    20.8. Program „Za życiem”     267
  Piśmiennictwo     270
  21. Profilaktyka przemocy w rodzinie i pomoc ofiarom przemocy w praktyce pielęgniarki POZ – Marzenna Romańska     271
    21.1. Wprowadzenie     271
   21.2. Zjawisko przemocy w rodzinie     271
   21.2.1. Rodzaje, formy i skutki przemocy w rodzinie     272
    21.2.2. Fazy przemocy według Leonore Walker  274
    21.2.3. Przemoc wobec dzieci     275
    21.2.4. Przemoc wobec ludzi starszych     276
    21.3. Obowiązki pracowników ochrony zdrowia w świetle obowiązujących przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy     278
    21.3.1. Zespół interdyscyplinarny     281
    21.3.2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”     282
    21.3.3. Współpraca służb i instytucji     284
  Piśmiennictwo     285
    
  CZĘŚĆ IV. OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIEM W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 287
  22. Organizacja i funkcjonowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania – Mariola Pietrzak, Beata Dziedzic  289
    22.1. Wprowadzenie     289
    22.2. Opieka zdrowotna nad uczniami     291
  Piśmiennictwo     296
  23. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarkę szkolną – Beata Dziedzic, Mariola Pietrzak     297
    23.1. Wprowadzenie     297
    23.2. Testy przesiewowe 300
    23.3. Grupowa profilaktyka fluorkowa     304
    23.4. Dokumentacja obowiązująca w gabinecie pielęgniarki/higienistki szkolnej  306
  Piśmiennictwo     306
  24. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży – Agnieszka Kolek, Dagmara Maria Boruc, Tomasz Kryczka  307
    24.1. Wprowadzenie     307
    24.2. Zaburzenia lękowe dzieci i młodzieży     308
    24.3. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży  310
    24.4. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży     311
    24.5. Uzależnienia behawioralne. Uzależnienie od Internetu (siecioholizm) i telefonu (fonoholizm) u dzieci i młodzieży  314
    24.6. Zaburzenia zachowania     316
    24.7. Podsumowanie     317
  Piśmiennictwo     318
    
  CZĘŚĆ V. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD PACJENTAMI DOROSŁYMI W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH     321
  25. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu krążenia  323
    25.1. Nadciśnienie tętnicze – Agnieszka Serafin, Krzysztof J. Filipiak     323
    25.1.1. Nadciśnienie tętnicze – klinika     323
    25.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z nadciśnieniem tętniczym  336
    25.2. Choroba niedokrwienna serca – Agnieszka Serafin, Krzysztof J. Filipiak     341
    25.2.1. Choroba niedokrwienna serca – klinika  341
    25.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobą niedokrwienną serca     352
    25.3. Choroby naczyniowe kończyn dolnych – Renata Kałuska     356
    25.3.1. Choroby naczyniowe kończyn dolnych – klinika  356
    25.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami naczyniowymi kończyn dolnych na przykładzie pacjenta po amputacji kończyny  364
  Piśmiennictwo     367
  26. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami neurologicznymi     369
    26.1. Udar mózgu     369
    26.1.1. Udar mózgu – klinika – Aleksandra Golenia, Antoni Ferens  369
    26.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę POZ wobec pacjenta po udarze mózgu w warunkach domowych – Katarzyna Krystyna Snarska, Monika Chorąży     383
  Piśmiennictwo  390
  27. Choroby układu oddechowego     392
    27.1. Choroby infekcyjne układu oddechowego – klinika – Natalia Mikołajczyk-Korniak     392
    27.1.1. Choroby infekcyjne górnych dróg oddechowych     392
    27.1.2. Choroby infekcyjne dolnych dróg oddechowych  395
    27.2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc – klinika – Natalia Mikołajczyk-Korniak  402
    27.3. Gruźlica płuc – klinika – Natalia Mikołajczyk-Korniak     407
    27.4. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta w wybranych chorobach układu oddechowego – Wioleta Słomka, Barbara Knoff     412
    27.4.1. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z infekcyjnymi chorobami układu oddechowego     412
    27.4.2. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z gruźlicą płuc     414
   27.4.3. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)     415
    27.5. Alergiczny nieżyt nosa  419
    27.5.1. Alergiczny nieżyt nosa – klinika – Edyta Krzych-Fałta     419
    27.5.2. Zadania pielęgniarki realizowane wobec pacjenta ze zdiagnozowanym alergicznym nieżytem nosa – Edyta Krzych-Fałta     427
    27.6. Astma     432
    27.6.1. Astma – klinika – Edyta Krzych-Fałta     432
    27.6.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z astmą na przykładzie działań prewencyjnych – Edyta Krzych-Fałta     438
  Piśmiennictwo  441
  28. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu pokarmowego     443
    28.1. Choroba refluksowa przełyku     443
    28.1.1. Choroba refluksowa przełyku – klinika – Dariusz Wasiak  443
    28.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą refluksową przełyku – Tomasz Piątek, Leszek Wronka     450
    28.2. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych  456
   28.2.1. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych – klinika – Maurycy Jonas     456
    28.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami pęcherzyka i dróg żółciowych – Kamila Płatek     463
    28.3. Marskość wątroby     466
    28.3.1. Marskość wątroby – klinika – Piotr Małkowski     466
    28.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z marskością wątroby – Marta Hreńczuk  469
    28.4. Choroby trzustki     475
    28.4.1. Choroby trzustki – klinika – Kamila Płatek, Maurycy Jonas  475
    28.4.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami trzustki – Kamila Płatek     484
    28.5. Zespół jelita drażliwego     492
    28.5.1. Zespół jelita drażliwego – klinika – Maurycy Jonas     492
    28.5.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z zespołem jelita drażliwego – Kamila Płatek     495
    28.6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z wyłonioną stomią – Marta Hreńczuk, Małgorzata Tomaszewska  499
  Piśmiennictwo     507
  29. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu dokrewnego    513
    29.1. Choroby tarczycy     513
    29.1.1. Choroby tarczycy – klinika – Marta Jonas  513
    29.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z chorobami gruczołu tarczowego – Joanna Wierzbicka  526
    29.2. Choroby przytarczyc     539
    29.2.1. Choroby przytarczyc – klinika – Marta Jonas  540
    29.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z niedoczynnością przytarczyc – Joanna Wierzbicka     543
    29.3. Choroby nadnerczy     549
    29.3.1. Choroby nadnerczy – klinika – Marta Jonas     549
    29.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z nadczynnością kory nadnerczy – Joanna Wierzbicka     556
    29.4. Cukrzyca typu 2  563
    29.4.1. Cukrzyca typu 2 – klinika – Agnieszka Karczewska     563
    29.4.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z cukrzycą typu 2 – Agnieszka Karczewska     575
    29.5. Zespół metaboliczny     589
    29.5.1. Zespół metaboliczny – klinika – Marta Jonas     589
    29.5.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z zespołem metabolicznym – Joanna Wierzbicka  590
  Piśmiennictwo  604
  30. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami reumatycznymi – Matylda Sierakowska     608
    30.1. Reumatoidalne zapalenie stawów     608
    30.1.1. Reumatoidalne zapalenie stawów – klinika 6    08
    30.1.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów     613
    30.2. Osteoporoza     622
    30.2.1. Osteoporoza – klinika  622
    30.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z osteoporozą     627
    30.3. Dna moczanowa     631
    30.3.1. Dna moczanowa – klinika     631
    30.3.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z dną moczanową  634
  Piśmiennictwo     637
  31. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami nerek i układu moczowego 638
    31.1. Przewlekła choroba nerek     638
    31.1.1. Przewlekła choroba nerek – klinika – Łukasz Czyżewski     638
    31.1.2. Opieka pielęgniarki POZ nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek jako przygotowanie do samoopieki i samokontroli – Łukasz Czyżewski     643
    31.2. Kamica moczowa  645
    31.2.1. Kamica moczowa – klinika – Tomasz Piecha, Piotr Radziszewski     645
    31.2.2. Zakres zadań realizowanych przez pielęgniarkę wobec pacjenta z kamicą układu moczowego – Elżbieta Lisicka, Piotr Radziszewski     653
    31.3. Zakażenia układu moczowego u dorosłych  659
   31.3.1. Zakażenia układu moczowego u dorosłych – klinika – Jacek Imiela     659
    31.3.2. Zakres świadczeń zdrowotnych realizowanych wobec pacjenta z zakażeniem układu moczowego przez pielęgniarkę POZ – Elżbieta Lisicka, Piotr Radziszewski  668
    31.4. Podstawy drenażu dróg moczowych i sposoby odprowadzenia moczu po leczeniu chirurgicznym układu moczowego – Tomasz Piecha, Piotr Radziszewski     675
    31.4.1. Zakres realizowanych zadań przez pielęgniarkę nad pacjentem z wyłonioną urostomią – Elżbieta Lisicka, Piotr Radziszewski     680
  Piśmiennictwo     690
  32. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po wszczepieniu endoprotez – Paweł Sienkiewicz, Wojciech Konarski, Zofia Sienkiewicz     694
    32.1. Wprowadzenie     694
    32.2. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego     694
    32.3. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego  695
    32.4. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego     695
    32.5. Endoprotezoplastyka stawu skokowego  696
    32.6. Powikłania po zabiegach endoprotezoplastyki  696
    32.7. Zadania pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta po zabiegach endoprotezoplastyki w środowisku domowym     698
    32.8. Podsumowanie     701
  Piśmiennictwo     701
  33. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach kardiochirurgicznych – Agnieszka Patrzyczna     703
    33.1. Wprowadzenie     703
    33.2. Opieka pooperacyjna     703
   33.3. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym     704
    33.3.1. Postępowanie z raną pooperacyjną     704
    33.3.2. Aktywność fizyczna     706
    33.3.3. Dieta     707
    33.3.4. Leczenie przeciwzakrzepowe     708
  Piśmiennictwo 7    11
  34. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach okulistycznych – Joanna Major, Agnieszka Trzaskowska, Jacek P. Szaflik    713
    34.1. Zaćma     713
    34.2. Jaskra     715
    34.3. Przeszczepianie rogówki     718
    34.4. Odwarstwienie siatkówki  721
   34.5. Opieka nad pacjentem w środowisku domowym po zabiegach okulistycznych     723
  Piśmiennictwo    725
  35. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przewlekle chorym – Izabella Krzykwa, Anna Sadowska     726
    35.1. Wprowadzenie  726
    35.2. Jakość życia w chorobach przewlekłych  728
  Piśmiennictwo  732
  36. Opieka nad pacjentem z raną przewlekłą – Tomasz Piątek, Natalia Maj, Dominika Łój     733
    36.1. Wprowadzenie     733
   36.2. Postępowanie miejscowe z raną przewlekłą     736
    36.2.1. Miejscowe stosowanie opatrunków     737
   36.2.2. Środki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym do przemywania, irygacji ran     741
    36.2.3. Dobór opatrunku  743
   36.3. Zalecenia żywieniowe w procesie leczenia ran przewlekłych  745
  Piśmiennictwo     747
  37. Opieka nad pacjentem żywionym pozajelitowo w środowisku domowym – Karolina Dąbrowska, Krystyna Majewska, Jacek Sobocki    749
    37.1. Wprowadzenie     749
    37.2. Mieszanina żywieniowa. Rodzaje worków żywieniowych     751
    37.3. Cewnik do żywienia     752
    37.4. Prowadzenie żywienia pozajelitowego    753
    37.5. Szkolenie pacjenta     754
    37.6. Powikłania żywienia pozajelitowego w warunkach domowych     755
  Piśmiennictwo     757
  38. Opieka nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi – Grażyna Kacprzak     759
    38.1. Formy leczenia psychiatrycznego w Polsce – uwarunkowania prawne     760
    38.2. Rehabilitacja psychiatryczna     764
    38.3. Interwencja kryzysowa     765
    38.4. Środowiskowy model opieki – nadzieja nowoczesnej psychiatrii  765
    38.5. Centrum zdrowia psychicznego jako nowa forma opieki  766
    38.5.1. Zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi  767
    38.6. Samobójstwo – narastający problem społeczny     771
  Piśmiennictwo 773
  CZĘŚĆ VI. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD PACJENTEM GERIATRYCZNYM    775
  39. Charakterystyka procesu starzenia – Elżbieta Kozak-Szkopek     777
    39.1. Wprowadzenie  777
    39.2. Następstwa kliniczne starzenia się układu sercowo-naczyniowego     777
    39.3. Następstwa kliniczne starzenia się układu oddechowego 779
    39.4. Następstwa starzenia się jamy ustnej     781
    39.5. Następstwa starzenia się przełyku     782
    39.6. Następstwa kliniczne starzenia się żołądka     783
    39.7. Następstwa kliniczne starzenia się jelit     784
    39.8. Następstwa kliniczne starzenia się wątroby     786
    39.9. Następstwa kliniczne starzenia się trzustki     787
   39.10. Następstwa kliniczne starzenia się nerek i układu moczowego     788
    39.11. Następstwa kliniczne starzenia się układu nerwowego     789
    39.12. Następstwa kliniczne starzenia się narządu wzroku     791
    39.13. Następstwa kliniczne starzenia się narządu słuchu     792
    39.14. Następstwa kliniczne starzenia się układu ruchu  792
   39.15. Następstwa kliniczne starzenia się skóry i jej przydatków     794
    39.16. Podsumowanie     795
  Piśmiennictwo     795
  40. Całościowa Ocena Geriatryczna – Katarzyna Broczek    797
    40.1. Wprowadzenie     797
    40.2. Definicja i cele     798
    40.3. Domeny COG  798
    40.4. Kwalifikacja do COG  799
    40.5. Skale COG     800
    40.6. Zasady wykonywania COG  805
    40.7. Przykłady praktycznego zastosowania COG     807
   40.8. Komunikacja z uwzględnieniem COG     808
  Piśmiennictwo     810
  41. Opieka pielęgniarska w wybranych zespołach geriatrycznych – Małgorzata Marcysiak    811
    41.1. Zespół słabości  811
    41.2. Niedożywienie     814
    41.3. Upadki     816
    41.4. Otępienie     817
    41.5. Nietrzymanie moczu     821
  Piśmiennictwo     823
  
  CZĘŚĆ VII. OPIEKA PIELĘGNIARKI POZ NAD DZIECKIEM W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH    825
  42. Opieka pielęgniarki POZ nad dzieckiem w wybranych stanach chorobowych układu pokarmowego – Alicja Mikulska     827
    42.1. Wprowadzenie     827
    42.2. Celiakia     828
    42.2.1. Celiakia – klinika     828
   42.2.2. Najważniejsze problemy pielęgnacyjne u dziecka z celiakią     830
    42.3. Nieswoiste choroby zapalne jelit     833
    42.3.1. Nieswoiste choroby zapalne jelit – klinika  833
   42.3.2. Najważniejsze problemy pielęgnacyjne u dziecka z nieswoistymi zapaleniami jelit     837
  Piśmiennictwo     840
  43. Cukrzyca wieku dziecięcego – udział pielęgniarki w procesie terapii    842
    43.1. Cukrzyca – klinika – Alicja Szewczyk, Ewa Kobos     842
   43.2. Model edukacji zdrowotnej w cukrzycy u dzieci i młodzieży  853
  Piśmiennictwo     863
  44. Opieka nad dzieckiem specjalnej troski w środowisku domowym – Marzenna Romańska    864
    44.1. Gdy dziecko rodzi się chore  864
    44.2. Zakres wiedzy społecznej pielęgniarek     865
    44.3. Wizyty profilaktyczne 866
    44.4. Ustawa „Za życiem”     868
    44.5. Wczesna interwencja     870
    44.6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  871
   44.7. Orzecznictwo o niepełnosprawności dzieci w polskim systemie prawnym     873
    44.8.Ulgi dla dzieci z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności  875
   44.9. Niepełnosprawność dzieci w systemie oświaty  878
  Piśmiennictwo     880
  Skorowidz     881
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia