W publikacji ukazano związki norm i instytucji prawa podatkowego z normami oraz instytucjami innych gałęzi prawa. Zawarto w niej przykłady problemów interpretacyjnych pojawiających się na etapie stosowania przepisów prawa podatkowego. Omówione w książce rozważania stały się również kanwą dla sformułowania postulatów de lege ferenda.


W opracowaniu przedstawiono m.in.:


związki prawa podatkowego z prawem konstytucyjnym, prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, prawem administracyjnym, prawem finansowym, prawem gospodarczym, prawem spółek oraz prawem międzynarodowym i prawem Unii Europejskiej;
związki prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa w kontekście zarówno teorii prawa, jak i filozofii moralnej (etyki) oraz filozofii języka (pragmatyki);
analizę przedmiotowych związków dokonaną przez pryzmat procesu stanowienia oraz stosowania prawa.


Autorami monografii są przedstawiciele nauki prawa podatkowego, m.in. z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, a także doświadczeni praktycy: sędziowie sądów administracyjnych, doradcy podatkowi i pracownicy administracji podatkowej.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy oraz prokuratorów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także dla wszystkich podmiotów stosujących przepisy prawa podatkowego oraz członków instytucji mających wpływ na jego tworzenie. Zainteresuje również przedstawicieli nauki oraz studentów prawa, administracji i finansów.


Liczba stron636
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-457-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Słowo wstępne | str.    19
  
  CZĘŚĆ I
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z INNYMI DZIEDZINAMI PRAWA W ŚWIETLE TEORII PRAWA I FILOZOFII
  
  Bogumił Brzeziński
  Teoretyczne aspekty systemowej odrębności prawa podatkowego i jego relacji z normami innych dziedzin prawa | str.    25
  
  Artur Mudrecki
  Sięganie w sprawach podatkowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego do przepisów z innych gałęzi prawa | str.    41
  
  Szymon Obuchowski
  O możliwościach badania prawa podatkowego oraz jego związków z innymi gałęziami prawa z pomocą pragmatyki | str.    57
  
  Konrad Stolarski
  Etyka i sprawiedliwość w prawie podatkowym w dobie ograniczania luki podatkowej oraz BigTech | str.    67
  
  CZEŚĆ II
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM
  
  Andrzej Gomułowicz
  Konstytucja a podatki | str.    79
  
  Hanna Filipczyk
  Sprawiedliwość proceduralna jako standard konstytucyjny w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach podatkowych | str.    91
  
  Mikołaj Kondej
  Konstytucyjność klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2019 r. | str.    103
  
  Aleksander Słysz
  Ewolucja prawa podatkowego a konstytucyjne prawa i wolności | str.    113
  
  CZĘŚĆ III
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM CYWILNYM
  
  Monika Münnich
  Elementy cywilistycznej klauzuli generalnej rozsądku w polskim prawie podatkowym | str.    129
  
  Aneta Kaźmierczyk
  Instytucja odrębnej własności lokalu w świetle regulacji podatku od nieruchomości | str.    141
  
  Dagmara Dominik-Ogińska
  Opodatkowanie służebności przesyłu podatkiem od nieruchomości – studium przypadku | str.    153
  
  Ewelina Badura
  Zakres zabezpieczenia zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową | str.    173
  
  Grzegorz Ufnal
  Pojęcie ostatecznego przeniesienia własności rzeczy przewłaszczonej na gruncie podatków dochodowych | str.    185
  
  Bartosz Kubista
  Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania a swoboda umów wynikająca z art. 3531 k.c. Czy transakcja legalna może być sztuczna? | str.    195
  
  Krzysztof Radzikowski
  Zasada autonomii prawa podatkowego w świetle związków prawa podatkowego z prawem cywilnym (na przykładzie instytucji bezpodstawnego wzbogacenia) | str.    211
  
  Michał Potyrała
  Czy w ramach szkody wyrządzonej wydaniem wadliwej decyzji podatkowej mieści się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika? | str.    223
  
  Agnieszka Franczak
  Zastosowanie skargi pauliańskiej do zabezpieczenia należności podatkowych | str.    233
  
  Emil Chojnacki
  Czynności w ramach umów powiernictwa – konsekwencje w wybranych podatkach | str.    247
  
  Michał Ciecierski
  Czynność cywilnoprawna a kształtowanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług na przykładzie robót budowlanych i budowlano-montażowych | str.    259
  
  Stanisław Bogucki, Jan Szczygieł
  Polecenie darczyńcy jako ciężar zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn | str.    271
  
  Jowita Pustuł
  Konsekwencje podatkowe poręczeń i innych form zabezpieczenia zobowiązań wykorzystywanych przez spółki należące do grup kapitałowych | str.    287
  
  Jacek Lachner
  Problematyka interpretacji treści art. 180 pkt 9 projektu ustawy – Ordynacja podatkowa | str.    297
  
  Adam Zdunek
  Ocena skutków podatkowych umów poprzez pryzmat wykładni gospodarczej. Wybrane zagadnienia | str.    307
  
  Stefan Babiarz
  Ustroje majątkowe małżeńskie na tle Ordynacji podatkowej. Wybrane problemy | str.    319
  
  CZĘŚĆ IV
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  
  Paweł Smoleń, Marzena Świstak
  Działalność twórcza pracownika badawczo-dydaktycznego. Aspekty prawnoautorskie i podatkowe | str.    337
  
  Izabela Andrzejewska-Czernek, Agnieszka Choromańska-Malicka
  IP Box – czy Polska stanie się rajem podatkowym? Analiza nowego rozwiązania prawnego pod kątem prawa podatkowego i prawa własności intelektualnej | str.    351
  
  CZEŚĆ V
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM GOSPODARCZYM I PRAWEM SPÓŁEK
  
  Hanna Litwińczuk
  Podatkowy spór wokół konwersji wierzytelności na udziały | str.    369
  
  Paweł Borszowski
  Definicja działalności gospodarczej w Ordynacji podatkowej. Uwagi na tle wymogów formułowania definicji | str.    379
  
  Marcin Mazgaj
  O wzajemnym oddziaływaniu prawa podatkowego i prawa spółek – uwagi na tle przepisów o prostej spółce akcyjnej | str.    391
  
  Rafał Lipniewicz
  Instytucja dopuszczalnego ryzyka gospodarczego w konstrukcji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania | str.    403
  
  Wojciech Pławiak
  Podatek od nieruchomości a Prawo przedsiębiorców – wybrane zagadnienia | str.    417
  
  CZĘŚĆ VI
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM KARNYM
  
  Dariusz Strzelec
  Postępowanie podatkowe oraz postępowanie karne skarbowe. Problemy na styku dwóch procedur | str.    429
  
  Alicja Sarna
  Prawo karne skarbowe narzędziem nadużywania wydłużania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przez organy podatkowe | str.    441
  
  CZĘŚĆ VII
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM ADMINISTRACYJNYM
  
  Krzysztof Koślicki
  Wpływ różnych gałęzi prawa na opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości | str.    455
  
  Adam Kałążny
  Pojęcie budynku na gruncie przepisów o podatku od przychodów z budynków | str.    467
  
  CZĘŚĆ VIII
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM FINANSOWYM
  
  Maria Supera-Markowska
  Możliwości zbliżenia zasad ustalania wyniku podatkowego i bilansowego | str.    481
  
  Iwona Franczak
  Bilansowy i podatkowy moment poniesienia kosztów | str.    493
  
  CZĘŚĆ IX
  ZWIĄZKI PRAWA PODATKOWEGO Z PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM I UNIJNYM
  
  Ziemowit Kukulski
  Artykuł 6 Konwencji wielostronnej jako dyrektywa wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania | str.    507
  
  Adam Mariański
  Raportowanie schematów podatkowych – ingerencyjny charakter i nieproporcjonalne obowiązki podatkowe | str.    519
  
  Adam Nita
  Dokonanie czynności cywilnoprawnej jako wyznacznik opodatkowania organu władzy publicznej podatkiem od towarów i usług | str.    535
  
  Beata Rogowska-Rajda
  Związki przepisów unijnych w zakresie podatku od wartości dodanej z przepisami innych gałęzi prawa w świetle orzecznictwa TS | str.    543
  
  Adam Bartosiewicz
  O niektórych niekompatybilnościach prawa cywilnego z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług na gruncie transakcji dotyczących nieruchomości | str.    555
  
  Magdalena Małecka
  Zasada powszechności VAT a czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy w ustawie o podatku od towarów i usług | str.    567
  
  Michał Bernat
  Pomoc publiczna w sprawach podatkowych | str.    577
  
  Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Między cłem a akcyzą | str.    587
  
  Adam Drozdek
  Oddziaływanie unijnego prawa celnego na podatek od towarów i usług na przykładzie Wiążącej Informacji Stawkowej | str.    601
  
  Bibliografia | str.    613
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia