mpt button buy
mpt button rent

X

  Wykaz skrótów 9
  Wstęp 13
  Teza pracy 20
  Rozdział I. Zagadnienia wstępne 21
    1.1. Wyjaśnienie pojęć i konwencji terminologicznych używanych w pracy 21
    1.2. Historyczno-prawne tło kształtowania się stosunku państwa do rolnictwa i obszarów wiejskich 30
    1.3. Polityka Rolna Unii Europejskiej 33
    1.4. Polityczne oraz programowe podstawy aktualnej polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 52
      1.4.1. Krajowy Plan Strategiczny na lata 2007-2013 68
    1.5. Społeczno-gospodarcze oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 71
    1.6. Podsumowanie 79
  Rozdział II. Prawno-ustrojowe aspekty podejmowania przez organy władzy publicznej działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 81
    2.1. Normy konstytucyjne 81
    2.2. Regulacje pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej 87
    2.3. Regulacje prawa krajowego 109
    2.4. Organy administracji publicznej kompetentne w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 144
    2.5. Państwowe osoby prawne realizujące zadania publiczne w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 148
    2.6. Podsumowanie 157
  Rozdział III. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w systemie finansów publicznych państwa 159
    3.1. Zasady finansów publicznych w odniesieniu do finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 159
    3.2. Instrumenty oraz instytucje systemu finansów publicznych 168
    3.3. Rolnictwo i obszary wiejskie jako obszary generowania dochodów publicznych 169
    3.4. Rolnictwo i obszary wiejskie w systemie wydatków publicznych 173
    3.5. Korelacje pomiędzy sytuacją finansową rolnictwa i obszarów wiejskich a poziomem deficytu sektora finansów publicznych i państwowego długu publicznego 176
    3.6. Korelacje pomiędzy sytuacją finansową rolnictwa i obszarów wiejskich a dynamiką PKB w Polsce 179
    3.7. Podsumowanie 187
  Rozdział IV. Źródła finansowania polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 189
    4.1. Środki budżetu państwa 189
    4.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 196
      4.2.1. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji” 204
      4.2.2. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 211
      4.2.3. Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich 215
    4.3. Niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 216
    4.4. Środki finansowe pochodzące z innych źródeł 218
    4.5. Podsumowanie 225
  Rozdział V. Prawno-finansowe instrumenty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 227
    5.1. Podstawy prawne dotyczące PROW 227
    5.2. Źródła finansowania PROW 235
    5.3. System zarządzania i kontroli 238
    5.4. System monitorowania i oceny 247
    5.5. Zakres krajowej sieci obszarów wiejskich 251
    5.6. Wzajemne korelacje z PROW 2004-2006 252
    5.7. Podsumowanie 256
  Rozdział VI. Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 257
    6.1. Prawno-finansowe aspekty poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 257
      6.1.1. Formy wsparcia zawodowego i branżowego 258
      6.1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom 261
      6.1.3. Renty strukturalne 262
      6.1.4. Korzystanie z usług doradczych 264
      6.1.5. Modernizacja i zwiększenie wartości dodanej w rolnictwie 265
      6.1.6. Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 267
      6.1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa 269
      6.1.8. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 270
      6.1.9. Działania informacyjne i promocyjne 271
      6.1.10. Grupy producentów rolnych 272
    6.2. Prawno-finansowe aspekty poprawy stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 273
      6.2.1. Formy wsparcia działalności rolniczej 274
      6.2.2. Płatności rolno-środowiskowe 275
      6.2.3. Zalesianie gruntów 275
      6.2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 277
    6.3. Prawno-finansowe instrumenty działań na rzecz rozwoju i wsparcia poprawy jakości życia na obszarach wiejskich 278
      6.3.1. Dywersyfikacja działalności 280
      6.3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 281
      6.3.3. Zakres usług 283
      6.3.4. Inwestycje w zakresie odnowy i rozwoju wsi 283
    6.4. Leader jako podejście przekrojowe i partnerskie w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich 284
      6.4.1. Lokalne strategie rozwoju 287
      6.4.2. Wdrażanie projektów współpracy 288
      6.4.3. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnych Grup Działania 289
      6.4.4. Pomoc techniczna 290
    6.5. Podsumowanie 291
  Rozdział VII. Wnioski oraz postulaty de lega lata i de lege ferenda 293
  Zakończenie 297
  Literatura 303
  Dokumenty 315
  Wykaz źródeł prawa 319
    Akty prawne Unii Europejskiej 319
    Umowy międzynarodowe 322
    Akty prawne prawa polskiego 323
    Orzecznictwo 330
  Wykaz tabel 332
Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

334

Kategoria

Prawo finansowe

ISBN-13

978-83-7072-589-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 4,52 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

26,00

24,70

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Przedmiotem rozprawy są prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, w szczególności w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej za lata 2007-2013 obejmującej swym zakresem rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Publikacja została wzbogacona wykazem źródeł prawa, aktami prawnymi UE, umowami międzynarodowymi, aktami prawnymi prawa polskiego i orzecznictwem.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!