Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej

-20%

Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,40  28,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,4028,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wychowanie jest doświadczeniem każdego człowieka i każdy może być ekspertem od wychowania. W takiej sytuacji naukowe opracowanie na temat wychowania kościelnego jednym pomaga wyjaśnić wątpliwości, innym uzupełnić wiedzę na ten temat, a jeszcze innym umożliwia odkrycie nowych umiejętności pedagogicznych.


Liczba stron419
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-596-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    13
  WPROWADZENIE    17
  ROZDZIAŁ I. Eklezjologia w świetle badań teologicznopastoralnych    37
    § 1. Podstawy eklezjologii pastoralnej    39
    I. Trzy kierunki refleksji teologicznej    41
      1. Studium Słowa Bożego    43
      2. Studium człowieka    44
      3. Studium Kościoła    47
    II. Eklezjologia teoretyczna    49
      1. Nachylenie pastoralne teologii systematycznej    51
      2. Teoria eklezjalna (model teoretyczny)    53
    III. Eklezjologia praktyczna    54
      1. Dialog teorii i praktyki eklezjalnej    55
      2. Prakseologia pastoralna    57
      3. Pastoralna wiedza pozanaukowa    58
    § 2. Teoria i praktyka w eklezjologii pastoralnej    60
    I. Model teoretyczny    63
      1. Model strukturalny    65
      2. Model funkcjonalny    66
      3. Modele prognostyczne – programy duszpasterskie    70
    II. Wiedza praktyczna    75
      1. Pierwszorzędny i drugorzędny cel Kościoła    78
      2. Abstrakcja i realizm działań kościelnych    81
      3. Odczytanie „znaków czasu”    83
  ROZDZIAŁ II . Znaczenie eklezjalne funkcji wychowawczej    85
    § 1. Uwarunkowania funkcji wychowawczej Kościoła    86
    I. Wychowanie wpisane w religijną naturę człowieka    88
    II. Dymensje wychowania    89
      1. Wychowanie religijne    90
      2. Wychowanie chrześcijańskie    91
      3. Prawdziwe wychowanie katolickie    92
      4. Autonomia duszpasterstwa i wychowania    93
    III. Funkcja wychowawcza jako pedagogia wiary, miłości i nadziei    95
    IV. Największa jest miłość    97
    V. Prawda w funkcji wychowawczej    98
      1. Prawda absolutna w wychowaniu    99
      2. Neutralność zagrożeniem w procesie wychowania    102
    VI. Kultura duchowa    105
      1. Wykształcenie    106
      2. Wielkoduszność    108
      3. Miłość rodzicielska wzorem wielkoduszności    109
    § 2. Eklezjalność funkcji wychowawczej    110
    I. Pedagogia kościelna jako interakcja wychowawcza    113
      1. Działanie wychowawców    113
      2. Wychowanie kościelne: od indywidualizacji do wspólnotowości    116
      3. Grupa w wychowaniu kościelnym    118
      4. Uwarunkowania wychowawcze działań wspólnotowych    122
    II. Wychowanie chrześcijańskie i życie codzienne    123
      1. Świadectwo życia chrześcijańskiego    124
      2. Świętość – pełnia życia chrześcijańskiego    125
      3. Integralna formacja do życia w jedności    126
      4. Natura i łaska w wychowaniu    129
      5. Powołanie    132
      6. Wychowanie jako rozwijanie w sobie ludzkich wartości i cnót    135
  ROZDZIAŁ III. Podmiotowe wymiary funkcji wychowawczej Kościoła    137
    § 1. Świadectwo kapłańskie w funkcji wychowawczej    138
    I. Istota kapłańskiej posługi    140
      1. Duszpasterska misja    141
      2. Służba Kościołowi    141
      3. Współpraca z wiernymi świeckimi    145
    II. Opiekuńczy charakter kapłańskiej posługi    146
      1. Pomoc duchowa    149
      2. Kapłańska służba pojednaniu    151
      3. Świadectwo religijne    153
      4. Wychowywanie w wierze    154
    III. Kapłańska misja wychowawcza    157
      1. Podstawowe zadanie wychowawcze prezbitera    160
      2. Budowanie Kościoła    161
      3. Katechizacja duszpasterska    163
      4. Duszpasterstwo indywidualne    164
    § 2. Integralna formacja duszpasterzy w wypełnieniu funkcji wychowawczej    165
    I. Formacja ludzka    167
      1. Cnoty przyrodzone w formacji kapłańskiej    168
      2. Miłość i wolność w formacji ludzkiej    170
    II. Formacja duchowa    174
      1. Słowo Boże    175
      2. Modlitwa    178
      3. Szukanie Chrystusa w ludziach    179
    III. Formacja intelektualna    180
      1. Zrozumienie wiary    182
      2. Studium filozofii    184
      3. Nauki o człowieku    185
      4. Środki społecznego przekazu    186
    III. Formacja duszpasterska    187
      1. Kościół jest tajemnicą    188
      2. Kościół jest komunią    190
      3. Kościół jest misją    193
    § 3. Kapłan jako tutor w kościelnej funkcji wychowawczej    194
    I. Duszpasterstwo i opieka duchowa    194
    II. Parafia i szkoła pod opieką duchową kapłanów    196
    III. Opieka duchowa jako wychowanie w wierze    197
      1. Indywidualna droga czystości moralnej    197
      2. Wspólna droga Kościoła i chrześcijanina w ludzkim społeczeństwie    200
    III. Autonomia misji kapłańskiej i działalności wychowawczej    202
    IV. Zasady formacji seminaryjnej przyszłych tutorów    205
      1. Formacja duchowa tutora    208
      2. Formacja teologicznopastoralna opiekuna duchowego    211
  ROZDZIAŁ IV. Pastoralny wymiar eklezjalnej funkcji wychowawczej    215
    § 1. Świadectwo słowa i życia w powołaniu chrześcijańskim    217
    I. Chrzest źródłem powołania chrześcijańskiego    217
    II. Permanentne wychowanie w wierze    222
      1. Proces ewangelizacji    223
      2. Nowa ewangelizacja    236
      3. Katechizacja    238
    III. Świadectwo życia chrześcijańskiego    243
    § 2. Świętość w funkcji wychowawczej Kościoła    246
    I. Wzrastanie w świętości    249
      1. Miłość uświęcająca    251
      2. Duch Uświęciciel    253
      3. Dary Ducha Świętego    254
      4. Świętość w codzienności    256
    II. Zadanie uświęcania    257
      1. Wychowanie liturgiczne    258
      2. Bierzmowanie – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej    260
      3. Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego    262
    § 3. Apostolstwo w służbie wychowania eklezjalnego    268
    I. Apostolstwo w perspektywie eklezjalnej    271
      1. Duszpasterstwo wypełnianiem misji zbawczej    272
      2. Apostolstwo realizacją Boskiego dzieła wychowawczego    276
      3. Pedagogika pastoralna jako pomoc dla apostolskiej działalności wychowawczej    278
    II. Misja apostolska w świecie    282
      1. Upodmiotowienie misji apostolskiej    284
      2. Kapłaństwo ochrzczonych    286
    III. Budowanie królestwa miłości w świecie    287
      1. Środki pomocne w przygotowaniu do apostołowania    288
      2. Królować znaczy służyć    289
      3. Człowieczeństwo ubogacone charyzmatami    292
      4. Świeccy w Kościele w Polsce    294
  ROZDZIAŁ V. Społeczne wymiary kościelnej funkcji wychowawczej    299
    § 1. Rodzicielskie powołanie komunii małżeńskiej    301
    I. Rodzicielstwo fundamentem małżeństwa    302
      1. Godność małżeństwa sakramentalnego    303
      2. Blaski i cienie małżeństwa i rodziny    304
    II. Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego    306
      1. Trzy etapy przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego    308
      2. Przygotowanie do obrzędu ślubu    311
      3. Przysięga małżeńska    312
      4. Trwałość przysięgi małżeńskiej jako fundament rodzicielstwa    313
    III. Sakramentalne umocowanie małżeństwa    315
      1. Sakrament małżeństwa    315
      2. Miłość małżonków czynnym uczestnictwem w dziele Odkupienia    316
    IV. Życie jako wartość    321
      1. Rodzicielstwo – wzajemny dar osoby    323
      2. Macierzyństwo    324
      3. Ojcostwo    326
    § 2. „Kościół domowy” – wspólnotą wychowującą    329
    I. Godność chrześcijańskiej rodziny    330
      1. Rodzina – komunia osób    331
      2. Rodzina – pierwotna wspólnota kościelna    333
      3. Rodzina uspołecznia człowieka    336
    II. Społeczny kryzys rodziny    339
      1. Trudności w rodzinie    341
      2. Zagrożone życie ludzkie    342
    III. Wychowawcza współpraca Kościoła i rodziny    344
      1. Duszpasterstwo rodzin    345
      2. Współdziałanie wychowawcze duszpasterzy i rodziców    347
      3. Miłość podstawowym motywem wychowania w rodzinie    350
      4. Wychowanie młodzieży jako zadanie rodzinno-kościelne    352
    § 3. Eklezjalny wymiar wychowania w rodzinie    356
    I. Powołanie wychowawcze rodziny    360
      1. Zasada dobra wspólnego i pomocniczości w wychowaniu    361
      2. Wychowanie moralne    364
      3. Życie modlitewne rodziny    367
      4. Samowychowanie    376
  ZAKOŃCZENIE    381
  BIBLIOGRAFIA    385
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia