Prawo przedsiębiorców

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej.


Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym w uchwalonych w dniu 6 marca 2018 r. ustawach:


Prawo przedsiębiorców,
o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.


Pakiet tych ustaw został określony mianem „Konstytucja Biznesu”. Stanowi on kompleksowe podstawy prawne dla relacji państwa wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Autorzy podejmują rozważania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi z jednoczesnym podkreśleniem znaczenia stabilności otoczenia prawnego życia gospodarczego.


W książce znajdziesz m.in. omówienie:


zasad ogólnych prawa przedsiębiorców, domniemań prawnych uregulowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców oraz urzędowych interpretacji;
mechanizmów prawnej reglamentacji działalności gospodarczej, m.in.:


podstawy reglamentacji działalności gospodarczej,
koncesja jako prawna forma reglamentacji działalności gospodarczej,
zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej oraz
cechy szczególnej działalności regulowanej;


szczegółowych rozwiązań prawnych, np.:


zawieszenie działalności gospodarczej,
kontrola przedsiębiorców,
ochrona przedsiębiorców oraz
charakterystyczne dla systemu prawa przedsiębiorców instytucje (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rzecznik Praw Przedsiębiorców).


Publikacja z jednej strony stanowi kompendium wiedzy o podstawowych instytucjach prawnych prawa przedsiębiorców, z drugiej natomiast skłania do refleksji i dyskusji nad przyjętymi przez ustawodawcę rozwiązaniami oraz perspektywami ich praktycznego zastosowania.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się obsługą przedsiębiorców, ekonomistów i księgowych oraz przedsiębiorców wszystkich branż. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji i ekonomii.


Liczba stron284
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-763-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    13
  
  Rozdział I
  Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców | str.    27
  1. Zagadnienia wprowadzające | str.    27
  2. Zasady prawne | str.    27
  3. Struktura zasad ogólnych Prawa przedsiębiorców | str.    29
  4. Zasada wolności działalności gospodarczej i równego traktowania przedsiębiorców | str.    32
  5. Zasady wykonywania działalności gospodarczej | str.    36
  6. Zasady działania organów administracji publicznej względem przedsiębiorców | str.    40
  7. Podsumowanie | str.    52
  
  Rozdział II
  Domniemania prawne uregulowane w Prawie przedsiębiorców | str.    55
  
  Rozdział III
  Wstęp do instytucjonalizacji ochrony przedsiębiorców w świetle zasady pewności prawa i ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań – „urzędowe interpretacje” w Prawie przedsiębiorców | str.    67
  1. Zagadnienia wprowadzające | str.    67
  2. Ochrona zaufania jako aksjomat systemu prawnego | str.    74
  3. Zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań w prawie Unii Europejskiej | str.    78
  4. Ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str.    87
  5. Praktyka administracyjna a ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych | str.    91
  6. „Urzędowe interpretacje prawa” – przepisy dotychczasowe i nowe rozwiązania prawne | str.    95
  7. Podsumowanie | str.    103
  
  Rozdział IV
  Podstawy prawne reglamentacji działalności gospodarczej | str.    105
  1. Zagadnienia wprowadzające | str.    105
  2. Reglamentacja działalności gospodarczej po 1988 r. | str.    109
  3. Reglamentacja działalności gospodarczej pod rządami Prawa przedsiębiorców | str.    114
  
  Rozdział V
  Koncesje jako prawna forma reglamentacji działalności gospodarczej | str.    121
  1. Zagadnienia wprowadzające | str.    121
  2. Przedmiot działalności koncesjonowanej | str.    126
  3. Podstawowe informacje dotyczące działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji | str.    131
  4. Podsumowanie | str.    138
  
  Rozdział VI
  Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej | str.    141
  
  Rozdział VII
  Signum specificum działalności regulowanej | str.    153
  1. Zagadnienia wprowadzające | str.    153
  2. Podejmowanie regulowanej działalności gospodarczej | str.    159
  3. Wykonywanie regulowanej działalności gospodarczej | str.    166
  4. Podsumowanie | str.    170
  3. Zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań w prawie Unii Europejskiej | str.    78
  4. Ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str.    87
  5. Praktyka administracyjna a ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych | str.    91
  6. „Urzędowe interpretacje prawa” – przepisy dotychczasowe i nowe rozwiązania prawne | str.    95
  7. Podsumowanie | str.    103
  
  Rozdział VIII
  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 173
  1. Zagadnienia wprowadzające | str. 173
  2. Informatyzacja ewidencji | str. 174
  3. Funkcje Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 176
  3.1. Ewidencjonowanie osób fizycznych | str. 176
  3.2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach | str. 182
  3.3. Udostępnianie informacji o zmianach we wpisach | str. 182
  3.4. Wgląd do danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego | str. 183
  3.5. Informacja o ustanowieniu pełnomocnika lub prokurenta | str. 184
  4. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 186
  4.1. Zasada jawności formalnej | str. 186
  4.2. Zasada jawności materialnej | str. 187
  4.3. Zasada nieusuwalności danych | str. 189
  4.4. Zasada nieodpłatności wpisu | str. 189
  5. Podsumowanie | str. 190
  Rozdział IX
  Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej | str. 193
  1. Zagadnienia wprowadzające | str. 193
  2. Istota zawieszenia działalności gospodarczej | str. 194
  3. Zakres podmiotowy prawa zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej | str. 197
  4. Zakres przedmiotowy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej | str. 204
  5. Zakres temporalny zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej | str. 210
  6. Wnioskowy tryb zawieszenia działalności gospodarczej | str. 213
  7. Podsumowanie | str. 216
  
  Rozdział X
  Kontrola przedsiębiorców | str. 217
  1. Zagadnienia wprowadzające | str. 217
  2. Ewolucja regulacji ustawowych w zakresie kontroli przedsiębiorców | str. 219
  3. Kontrola działalności przedsiębiorców w obecnym stanie prawnym | str. 223
  
  Rozdział XI
  Postulat prawidłowej legislacji i ochrona przedsiębiorców – nowe rozwiązania Prawa przedsiębiorców | str. 235
  1. Zagadnienia wprowadzające | str. 235
  2. Standard prawidłowej legislacji – zasada proporcjonalności i zasada adekwatności | str. 239
  3. Prawidłowa legislacja – aspekt proceduralny | str. 246
  4. Podsumowanie | str. 249
  
  Rozdział XII
  Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców | str. 251
  
  Bibliografia | str. 267
  
  Autorzy | str. 281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia