Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

-15%

Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

93,50  110,00

Format: pdf

93,50110,00

cena zawiera podatek VAT

Badanie due diligence to kluczowy element transakcji fuzji i przejęć. Odpowiednie przeprowadzenie badania może przesądzić o powodzeniu transakcji. W książce zdefiniowano pojęcia funkcjonujące dotychczas jedynie w praktyce oraz przedstawiono problemy, z którymi spotykają się prawnicy, ekonomiści i menedżerowie przeprowadzający badania due diligence lub zlecający ich przeprowadzenie. Prezentowane zagadnienia mają znaczenie w sporach sądowych i arbitrażowych prowadzonych w sprawach dotyczących fuzji i przejęć.


Autor omówił m.in.:
• jak ustalić cel i oczekiwany rezultat badania, tak aby było ono jak najbardziej efektywne;
• jak określić zakres badania, a także sposób jego przeprowadzenia;
• znaczenie zachowania tajemnicy zawodowej i innych tajemnic prawnie chronionych;
• skutki nieprzeprowadzenia badania lub przeprowadzenia go nierzetelnie.


Zagadnienia przedstawione w książce zainteresują osoby zajmujące się zawodowo transakcjami fuzji i przejęć, obsługującymi je od strony prawnej, finansowej i biznesowej.


Liczba stron268
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-222-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str. 9
  Wstęp | str. 11
  Rozdział    1
  Pojęcie badania due diligence | str.    21
  1.1. Geneza instytucji badania due diligence | str. 22
  1.2. Przedmiot badania due diligence | str. 30
  1.2.1. Postrzeganie przedmiotu due diligence w doktrynie | str. 30
  1.2.2. Pojęcie fuzji i przejęć | str. 33
  1.2.3. Pojęcie przedsiębiorstwa | str.    37
  1.2.4. Transakcje w przedmiocie przedsiębiorstwa a badanie due diligence | str. 40
  Rozdział    2
  Cele badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć | str. 47
  2.1. Weryfikacja celów inwestycyjnych | str. 51
  2.2. Ustalenie wartości przedsiębiorstwa mającego stanowić przedmiot transakcji | str.    76
  2.3. Identyfikacja ryzyka związanego z transakcją | str. 88
  2.4. Pozyskanie wiedzy ułatwiającej strukturyzację transakcji, przyjęcie najbardziej odpowiedniego modelu jej finansowania, a także przeprowadzenie procesu integracyjnego | str. 104
  2.5. Zebranie i zabezpieczenie dokumentów oraz informacji | str. 116
  Rozdział    3
  Rodzaje i sposób przeprowadzenia badania due diligence | str. 121
  3.1. Typologia badania due diligence | str. 121
  3.2. Sposób przeprowadzenia badania due diligence | str. 132
  3.2.1. Czynności wykonywane w ramach badania due diligence | str. 133
  3.2.2. Inne praktyczne problemy związane z przeprowadzeniem badania due diligence | str. 139
  Rozdział    4
  Źródła obowiązku przeprowadzenia badania due diligence | str. 141
  4.1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych | str. 142
  4.1.1. Przepisy dotyczące spółek osobowych | str. 142
  4.1.2. Przepisy dotyczące spółek kapitałowych | str. 147
  4.1.3. Przepisy dotyczące planów restrukturyzacyjnych | str. 153
  4.2. Obrót giełdowy | str. 160
  4.3. Stosunki cywilnoprawne | str.    162
  4.4. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne | str. 168
  4.5. Postępowanie egzekucyjne | str. 182
  Rozdział    5
  Badanie due diligence w kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej zbywcy, nabywcy i audytora | str. 187
  5.1. Rękojmia przy sprzedaży przedsiębiorstwa | str. 190
  5.1.1. Charakter prawny sprzedaży przedsiębiorstwa | str. 190
  5.1.2. Stosowanie przepisów o rękojmi do sprzedaży przedsiębiorstwa | str. 194
  5.2. Rękojmia przy sprzedaży udziałów i akcji | str. 196
  5.2.1. Charakter prawny sprzedaży udziałów i akcji | str.    196
  5.2.2. Stosowanie przepisów o rękojmi do sprzedaży udziałów i akcji | str. 197
  5.3. Znaczenie badania due diligence z punktu widzenia rękojmi przy sprzedaży przedsiębiorstwa oraz udziałów i akcji | str. 199
  5.4. Znaczenie badania dla uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu | str. 202
  5.5. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w kontekście oświadczeń i zapewnień | str. 213
  5.6. Badanie due diligence a odpowiedzialność stron transakcji za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa | str. 219
  5.7. Odpowiedzialność audytora w związku z wykonaniem badania due diligence | str.    220
  Rozdział    6
  Badanie due diligence a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnej | str. 225
  6.1. Ochrona informacji poufnej w kontekście badania due diligence | str. 226
  6.1.1. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 226
  6.1.2. Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa dla celów badania due diligence | str. 228
  6.2. Badanie due diligence a ochrona informacji poufnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | str. 234
  6.2.1. Pojęcie informacji poufnej | str. 234
  6.2.2. Ujawnienie informacji poufnej dla celów badania due diligence | str. 237
  6.3. Udostępnianie informacji poufnych a kwestie antymonopolowe | str. 239
  6.4. Obowiązek zachowania poufności przez audytorów | str. 241
  Zakończenie | str. 247
  Bibliografia | str. 253
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia