Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Parlamentaryzm we współczesnej Europie.


Numer zawiera m.in. artykuły poświęcone analizie teoretycznej dekompozycji stosunków przemysłowych w Europie jako preludium gospodarki 4.0, zagadnieniom polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz wybranym aspektom funkcjonowania parlamentaryzmu w Europie.


Autorzy podejmują również aktualne problemy, takie jak: europejska agenda ostatniego rządu Kanclerz Niemiec Angeli Merkel czy wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze dotyczące migracji z państw objętych konfliktami zbrojnymi.


Foreign policy of the European Union. Parliamentarism in contemporary Europe.


Liczba stron234
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TEORIA I METODOLOGIA STUDIÓW EUROPEJSKICH
  Jacek SROKA • Dekompozycja stosunków przemysłowych w Europie jako preludium gospodarki 4.0    9
  
  PRAWO, INSTYTUCJE I POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
  Tomasz DUBOWSKI • Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a unijna władza ustawodawcza. Wybrane zagadnienia    33
  Aleksy MOŁDOWAN • Zagraniczna polityka gospodarcza UE w obliczu nowych wyzwań: modele, cele i interesy    51
  Tomasz KAMIŃSKI, Marcin FRENKEL • Aktualność tzw. „doktryny Giedroycia” w kontekście polityki Unii Europejskiej wobec Rosji    69
  Michał DULAK • Politologiczna analiza stosowania unijnego mechanizmu wczesnego ostrzegania przez Sejm i Senat RP w latach 2010–2016    85
  Ilona GRĄDZKA • Sejm i Senat wobec wyzwań Unii Europejskiej    103
  Artur OLECHNO • Frakcje parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy    115
  Andrzej POGŁÓDEK • Kontrola parlamentarna w Republice Uzbekistanu    125
  Łukasz STAŚKIEWICZ • Parlament Białorusi – kompetencje w obszarze polityki zagranicznej    141
  Magdalena MOSTOWSKA • Prawo do swobodnego przemieszczania się w przypadkach bezdomności migrantów wewnątrzunijnych    157
  
  HISTORIA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPIE
  Arkadiusz STEMPIN • Europejska agenda czwartego rządu Angeli Merkel    173
  Katarzyna SZWED • Ewolucja dążeń niepodległościowych Wysp Owczych    193
  Dorota DOMALEWSKA, Marzena ŻAKOWSKA • Migracje z państw objętych konfliktami zbrojnymi - analiza wypowiedzi parlamentarzystów na Twitterze    207
  
  IMPRESJE EUROPEJSKIE
  Aleksandra KUSZTYKIEWICZ-FEDUREK • Recenzja książki: P. Mikula (red.) (2017), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Warszawa, 317 stron    231
  
  THEORIES AND METHODS IN EUROPEAN STUDIES
  Jacek SROKA • Decomposition of the industrial relations in Europe as a prelude for the 4.0 economy    9
  
  EU LAW, INSTITUTIONS AND POLICIES
  Tomasz DUBOWSKI • Foreign policy of the European Union and Union’s legislative power. Selected issues    33
  Aleksy MOŁDOWAN • European Union's foreign economic policy in the face of the new challenges: models, goals and interests    51
  Tomasz KAMIŃSKI, Marcin FRENKEL • The "Giedroyc's doctrine" in the context of the European Union's policy towards Russia    69
  Michał DULAK • Political analysis of using the EU early warning mechanism by the Sejm and the Senate in the years 2010-2016    85
  Ilona GRĄDZKA • Polish Sejm and Senate, and challenges of the European Union    103
  Artur OLECHNO • Parliamentary faction in the Verkhovna Rada of Ukraine    115
  Andrzej POGŁÓDEK • Parliamentary control in the Republic of Uzbekistan    125
  Łukasz STAŚKIEWICZ • The Parliament of Belarus - competences in the area of foreign policy    141
  Magdalena MOSTOWSKA • The right to freedom of movement in cases of EU migrants’ homelessness    157
  
  HISTORY, CULTURE AND SOCIETY IN EUROPE
  Arkadiusz STEMPIN • The European agenda of Angela Merkel's fourth government    173
  Katarzyna SZWED • The evolution of the Faroe Islands’ independence attempts    193
  Dorota DOMALEWSKA, Marzena ŻAKOWSKA • Migration from war-torn countries - an analysis of parliamentarians’ tweets    207
  
  EUROPEAN IMPRESSIONS
  Aleksandra KUSZTYKIEWICZ-FEDUREK • Book review: P. Mikula (ed.) (2017), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Warszawa, 317 pages    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia