Urbanistyka oddolna

Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja porusza temat oceny skutków prowadzonych współcześnie polityk miejskich, szczególnie w odniesieniu do tzw. koszmaru partycypacji. Wpisuje się w debatę dotyczącą zjawisk takich jak miejskie konflikty społeczne, rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej, problematyka planowania przestrzennego i polityki mieszkaniowej. Autor analizuje problem gentryfikacji w Polsce i jej związków z programami rewitalizacji.


Książka poszukuje odpowiedzi na pytania stojące przed wszystkimi aktorami organizującymi procesy polityki miejskiej i rewitalizacji w Polsce: czy partycypacyjne wytwarzanie przestrzeni sprawdza się w praktyce? Czy rezultatem urbanistyki oddolnej, czyli angażowania aktorów takich jak artyści, ruchy miejskie i mieszkańcy osiedli nieformalnych, jest zawsze poprawa jakości życia i wzmacnianie społeczności lokalnych? Czy może niekiedy zamienia się w „koszmar partycypacji” oraz podporządkowuje przestrzeń miejską najbardziej uprzywilejowanym aktorom operującym w miastach?


Autorskie badania wykorzystane w książce przeprowadzono na przykładach oddolnego wytwarzania przestrzeni w Warszawie, Nowym Jorku i Stambule.


The publication deals with the issue of evaluating the effects of the currently followed urban policies, especially in reference to the so-called nightmare of participation. The book is part of a debate concerned with phenomena such as urban social conflicts, the revitalization of urban space, urban planning and housing policies. The author analyses the problem of gentrification in Poland and its links to revitalization programmes. The publication in based on the author’s research on the bottom-up production of space in Warsaw, New York, and Istanbul.


Liczba stron272
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3939-1
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Urbanistyka oddolna – wprowadzenie    11
  1. Między oddolnością i koszmarem partycypacji    11
  2. Założenia pracy    18
  3. Struktura książki    21
  
  CZĘŚĆ I. PRZESTRZEŃ ZURBANIZOWANA – WYTWARZANIE I ANALIZA    23
  ROZDZIAŁ 1. Przestrzeń zurbanizowana i jej uwarunkowania    25
  1.1. Interdyscyplinarność i polityczność przestrzeni zurbanizowanej    25
  1.1.1. Interdyscyplinarność badań nad przestrzenią    25
  1.1.2. Przestrzeń a polityka publiczna    39
  1.1.3. Polityka miejska a znaczenie urbanistyki oddolnej    43
  1.2. Waloryzacja przestrzeni i jej związki z badaniami jakości życia    47
  1.2.1. Waloryzacja a percepcja przestrzeni    47
  1.2.2. Rozumienie jakości życia    54
  1.2.3. Jakość życia w środowisku zurbanizowanym    60
  1.3. Społeczne wytwarzanie przestrzeni miasta    63
  1.3.1. Proces społecznego wytwarzania przestrzeni    63
  1.3.2. Aktorzy wytwarzający przestrzeń    70
  1.3.3. Formalne i nieformalne sposoby wytwarzania przestrzeni    74
  1.3.4. Metody społecznego wytwarzania przestrzeni miasta    82
  ROZDZIAŁ 2. Metoda wieloczynnikowej waloryzacji przestrzeni    85
  2.1. Zasady waloryzacji przestrzeni zurbanizowanej    85
  2.2. Struktura zastosowanej metody i jej techniki badawcze    89
  2.2.1. Ogólna charakterystyka metody i źródeł danych    89
  2.2.2. Badanie rynku nieruchomości    94
  2.2.3. Analiza infrastruktury osadniczej    96
  2.2.4. Gentryfikacja obszaru    103
  2.2.5. Ocena estetyki przestrzeni    105
  2.2.6. Mapowanie poznawcze    112
  2.2.7. Ocena bezpieczeństwa    116
  2.2.8. Monitoring internetu    118
  
  CZĘŚĆ II. MIĘDZY ODDOLNOŚCIĄ I DEWITALIZACJĄ – STUDIA PRZYPADKU    127
  ROZDZIAŁ 3. Sztuka publiczna. Plac Grzybowski    129
  3.1. Interwencja artystyczna jako impuls działań społecznych    129
  3.2. Właściwości rynku nieruchomości    135
  3.3. Ocena funkcji z zakresu infrastruktury osadniczej    137
  3.4. Zaawansowanie gentryfikacji obszaru    139
  3.5. Wartości estetyczne przestrzeni    142
  3.6. Sposoby mapowania poznawczego    143
  3.7. Poziom i poczucie bezpieczeństwa    146
  3.8. Wyniki monitoringu internetu    150
  3.9. Podsumowanie    152
  ROZDZIAŁ 4. Zielona gentryfikacja. High Line Park    154
  4.1. Zielony aktywizm w bogatej metropolii    154
  4.2. Właściwości rynku nieruchomości    161
  4.3. Ocena funkcji z zakresu infrastruktury osadniczej    165
  4.4. Zaawansowanie gentryfikacji obszaru    167
  4.5. Wartości estetyczne przestrzeni    173
  4.6. Sposoby mapowania poznawczego    174
  4.7. Poziom i poczucie bezpieczeństwa    176
  4.8. Wyniki monitoringu internetu    180
  4.9. Podsumowanie    183
  ROZDZIAŁ 5. Miasto nieformalne. Karanfilköy    185
  5.1. Spontaniczna urbanizacja w modelu gecekondu    185
  5.2. Właściwości rynku nieruchomości – powód zaniechania badań    191
  5.3. Ocena funkcji z zakresu infrastruktury osadniczej    192
  5.4. Zaawansowanie gentryfikacji obszaru    194
  5.5. Wartości estetyczne przestrzeni    198
  5.6. Sposoby mapowania poznawczego    199
  5.7. Poziom i poczucie bezpieczeństwa    202
  5.8. Wyniki monitoringu internetu    204
  5.9. Podsumowanie    206
  Bilans oddolności – zakończenie    208
  1. Urbanistyka oddolna w społecznym wytwarzaniu przestrzeni – wnioski    208
  2. Perspektywy dla dalszych badań    222
  Podziękowania    225
  
  ANEKSY    227
  1. Kwestionariusz wywiadu częściowo ustrukturyzowanego    227
  2. Lista rozmówców podczas badań terenowych    228
  3. Mapy poznawcze autorstwa respondentów zebrane podczas badań terenowych    232
  4. Zdjęcia stanowiące podstawę analiz SBE i ich średnie oceny    238
  Spis tabel, wykresów i rycin    250
  Bibliografia    252
  Summary    270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia