MERITUM Prawo rodzinne

-25%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

166,50  222,00

Format: pdf

166,50222,00

cena zawiera podatek VAT

W książce w sposób przystępny omówiono wszystkie zagadnienia składające się na sytuację prawną rodziny przedstawiając tematykę prawa rodzinnego i jego powiązania z podstawowymi przepisami proceduralnymi oraz przepisami zawartymi w odrębnych aktach prawnych.


Nie jest to więc komentarz do jednej ustawy, ale swoisty poradnik przybliżający zasady funkcjonowania w praktyce rodziny z punktu widzenia przepisów prawa.


W drugim wydaniu autorzy prezentują:


zasady egzekwowania alimentów od rodziców przebywających za granicą,
zasady przyznawania świadczenia "500+", również w kontekście zasiłków rodzinnych przyznawanych za granicą,
zmiany dotyczące dłużników alimentacyjnych,
rozszerzone, praktyczne omówienie (z licznymi przykładami) instytucji przysposobienia,
nowe regulacje dotyczące umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
zmiany związane z procedurą medycznie wspomaganej prokreacji (w tym m.in. uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, domniemanie pochodzenia dziecka),
zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego związane z informatyzacją działań administracyjnych, przeniesienia ciężaru gromadzenia części danych - koniecznych do ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych - na organy administracji,
nowe, szczegółowe wymogi formalne wniosku o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych,
nowe definicje "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu",
rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych, w tym m.in.:


procesowe i nieprocesowe postępowanie w sprawach małżeńskich,
liczne przykłady spraw rozpoznawanych procesowo,
spory o przysposobienie,
sprawy z zakresu opieki,
spory o wykonywanie kontaktów z dzieckiem,
postępowanie polubowne,
postępowanie mediacyjne i arbitrażowe.


Publikacja zawiera wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady, obrazujące "przełożenie" litery prawa na konkretne życiowe sytuacje.


Autorami publikacji są uznani specjaliści z zakresu prawa rodzinnego, praktycy wykonujący zawody prawnicze, a także kuratorzy sądowi, szkoleniowcy.


Istotnymi walorami książki są:


wyczerpujące ujęcie omawianych zagadnień,
specjalny układ treści (podział na zwięzłe fragmenty) pozwalający na szybkie odszukanie potrzebnych informacji,
czytelne podsumowanie omawianego tematu przez podanie podstawy prawnej, reprezentatywnego orzecznictwa z przytoczeniem tezy wyroku, wykaz istotnej literatury przedmiotu,
schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych zagadnień,
wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady obrazujące stosowanie danej instytucji prawa w praktyce,
zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory umów i pism ze wskazaniem sposobu ich prawidłowego wypełniania,
rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekście umożliwiający w prosty sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji, dzięki czemu można uniknąć zbędnych powtórzeń,
uwypuklenie najistotniejszych informacji, pojęć poprzez zaznaczenie ich ramka i hasłem WAŻNE!,
szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do zamieszczonych na marginesach w książce numerów (wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem),
przyjazna szata graficzna, wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość publikacji.


Adresaci:


Książka skierowana jest do praktyków prawa (w tym do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), kuratorów sądowych - kuratorów rodzinnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, samorządowych placówek wsparcia rodziny, ośrodków adopcyjnych oraz pracowników izb dziecka, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, poradni rodzinnych, ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także do funkcjonariuszy Policji i osób, które chcą pełnić funkcję rodziny zastępczej.


Liczba stron1678
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-711-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia