Kwartalnik Pedagogiczny 2020/3 (257)

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,78  14,00

Format: pdf

10,7814,00

cena zawiera podatek VAT

Numer poświęcony m.in. efektywności dydaktyki akademickiej („kłączownie” czy Bildung), kształceniu specjalistów resocjalizacji, świadomemu i przypadkowemu wyborowi studiów pedagogicznych. W zeszycie Czytelnik znajdzie również artykuł opisujący metody pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Republice Dziecięcej Williama Rubena George’a, tekst o roli teatru i performansu w budowaniu społeczeństwa otwartego na przykładzie działalności The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, a także analizę zjawiska stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji „eurosierot”.


Liczba stron164
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ARTYKUŁY
  Dariusz Stępkowski – Kłączowanie czy Bildung? Dydaktyka akademicka na rozdrożu    7
  Jolanta Świątek-Gruszka – Biblioterapia w procesie socjoterapeutycznym dzieci i młodzieży – wykorzystanie potencjału    23
  Bartosz Kułan – Republika Dziecięca Williama Rubena George’a – jako przykład pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Stanach Zjednoczonych    34
  Joanna Żeromska-Charlińska – Nieprzypadkowy specjalista resocjalizacji – empowerment w akademickim procesie edukacji    50
  
  COLLOQUIA
  Dorota Mackenzie – Theatre and performance as healing forces – saving the Open Society? A case study of The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards and
  Subpoetics performative endeavours as ways of enhancing empathy and building intercultural dialogue in the light of critical pedagogy    66
  
  MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
  Barbara Wąsik – Zajęcia z filozofii dla najmłodszych w opinii edukatorów    85
  Beata Mydłowska – Świadomy vs. przypadkowy wybór kierunku studiów pedagogicznych – analiza porównawcza    111
  Sławomir Trusz – Zjawisko stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji „eurosierot” w świetle wyników ośmiu badań eksperymentalnych i podsumowującej metaanalizy    129
  
  RECENZJE
  Andrei Ahapau – Anna Więcławska, Panorama problematyki współczesnego ojcostwa    150
  Joanna Dobkowska – Jolanta Bonar, Anna Buła, Edukacyjna wartość dziecięcych pytań    154
  
  Noty o Autorach    159
  
  ARTICLES
  Dariusz Stępkowski – Rhizoming or Bildung? Academic teaching at a crossroads    7
  Jolanta Świątek-Gruszka – Bibliotherapy in the social therapeutic process of children and young people – using the potential    23
  Bartosz Kułan – Junior Republic of William Ruben George (1866–1936) – as an example of work with socially maladjusted youth in the United States    34
  Joanna Żeromska-Charlińska – A noncontingent social rehabilitation expert – empowerment in the academic educational process    50
  
  COLLOQUIA
  Dorota Mackenzie – Theatre and performance as healing forces – saving the Open Society? A case study of The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards and
  Subpoetics performative endeavours as ways of enhancing empathy and building intercultural dialogue in the light of critical pedagogy    66
  
  MATERIALS AND RESEARCH REPORTS
  Barbara Wąsik – Philosophy classes for the youngest learners in the opinion of teachers    85
  Beata Mydłowska – Intentional vs. accidental choice of pedagogical studies – comparative analysis    111
  Sławomir Trusz – The phenomenon of stereotyping, prejudices and discrimination of “Euro-orphans”. The results of a meta-analysis of eight experimental studies
  129
  
  REVIEWS
  Andrei Ahapau – Anna Więcławska, Panorama problematyki współczesnego ojcostwa    150
  Joanna Dobkowska – Jolanta Bonar, Anna Buła, Edukacyjna wartość dziecięcych pytań    154
  
  Contributors to this issue    159
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia