W numerze znajdują się artykuły poświęcone filozofii pedagogiki, opisujące dylematy edukacyjne doby rozwiniętej technologii, skomplikowane relacje „Ja – Inni”, problemy relacji międzyludzkich w szkole, na uczelni. Autorzy poruszają też kwestię stereotypu płci obowiązującego w nauczaniu matematyki oraz roli młodzieżowego slangu w budowaniu szkolnej wspólnoty.


Liczba stron196
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  A R T Y K U Ł Y
  Konrad Rejman – Asymetryczność relacji „Ja – Inny”, jako radykalna strategia polityczna i edukacyjna    9
  Seweryn Łukasz Leszczyński – Człowiek wobec kłamstwa w technologii i technonauce    25
  Antonia Sochaczewska – Kształcenie w perspektywie filozofii obcości Bernharda Waldenfelsa    39
  Dorota Turska, Urszula Oszwa – Stereotyp płci w uczeniu się matematyki – percepcja nauczyciela    57
  Marta Krasuska-Betiuk – Społeczne reprezentacje współpracy, zaufania i sprawiedliwości w edukacji szkolnej    74
  Anna Dąbrowska – Slang młodzieżowy jako element budowania wspólnoty w komunikacji szkolnej    99
  Grażyna Szyling – O informacji zwrotnej i jej relacjach z uczeniem się. Ku dydaktycznej refleksji nad perspektywą zmiany w kształceniu akademickim w Polsce    122
  
  M A T E R I A Ł Y I S P R A W O Z D A N I A Z B A D A Ń
  Mariola Badowska – Wyzwania edukacyjne w kontekście narastających nierówności społecznych    138
  
  C O L L O Q U I A
  Philipp Thomas – Providing orientation by philosophizing at school. Phenomenological and postmodern validity claims    150
  Joanna Ludwika Pękala – Teachers’ ethos today: expectations and opinions    162
  
  R E C E N Z J E
  Magdalena Rzepka – Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, praca zbiorowa pod red. Piotra Gołdyna    174
  Adam Fijałkowski – Agata Siwiec, Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej. Wybór    180
  Katarzyna Szolc – Roman Stawicki, Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny    182
  Małgorzata Kiedrowska – Sabina Pawlas-Czyż, Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia
  nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną
  186
  Noty o Autorach    191
  
  A R T I C L E S
  Konrad Rejman – Asymmetric relationship of “I – Other” as a radical political and educational strategy    9
  Seweryn Łukasz Leszczyński – Man in view of falsehood in technology and technoscience    25
  Antonia Sochaczewska – Education in the perspective of Bernhard Waldenfels’s philosophy of the alien    39
  Dorota Turska, Urszula Oszwa – Gender stereotype in learning mathematics – teacher perception    57
  Marta Krasuska-Betiuk – Social representations of partnership, trust and justice in school education    74
  Anna Dąbrowska – Youth slang as a community-building element in school communication    99
  Grażyna Szyling – On feedback and its relationship to learning. Towards didactic reflection on the perspective of change in academic education in Poland    122
  
  M A T E R I A L S A N D R E S E A R C H R E P O R T S
  Mariola Badowska – Educational challenges in the context of growing social inequality    138
  
  C O L L O Q U I A
  Philipp Thomas – Providing orientation by philosophizing at school. Phenomenological and postmodern validity claims    150
  Joanna Ludwika Pękala – Teachers’ ethos today: expectations and opinions    162
  
  R E V I E W S
  Magdalena Rzepka – Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, collected work by red. Piotr Gołdyn    174
  Adam Fijałkowski – Agata Siwiec, Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej. Wybór    180
  
  CONTENTS
  Katarzyna Szolc – Roman Stawicki, Uchodźcy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych jako nowy problem społeczny    182
  Małgorzata Kiedrowska – Sabina Pawlas-Czyż, Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia
  nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad onkologiczną pracą socjalną
  186
  Contributors to this issue    191
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia