Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych

-20%

Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem prawniczym dotyczącym systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - zarówno informacji kredytowej, jak i gospodarczej.


Monografia zawiera szczegółową analizę kompetencji, uprawnień i obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie (dłużnika, wierzyciela, podmiotu zapytującego oraz podmiotów prowadzących rejestry informacyjne). Przedstawia porównanie systemu polskiego z trzema odmiennymi przykładami modeli wymiany informacji we Francji, Niemczech i na Łotwie. Autorka analizuje poszczególne aspekty prawne w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych. Szczególnie interesujący dla czytelników będzie rozdział poświęcony konsekwencjom
wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, pracowników firm pożyczkowych i windykacyjnych, biur informacji gospodarczej, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych uczestników obrotu gospodarczego. Będzie przydatna także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, komorników oraz pracowników naukowych specjalizujących się w prawie administracyjnym,
gospodarczym i bankowym.


"Proces gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji gospodarczych, w tym informacji kredytowych, wywołuje istotne skutki gospodarcze i społeczne zarówno po stronie wierzyciela i dłużnika, jak i innych podmiotów (...). W monografii przedstawiono ten problem w sposób systematyczny i kompleksowy, z uwzględnieniem materialnoprawnych i proceduralnych aspektów gromadzenia i wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych. Najistotniejsze problemy, w ujęciu normatywnym, dotyczą tworzenia bazy rzetelnych oraz nierzetelnych dłużników, granic ochrony sfery prywatności dłużnika oraz interesu prawnego wierzyciela".


Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski


Liczba stron324
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7840-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Informacja | str.    19
  
  1. Pozaprawne pojęcie informacji | str.    19
  
  1.1. Cechy informacji | str.    23
  
  1.2. Dostęp do informacji - zagrożenia i ochrona | str.    31
  
  2. Informacja w prawie | str.    42
  
  2.1. Informacja publiczna | str.    55
  
  2.2. Rejestry publiczne | str.    60
  
  2.3. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych | str.    70
  
  3. Podsumowanie | str.    72
  
   Rozdział II
  Informacja gospodarcza | str.    76
  
  1. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych stanowiących informację gospodarczą | str.    89
  
  1.1. Biuro informacji gospodarczej | str.    94
  
  1.1.1. Charakter prawny reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez biura informacji gospodarczej | str.    95
  
  1.1.2. Biuro informacji gospodarczej jako administrator danych osobowych | str.    112
  
  2. Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających informacje gospodarcze | str.    119
  
  3. Zasady przetwarzania informacji gospodarczych | str.    136
  
  4. Podsumowanie | str.    157
  
   Rozdział III
  Informacja kredytowa | str.    162
  
  1. Informacja kredytowa jako wyjątek od ustawowej zasady tajemnicy bankowej | str.    163
  
  2. Cel instytucji tworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank. | str.    178
  
  3. Zasady przetwarzania danych składających się na informację kredytową | str.    190
  
  3.1. Zakres podmiotowy | str.    191
  
  3.2. Zakres przedmiotowy | str.    199
  
  3.4. Zakres czasowy | str.    210
  
  4. Wymiana informacji pomiędzy podsystemami | str.    213
  
  5. Podsumowanie | str.    217
  
   Rozdział IV
  Regulacje wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych w wybranych państwach Unii Europejskiej | str.    222
  
  1. Francja | str.    223
  
  2. Niemcy | str.    229
  
  3. Łotwa | str.    235
  
  4. Podsumowanie | str.    238
  
   Rozdział V
  Konsekwencje wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str.    241
  
  1. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście prawa do prywatności | str.    241
  
  1.1. Przesłanki uprawnionego dostępu do informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str.    245
  
  1.2. Gwarancje prawnej ochrony podmiotów, których dotyczy informacja | str.    253
  
  1.2.1. Odpowiedzialność administracyjna | str.    253
  
  1.2.2. Odpowiedzialność karna | str.    255
  
  1.2.3. Odpowiedzialność cywilna | str.    257
  
  2. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście uczestników obrotu gospodarczego | str.    261
  
  2.1. Sytuacja dłużnika rzetelnego | str.    262
  
  2.2. Sytuacja dłużnika nierzetelnego | str.    267
  
  2.3. Sytuacja wierzyciela | str.    270
  
  2.4. Funkcje rejestrów informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str.    278
  
  2.5. Znaczenie wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego | str.    282
  
  3. Podsumowanie | str.    285
  
  Wnioski | str.    289
  
  Bibliografia | str.    295
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    311
  
  Wykaz orzeczeń | str.    317
  
  Inne źródła | str.    321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia