Konstytucyjna ochrona prywatności. Dane dotyczące zdrowia

-20%

Konstytucyjna ochrona prywatności. Dane dotyczące zdrowia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,00  110,00

Format: pdf

88,00110,00

cena zawiera podatek VAT

Wejście w życie przepisów RODO wywołało poruszenie w przestrzeni publicznej. Należy jednak pamiętać, że prawna ochrona prywatności i autonomii informacyjnej ma w Polsce źródła konstytucyjne. Konstytucja wprowadza nakaz zaprojektowania przez państwo architektury obiegu danych osobowych, na której kształt wpływają konteksty przetwarzania informacji o jednostce.


W publikacji omówiono m.in.:


dopuszczalne konstytucyjnie ograniczenia prywatności informacyjnej,
znaczenie nowych technologii dla wykładni przepisów konstytucyjnych,
gwarancje proceduralne i techniczne przetwarzania danych dotyczących zdrowia.


Adresaci:
Omówiona w książce ewolucja standardu ochrony prywatności może być szczególnie przydatna przy formułowaniu uzasadnień decyzji i orzeczeń odnoszących się do ochrony danych. Informacje przedstawione w publikacji zainteresują prawników praktyków zajmujących się ochroną danych osobowych, prawem medycznym czy działalnością biobanków.


Liczba stron276
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-287-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów ..................................................................................    11
   Wstęp ...................................................................................................    13
   Rozdział pierwszy
   Prawna ochrona życia prywatnego i autonomii
   informacyjnej jednostki wobec rozwoju
   nowych technologii ...........................................................................    23
   1. Uwagi wprowadzające .............................................................    23
   2. Geneza prawnej ochrony prywatności i autonomii
   informacyjnej jednostki ..........................................................    26
   2.1. Neutralne (deskryptywne) defi nicje prywatności ........    26
   2.2. Rozróżnienie sfery prywatnej i sfery publicznej ...........    30
   3. Prywatność jako wartość instrumentalna ............................    34
   4. Prywatność informacyjna .......................................................    40
   5. Współczesne teorie prywatności ............................................    45
   6. Zasada ostrożności w procesach przetwarzania
   informacji o jednostce ..............................................................    51
   7. Wpływ nowych technologii na ochronę prywatności ........    54
   8. Prawo do prywatności a procesy płynnej inwigilacji ..........    61
   9. Medycyna i biotechnologia a prawa człowieka ....................    66
   9.1. Prawo medyczne jako dziedzina prawa ..........................    67
   9.2. Rozwój medycyny i biotechnologii .................................    68
   9.3. Wzrost znaczenia bioetyki ...............................................    71
   10. Źródła ochrony prywatności w prawie
   międzynarodowym ..................................................................    73
   Rozdział drugi
   Ochrona prywatności informacyjnej w polskim prawie
   konstytucyjnym.................................................................................    77
   1. Uwagi wprowadzające .............................................................    77
   2. Ochrona prywatności informacyjnej ....................................    78
   2.1. Stan przed wejściem w życie Konstytucji ......................    78
   2.2. Stan po wejściu w życie Konstytucji z 1997 r. ...............    81
   2.2.1. Aspekt podmiotowy prawa do prywatności .......    84
   2.2.2. Prawo do prywatności informacyjnej
   jako konstytucyjna zasada prawa .........................    87
   2.2.3. Prywatność jako wartość konstytucyjnie
   chroniona .................................................................    90
   2.2.4. Prawo do prywatności informacyjnej
   jako publiczne prawo podmiotowe ......................    95
   2.2.5. Dopuszczalne konstytucyjnie ograniczenia
   prywatności informacyjnej ...................................    104
   2.2.6. Kontekst przetwarzania a badanie
   proporcjonalności ograniczeń ..............................    119
   2.2.7. Elementy kontekstu przetwarzania informacji
   o jednostce ...............................................................    123
   Rozdział trzeci
   Konteksty przetwarzania danych dotyczących zdrowia
   jednostki w polskim systemie prawnym ......................................    139
   1. Uwagi wprowadzające .............................................................    139
   2. Informacje dotyczące zdrowia jako kategoria danych
   osobowych. Rodzaje danych dotyczących zdrowia .............    141
   2.1. Informacja genetyczna ......................................................    148
   2.2. Charakter informacji genetycznej ...................................    153
   3. Rejestry informacji w ochronie zdrowia ...............................    155
   4. Podmioty przetwarzające dane dotyczące zdrowia .............    161
   5. Podstawa prawna przetwarzania danych ..............................    167
   6. Gwarancje proceduralne i techniczne przetwarzania
   danych ........................................................................................    173
   6.1. Gwarancje proceduralne ..................................................    174
   6.1.1. Niezależny organ do spraw ochrony danych ......    174
   6.1.2. Generalny Inspektor Ochrony Danych
   Osobowych ..............................................................    174
   6.1.3. Obowiązki informacyjne .......................................    178
   6.1.4. Obowiązki administratora związane
   z przetwarzaniem danych ......................................    182
   6.1.5. Prawo jednostki do kontroli przetwarzania
   danych ......................................................................    182
   6.2. Gwarancje techniczne .......................................................    185
   Rozdział czwarty
   Konteksty przetwarzania danych osobowych
   w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ............................    191
   1. Teorie dostępu i kontroli w orzecznictwie Trybunału
   Konstytucyjnego .......................................................................    191
   2. Współczesne teorie prywatności a orzecznictwo
   Trybunału Konstytucyjnego ...................................................    193
   3. Podmioty przetwarzające dane ..............................................    195
   4. Charakter przetwarzanych danych ........................................    198
   5. Podstawa przetwarzania danych ............................................    201
   6. Struktura przetwarzania danych ...........................................    203
   7. Gwarancje proceduralne i techniczne przetwarzania
   danych ........................................................................................    206
   Rozdział piąty
   Reforma systemu ochrony danych osobowych
   w Unii Europejskiej a konstytucyjne gwarancje ochrony
   prywatności informacyjnej .............................................................    211
   1. Uwagi wprowadzające .............................................................    211
   2. Konstytucyjny system źródeł prawa ......................................    215
   3. Unijny system źródeł prawa ....................................................    218
   4. Prawo międzynarodowe i europejskie w konstytucyjnym
   systemie źródeł prawa ..............................................................    219
   5. System ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej ....    223
   5.1. Początki ...............................................................................    223
   5.2. System ochrony danych w UE przed reformą ...............    227
   5.3. Geneza unijnej reformy ochrony danych osobowych
   z 2016 r. ................................................................................    228
   5.4. RODO – charakterystyka przyjętych rozwiązań
   prawnych .............................................................................    229
   6. Zagadnienia konstytucyjne związane z obowiązywaniem
   RODO .........................................................................................    232
   6.1. Deficyt demokracji ............................................................    232
   6.2. Marginalizacja ustawy w systemie ochrony danych
   osobowych ..........................................................................    238
   6.3. Zasada poprawnej legislacji a RODO .............................    240
   6.4. Badanie zgodności RODO z Konstytucją ......................    244
   6.5. Standard ochrony prywatności w Konstytucji
   oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
   i RODO ...............................................................................    246
   7. Ochrona danych dotyczących zdrowia w RODO ................    249
   Podsumowanie ..................................................................................    255
   Bibliografia.........................................................................................    263
   Wykaz orzecznictwa .........................................................................    273
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia