Tajemnica bankowa a prawo do prywatności w prawie polskim

Tajemnica bankowa a prawo do prywatności w prawie polskim

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

11,55

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii przyjęto tezę, iż informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczącą osób fizycznych są elementem prawa do prywatności. Praca dotyczy analizy norm prawa krajowego, chociaż wykorzystano także do orzecznictwo i poglądy doktryny w innych kulturach prawnych, co wydało się niezbędne przy ustaleniu genezy prawa do prywatności i jego zakresu przedmiotowego.
W rozdziale I przedstawiono genezę i ewolucję instytucji tajemnicy bankowej, a także zasygnalizowano podstawy prawne ochrony informacji objętych tajemnicą bankową w obowiązującym prawie. Ponadto, dokonano także próby odkodowania podstawowych pojęć kluczowych dla kolejnych zagadnień prezentowanych w dysertacji oraz różnych znaczeń pojęcia tajemnicy, z którymi można wiązać tajemnicę bankową. Jak dowiedziono, zakresów bowiem pojęć takich jak tajemnica bankowa, tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorstwa czy też tajemnica finansowa nie można precyzyjnie rozgraniczyć.
W rozdziale II i III przeanalizowano obowiązujące regulacje dotyczące tajemnicy bankowej w prawie polskim. Mając na uwadze fakt, że regulacje te nie są jednoznaczne i wyczerpujące, podjęto próbę ustalenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego oraz obowiązywania w czasie tajemnicy bankowej. Zwrócono uwagę na powszechnie stosowane w praktyce bankowej zjawisko outsourcingu czynności bankowych w świetle warunków powierzania podmiotom zewnętrznym danych konfidencjonalnych. Kolejno skupiono się na podstawach prawnych ujawnienia i uchylenia tajemnicy bankowej oraz sankcjom za jej naruszenie, wśród których należy wyszczególnić sankcje prawno-karne oraz odpowiedzialność cywilną. Wskazano podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji stanowiących tajemnicę bankową ex lege oraz tryby uchylania tajemnicy bankowej a także sankcje przewidziane za naruszenie tajemnicy bankowej.
Rozważania rozdziału IV poświęcono tajemnicy bankowej w kontekście prawa do prywatności oraz wskazaniu ograniczeń i gwarancji prawa do prywatności w związku z tajemnicą bankową. Definicja tajemnicy bankowej, jak wskazano w I rozdziale, nie została jednoznacznie przyjęta w doktrynie prawa bankowego. Także pojęcie prywatności nie ma legalnej definicji, a jego odkodowanie możliwe jest po sięgnięciu do dorobku doktryny oraz bogatego w tym zakresie orzecznictwa. Teksty aktów normatywnych ograniczają się w większości do konstatacji, że życie prywatne podlega ochronie, a należy mieć na względzie ewolucję życia prywatnego jednostek w rytm stałego procesu zmian społecznych. Stworzenie jednej konkretnej definicji prawa do prywatności jest bardzo trudno, a nawet niemożliwe.
Współcześnie przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w dynamicznych zmianach stosunków społecznych, zwłaszcza na płaszczyźnie związanej z informatyzacją wielu dziedzin życia, które to powodują, że zakres tego, co „prywatne” ciągle ulega istotnym zmianom


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-863-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     7
  
  Wprowadzenie     9
  
  ROZDZIAŁ I 17
  Geneza, ewolucja oraz charakter prawny tajemnicy bankowej    17
    1. Geneza instytucji tajemnicy bankowej     17
    2. Geneza tajemnicy bankowej na ziemiach polskich     18
      2.1. Tajemnica bankowa w okresie powojennym     21
      2.2. Charakter prawny tajemnicy bankowej     25
      2.3. Podstawy prawne ochrony informacji stanowiących tajemnicę ban-kową w aktualnym stanie prawnym     27
    3. Relacja tajemnicy bankowej i wybranych tajemnic prawnie chronionych     32
      3.1. Pojęcie tajemnicy     33
      3.2. Tajemnica bankowa a tajemnica zawodowa     35
      3.3. Tajemnica bankowa a tajemnica finansowa     44
      3.4. Tajemnica bankowa a tajemnica przedsiębiorstwa     48
    4. Podsumowanie     54
  
  ROZDZIAŁ II     56
  Tajemnica bankowa w obowiązującym prawie polskim     56
    1. Istota tajemnicy bankowej     56
    2. Zakres podmiotowy tajemnicy bankowej     62
    3. Zakres przedmiotowy tajemnicy bankowej     70
    4. Zakres czasowy obowiązywania tajemnicy bankowej     73
    5. Pełnomocnictwo w kontekście tajemnicy bankowej     75
    6. Outsourcing czynności bankowych     78
      6.1. Pojęcie outsourcingu     78
      6.2. Podstawy prawne outsourcingu czynności bankowych     79
      6.3. Umowa o outsourcing     81
      6.4. Tryb powierzania danych     85
      6.5. Obowiązek informacyjny i odpowiedzialność za szkodę     88
    7. Podsumowanie     91
  
  ROZDZIAŁ III 93
  Ujawnienie, uchylenie i sankcje za naruszenie tajemnicy bankowej     93
    1. Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej ex lege     93
    2. Tryby uchylenia tajemnicy bankowej     99
      2.1. Uchylenie tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 1 Kodeksu postępowania karnego     99
      2.2. Ujawnienie tajemnicy bankowej ex lege (art. 105 PrBank)     104
      2.3. Uchylenie tajemnicy bankowej na podstawie art. 106b PrBank     120
    3. Sankcje za nieprzestrzeganie tajemnicy bankowej     123
      3.1. Odpowiedzialność prawno-karna     123
      3.2. Odpowiedzialność prawno-cywilna     128
      3.3. Odpowiedzialność na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781)     136
    4. Podsumowanie     141
  
  ROZDZIAŁ IV     144
  Tajemnica bankowa a prawo do prywatności w innych porządkach praw-nych oraz polskiej praktyce stosowania prawa     144
    1. Doktrynalna i orzecznicza ewolucja prawa do prywatności     144
      1.1. Francja     146
      1.2. Niemcy     149
      1.3. Wielka Brytania     151
      1.4. Stany Zjednoczone     152
      1.5. Systemy ponadnarodowe     155
    2. Prawo do prywatności w polskiej doktrynie prawa     158
    3. Prawo do prywatności w orzecznictwie sądów     166
    4. Tajemnica bankowa a nowe technologie     186
    5. Podsumowanie     199
  
  Wnioski     202
  
  Summary     206
  
  Źródła i literatura     208
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia