Rynek nieruchomości mieszkaniowych – współczesne aspekty przestrzenne, prawne i finansowe

1 opinia

Format:

ibuk

W monografii poruszono problematykę nasilających się nowych zjawisk i procesów, zmian zarówno w odniesieniu do uwarunkowań społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych, warunkujących mechanizmy rynku mieszkaniowego. Praca nie dotyczy wyłącznie specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego, ale jest przeglądem o charakterze komparatywnym w kontekście międzynarodowym. Monografia rozpoczyna się szeroką analizą współczesnych i innowacyjnych przemian przestrzeni miejskiej w Holandii, wskazuje praktyczne rozwiązania dotyczące podaży mieszkań dostępnych według koncepcji Inclusionary Housing, analizuje potencjał spółdzielni mieszkaniowych jako uczestników rynków mieszkaniowych we współczesnych uwarunkowaniach. Ponadto w publikacji przedstawiono problem opuszczonych i negatywnie oddziałujących na otoczenie, a nawet stanowiących potencjalne zagrożenie zombi developments oraz niebezpieczeństwa wynikające z cykliczności rynku kredytowego.


Liczba stron164
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-424-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Wdrażanie zasad cyrkularnej ekonomii w procesach kreowania miast Przykład Buiksloterham w Amsterdamie    11
  1.1. Geneza i konsekwencje wdrażania zasad cyrkularnej ekonomii do kreowania przestrzeni miejskiej    11
  1.2. Buiksloterham: nowa przestrzeń do życia w Amsterdamie    16
  1.2.1. Uwarunkowania kształtowania polityki rozwoju dzielnicy    16
  1.2.2. Założenia strategii „Circulair Buiksloterham”    18
  1.3. Współpraca środowisk przy tworzeniu dzielnicy    21
  1.4. Metabolizm dzielnicy    24
  1.5. Zabudowa dzielnicy – projekty    30
  1.5.1. De Ceuvel – od stoczni do laboratorium innowacyjnych wdrożeń    30
  1.5.2. The Schoonschip – osiedle na wodzie    32
  1.6. Ocena dotychczasowych procesów i wnioski końcowe    34
  
  Rozdział 2. Wsparcie „mieszkalnictwa dostępnego” w ramach koncepcji Inclusionary Housing i możliwość jej zastosowania w Polsce    37
  2.1. Koncepcja mieszkania w dostępnej cenie    37
  2.2. Zapotrzebowanie na mieszkania dostępne    41
  2.3. Mieszkania społeczne i dostępne a problem stygmatyzacji    43
  2.4. Koncepcje Inclusionary Housing i Value Capturing    45
  2.5. Realizacja koncepcji Inclusionary Housing w wybranych państwach    47
  2.6. Polskie problemy mieszkaniowe    52
  2.7. Uwarunkowania zastosowania koncepcji Inclusionary Housing w Polsce    54
  2.8. Wnioski końcowe    60
  
  Rozdział 3. Perspektywy rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej     61
  3.1. Spółdzielnie mieszkaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej     61
  3.2. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce na przestrzeni lat – rys historyczny    66
  3.3. Ramy prawne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych w Polsce    69
  3.4. Stan spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce    72
  3.5. Perspektywy dla spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce    79
  3.6. Wnioski końcowe    82
  
  Rozdział 4. Deweloperzy – kreatorzy czy destruktorzy przestrzeni do życia? Zjawisko zombie development    85
  4.1. Zjawisko zombie development     85
  4.2. Przyczyny powstawania i przejawy zjawiska zombie development na światowych rynkach nieruchomości    88
  4.2.1. Przyczyny zjawiska zombie development – ujęcie teoretyczne    88
  4.2.2. Przyczyny i przejawy występowania zjawiska zombie development w przestrzeni – przykłady zagraniczne    90
  4.3. Uwarunkowania powstania zjawiska zombie development na polskim rynku mieszkaniowym    99
  4.3.1. Uwarunkowania społeczno-polityczne    99
  4.3.2. Przyczyny ekonomiczno-finansowe    102
  4.3.3. Przyczyny instytucjonalno-prawne    104
  4.3.4. Przyczyny społeczno-demograficzne    106
  4.4. Przejawy zombie development na polskim rynku mieszkaniowym i konsekwencje ich występowania    108
  4.4.1. Dostępność informacji o zombie developments    108
  4.4.2. Analiza danych statystycznych    109
  4.4.3. Przykłady zombie developments na polskim rynku mieszkaniowym i konsekwencje ich występowania    110
  4.5. Wnioski końcowe    118
  
  Rozdział 5. Uwarunkowania finansowe rozwoju rynku mieszkaniowego – fluktuacje cen na rynkach mieszkaniowych w kontekście cykli kredytowych    119
  5.1. Znaczenie kredytu hipotecznego dla rozwoju współczesnego rynku mieszkaniowego    119
  5.2. Wpływ kredytowania hipotecznego na cykle cenowe rynku mieszkaniowego    124
  5.3. Współzależność i synchronizacja cykli mieszkaniowych i kredytowych    129
  5.3.1. Źródła danych i zastosowane metody badawcze    129
  5.3.2. Wyniki badań empirycznych    131
  5.4. Wnioski końcowe – zagrożenia generowane cyklicznością finansowania kredytowego    135
  
  Zakończenie    141
  Bibliografia    143
  Spis tabel    159
  Spis rysunków, zdjęć i schematów     161
  Spis wykresów    163
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia