Zrozumieć emocje

Wydanie nowe

1 opinia

Redakcja:

Kamil Imbir

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

97,30  139,00

Format: epub, mobi

97,30139,00

cena zawiera podatek VAT

Oddajemy do rąk Czytelników nowe wydanie uznanego podręcznika Zrozumieć emocje. Ta książka to kompendium wiedzy na temat różnych podejść do rozumienia emocji oraz wkładu rozmaitych dyscyplin nauki w wiedzę na ich temat. Autorzy zrelacjonowali też współczesną wiedzę o komunikowaniu emocji i mózgowych podstawach ich przeżywania, emocjonalnej regulacji, omówili kształtowanie się życia emocjonalnego, zależności między myśleniem a emocjami oraz zaburzenia emocjonalne u dzieci i dorosłych.
Nowości tego wydania:
Odniesienia do najnowszych badań i dowodów w psychologii, psychiatrii, naukach społecznych i humanistycznych, a także w neuronauce. Pogłębione omówienie zagadnień interpersonalnych oraz społecznych funkcji emocji, z analizą tego, jak emocje działają między ludźmi w różnych rodzajach relacji. Obszerne omówienie emocji pozytywnych, jak miłość, współczucie, zachwyt, zainteresowanie i wdzięczność, oraz tego, jak kształtują one nasze związki i samopoczucie. Omówienie relacji ciało–umysł z perspektywy nowych badań nad ucieleśnieniem i interocepcją. Przedstawienie wpływu języka dotyczącego emocji na doświadczenia emocjonalne, neurofizjologię i samopoczucie. Nowe omówienia współczesnych badań nad ewolucją i wzajemnym oddziaływaniu genów i środowiska. Pogłębione spojrzenie na emocje i osądy moralne. Nowe fragmenty poświęcone emocjom kolektywnym, sensowi i dobremu samopoczuciu, uważności, jak również wyostrzone spojrzenie na osobiste i społeczne koszty biedy oraz nierówności ekonomicznych.


Liczba stron600
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieMałgorzata Guzowska
ISBN-13978-83-01-21742-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp XI
  Podziękowania XVII
  CZĘŚĆ I. RÓŻNE SPOJRZENIA NA EMOCJE    1
  Rozdział 1. Podejścia do zrozumienia emocji    3
    Wprowadzenie    4
    Czym jest emocja? Pierwsze pomysły    6
    Dziewiętnastowieczni myśliciele    7
    Podejścia filozoficzne i literackie    14
    Nauka o mózgu, psychologia, socjologia i antropologia    21
    Empiryczne inspiracje nowej nauki o emocjach    31
    Czym jest emocja? Ramy teoretyczne    33
    Sfera emocji: emocje - nastroje - dyspozycje    35
    Streszczenie    36
    Do przemyślenia i dyskusji    37
    Lektura uzupełniająca    37
  Rozdział 2. Ewolucja emocji 38
    Elementy podejścia ewolucyjnego    39
    Ewolucyjna historia ludzkich emocji    48
    Ewolucja reprezentacji symbolicznej i języka    58
    Emocje jako podstawa relacji międzyludzkich    60
    Streszczenie    68
    Do przemyślenia i dyskusji    68
    Lektura uzupełniająca    68
    Dodatkowa lektura uzupełniająca    68
  Rozdział 3. Kulturowe rozumienie emocji    69
    Społeczność wyspiarska    70
    Międzykulturowe podejścia do emocji    73
    Konstruowanie emocji na Zachodzie    81
    Miłość seksualna na Zachodzie    88
    Integracja podejść ewolucyjnych i kulturowych    92
    Streszczenie    95
    Do przemyślenia i dyskusji    95
    Lektura uzupełniająca    95
  CZĘŚĆ II. ELEMENTY EMOCJI    97
  Rozdział 4. Komunikowanie emocji    99
    Pięć rodzajów zachowań niewerbalnych    102
    Mimiczne ekspresje emocji    105
    Wokalne komunikowanie emocji    119
    Dotykowe komunikowanie emocji    124
    Ekspresje emocjonalne i koordynowanie kontaktów międzyludzkich    127
    Kulturowe zróżnicowanie ekspresji emocji    128
    Komunikowanie emocji w sztuce    131
    Streszczenie    136
    Do przemyślenia i dyskusji    137
    Lektura uzupełniająca    137
  Rozdział 5. Zmiany cielesne i emocje    138
    Wczesne teorie emocji i zmian cielesnych    139
    Emocje i autonomiczny układ nerwowy    141
    Emocje i układ neuroendokrynny    151
    Emocje i układ odpornościowy    154
    Zmiany cielesne i doświadczenia emocjonalne    156
    Ucieleśnienie, poznanie i kontakty społeczne    161
    Streszczenie    165
    Do przemyślenia i dyskusji    166
    Lektura uzupełniająca    166
  Rozdział 6. Ocena, doświadczenie, regulacja    167
    Ocena i emocje    168
    Oceny pierwotne, pozytywność i negatywność    170
    Oceny wtórne    172
    Trzecia faza oceny: werbalne dzielenie się    180
    Słowa i koncepcje    182
    Doświadczenie emocjonalne    188
    Regulacja emocji    193
    Streszczenie    198
    Do przemyślenia i dyskusji    198
    Lektura uzupełniająca    198
  Rozdział 7. Mechanizmy mózgowe i emocje    199
    Historyczne podejścia do neuronauki emocji    201
    Oceny i mózgowe procesy podkorowe    209
    Świadomość ciała i subiektywne odczucia: przednia część kory wyspy    215
    Od konceptualizacji do empatycznego zrozumienia: korowe procesy mózgowe    216
    Poszukiwanie wzorców aktywacji mózgowej poszczególnych emocji    226
    Streszczenie    230
    Do przemyślenia i dyskusji    230
    Lektura uzupełniająca    230
  CZĘŚĆ III. EMOCJE I ŻYCIE SPOŁECZNE    231
  Rozdział 8. Rozwój emocji w dzieciństwie 233
    Teorie rozwoju emocjonalnego    235
    Ekspresja emocjonalna    237
    Rozpoznawanie emocji    246
    Regulacja emocji    254
    Biologiczne uwarunkowania temperamentu    263
    Streszczenie    266
    Do przemyślenia i dyskusji    266
    Lektura uzupełniająca    266
  Rozdział 9. Emocje w relacjach społecznych    267
    Emocje w bliskich związkach    269
    Emocje w przyjaźni    278
    Emocje w relacjach hierarchicznych    283
    Emocje i dynamika grupowa    290
    Inteligencja emocjonalna    295
    Streszczenie    296
    Do przemyślenia i dyskusji    297
    Lektura uzupełniająca    297
  Rozdział 10. Emocje i myślenie    298
    Namiętności i rozum    299
    Emocje nadają priorytet myślom, celom i działaniom    301
    Emocje i nastroje w zachowaniach ekonomicznych    303
    Infuzja afektu i afekt jako informacja    305
    Style przetwarzania    309
    Wpływ nastrojów i emocji na funkcjonowanie poznawcze    311
    Moralność    317
    Emocje i prawo    322
    Streszczenie    325
    Do przemyślenia i dyskusji    325
    Lektura uzupełniająca    325
  CZĘŚĆ IV. EMOCJE I CZŁOWIEK    327
  Rozdział 11. Różnice indywidualne w emocjonalności    329
    Emocjonalność na przestrzeni życia    330
    Przywiązanie i emocjonalność    338
    Zachowania rodzicielskie wykraczające poza przywiązanie    344
    Socjalizacja emocji w domu rodzinnym    348
    Poza rodzicielstwem: wpływ rodzeństwa, rówieśników i szerszego kontekstu społecznego    353
    Programy optymalizujące rozwój emocjonalny    358
    Streszczenie    361
    Do przemyślenia i dyskusji    361
    Lektura uzupełniająca    362
  Rozdział 12. Psychopatologia emocji w dzieciństwie    363
    Emocje i psychopatologia    364
    Częstość psychopatologii w dzieciństwie    368
    Czynnik ryzyka a psychopatologia    370
    Czynniki ryzyka    374
    Trajektorie zaburzeń    387
    Interwencje w psychopatologii dzieci i młodzieży    391
    Streszczenie    395
    Do przemyślenia i dyskusji    395
    Lektura uzupełniająca    396
  Rozdział 13. Zaburzenia emocjonalne w dorosłości    397
    Depresja i lęk    398
    Zaburzenia psychiczne: objawy i rozpowszechnienie    398
    Jak powstają zaburzenia    405
    Interakcje genotyp-środowisko    412
    Predyspozycje emocjonalne i zaburzenia emocjonalne    414
    Czynniki podatności    416
    Nawroty, powrót do zdrowia i przedłużanie zaburzeń    418
    Neurofizjologia depresji i lęku    422
    Poza depresją i lękiem    424
    Streszczenie    428
    Do przemyślenia i dyskusji    429
    Lektura uzupełniająca    429
  Rozdział 14. Znaczące życie 430
    Znaczące wydarzenie    431
    Sens w życiu    432
    Terapia psychologiczna prowadzona przez innych i autoterapia    440
    Uważność w starożytności i współczesności    452
    Świadome rozumienie emocji    456
    Emocje w literaturze    457
    Emocje i wolna wola    458
    Emocje i sens w życiu społecznym    461
    Streszczenie    462
    Do przemyślenia i dyskusji    462
    Lektura uzupełniająca    462
  Piśmiennictwo    463
  Indeks nazwisk    573
  Indeks rzeczowy    605
  O Autorach
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia