Współczesne problemy prawa zobowiązań

-15%

Współczesne problemy prawa zobowiązań

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące niemal wszystkich działów zobowiązań, w tym również z pogranicza prawa rzeczowego oraz prywatnego międzynarodowego. Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, z uwagi na ich nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego. Artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować praktykę stosowania prawa cywilnego.


Publikacja obejmuje zbiór referatów wygłoszonych lub przygotowanych w związku z V Ogólnopolskim Zjazdem Cywilistów, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 26-27 września 2014 r. Zawiera ona również wystąpienia poświęcone pamięci wybitnego cywilisty, Profesora Zbigniewa Radwańskiego. Opracowanie jest znaczącym osiągnięciem świetnych cywilistów, którzy w pięćdziesięciolecie uchwalenia kodeksu cywilnego i dziesięciolecie podjęcia pierwszych prac nad nowym kodeksem cywilnym zabrali głos w dyskusji nad potrzebą nadania nowego kształtu polskiemu prawu zobowiązań.


Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którym bliska jest problematyka prawa cywilnego, a zwłaszcza współczesne problemy prawa zobowiązań. Szczególnie więc można polecić tę publikację teoretykom prawa, a także szerokiemu gronu praktyków, głównie sędziom, adwokatom, radcom prawnym i notariuszom.


Liczba stron812
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9027-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne | str.    11
  
  Wystąpienia poświęcone profesorowi Zbigniewowi Radwańskiemu
  
  Janina Panowicz-Lipska
  Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw | str.    15
  
  Bronisław Ziemianin
  Profesor Zbigniew Radwański - wspomnienie pośmiertne | str.    27
  
  Maksymilian Pazdan
  Profesor Zbigniew Radwański jako uczony, kodyfikator i redaktor | str.    32
  
  Andrzej Szlęzak
  Profesor Radwański - refleksja osobista | str.    39
  
  Część pierwsza. Referaty
  
  Ewa Bagińska
  Kompensacja utraconej szansy - problem związku przyczynowego czy szkody? | str.    43
  
  Kinga Bączyk-Rozwadowska
  Koncepcja no fault compensation a polski system kompensacji szkód doznanych w następstwie zdarzeń medycznych | str.    68
  
  Zdzisław Brodecki, Dorota Maśniak
  Principles of European Insurance Contract Law jako element zintegrowanego porządku prawnego | str.    95
  
  Jan Byrski
  Ustawowy zakaz wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku | str.    113
  
  Krzysztof Czub
  Treść umów licencyjnych w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej - wspólna natura, odmienna regulacja | str.    124
  
  Katarzyna Doliwa, Adam Doliwa
  Zbigniewa Radwańskiego semiotyczna koncepcja oświadczenia woli | str.    141
  
  Przemysław Drapała
  Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji | str.    153
  
  Edyta Figura-Góralczyk
  Prawo właściwe dla "wielomiejscowych" czynów nieuczciwej konkurencji | str.    170
  
  Grzegorz Gorczyński
  Klauzula rebus sic stantibus w XXI wieku | str.    186
  
  Mateusz Grochowski, Ewa Łętowska
  Czemu może dziś służyć bezpodstawne wzbogacenie? | str.    213
  
  Jacek Górecki, Grzegorz Matusik
  Prawo pierwokupu (pierwszeństwo) w nowym kodeksie cywilnym | str.    230
  
  Jacek Jastrzębski
  Konstrukcje prawa obcego a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych | str.    246
  
  Natalia Karczewska-Kamińska
  Dostosowanie polskiego prawa czynów niedozwolonych do zasad europejskiego prawa deliktów zawartych w PETL i DCFR (w związku z projektem nowego kodeksu cywilnego) | str.    269
  
  Wojciech J. Katner
  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną naruszeniem zobowiązania de lege lata i według propozycji zgłoszonych do nowego kodeksu cywilnego | str.    286
  
  Piotr Konik, Maciej Pannert
  Dopuszczalność zastrzegania uprawnienia do odstąpienia częściowego w umowie o roboty budowlane | str.    305
  
  Marcin Krajewski
  Pierwotna niemożliwość świadczenia - między dwoma rozwiązaniami | str.    323
  
  Zbigniew Kuniewicz, Przemysław Katner
  Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania | str.    334
  
  Jan Lic
  Treść pojęcia solidarności dłużników | str.    352
  
  Anita Lutkiewicz-Rucińska
  Zagadnienie wielości świadczeń głównych w stosunku zobowiązaniowym - rozważania na przykładzie umowy o dzieło | str.    369
  
  Piotr Machnikowski
  Prawo zobowiązań w 2025 roku. Nowe technologie, nowe wyzwania | str.    379
  
  Maja Maciejewska-Szałas
  Forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnych w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego | str.    396
  
  Maciej Mataczyński
  Prawo właściwe dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest rozporządzenie prawami udziałowymi w spółkach handlowych, jak również powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej | str.    412
  
  Jacek Mazurkiewicz
  "Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!" Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi | str.    432
  
  Katarzyna Michałowska
  Argumenty z prawa obcego w uzasadnieniu uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego | str.    457
  
  Kinga Michałowska
  Umowne zadysponowanie informacjami ze sfery prywatności | str.    475
  
  Krzysztof Mularski
  Zakres autonomii woli w ramach prawa pierwokupu | str.    498
  
  Izabela Mycko-Katner
  Charakter (natura) świadczenia wyrównawczego w umowie agencyjnej | str.    528
  
  Magdalena Olczyk
  Charakter prawny więzi łączącej dawne strony umowy najmu w razie dalszego zajmowania lokalu mieszkalnego przez byłego najemcę | str.    547
  
  Marlena Pecyna, Fryderyk Zoll
  Regulacja świadczenia usług jako wyzwanie legislacyjne | str.    561
  
  Agnieszka Pyrzyńska
  Świadczenie jednorazowe w umownym zobowiązaniu ciągłym | str.    588
  
  Małgorzata Pyziak-Szafnicka
  Uwagi na temat naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji | str.    605
  
  Maciej Rzewuski
  Darowizna na wypadek śmierci | str.    626
  
  Tomasz Sójka
  Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych | str.    639
  
  Rafał Szczepaniak
  Rozróżnienie prawa prywatnego i publicznego na przykładzie umów obligacyjnych jako form działania administracji | str.    652
  
  Andrzej Szlęzak
  Kilka uwag o warunku potestatywnym | str.    670
  
  Ryszard Szostak
  O potrzebie usprawnienia kodeksowej regulacji umów o świadczenie usług na warunkach zlecenia | str.    680
  
  Piotr Tereszkiewicz
  Solidarność dłużników w świetle europeizacji prawa obligacyjnego | str.    696
  
  Krzysztof Topolewski
  Umowa agencyjna według Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda | str.    712
  
  Magdalena Wilejczyk
  O potrzebie uchylenia art. 412 k.c. i zasadności wprowadzenia reguły wyłączającej żądanie zwrotu świadczenia niegodziwego | str.    728
  
  Piotr Zakrzewski
  Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim | str.    743
  
  Kamil Zaradkiewicz
  Prawo zabudowy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego | str.    761
  
   Część druga. Głosy w dyskusji
  
  Katarzyna Anna Dadańska
  Prawo pierwokupu (pierwszeństwo nabycia) - głos w dyskusji | str.    783
  
  Jacek Mazurkiewicz
  Dwa głosy w dyskusjach | str.    788
  
  Marek Miller
  Wypowiedź odnosząca się do referatu Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej | str.    790
  
  Konrad Osajda
  Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia | str.    794
  
  Maria-Anna Zachariasiewicz
  Uwagi do referatu Profesora Wojciecha J. Katnera | str.    798
  
   Podsumowanie
  
  Tomasz Sokołowski
  Współczesne problemy prawa zobowiązań. Podsumowanie V Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Poznaniu w 2014 roku | str.    803
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia