mpt button buy
mpt button rent

X

  Wstęp 11
  Rozdział I. INTEGRACJA IMIGRANTÓW 21
    1.1. Pojęcie integracji 21
    1.2. Asymilacja 25
    1.3. Akulturacja 28
    1.4. Wielokulturowość 30
    1.5. Płaszczyzny integracji 33
      1.5.1. Integracja społeczno-ekonomiczna 33
      1.5.2. Integracja polityczna i prawna 35
      1.5.3. Integracja kulturowa 41
      1.5.4. Nastawienia społeczeństw przyjmujących 44
    1.6. Polityka integracyjna UE – dokumenty 47
      1.6.1. Rozwój polityki imigracyjnej w UE 47
      1.6.2. Dokumenty unijne dotyczące integracji imigrantów 51
    Pytania do dyskusji 55
    Literatura 55
  Rozdział II. IMIGRANCI Z KRAJÓW MUZUŁMAŃSKICH W UNII EUROPEJSKIEJ 59
    2.1. Zarys historii islamu 59
    2.2. Podstawowe zasady islamu 69
    2.3. Osiedlanie się muzułmanów w krajach UE 73
    2.4. Zmiana liczby chrześcijan w stosunku do liczby muzułmanów w świecie 80
    2.5. Uwarunkowania demografi czne imigracji do Europy 82
    Pytania do dyskusji 84
    Literatura 85
  Rozdział III. INTEGRACJA IMIGRANTÓW MUZUŁMAŃSKICH W WIELKIEJ BRYTANII 87
    3.1. Od asymilacji do pluralizmu kulturowego 87
    3.2. Tożsamość imigrantów muzułmańskich w Wielkiej Brytanii 88
    3.3. Młode pokolenie muzułmanów urodzonych w Wielkiej Brytanii 98
    3.4. Islamofobia w Wielkiej Brytanii? – Steven Vertovec 103
    3.5. Wpływ liczby imigrantów na integrację 113
    3.6. Problemy do rozwiązania 115
    Pytania do dyskusji 117
    Literatura 117
  Rozdział IV. PRAWO SZARIATU 121
    4.1. Pojęcie i źródło prawa islamskiego 121
    4.2. Etapy rozwoju prawa i szkoły prawa muzułmańskiego 123
    4.3. Prawo szariatu a ustawodawstwa państw muzułmańskich 125
    4.4. Rozwój prawa szariatu w Wielkiej Brytanii 127
      4.4.1. Geneza debaty na temat uznania szariatu przez prawo brytyjskie 127
      4.4.2. Wprowadzenie szariatu do prawa angielskiego – Werner Menski (SOAS) 132
    4.5. Prawa jednostkowe a prawa zbiorowe według Sebastiana Poultera 136
    Pytania do dyskusji 139
    Literatura 140
  Rozdział V. RÓWNOŚĆ PŁCI W ISLAMIE 143
    5.1. Koran o kobietach 143
    5.2. Kobiety w islamie według Hammudaha Abdalatiego 144
    5.3. Kobiety w islamie według Jamili Hussain 150
    5.4. Kobiety w islamie według Ayaan Hirsi Ali 153
    Pytania do dyskusji 161
    Literatura 161
  Rozdział VI. STRÓJ KOBIET MUZUŁMAŃSKICH 163
    6.1. Charakterystyka strojów 163
    6.2. Chusty w krajach muzułmańskich 169
    6.3. Problem chust we Francji 172
    6.4. Problem chust w Wielkiej Brytanii 175
    6.5. Problem chust w innych krajach Europy 179
    6.6. Młode pokolenie imigrantów muzułmańskich 183
    Pytania do dyskusji 187
    Literatura 187
  Rozdział VII. EDUKACJA 191
    7.1. Edukacja dziewcząt w krajach muzułmańskich 191
    7.2. Edukacja dzieci imigrantów z krajów muzułmańskich 194
    7.3. Szkoły wyznaniowe w Wielkiej Brytanii 199
    7.4. Uczennice muzułmańskie i sport 202
    7.5. Sytuacja w brytyjskich szkołach – poprawność polityczna 206
    Pytania do dyskusji 209
    Literatura 209
  Rozdział VIII. MAŁŻEŃSTWO W ISLAMIE 211
    8.1. Zaręczyny 211
    8.2. Małżeństwa aranżowane 213
    8.3. Umowa małżeńska 214
    8.4. Wiano (mahr) 220
    8.5. Małżeństwa czasowe 221
    8.6. Możliwość modernizacji klasycznego prawa małżeńskiego w islamie 223
    8.7. Prawo małżeńskie w wybranych krajach arabskich 225
    8.8. Dyrektywa Rady 2003/86/EC z 22 września 2003 r. dot. prawa łączenia rodzin 230
    Pytania do dyskusji 233
    Literatura 234
  Rozdział IX. INSTYTUCJA ROZWODU W ISLAMIE 235
    9.1. Teksty koraniczne na temat rozwodu 235
    9.2. Rozwód z inicjatywy męża – talaq 236
    9.3. Typy rozwodu talaq 239
    9.4. Rozwód przez konwersję 241
    9.5. Rozwód bez określonych powodów z inicjatywy żony (khula’) 241
    9.6. Rozwód delegowany – talaq-i-tafwid lub ta’liq 243
    9.7. Rozwód na skutek nieważności małżeństwa – fasakh 243
      9.7.1. Apostazja 244
      9.7.2. Impotencja, choroba umysłowa lub inne poważne choroby 244
      9.7.3. Dłuższa nieobecność męża 244
   9.7.4. Okrucieństwo 245
   9.7.5. Zaniedbywania utrzymania żony 246
   9.7.6. Inne przyczyny rozwodu 246
   9.7.6.1. Li’an i ‘ila 246
   9.7.6.2. Rozwiązanie małżeństwa młodocianych zawartego przez niewłaściwego opiekuna (khiyar al-butugh) 247
   9.7.6.3. Małżeństwo od początku nieważne (batil) 247
   9.8. Okres oczekiwania 248
   9.9. Prawo rozwodowe w islamie a prawo rozwodowe w UE 249
   9.10. Przykłady rozwodu khula’ w niektórych państwach arabskich 252
   Pytania do dyskusji 253
   Literatura 254
  Rozdział X. POLIGAMIA 255
   10.1. Poligamia w ujęciu Jamili Hussain 255
   10.2. Poligamia w ujęciu Hammudaha Abdalatiego 258
   10.3. Stanowisko Adnana Rashida wobec poligamii 266
   10.4. Relacje osobiste kobiet nt. związków poligamicznych 268
   10.4.1. Relacja Waris Dirie 268
   10.4.2. Relacja Khady 269
   10.4.3. Relacja Chogi Reginy Egbeme 274
   10.4.4. Relacja Carmen Bin Ladin 276
   10.5. Poligamia w krajach Wielkiej Brytanii 277
   10.6. Regulacje poligamii w wybranych krajach muzułmańskich 280
   Pytania do dyskusji 284
   Literatura 284
  Rozdział XI. MAŁŻEŃSTWA MŁODOCIANE 287
   11.1. Istnienie małżeństw młodocianych 287
   11.2. Małżeństwa młodociane w Arabii Saudyjskiej 292
   11.3. Małżeństwa młodociane w Europie 294
   11.4. Przykłady małżeństw młodocianych 295
   11.4.1. Waris Dirie 295
   11.4.2. Choga Regina Egbeme 297
   11.5. Szkodliwość małżeństw młodocianych 298
   11.6. Minimalny wiek małżeństw w ustawodawstwie wybranych krajów muzułmańskich 300
   Pytania do dyskusji 304
   Literatura 304
  Rozdział XII. MAŁŻEŃSTWA WYMUSZONE 307
   12.1. Zjawisko małżeństw wymuszonych 307
   12.2. Zwalczanie zjawiska małżeństw wymuszonych 309
   12.3. Międzynarodowe konwencje i deklaracje nt. ochrony wolności decyzji o małżeństwie 313
   12.4. Jacky Trevane, Niewidzialne kobiety 315
   12.4.1. Informacje o autorce 315
   12.4.2. Kareena 316
   12.4.3. Yasmine 318
   12.5. Zgoda małżeńska w wybranych państwach muzułmańskich 321
   Pytania do dyskusji 324
   Literatura 324
  Rozdział XIII. ZABÓJSTWA HONOROWE 325
   13.1. Pojęcie zabójstwa honorowego 325
   13.2. Zabójstwa honorowe w krajach pochodzenia imigrantów 328
   13.2.1. Pakistan 328
   13.2.2. Jordania 330
   13.2.2.1. Norma Khouri 331
   13.2.2.2. Souad 334
   13.2.2.3. Carmen Bin Ladin 336
   13.2.2.4. Ouarda Saillo 337
   13.3. Zabójstwa honorowe we wspólnotach imigranckich w Europie 340
   Pytania do dyskusji 345
   Literatura 345
  Rozdział XIV. OBRZEZANIE KOBIET 347
   14.1. Skala zjawiska na świecie 347
   14.2. Obrzezanie wśród imigrantek w UE 350
   14.3. Relacje osobiste kobiet 352
   14.3.1. Khady 352
   14.3.2. Waris Dirie 354
   14.4. Możliwość zwalczania praktyk okaleczania kobiet w UE 357
   14.5. Prawodawstwo w niektórych państwach UE 360
   Pytania do dyskusji 362
   Literatura 362
  Rozdział XV. JAK WIDZI WYBRANE WYZWANIA POLITYKI INTEGRACYJNEJ IMIGRANTÓW W EUROPIE PRZEDSTAWICIEL ISLAMU? – wywiad z Hani Hraishem 365
   Pytania do dyskusji 383
  BIBLIOGRAFIA 385
  Wykaz tabel, wykresów, rysunków i zdjęć 401
Imigranci  z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

404

Kategoria

Europeistyka

ISBN-13

978-83-7072-591-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 1,80 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

26,00

24,70

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Spotkanie dwóch wielkich cywilizacji, zachodnioeuropejskiej i islamskiej na terenie Europy, dzięki imigrantom z krajów muzułmańskich, jest zjawiskiem ciekawym, ale i faktem, który będzie miał wpływ nie tylko na Europę ale także na przemiany społeczne w krajach muzułmańskich, a one z kolei będą decydować o rodzaju relacji politycznych między tymi dwoma cywilizacjami.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!