Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ze względu na nieustannie rosnące tempo zmian, determinowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach gospodarki oraz zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne konieczne jest ciągłe monitorowanie zachodzących transformacji oraz szybka adaptacja do nowych warunków. Monitorowanie czynników kapitału regionalnego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać zmiany i ich efekty, a na tej bazie podejmować odpowiednie działania. Podstawą w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu oraz tworzeniu odpowiednich ram dla właściwej koordynacji i stymulacji działań podejmowanych przez poszczególnych aktorów sceny regionalnej na rzecz kreacji regionu wiedzy jest zastosowanie odpowiedniego instrumentarium. Stanowią je narzędzia SPI (inteligentne narzędzia wspierające proces tworzenia założeń strategicznych), dlatego powinny być wykorzystywane przez decydentów politycznych i ekonomicznych z uwagi na dostarczanie im zbioru obiektywnych i wyczerpujących informacji. Narzędziem uniwersalnym w ramach instrumentarium SPI jest benchmarking regionalny. Pozwala on osiągnąć dodatkową wartość, na którą składają się procesy identyfikacji, zrozumienia i kreatywnej adaptacji informacji – dobrych praktyk – zarówno w odniesieniu do wnętrza regionu, jak i jego otoczenia – regionów wiodących i/lub konkurujących. Może być też stosowany do zdiagnozowania poziomu efektywności wykorzystania pozostałych narzędzi SPI w odniesieniu do innych regionów.
W książce omówiono metodykę zastosowania benchmarkingu do monitorowania czynników kapitału regionalnego w ujęciu NUTS2 oraz sformułowano rekomendacje dla modelu uwzględniającego narzędzia SPI w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu.


Liczba stron246
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-503-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Rola regionu w globalnej gospodarce determinująca zmiany w podejściu do zarządzania jego rozwojem    13
  1.1. Region w ujęciu ekonomicznym    13
  1.2. Region w globalnej gospodarce    18
  1.3. Koncepcje rozwoju regionalnego: egzogeniczne vs. endogeniczne    23
  1.4. Region konkurencyjny    30
  1.5. Koncepcja regionu uczącego się    36
  1.6. Innowacyjny rozwój regionu    39
  
  2. Ewolucja w podejściu do zarządzania rozwojem regionu a koncepcja kapitału regionalnego    49
  2.1. Podstawy teoretyczne zarządzania w sektorze publicznym    50
  2.2. Istota i zakres zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu    57
  2.3. Klasyczne i nowe podejście do planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu    61
  2.4. Narzędzia SPI – wsparcie procesu decyzyjnego interesariuszy regionalnych    66
  2.5. Dobra materialne determinujące innowacyjny rozwój regionu    72
  2.6. Dobra mieszane i niematerialne – wzrost znaczenia w ramach macierzy Camagniego    79
  
  3. Innowacyjność regionu – ujęcie empiryczne    87
  3.1. Ocena innowacyjności regionu    89
  3.2. Metodyka badań wykorzystująca benchmarking wyników – w ujęciu NUTS 2    109
  3.2.1. Charakterystyka badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby benchmarkingu regionalnego w zakresie oceny stanu czynników kapitału regionalnego    111
  3.2.2. Miernik syntetyczny    116
  3.2.3. Konstrukcja miary oceny znaczenia czynników składowych kapitału regionalnego objętych badaniem ankietowym    132
  3.2.4. Metodyka obliczeń miernika syntetycznego    134
  3.3. Ocena znaczenia czynników kapitału regionalnego determinujących decyzje inwestycyjne przedsiębiorców – rezultaty badań ankietowych    136
  
  4. Monitoring czynników kapitału regionalnego na bazie benchmarkingu wyników – ujęcie NUTS 2    163
  4.1. Benchmarking wyników dla dóbr materialnych    164
  4.2. Benchmarking wyników dla dóbr mieszanych i niematerialnych    182
  4.3. Benchmarking wyników – ujęcie syntetyczne    191
  4.4. Korelacja czynników kapitału regionalnego z wynikami dotyczącymi lokowania przedsiębiorstw    193
  4.4.1. Ocena zależności między czynnikami kapitału regionalnego    194
  4.4.2. Ocena zależności między stanem kapitału regionalnego a wynikami dotyczącymi lokowania przedsiębiorstw    198
  4.4.3. Ocena trwałości w czasie zróżnicowania przestrzennego kapitału regionalnego    201
  4.5. Koncepcja kapitału regionalnego w aspekcie instrumentarium zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu – benchmarkingu    204
  
  Zakończenie    211
  
  Bibliografia    217
  
  Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety Badanie oceny stanu czynników kapitału regionalnego    229
  Załącznik 2. Rekomendowany plan działania dla wdrożenia koncepcji zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu poprzez wykorzystanie benchmarkingu wyników    237
  Załącznik 3. Format podstrony dla benchmarkingu wyników    239
  
  Spis rysunków    241
  
  Spis tabel    243
  
  Spis wykresów     245
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia