Numer zawiera artykuły poświęcone kilku zagadnieniom, w tym: demokracji nieliberalnej, Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, wybranym aspektom funkcjonowania parlamentów Andory, Belgii i Czech, prawom podstawowym i współpracy sądowej w UE, decydowaniu w Radzie UE oraz reakcjom na referendum niepodległościowe w Kurdystanie.


Liczba stron250
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICH
  Andrzej ANTOSZEWSKI, Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny    11
  PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
  Jacek BARCIK, Wielopoziomowy konstytucjonalizm Unii Europejskiej a stosowanie praw podstawowych    35
  Piotr BURGOŃSKI, Konflikt między równością a wolnością religijną w prawie pracy Unii Europejskiej    53
  Elena MAYSTROVICH, Elena KUCHERYAVAYA, Развитие института взаимного признания и исполнения судебных решений в странах Европейского Союза    71
  Anna DOLIWA-KLEPACKA, Uwarunkowania prawne europejskiej inicjatywy obywatelskiej – od pierwotnych założeń do postulowanych zmian    87
  Mieczysława ZDANOWICZ, Europejska inicjatywa obywatelska. Nieefektywnie wykorzystane pokłady społecznej aktywności    105
  Marcin ŁUKASZEWSKI, Pozycja ustrojowa przewodniczącego parlamentu Andory (Syndyka Generalnego) w kontekście zmiany ustrojowej z 1993 r.    123
  Elżbieta KUŻELEWSKA, E-voting w wyborach parlamentarnych w Belgii    143
  Krzysztof SKOTNICKI, Senat Republiki Czeskiej    159
  Adrian GORGOSZ, Kto i z kim? Analiza rozbieżności stanowisk w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej, w latach 2009–2014    175
  HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE
  Fuad JOMMA, Europejska i międzynarodowa reakcja na referendum niepodległościowe w irackim Kurdystanie    201
  IMPRESJE EUROPEJSKIE
  Beata PISKORSKA, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”    231
  Karolina PIECH, O (nie)rzetelności inkwizycyjnego procesu karnego w świetle prawa europejskiego    237
  
  THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIES
  Andrzej ANTOSZEWSKI, Illiberal democracy as a political project    11
  EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIES
  Jacek BARCIK, Multilevel constitutionalism of the European Union and the application of fundamental rights    35
  Piotr BURGOŃSKI, The conflict between equality and religious freedom in the European Union labour law    53
  Elena MAYSTROVICH, Elena KUCHERYAVAYA, Development of the institution of mutual recognition and enforcement of judgments in the countries of the European Union    71
  Anna DOLIWA-KLEPACKA, Legal status of the European Citizens’ Initiative – from the original principles to suggested amendments    87
  Mieczysława ZDANOWICZ, European citizens’ initiative. Resources of social activity ineffectively spent    105
  Marcin ŁUKASZEWSKI, Constitutional position of the Speaker of the Andorran parliament (Syndic General) in the context of the 1993 constitutional change    123
  Elżbieta KUŻELEWSKA, E-voting in the parliamentary elections in Belgium    143
  Krzysztof SKOTNICKI, The Senate of the Czech Republic    159
  Adrian GORGOSZ, Who and with whom? Analysis of the divergence of voting in the Council of the European Union between 2009 and 2014    175
  HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPE
  Fuad JOMMA, European and international reaction to the referendum of independence in Iraqi Kurdistan    201
  EUROPEAN IMPRESSIONS
  Beata PISKORSKA, Report from the conference „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”    231
  Karolina PIECH, On the (un)reliability of the inquisitional criminal trial in the light of European law    237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia