X

  Wstęp 9
  
  I. System adresatywny polszczyzny 14
  
    1. Tytuły na co dzień 14
      1.1. Status jednostek homonimicznych pan i pani. Terminy i definicje 15
      1.2. Gramatyka grzeczności i honoryfikatywność 17
      1.3. Semantyka władzy 18
      1.4. Grzeczność pozytywna i negatywna 22
  
    2. Panowie bracia i towarzysze. Dzieje polskiego systemu adresatywnego 23
      2.1. Czy pani pochodzi od pana? 23
      2.2. Od Waści do Waszej Miłości Miłościwego Pana 24
      2.3. Zaimki pan i pani 28
      2.4. Ty, wy, pan i próżność ludzka 32
      2.5. Największy tytuł wśród swobodnych, czyli tytułomania szlachecka 36
        2.5.1. Tytułomania i zaimki 39
      2.6. Pan + 2. os., czyli Kup pan cegłę 40
      2.7. Obywatele i towarzysze 41
      2.8. Grzeczność gwarowa i biurokratyczna: wy i oni 43
      2.9. Tytuły i zaimki zbiorowe: państwo, panowie i dziewczyny 45
      2.10. Polski pan w zwierciadle języków sąsiednich 47
  
    3. Systemy adresatywne w innych językach 51
      3.1. Formy trzecioosobowe w Europie 53
      3.2. Czy you znaczy ty? Przekład form adresatywnych 57
  
    4. Gramatyczne i pragmatyczne reguły adresatywne wpolszczyźnie 61
      4.1. Klasyfikacja Eugeniusza Tomiczka 63
      4.2. Czy ksiądz Piotr był księdzem, czyli granice tytulatury standardowej 64
      4.3. Panie kolego, czyli granice tytulatury kolegialnej 67
      4.4. Tytulatura profesjonalna i funkcyjna 70
      4.5. Hierarchiczna klasyfikacja tytułów 70
      4.6. Zasięg tytułu. Uzupełnienie klasyfikacji pragmatycznej 75
        4.6.1. Zmiany w tytulaturze profesjonalnej na przykładzie środowiska akademickiego 76
      4.7. Generał i prezydent, czyli doktor Jekyll i mister Hyde. Konkurencja tytułów 78
      4.8. Znaczenie dosłowne tytułu. Kto to jest mecenas? 79
  
    5. Pomijanie i zastępowanie tytułów 84
      5.1. Pan papież i pan ksiądz 84
      5.2. Pan / pani + nazwisko w polemice politycznej i artystycznej 88
      5.3. Schemat pozbawienia i deprecjacji tytułu 91
      5.4. Z powrotem od ty do pan 92
  
    6. Kiedy tytułu brak ... 95
      6.1. Czy potrzebny nam zwrot uniwersalny? 96
      6.2. Nazwisko w kulturze Wschodu i Zachodu 101
      6.3. Pan / pani + pełne imię jako szansa na formę uniwersalną 104
      6.4. Czy zwrot pani + imię jest znakiem językowej dyskryminacji kobiet? 108
  
    7. Ty zamiast pana / pani 111
      7.1. Ty i pan / pani w rozmowie prywatnej 111
      7.2. Ty w sferze publicznej 113
        7.2.1. Teleturniej jako laboratorium form adresatywnych 114
      7.3. Jak się zwracać do nieokreślonego adresata? 117
        7.3.1. Tyw reklamie 120
        7.3.2. Ty administracyjne. Dlaczego nie lubimy bezokolicznika? 125
  
    8. Identyfikacja rzeczowników tytularnych 132
      8.1. Analiza korpusu 133
      8.2. Kwerendy ankietowe tytułów zawodowych 134
      8.3. Lista polskich rzeczowników tytularnych 135
  
    9. Charakterystyka polskiego systemu adresatywnego. Podsumowanie 137
      9.1. Językoznawcy o tytułomanii 137
      9.2. IKEA jako forpoczta postępu, czyli równość po szwedzku 139
      9.3. Perspektywy zmian w polskim systemie adresatywnym 141
  
  II. Asymetria rodzajowo-płciowa 144
  
    10. Co to jest rodzaj? 144
      10.1. Rodzaj a wzór odmiany 146
      10.2. Systemy przypisywania rodzaju 147
      10.3. Przypisanie rodzaju w polszczyźnie (na tle słowiańskim) 150
      10.4. Wartości kategorii rodzaju. Controller gender i target gender 156
      10.5. Rodzaje i podrodzaje 159
      10.6. Skąd się wziął rodzaj w gramatyce? 167
      10.7. Geneza podrodzajów polskich i słowiańskich 170
      10.8. Zróżnicowanie rodzajów męskich w polszczyźnie 173
        10.8.1. Forma mianownika lm. Kariera końcówki -owie 175
        10.8.2. Uzgodnienie formy czasownikowej w czasie przeszłym 177
        10.8.3. Możliwe przyczyny wykształcenia rodzaju męskoosobowego w polszczyźnie 179
      10.9. Rozszerzanie zakresu synkretyzmu biernika i dopełniacza 180
        10.9.1. Wyznaczoność jako nowa podstawa synkretyzmu 183
  
    11. Czy rodzaj to płeć? 186
      11.1. Psychologia rodzaju i lingwistyka płci. Wymienne użycie nazw rodzaj i płeć 186
      11.2. Końcówki rodzajowe jako znak płci w antropomorfizacji stylistycznej 188
      11.3. Hermafrodytyzm gramatyczny. Czy 1. i 2. os. lp. czasownika w czasie przeszłym ma rodzaj nijaki? 189
      11.4. Ile jest płci? Kategorie pośrednie między rodzajem a płcią według Daniela Weissa 191
  
    12. Asymetria rodzajowo-płciowa a seksizm 195
      12.1. Jak mierzyć seksizm? O przyczynach i skutkach 200
      12.2. Użycie uniwersalne rodzaju i liczby a logika i prawo 204
      12.3. Czy rodzaj męski musi być uniwersalny? 206
      12.4. Reforma rodzajowa polszczyzny 210
      12.5. Gramatyczny rachunek sumienia 211
  
    13. Asymetrie rodzajowo-płciowe w systemie językowym 215
      13.1 Zaimki męskie 215
      13.2. Kto to jest człowiek? Znaczenie i odniesienie 217
      13.3. Kto się z kim żeni? Perspektywa męska i żeńska w słowniku 218
      13.4. Kobiety i Murzyni. Negatywne konotacje nazw identyfikujących 222
      13.5. Pani minister tańczy, czyli konstrukcje z zaburzoną zgodą rodzajową 227
      13.6. Zaburzona zgoda rodzajowa w innych językach. Hierarchia zgody Greville?a Corbetta 231
      13.7. Konflikt rodzaju. Składnia zgody przy podmiocie złożonym 233
      13.8. Wino, kobieta i śpiew, czyli podmiot złożony osobowo-rzeczowy. Czy gramatyka ma luki? 235
      13.9. Maskulina tantum i stopnie asymetrii rodzajowo-płciowej rzeczowników 241
      13.10. Rodzaj form adresatywnych 244
  
    14. Nazwy żeńskie w słowotwórstwie 246
      14.1. Relacje słowotwórcze między maskulinum osobowym a feminativum 246
      14.2. Szpieginie i docentki. Historia nazw żeńskich w polszczyźnie 247
        14.2.1. Feminativa a nazwiska żeńskie 250
      14.3. Przyczyny blokady derywacji żeńskiej 252
        14.3.1. Przyczyny zewnątrzjęzykowe, czyli socjologia rodzaju 252
        14.3.2. Ograniczenia fonotaktyczne i estetyczne. Czy socjolożka brzmi niepoważnie? 254
        14.3.3. Co / kto to jest szermierka, czyli strach przed homonimią 259
      14.4. Ograniczenia referencjalne feminatiwów w użyciu i w słowniku 260
        14.4.1. Odniesienie predykatywne superlatywne. Czy najlepsza lekarka może być gorsza od lekarza? 265
        14.4.2. Nauczyciel akademicki w ciąży, czyli słownikowy potencjał referencjalny nazw męskich i żeń skich 266
        14.4.3. Typy rzeczowników męskoosobowych ze względu na użycie uniwersalne w różnych statusach denotacyjnych 271
      14.5. Blokada derywacji rzeczowników tytularnych. Pani mecenas i adwokatka 273
      14.6. Szefowa wyszła z kuchni, czyli stare i nowe nazwy żeńskie 276
        14.6.1. Nowe nazwy żeńskie w słownikach 279
  
    15. Nazwy męskie, derywaty żeńskie i stereotypizacja płci. Eksperyment 281
      15.1. Cel i przebieg eksperymentu. Dobór zmiennych, forma pytań i kształt ankiety 281
      15.2. Wyniki eksperymentu i wnioski 291
  
    16. Obraz płci w tekstach 306
      16.1. Skrzydlate słowa i frazeologia 306
      16.2. Kobiety i mężczyźni jako temat tekstów 309
      16.3. Frekwencja form rodzajowych w tekstach. Współczynnik dystansu między rodzajem a płcią 311
  
    17. Czy kobiety mówią inaczej niż mężczyźni? 317
      17.1. Słowa kluczowe płci 315
      17.2. Czas przyszły złożony, czyli gramatyka płci 317
  
  Zakończenie 322
  Korpus Języka Polskiego PWN. Podstawy źródłowe analizy 325
  Bibliografia 328
  Wykaz skrótów 340
  Indeks terminów 341
  Indeks zaimków, rzeczowników tytularnych oraz męskich i żeńskich nazw osobowych 346
  Summary 353
O panach i paniach
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

360

Kategoria

Gramatyka języka polskiego

ISBN-13

978-83-01-14806-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Język polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Czy you znaczy ty?
Dlaczego do księdza nie mówimy proszę pana?
Czy rodzaj męski musi być uniwersalny?
Czy socjolożka brzmi niepoważnie?
Czy kobiety mówią inaczej niż mężczyźni?

Autor w ciekawy i nowatorski sposób przedstawia system tytułów grzecznościowych w polszczyźnie. Omawia kwestie asymetrii rodzajowo-płciowej tytułów zawodowych i rodzaju męskoosobowego, porusza zagadnienie obrazu płci w języku oraz seksizmu. Interesujący wywód zobrazowany jest licznymi przykładami z Korpusu Języka Polskiego PWN — zbioru 100 milionów słów z różnych tekstów polszczyzny — oraz oparty na eksperymentach psycholingwistycznych. Autor uwzględnił najnowszą literaturę przedmiotu, a polszczyznę sportretował na szerokim tle innych języków.

Pozycja przeznaczona dla studentów filologii polskiej i dziennikarstwa.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!