Teoretyczne rozważania o aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym.
Polityczne i prawne aspekty perspektyw finansowych oraz problemy ekonomiczne w UE.
Komunikacja międzykulturowa i dyplomacja publiczna w Europie.


Numer zawiera część teoretyczną poświęconą rozważaniom na temat aktywności podmiotów na poziomach międzynarodowym, regionalnym i krajowym oraz artykuły poświęcone: politycznym i prawnym aspektom perspektyw finansowych, problemom ekonomicznym w UE, komunikacji międzykulturowej i dyplomacji publicznej w Europie.


Zeszyt w języku angielskim.


Theoretical reflection on the activity of entities at international, regional and national levels.
Political and legal aspects of the financial perspectives and economic problems in EU.
Intercultural communication and public diplomacy in Europe.


Liczba stron210
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICH
  Barbara CURYŁO • Unia Europejska jako laboratorium paradyplomacji w kontekście międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań aktywności zagranicznej regionów    9
  Beata PISKORSKA • Czy Unia Europejska jest wciąż atrakcyjnym aktorem międzynarodowym? Wyzwania dla globalnej roli UE    29
  
  PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
  Karolina BOIRET • Nowe kierunki badań nad praktyką kontrolną Komisji Europejskiej na przykładzie Polski    45
  Andrzej JACUCH • Unijne i natowskie mechanizmy reagowania na katastrofy    67
  Justyna BOKAJŁO • Ambiwalentna narracja Niemiec wobec ekonomicznych problemów strefy euro w świetle podejścia konstruktywistycznego    83
  Janusz RUSZKOWSKI • Pozycja OLAF w systemie wielopoziomowego sprawowania rządów w Unii Europejskiej    103
  Marta MIEDZIŃSKA • Prawne aspekty ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej    121
  Andrey KINYAKIN, Svetlana KUCHERIAVAIA • Unia Europejska a Eurazjatycka Unia Gospodarcza: „wyścig integracyjny 2.0”?    135
  
  HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE
  Magdalena SZKUDLAREK • Analiza dyskursu publicznego na temat mniejszości religijnych w Turcji po nieudanej próbie zamachu stanu z 15 lipca 2016 roku    157
  Krzysztof WASILEWSKI • Mowa nienawiści i polityka tożsamości. Perspektywa komunikowania międzykulturowego    175
  Labinot HAJDARI • Rola sportu i muzyki w dyplomacji publicznej na przykładzie Kosowa    189
  
  IMPRESJE EUROPEJSKIE
  Dariusz KOWALSKI • The European Union funds in the financial perspective 2021-2027 – Report from the conference opening consultations on the Assumptions of the Partnership Agreement    207
  
  THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIES
  Barbara CURYŁO • The European Union as a laboratory of paradiplomacy in the context of international and domestic determinants of regions’ foreign activities    9
  Beata PISKORSKA • Is the European Union still an attractive international actor? Challenges for the global role of the EU    29
  
  EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIES
  Karolina BOIRET • New paths of research in the European Commission’s compliance practice: the example of Poland    45
  Andrzej JACUCH • Disaster response mechanisms in EU and NATO    67
  Justyna BOKAJŁO • Ambivalent German narration towards economic problems of eurozone in the light of constructivist approach    83
  Janusz RUSZKOWSKI • Position of OLAF in a multi-level governance system of the European Union    103
  Marta MIEDZIŃSKA • Legal aspects of protection of the financial interests of the European Union    121
  Andrey KINYAKIN, Svetlana KUCHERIAVAIA • The European Union vs. the Eurasian Economic Union: "integration race 2.0"?    135
  
  HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPE
  Magdalena SZKUDLAREK • Analysis of public discourse on religious minorities in Turkey after the coup attempt of 15th July 2016    157
  Krzysztof WASILEWSKI • Hate speech and identity politics. An intercultural communication perspective    175
  Labinot HAJDARI • The role of sports and music in public diplomacy: the case of Kosovo    189
  
  EUROPEAN IMPRESSIONS
  Dariusz KOWALSKI • The European Union funds in the financial perspective 2021-2027 – Report from the conference opening consultations on the Assumptions of the Partnership Agreement    207
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia