Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej: od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli

Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej: od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja ma charakter monografii trójautorskiej, przygotowanej we współpracy międzyuczelnianej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).
Programy studiów filologicznych polskich uczelni podlegają ciągłej ewolucji, aby dopasować się do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy i zwiększyć szanse zatrudnienia swoich absolwentów. Zmiany w profilu kształcenia filologów są niekiedy bardzo istotne.
W niniejszej publikacji analizowane są trzy obszary, w których otwarcie się filologii na karierę zawodową absolwentów w, szeroko rozumianym, przedsiębiorstwie jest szczególnie widoczne: są to współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym, przygotowanie studentów do porozumiewania się w JO w kontekstach specjalistycznych oraz kształcenie nauczycieli LSP, umiejących odpowiedzieć na oczekiwania specyficznych grup odbiorców. Analizie poddano programy studiów sześciu popularnych filologii, tj. anglistyki, germanistyki, romanistyki, iberystyki, italianistyki oraz rusycystyki.
Autorki podjęły się próby opisu form i sposobów kształcenia uniwersyteckiego na kierunkach neofilologicznych przez pryzmat głównych założeń glottodydaktyki specjalistycznej. Monografia jest więc z jednej strony zapisem faktycznego stanu rzeczy, jaki można zaobserwować na przykładzie oferty programowej studiów neofilologicznych w Polsce, ale z drugiej ilustracją, w jaki sposób i w jakim wymiarze teoretyczne i metodyczne założenia glottodydaktyki specjalistycznej ważą na kształcie każdego programu kształcenia przygotowującego do zawodu.
Bogaty materiał badawczy będący podstawą zrealizowanego badania pozwala wychwycić zmiany, jakie dotknęły kształcenie filologów w Polsce oraz pokazać miejsce dydaktyki języków specjalistycznych w obecnym kształceniu neofilologicznym. Wyniki analizy ukazują kierunki rozwoju oferty dydaktycznej, jak również mogą stanowić inspiracje do potencjalnych modyfikacji.


Liczba stron238
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3834-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wstęp     11
  1. Filolog a otoczenie gospodarcze     17
    1.1. Filolog – próba definicji    18
      1.1.1. Filolog: kim jest?     18
      1.1.2. Filolog: drogi do zawodu    20
      1.1.3. Filolog: rynek pracy     26
    1.2. Filologia a współpraca ze środowiskiem gospodarczym     28
      1.2.1. Kształtowanie relacji ekonomicznych z otoczeniem gospodarczym jako misja uczelni    28
      1.2.2. Możliwości współpracy kierunków filologicznych z otoczeniem gospodarczym     31
      1.2.3. Formy i obszary współpracy kierunków filologicznych z sektorem gospodarczym    35
      1.2.4. Przykłady współpracy kierunków filologicznych z sektorem gospodarczym     38
    1.3. Podsumowanie    44
  2. Filolog a znajomość specjalistycznych odmian języka obcego     47
    2.1. „Języki specjalistyczne” a „język ogólny”     48
      2.1.1. Autonomiczność języków specjalistycznych względem języka ogólnego    49
      2.1.2. Kwestia zawierania się języków specjalistycznych w języku ogólnym    49
      2.1.3. Implikacje dydaktyczne     50
    2.2. Języki specjalistyczne: przegląd koncepcji lingwistycznych i dydaktycznych     51
      2.2.1. Języki specjalistyczne jako style lub rejestry    53
      2.2.2. Subjęzyki specjalistyczne: orientacja terminologiczna i ściśle zaplanowana progresja    54
      2.2.3. Pragmatyczna wizja języka: analiza potrzeb i analiza dyskursu     55
      2.2.4. Działanie językowe jako część praktyk zawodowych     58
      2.2.5. Rozwój badań z zakresu lingwistyki JS oraz glottodydaktyki specjalistycznej: implikacje dla kształcenia filologów     60
    2.3. Koncepty przydatne w nauczaniu JOS     62
      2.3.1. Terminologia specjalistyczna    63
      2.3.2. Tekst specjalistyczny    66
      2.3.3. Dyskurs specjalistyczny     68
      2.3.4. Gatunki specjalistyczne     70
      2.3.5. Styl i rejestr    71
      2.3.6. Sposób ujmowania JOS a implikacje dydaktyczne    73
    2.4. Języki specjalistyczne w programach studiów filologicznych    75
      2.4.1. Tłumaczenia specjalistyczne    78
      2.4.2. Języki branżowe oraz zawodowe na studiach filologicznych    82
        2.4.2.1. Język ekonomiczny i język biznesu    84
        2.4.2.2. Język prawniczy     88
        2.4.2.3. Język turystyki i hotelarstwa    90
        2.4.2.4. Inne JOS proponowane filologom     92
      2.4.3. Wiedza specjalistyczna oraz specjalistyczne normy socjolingwistyczne    94
      2.4.4. Poziom znajomości języka ogólnego a wprowadzanie JOS     96
    2.5. Przygotowanie specjalistyczne filologów: konkluzje i wnioski     97
  3. Filolog jako nauczyciel języka obcego specjalistycznego     100
    3.1. Ewolucja profilu zawodowego nauczyciela języka obcego    104
    3.2. Nauczyciel języka specjalistycznego: osoba do (zbyt?) wielu zadań    105
      3.2.1. Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego    105
      3.2.2. Role nauczyciela języka specjalistycznego     106
      3.2.3. Zadania nauczyciela języka specjalistycznego     107
    3.3. Planistyczne działania nauczyciela na rzecz kształcenia językowego dla potrzeb i do celów zawodowych    109
    3.4. Programowanie kształcenia w zakresie JOS: potencjalne trudności    111
      3.4.1. Analiza zapotrzebowania na kurs    112
      3.4.2. Analiza potrzeb    113
      3.4.3. Pozyskanie danych źródłowych    115
      3.4.4. Opracowanie ćwiczeń    117
    3.5. Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce    118
      3.5.1. Standardy określające przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego     119
      3.5.2. Standardy określające przygotowanie do nauczania języka obcego specjalistycznego    122
      3.5.3. Kształcenie nauczycieli języków obcych specjalistycznych w polskich publicznych szkołach wyższych     127
    3.6. Kształcenie nauczycieli języków obcych specjalistycznych – perspektywy     144
  Zakończenie     147
  Bibliografia 151
  Aneksy    165
    Aneks 1. Odniesienia do JOS w nazwach programów studiów filologicznych     165
    Aneks 2. Tłumaczenie specjalistyczne w programach kierunków filologicznych     182
    Aneks 3. JOS w programach kierunków filologicznych    190
    Aneks 4. JOS ekonomii i biznesu    201
    Aneks 5. JOS prawne i prawnicze    208
    Aneks 6. JOS turystyki i pokrewne     212
    Aneks 7. Inne JOS proponowane filologom    216
  Summary (Philology and the Challenges of Specialist Communication: from Cooperation with Business to Teacher Training )     237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia