VAT. Komentarz 2021

-20%

VAT. Komentarz 2021

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

224,00  280,00

Format: pdf

224,00280,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji dokonano analizy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2020 r. i 2021 r., przepisów dotyczących przede wszystkim:
• pakietu SLIM VAT, czyli rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług,
• zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE),
• określenia przypadków, w których nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego,
• stosowania przepisów Ordynacji podatkowej do postępowania w przedmiocie kar pieniężnych za błędy w ewidencji VAT,
• ewidencji w zakresie towarów przemieszczanych w procedurze magazynu typu call-off stock,
• elektronicznych kas rejestrujących.


Autor starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz w miejscu, w którym problem się rodzi. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.


Adresaci:


Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.


Liczba stron2512
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-141-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    13
  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)    15
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne    17
  DZIAŁ II. Zakres opodatkowania    104
  Rozdział 1. Przepisy ogólne    104
  Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług    138
  Rozdział 2a. Opodatkowanie w przypadku stosowania bonów    192
  Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów    195
  Rozdział 3a. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium kraju    230
  Rozdział 3b. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju    241
  Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną    249
  DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi    267
  Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy    267
  Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi    331
  DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy    338
  Rozdział 1. Zasady ogólne    338
  Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów    364
  Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników    369
  DZIAŁ V. Miejsce świadczenia    375
  Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów    375
  Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów    405
  Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów    407
  Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług    409
  DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania    465
  DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów    526
  DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania    545
  Rozdział 1. Stawki    545
  Rozdział 1a. Wiążąca informacja stawkowa    611
  Rozdział 2. Zwolnienia    630
  Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów    712
  Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%    758
  Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego    789
  DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe    796
  Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku    796
  Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności    984
  Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego    1006
  DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku    1065
  Rozdział 1. Rejestracja    1065
  Rozdział 2. Deklaracje    1120
  Rozdział 3. Informacje podsumowujące    1155
  Rozdział 4. Zapłata podatku    1163
  DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach    1175
  DZIAŁ XI. Dokumentacja    1187
  Rozdział 1. Faktury    1187
  Rozdział 1a. Mechanizm podzielonej płatności    1264
  Rozdział 2. Ewidencje    1291
  Rozdział 3. Kasy rejestrujące    1319
  Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów    1351
  Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe    1356
  DZIAŁ XII. Procedury szczególne    1371
  Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców    1371
  Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych    1400
  Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki    1413
  Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków    1428
  Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego    1446
  Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym    1451
  Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
  ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a    1469
  Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a    1483
  Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób    1494
  Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona    1498
  DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przepisy przejściowe i końcowe    1506
  Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących    1506
  Rozdział 1a. Przepisy epizodyczne dotyczące kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii    1506
  Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe    1519
  Załączniki    1535
  Załączniki nr 1–2. (uchylone)    1535
  Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%    1535
  Załączniki nr 4–5. (uchylone)    1540
  Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%    1541
  Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy    1545
  Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy    1546
  Załącznik nr 9. (uchylony)    1546
  Załącznik nr 10. Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%    1547
  Załącznik nr 11. (uchylony)    1549
  Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy    1550
  Załączniki nr 13–14. (uchylone)    1551
  Załącznik nr 15. Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy    1552
  Bibliografia    1561
  Skorowidz przedmiotowy    1569
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia