Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

-20%

Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:


jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody,
jakie są warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu wypadku na spadkobierców,
jakie są trudności w realizacji zasady pełnego odszkodowania.


W publikacji zaprezentowano też szczegółowo zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń przed sądem, przede wszystkim uzyskania odszkodowania stanowiącego kompensację doznanej krzywdy. Kwestie te zostały zilustrowane stosownym orzecznictwem.


Publikacja zawiera też przykładowe wzory pozwów, z którymi może wystąpić poszkodowany.


Liczba stron364
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-071-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Ustawy ubezpieczeniowe oraz związkowe | str.    17
  1. Ustawy obowiązujące od 1.01.2004 r. | str.    17
  1.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej | str.    17
  1.2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych | str.    20
  1.3. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o Rzeczniku Ubezpieczeniowym zastąpiona przez ustawę z 5.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym | str.    24
  2. Znowelizowane przepisy dotyczące umów ubezpieczenia | str.    27
  2.1. Ustawa z 13.04.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str.    27
  2.2. Uchylone przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych dodane ustawą z 29.06.2007 r. | str.    30
  
  Rozdział II
  Roszczenia poszkodowanych wobec zobowiązanych do naprawienia szkody | str.    36
  1. Ustalenie zobowiązanego do naprawienia szkody | str.    36
  2. Wypadek drogowy spowodowany przez nieubezpieczony lub niezidentyfikowany pojazd | str.    38
  3. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę | str.    40
  3.1. Zasada umiarkowania | str.    40
  3.2. Zasada kompensacji lub adekwatności | str.    43
  3.3. Wzbogacenie | str.    55
  3.4. Zadośćuczynienie godziwe | str.    60
  3.5. Trwały uszczerbek na zdrowiu | str.    64
  3.6. Zadośćuczynienie na podstawie art. 448 k.c. | str.    65
  3.7. Zadośćuczynienie i odszkodowanie w procesie karnym | str.    69
  4. Renta | str.    74
  4.1. Wyrównanie szkody z powodu utraconej całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej | str.    74
  4.2. Zwiększenie potrzeb poszkodowanego | str.    79
  4.3. Zmniejszenie widoków powodzenia w przyszłości | str.    81
  5. Zwrot poniesionych wydatków | str.    82
  6. Warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców | str.    91
  7. Przedawnienie roszczeń | str.    96
  7.1. Stan prawny obowiązujący do 10.08.2007 r. | str.    96
  7.2. Terminy przedawnienia zawarte w art. 4421 k.c., obowiązującym od 10.08.2007 r. | str.    101
  
  Rozdział III
  Ochrona najbliższej rodziny poszkodowanego w razie jego śmierci | str.    107
  1. Osoby uprawnione do otrzymania kosztów leczenia i pogrzebu | str.    107
  2. Osoby uprawnione do renty | str.    110
  2.1. Renta obligatoryjna | str.    110
  2.2. Renta fakultatywna | str.    113
  3. Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego | str.    115
  4. Zadośćuczynienie dla najbliższej rodziny zmarłego | str.    127
  5. Zadośćuczynienie i odszkodowanie w sprawach o nieprzeciętnych skutkach zdarzenia drogowego | str.    156
  6. Upływ czasu nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia | str.    161
  7. Wartość świadczeń osób zobowiązanych do naprawienia szkody | str.    167
  
  Rozdział IV
  Naprawienie szkody doznanej w okresie płodowym | str.    175
  1. Problemy prawne dziecka poczętego | str.    175
  2. Uszkodzenie ciała w okresie płodowym | str.    179
  3. Utrata żywiciela w okresie płodowym | str.    182
  
  Rozdział V
  Dochodzenie roszczeń przed sądem | str.    185
  1. Uprzywilejowana pozycja ubezpieczycieli w procesach sądowych | str.    185
  1.1. Różnice w zakresie wiedzy prawniczej stron | str.    185
  1.2. Fakultatywna ochrona prawna poszkodowanego | str.    186
  1.3. Trudności dowodowe w realizacji zasady pełnego odszkodowania | str.    198
  1.4. Dokumentacja techniczna miejsca wypadku | str.    200
  1.5. Przewlekłość postępowania likwidacyjnego | str.    202
  1.6. Przewlekłość procesu | str.    204
  1.7. Określenie wartości przedmiotu sprawy | str.    207
  1.8. Krzywdzący poszkodowanych termin zasądzania odsetek ustawowych | str.    210
  2. Wezwanie do zapłaty | str.    225
  3. Pozew | str.    227
  4. Dowody | str.    232
  5. Wyrokowanie | str.    234
  6. Postępowania odwoławcze | str.    236
  6.1. Apelacja | str.    236
  6.2. Skarga kasacyjna | str.    239
  6.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str.    242
  
  Rozdział VI
  Postępowania mediacyjne | str.    245
  1. Arbitralna postawa ubezpieczycieli wobec poszkodowanych | str.    245
  2. Postępowania ugodowe | str.    247
  
  Rozdział VII
  Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody | str.    252
  
  Aneks nr 1. Poszkodowany A | str.    271
  
  Aneks nr 2. Poszkodowany B | str.    274
  
  Aneks nr 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z 16.09.2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności | str.    278
  
  Aneks nr 4. Wzory pozwów | str.    327
  Wzór nr 1. Pozew o zapłatę i rentę z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych | str.    327
  Wzór nr 2. Pozew o zapłatę | str.    336
  Wzór nr 3. Pozew o zapłatę z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej | str.    341
  Wzór nr 4. Pozew o zapłatę | str.    349
  Wzór nr 5. Pozew o zapłatę i rentę z wnioskiem o zwolnienie powodów od ponoszenia kosztów procesu | str.    353
  
  Literatura przywołana | str.    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia