Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego

-25%

Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

159,75  213,00

Format: pdf

159,75213,00

cena zawiera podatek VAT

Księga pt. Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego jest pośmiertnym hołdem złożonym Panu Profesorowi przez Jego przyjaciół i uczniów w trzecią rocznicę śmierci, która przypada 13.12.2019 r. Tytuł ten jest charakterystyczny; nawiązuje bowiem do okresu, który upłynął od ukazania się ostatniego wydania najważniejszego dzieła Pana Profesora: Istota i zasady procesu karnego (Warszawa 1994). Zadziwiające jest to, że mimo upływu tylu lat jest ono nieustannie aktualne i ważne, a dla kolejnych pokoleń procesualistów karnych stanowi z wyboru wciąż obowiązkową lekturę. Zawarte w Księdze teksty nawiązują treścią do poglądów i koncepcji Pana Profesora Murzynowskiego, a jednocześnie prezentują współczesne spojrzenie na istotę postępowania karnego.


Rok wydania2019
Liczba stron600
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-447-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Profesor Andrzej Murzynowski 1926–2016    5
  Beata Bachurska
  Instytucja referendarza sądowego a naczelne zasady procesu karnego    13
  Michał Błoński
  Zasada dwuinstancyjności a reformatoryjny wyrok sądu odwoławczego    31
  Łukasz Chojniak
  O bezstronności sądu na przykładzie postępowania odwoławczego – wybrane uwagi    41
  Hanna Gajewska-Kraczkowska
  Zasada jawności dwadzieścia pięć lat później    55
  Katarzyna Girdwoyń
  Przywrócenie sądownictwa przysięgłych w Federacji Rosyjskiej    67
  Ewa Gruza
  Przyznanie się do winy oskarżonego jako element dowodu poszlakowego    81
  Piotr Hofmański
  Międzynarodowy Trybunał Karny i standardy ochrony praw jednostki    95
  Monika Klejnowska
  Finansowe aspekty procesu karnego związane z funkcjonowaniem organu procesowego    109
  Romuald Kmiecik
  O prawnodowodowych poglądach i koncepcjach Profesora Andrzeja Murzynowskiego    125
  Radosław Koper
  Pozyskiwanie przez dziennikarzy informacji o procesie karnym w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej    135
  Piotr Kruszyński
  Stosowanie przez Prezydenta RP prawa łaski w formie indywidualnej abolicji w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego    147
  Hanna Kuczyńska
  Sprawiedliwość czy „zwycięstwo za wszelką cenę”: podejście prokuratora do zasady prawdy materialnej – analiza porównawcza    157
  Cezary Kulesza, Adrianna Niegierewicz-Biernacka
  Błąd w ustaleniach faktycznych jako podstawa odwoławcza w perspektywie prawnoporównawczej    179
  Michał Kurowski
  Wpływ zmian w zakresie prawa dysponowania skargą przez oskarżyciela publicznego na wybrane zasady procesowe    199
  Zbigniew Kwiatkowski
  Udział ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych    207
  Piotr Misztal
  Kwalifikowany zarzut błędu w ustaleniach faktycznych na gruncie skargi nadzwyczajnej w świetle zasady prawdy materialnej    217
  Katarzyna Mróz
  Ocena wartości dowodowej (fałszywych) zeznań świadka w procesie karnym w świetle zasady swobodnej oceny dowodów    227
  Ireneusz Nowikowski
  Udział ławników w składach orzekających w procesie karnym (kwestie wybrane)    241
  Kacper Oleksy
  Kilka uwag o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2018 r., K 9/17 (procesowa doniosłość aktu łaski w formie indywidualnej abolicji)    265
  Radosław Olszewski
  Z problematyki zasady skargowości i unormowań dotyczących funkcjonowania prokuratury    279
  Hanna Paluszkiewicz
  Podstawy normatywne dokonywania oceny dowodów w procesie karnym    287
  Szymon Pawelec
  Oportunizm ścigania w świetle nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary    299
  Maria Rogacka-Rzewnicka
  Odzwierciedlenie dyrektywy audiatur et altera pars w koncepcji procesu karnego    313
  Piotr Rogoziński
  Zasada prawdy materialnej a zmiany normatywne dotyczące prekluzji dowodowej w procesie karnym    329
  Andrzej Sakowicz
  Zakres przedmiotowy prawa do milczenia w polskim procesie karnym    353
  Jerzy Skorupka
  Limitacyjna funkcja normy z art. 263 § 4 k.p.k.    371
  Piotr Krzysztof Sowiński
  O jawności zewnętrznej rozprawy w kontekście nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 10.06.2016 r.    379
  Maria Stanowska
  Rehabilitacja osób represjonowanych w latach 1944–1956 z powodu działalności na rzecz niepodległości Polski    395
  Ryszard A. Stefański
  Zakaz stosowania tymczasowego aresztowania ze względu na przewidywany wymiar kary lub na zagrożenie karne    419
  Sławomir Steinborn
  Kasacja Prokuratora Generalnego z powodu niewspółmierności kary – powrót rewizji nadzwyczajnej?    435
  Dobrosława Szumiło-Kulczycka
  Ekonomia postępowania karnego a zasady procesowe    449
  Dariusz Świecki
  Zasada bezpośredniości w postępowaniu odwoławczym    459
  Jarosław Utrat-Milecki
  Istota penologicznego opisu kary kryminalnej    469
  Marcin Warchoł
  Śledztwa wewnętrzne w podmiotach zbiorowych    489
  Małgorzata Wąsek-Wiaderek
  Poglądy Profesora Andrzeja Murzynowskiego na stosowanie tymczasowego aresztowania – spojrzenie z perspektywy najnowszych zmian prawa karnego procesowego    501
  Paweł Wiliński, Stanisław Zabłocki
  Sądy społeczne i sędziowie społeczni w procesie karnym    511
  Jarosław Zagrodnik
  Garść refleksji w sprawie kolegialności składu sądu wyrokującego w pierwszej instancji    527
  Kazimierz Zgryzek
  Ławnik – znikająca instytucja? O poglądach Profesora Andrzeja Murzynowskiego na tę instytucję słów kilka    541
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia