Kodeks spółek handlowych ze schematami

-18%

Kodeks spółek handlowych ze schematami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,40  20,00

Format: pdf

16,4020,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera schematy i tekst ustawy – Kodeks spółek handlowych wraz z wykazem aktów zmieniających. Uwzględniono zmiany stanu prawnego wynikające m.in. z ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288).


Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.


Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W publikacji zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.


Rok wydania2020
Liczba stron456
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-907-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Schemat 1. Zakres regulacji | str.    13
  Schemat 2. Spółki handlowe | str.    14
  Schemat 3. Wzajemny stosunek przepisów k.s.h. i k.c. | str.    15
  Schemat 4. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę (art. 10) | str.    15
  Schemat 5. Ogłoszenia spółek | str.    16
  Schemat 6. Rachunkowość spółek | str.    18
  Schemat 7. Odpowiedzialność wspólnika/akcjonariusza za zobowiązania spółki | str.    19
  Schemat 8. Forma niezbędna do zawarcia umowy spółki | str.    20
  Schemat 9. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, likwidatorem lub prokurentem spółki kapitałowej może być | str.    20
  Schemat 10. Rozwiązanie spółki handlowej przez sąd | str.    21
  Schemat 11. Procedura rozwiązania wpisanej do rejestru spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy na podstawie art. 21 | str.    22
  Schemat 12. Dodatki do firmy spółki handlowej | str.    22
  Schemat 13. Czynności w spółkach zawierane i zgłaszane sądowi rejestrowemu on-line | str.    23
  Schemat 14. Definicja spółki jawnej (art. 22) | str.    24
  Schemat 15. Elementy konieczne umowy spółki jawnej (art. 25) | str.    24
  Schemat 16. Elektroniczne zawarcie (art. 231 § 1, 2 i 3) i zgłoszenie sądowi rejestrowemu umowy spółki jawnej | str.    25
  Schemat 17. Firma spółki jawnej (art. 24) | str.    25
  Schemat 18. Zasady reprezentacji w spółce jawnej | str.    26
  Schemat 19. Prowadzenie spraw spółki jawnej | str.    27
  Schemat 20. Wkład wspólnika spółki jawnej | str.    28
  Schemat 21. Udział kapitałowy | str.    28
  Schemat 22. Udział w zyskach i stratach | str.    29
  Schemat 23. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej (art. 58) | str.    30
  Schemat 24. Skutki otwarcia likwidacji | str.    31
  Schemat 25. Likwidatorzy spółki | str.    31
  Schemat 26. Tryb powołania likwidatorów | str.    32
  Schemat 27. Tryb odwołania likwidatorów | str.    32
  Schemat 28. Elementy zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego (art. 74) | str.    33
  Schemat 29. Czynności w trakcie likwidacji | str.    34
  Schemat 30. Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej | str.    34
  Schemat 31. Definicja spółki partnerskiej (art. 86) | str.    35
  Schemat 32. Minimalna treść umowy spółki partnerskiej (art. 91) | str.    35
  Schemat 33. Firma spółki partnerskiej (art. 90) | str.    36
  Schemat 34. Elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu (art. 93) | str.    36
  Schemat 35. Zasady reprezentacji w spółce partnerskiej | str.    37
  Schemat 36. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu (art. 95) | str.    38
  Schemat 37. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej (art. 98) | str.    39
  Schemat 38. Spółka komandytowa – definicja (art. 102) | str.    39
  Schemat 39. Elektroniczne zawarcie (art. 1061 § 1 i 2) i zgłoszenie sądowi rejestrowemu umowy spółki komandytowej | str.    40
  Schemat 40. Firma spółki komandytowej (art. 104) | str.    41
  Schemat 41. Elementy konieczne umowy spółki komandytowej (art. 105) | str.    42
  Schemat 42. Elementy zgłoszenia spółki komandytowej do sądu rejestrowego (art. 110) | str.    43
  Schemat 43. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej | str.    44
  Schemat 44. Reprezentacja spółki komandytowej | str.    45
  Schemat 45. Prawa komandytariusza | str.    46
  Schemat 46. Spółka komandytowo-akcyjna – definicja (art. 125) | str.    47
  Schemat. Firma spółki komandytowo-akcyjnej (art. 127) | str.    47
  Schemat. Elementy obowiązkowe statutu spółki komandytowo-akcyjnej (art. 130) | str.    48
  Schemat. Elementy zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego (art. 133) | str.    49
  Schemat. Odpowiedzialność akcjonariusza za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej | str.    50
  Schemat. Sposób reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej | str.    51
  Schemat. Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej | str.    52
  Schemat. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej | str.    53
  Schemat 54. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    53
  Schemat 55. Spółka z o.o. oparta na wzorcu umowy „S-24” | str.    54
  Schemat 56. Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o. (art. 157) | str.    55
  Schemat 57. Organy spółki z o.o. | str.    56
  Schemat. Rejestracja spółki z o.o. | str.    58
  Schemat. Kapitał zakładowy w spółce z o.o. | str.    59
  Schemat. Podwyższenie kapitału zakładowego | str.    60
  Schemat. Procedura podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. | str.    61
  Schemat 62. Elementy zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. | str.    61
  Schemat 63. Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. | str.    62
  Schemat 64. Etapy powstania spółki z o.o. (art. 163) | str.    63
  Schemat 65. Prawa wspólników spółki z o.o. | str.    64
  Schemat 66. Obowiązki wspólników spółki z o.o. | str.    65
  Schemat 67. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. | str.    66
  Schemat 68. Wypłata dywidendy w spółce z o.o. | str.    67
  Schemat 69. Zaliczka na poczet dywidendy | str.    68
  Schemat 70. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o. | str.    69
  Schemat 71. Przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników (art. 231) | str.    69
  Schemat 72. Wyłączenie wspólnika | str.    70
  Schemat 73. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników spółki z o.o. | str.    71
  Schemat 74. Umorzenie udziałów w spółce z o.o. | str.    72
  Schemat 75. Przyczyny rozwiązania spółki z o.o. | str.    73
  Schemat 76. Likwidatorzy spółki z o.o. (art. 276) | str.    74
  Schemat 77. Zgłoszenie likwidacji (art. 277) | str.    74
  Schemat 78. Czynności likwidatorów | str.    75
  Schemat 79. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str.    76
  Schemat 80. Elementy statutu spółki akcyjnej (art. 304) | str.    77
  Schemat 81. Procedura powstania spółki akcyjnej | str.    78
  Schemat 82. Rejestracja spółki akcyjnej | str.    79
  Schemat 83. Dokument akcji (art. 328) | str.    80
  Schemat 84. Akcje | str.    81
  Schemat 85. Obowiązki akcjonariusza | str.    82
  Schemat 86. Uprawnienia akcjonariusza | str.    83
  Schemat 87. Zarząd w spółce akcyjnej | str.    84
  Schemat 88. Sposób reprezentacji spółki akcyjnej | str.    85
  Schemat 89. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej | str.    86
  Schemat 90. Zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy (art. 395) | str.    87
  Schemat 91. Tryby podwyższenia kapitału w spółce akcyjnej | str.    88
  Schemat 92. Przesłanki podwyższenia kapitału w trybie zwykłym | str.    88
  Schemat 93. Podwyższenie kapitału ze środków własnych spółki (art. 442 i 443) | str.    89
  Schemat 94. Podwyższenie kapitału do wysokości docelowej (art. 444) | str.    90
  Schemat 95. Treść uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 432) | str.    91
  Schemat 96. Rodzaje subskrypcji akcji | str.    92
  Schemat 97. Elementy zgłoszenia podwyższenia kapitału (art. 441 § 2) | str.    93
  Schemat 98. Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej | str.    94
  Schemat 99. Elementy zgłoszenia obniżenia kapitału (art. 458 § 2) | str.    95
  Schemat 100. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy | str.    96
  Schemat 101. Przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej (art. 459) | str.    97
  Schemat 102. Likwidatorzy spółki akcyjnej (art. 463) | str.    98
  Schemat 103. Zgłoszenie likwidacji (art. 464) | str.    99
  Schemat 104. Czynności likwidatorów | str.    100
  Schemat 105. Łączenie spółek | str.    101
  Schemat 106. Skutki połączenia | str.    102
  Schemat 107. Etapy pełnego połączenia spółek kapitałowych | str.    103
  Schemat 108. Etapy uproszczonego połączenia spółek kapitałowych | str.    104
  Schemat 109. Łączenie z udziałem spółek osobowych | str.    105
  Schemat 110. Rodzaje podziałów spółek (art. 529) | str.    105
  Schemat 111. Etapy podziału spółek | str.    106
  Schemat 112. Przekształcenia spółek | str.    107
  Schemat 113. Elementy konieczne przekształcenia (art. 556, 5845) | str.    108
  Schemat 114. Przepisy karne w k.s.h. (art. 586–593) | str.    109
  Schemat 115. Przepisy o charakterze karnym (art. 594 i 595) | str.    110
  
  USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych | str.    113
  
  TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE | str.    115
  DZIAŁ I. Przepisy wspólne | str.    115
  DZIAŁ II. Spółki osobowe | str.    122
  DZIAŁ III. Spółki kapitałowe | str.    123
  TYTUŁ II. SPÓŁKI OSOBOWE | str.    128
  DZIAŁ I. Spółka jawna | str.    128
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    128
  Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str.    131
  Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str.    133
  Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika | str.    137
  Rozdział 5. Likwidacja | str.    140
  DZIAŁ II. Spółka partnerska | str.    144
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    144
  Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki | str.    147
  Rozdział 3. Rozwiązanie spółki | str.    148
  DZIAŁ III. Spółka komandytowa | str.    149
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    149
  Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str.    152
  Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str.    154
  DZIAŁ IV. Spółka komandytowo-akcyjna | str.    155
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    155
  Rozdział 2. Powstanie spółki | str.    157
  Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich | str.    159
  Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki | str.    160
  Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika | str.    163
  TYTUŁ III. SPÓŁKI KAPITAŁOWE | str.    164
  DZIAŁ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str.    164
  Rozdział 1. Powstanie spółki | str.    164
  Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników | str.    171
  Rozdział 3. Organy spółki | str.    181
  Oddział 1. Zarząd | str.    181
  Oddział 2. Nadzór | str.    186
  Oddział 3. Zgromadzenie wspólników | str.    191
  Rozdział 4. Zmiana umowy spółki | str.    201
  Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika | str.    205
  Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.    206
  Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str.    211
  DZIAŁ Ia. Prosta spółka akcyjna | str.    214
  Rozdział 1. Powstanie spółki | str.    214
  Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str.    219
  Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza | str.    219
  Oddział 2. Forma akcji | str.    224
  Oddział 3. Rozporządzanie akcją | str.    227
  Oddział 4. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych | str.    231
  Oddział 5. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji | str.    233
  Rozdział 3. Organy spółki | str.    234
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    234
  Oddział 2. Zarząd | str.    239
  Oddział 3. Rada nadzorcza | str.    240
  Oddział 4. Rada dyrektorów | str.    242
  Oddział 5. Walne zgromadzenie | str.    245
  Rozdział 4. Zmiana umowy spółki i emisja akcji | str.    253
  Oddział 1. Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji | str.    253
  Oddział 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji | str.    256
  Oddział 3. Warunkowa emisja akcji | str.    257
  Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.    259
  Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str.    262
  DZIAŁ II. Spółka akcyjna | str.    265
  Rozdział 1. Powstanie spółki | str.    265
  Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str.    276
  Rozdział 3. Organy spółki | str.    309
  Oddział 1. Zarząd | str.    309
  Oddział 2. Nadzór | str.    314
  Oddział 3. Walne zgromadzenie | str.    318
  Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego | str.    351
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    351
  Oddział 2. Subskrypcja akcji | str.    355
  Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki | str.    360
  Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego | str.    362
  Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego | str.    369
  Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.    371
  Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str.    376
  TYTUŁ IV. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK | str.    380
  DZIAŁ I. Łączenie się spółek | str.    380
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    380
  Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych | str.    383
  Rozdział 21 . Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej | str.
  393
  Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych | str.    393
  Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej | str.    401
  Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych | str.    401
  DZIAŁ II. Podział spółek | str.    404
  DZIAŁ III. Przekształcenia spółek | str.    417
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    417
  Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową | str.    427
  Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową | str.    428
  Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową | str.    430
  Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową | str.    432
  Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową .......    433
  TYTUŁ V. PRZEPISY KARNE | str.    437
  TYTUŁ VI. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE | str.    442
  DZIAŁ I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    442
  DZIAŁ II. Przepisy przejściowe | str.    443
  DZIAŁ III. Przepisy końcowe | str.    448
  
  Skorowidz | str.    449
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia