Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim

-29%

Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,82  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

29,8242,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Uznana hipoteza lingwistyczna o abstrakcyjności systemu językowego zmusza do akceptacji twierdzenia, że dowolny paradygmat opisu – bez względu na przyjęte założenia metodologiczne oraz stosowane procedury badawcze – jest zawsze przybliżonym odwzorowaniem stanu realnego. Tym samym należy przyjąć, że żadnej gramatyce nie można przypisywać cech absolutnych – „nie ma takiego modelu, któremu nie dałoby się przeciwstawić modelu lepszego”. Stwierdzenie to z kolei prowadzi do konkluzji, że w obrębie dowolnego – niesprzecznego i eksplicytnego – paradygmatu naukowego znajdują się zagadnienia, których adekwatny opis zgodny z zadeklarowanymi założeniami jest trudny do zrealizowania.


Rok wydania2010
Liczba stron345
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2545-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  ROZDZIAŁ I. DOTYCHCZASOWE POGLĄDY NA TEMAT PARENTEZY    15
    1. Wprowadzenie    15
    2. Parenteza jako człon wypowiedzenia zestawionego    18
      2.1. Definicja zjawiska    20
      2.2. Typologia wyrażeń parentetycznych    23
    3. Wyrażenia parentetyczne a komentarze metatekstowe    26
    4. Parenteza w składni zależności I. Mielczuka    29
    5. Wyrażenia wtrącone w polskiej składni strukturalnej    33
    6. Parenteza w składni formalnej Świdzińskiego    36
    7. Podsumowanie    45
  ROZDZIAŁ II. WTRĄCENIE A PARENTEZA - PROBLEMY DEFINICYJNE    47
    1. Wprowadzenie    47
    2. Pojęcie „wtrącenie" i jego zakres    48
      2.1. Cechy dystynktywne wtrącenia    50
      2.2. Status obiektu współwystępującego z wtrąceniem    52
      2.3. Sygnały izolacji    54
        2.3.1. Dwustronność izolacji wtrąceń    54
        2.3.2. Obligatoryjność sygnałów izolacji graficznej    58
      2.4. Przyjęta definicja wtrącenia    63
    3. Klasyfikacja wtrąceń    64
      3.1. Materiałowy zakres klasyfikacji    66
      3.2. Kryteria klasyfikacji    67
        3.2.1. Zależność składniowa w sensie dystrybucyjnym    67
        3.2.2. Równoważność składniowa względem członu struktury kookurentnej    72
        3.2.3. Stabilizacja linearyzacyjna struktury wtrąconej    73
        3.2.4. Konotacja współskładnika w obrębie struktury kookurentnej    75
        3.2.5. Samodzielność składniowa    76
      3.3. Schemat klasyfikacji    82
      3.4. Wnioski    84
    4. Parenteza jako szczególny rodzaj wtrącenia    84
      4.1. Metatekstowa funkcja parentezy    86
        4.1.1. Wtrącenie - parenteza - metatekst    86
        4.1.2. Problem wyrażeń semantycznie pustych    90
      4.2. Parenteza a wyrażenia wprowadzające cytat    92
      4.3. Niedefinicyjne cechy wyrażeń parentetycznych    96
        4.3.1. Kontur intonacyjny    96
      4.4. Rozumienie pojęcia „wyrażenie parentetyczne"    98
    5. Wnioski    99
  ROZDZIAŁ III. PARENTEZA W STRUKTURZE JEDNOSTEK SKŁADNIOWYCH    101
    1. Wprowadzenie    101
    2. Człony i nieczłony konstrukcji zdaniowej    103
      2.1. Ogólne założenia opisu    103
      2.2. Związane i niezwiązane komponenty całostki syntaktycznej    108
      2.3. Pojęcie składnika zdania    111
      2.4. Status syntaktyczny wyrażenia parentetycznego    113
    3. Problem hierarchii jednostek składniowych    116
      3.1. Potrzeba wyróżniania pośrednich poziomów hierarchii składniowej    117
      3.2. Hierarchia jednostek składniowych a pozycja syntaktyczna    120
        3.2.1. Grupa a fraza    121
        3.2.2. Fraza niewymagana a niefraza    122
        3.2.3. Poziom pozycji syntaktycznej    126
      3.3. Poziom wypowiednika    133
      3.4. Przyjęta hierarchia jednostek składniowych    140
    4. Strukturalna interpretacja ciągów parentetycznych    144
      4.1. Struktura wypowiedników z wyrażeniami dostawionymi    144
      4.2. Interpretacja zależności akomodacyjnych    150
      4.3. Wymaganie wystąpienia członu kookurentnego    157
    5. Podsumowanie    159
  ROZDZIAŁ IV. ZASADY OPISU PARENTEZY CZASOWNIKOWEJ    161
    1. Wprowadzenie    161
    2. Identyfikacja badanych obiektów    162
      2.1. Założenia wstępne    163
        2.1.1. Stosowane terminy    163
        2.1.2. Cechy definicyjne    164
        2.1.3. Definicja czasownikowego wyrażenia parentetycznego    165
      2.2. Testy identyfikacyjne    166
        2.2.1. Procedury interpolacyjne    167
        2.2.2. Procedury transformacyjne    171
        2.2.3. Procedury substytucyjne    173
      2.3. Próba wyodrębnienia zbioru „czasowników parentetycznych"    174
        2.3.1. Zasadność wyróżniania „czasowników parentetycznych"    175
        2.3.2. Cechy niedystynktywne czasownikowych wyrażeń parentetycznych    177
        2.3.3. Właściwości dystynktywne czasowników parentetycznych    180
        2.3.4. „Czasownik parentetyczny" - kwalifikacja form wątpliwych    183
    3. Operacyjny charakter parentezy czasownikowej    186
      3.1. Istota operacji parentetyzującej    186
      3.2. Zasady przeprowadzania operacji parentetyzujących    190
    4. Transformacje parentetyzujące    192
      4.1. Pojęcie transformacji w składni formalnej    192
      4.2. Typy transformacji parentetyzujących    193
        4.2.1. Transformacje zdań parentetycznych [PARENTs ]    194
        4.2.2. Transformacje parentetycznych wyrażeń imiesłowowych [PARENTpart ]    197
      4.3. Ograniczenia transformacji parentetyzujących    198
        4.3.1. Ograniczenia przekształceń parentetyzujących (kierunek L -> P)    199
        4.3.2. Ograniczenia przekształceń deparentetyzujących (kierunek P -> L)    202
    5. Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia realizacji struktur parentetycznych    205
      5.1. Wprowadzenie    205
      5.2. Ograniczenia wewnętrzne    206
        5.2.1. Zasady linearyzacji czasownikowych struktur parentetycznych    206
        5.2.2. Typ elementu funkcyjnego    211
        5.2.3. Frazeologizmy    222
      5.3. Ograniczenia zewnętrzne    227
        5.3.1. Typ struktury kookurentnej względem wyrażenia parentetycznego    227
        5.3.2. Ograniczenia linearyzacji    233
    6. Parentetyki czasownikowe jako operatory strukturalne    238
      6.1. Problem operacji w aspekcie strukturalnym    238
      6.2. Parentetyki czasownikowe jako operatory iteracji    239
      6.3. Parentetyki czasownikowe jako operatory izolacji    243
    7. Wnioski    246
  ROZDZIAŁ V. CZASOWNIKOWE WYRAŻENIA PARENTETYCZNE - PRÓBA SYSTEMATYZACJI    247
    1. Wprowadzenie    247
    2. Schemat klasyfikacji strukturalnej    248
      2.1. Kryteria klasyfikacji    249
        2.1.1. Syndetyczność i asyndetyczność struktur parentetycznych    249
        2.1.2. Fraza bezokolicznikowa jako bezpośredni podrzędnik formy finitywnej    250
        2.1.3. Człon czasownikowy jako kontekst wystarczający ciągu parentetycznego    252
        2.1.4. Zajmowanie przez wyrażenie funkcyjne pozycji składniowej przy jednostce czasownikowej    253
      2.2. Proponowana hierarchizacja cech dystynktywnych    254
    3. Podział zgodny z kryterium łączliwości    255
    4. Opis czasownikowych struktur parentetycznych    258
    5. Propozycja podziału wyrażeń czasownikowych zgodnego z kryterium operacyjności    302
  Zakończenie    309
  System oznaczeń    315
  Lokalizacja przykładów    319
  Bibliografia    321
  Summary    343
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia